คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Faculty of Medicine, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
คณบดีศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร
ที่อยู่
สี  สีเขียวใบไม้
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลสิรินธร
เว็บไซต์www.md.kmitl.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (Faculty of Medicine, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang) เป็นคณะแพทยศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 22 ของประเทศไทย และผ่านการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากแพทยสภาแล้ว

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1 ศ.ดร.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2559 - ปัจจุบัน

โรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์[แก้]

โรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์ จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร