รายชื่อสถาบันแพทยศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาแพทยศาสตร์โดยได้รับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโดยแพทยสภาและมีโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ที่เตรียมจะยื่นขอการรับรองในเร็วๆนี้[1]

ชื่อ สังกัด ปีที่ก่อตั้ง[2]
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล 2433
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2490
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2502
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล 2508
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2515
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2515
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก 2518
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2528
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต 2532
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2533
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2536
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2536
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 2537
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา 2545
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2546
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2548
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2549
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2549
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 2551
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสยาม 2553
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2555
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555
คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2559
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2559
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2564
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2564
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 (ได้ยื่นขอการรับรองจากแพทยสภาแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา)
คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันพระบรมราชชนก 2566 ผ่านการรับรอง
โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อยู่ระหว่างจัดทำหลักสูตร
โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม อยู่ระหว่างจัดทำหลักสูตร

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "โรงเรียนแพทย์ภายในประเทศ ที่แพทยสภารับรอง". แพทยสภา. 2020-09-30. สืบค้นเมื่อ 2021-08-03.
  2. อ้างตามปีที่ระบุไว้ในหน้าบทความนั้น ๆ