คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่ออังกฤษFaculty of Medicine, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ที่อยู่เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520
คณบดีศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร
สีประจําคณะ     สีเขียวใบไม้
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลลาดกระบัง คลินิกเวชกรรมสจล.
เว็บไซต์www.md.kmitl.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (Faculty of Medicine, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang) เป็นคณะแพทยศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 22 ของประเทศไทย และผ่านการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากแพทยสภาแล้ว

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1 ศ.ดร.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2559 - ปัจจุบัน

โรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์[แก้]

โรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์ จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร