วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
HRH Princess Chulabhorn College
of Medical Science
Logo PCCMS.png
ชื่อย่อPCCMS
คติพจน์เป็นเลิศ เพื่อทุกชีวิต
สถาปนา18 เมษายน พ.ศ. 2559 (6 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
ส่วนงานของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
อธิการบดีศาสตราจารย์ นพ.นิธิ มหานนท์
ที่ตั้งเลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
สีประจำสถาบัน██ สีส้ม
เว็บไซต์www.pccms.ac.th

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ส่วนงานหนึ่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีหน้าที่จัดการศึกษาทางด้าน แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ทำการวิจัย และสนับสนุนให้ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว และให้บริการในการบำบัดรักษาผู้ป่วย

ประวัติ[แก้]

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 มีพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดตั้ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เป็นเป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูง และจัดการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข และให้มีการจัดตั้ง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อทำหน้าที่จัดการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ทำการวิจัย และสนับสนุนให้ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และให้บริการในการบำบัดรักษาผู้ป่วย [1]

และวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้มีประกาศประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน ซึ่ง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้รับการสถาปนาให้เป็นส่วนงานตามประกาศนี้ [2]


ทำเนียบอธิการบดี[แก้]

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ นพ.นิธิ มหานนท์ (รักษาการ) 19 มกราคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

คณะวิชา[แก้]

อ้างอิง[แก้]


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]