วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Chulabhorn International College of Medicine,
Thammasat University
Emblem of Thammasat University.svg
สถาปนา28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (10 ปี)
คณบดีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ อดิศว์ ทัศณรงค์
ที่อยู่
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เว็บไซต์http://www.cicm.tu.ac.th/

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อังกฤษ: Chulabhorn International College of Medicine, Thammasat University) เป็นสถาบันแพทยศาสตร์แห่งที่ 2 ที่สังกัดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 21 ของประเทศไทย และเป็นสถาบันแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เพื่อรองรับการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นหลักในการจัดการศึกษา โดยได้มีการตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างสถาบันในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในส่วนของการเรียนจะเพิ่มเติมในเรื่องของภาษา โดยชั้นปีที่ 1 จะศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปตามระบบทวิภาค ชั้นปีที่ 2 – 3 เป็นการศึกษาเป็นหน่วยการเรียน เป็นการศึกษาที่บูรณาการเนื้อหาวิชาหลายวิชาเข้าด้วยกัน โดยใช้ปัญหาทางการแพทย์เป็นหลัก ส่วนชั้นปีที่ 4 – 6 เป็นการศึกษาชั้นคลินิกตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยใช้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลหลักในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาและให้นักศึกษาใช้เวลาช่วงการศึกษาวิชาเลือกไปฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลต่างประเทศ

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1 รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา พ.ศ. 2555 – 2561
2 ศ.ดร.นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำการเรียนการสอนในรูปแบบโครงการพิเศษทั้งหมดโดยจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักโดยเปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้[1]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีคลินิก

หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

  • สาขาวิชาแพทยศาสตร์บรูณาการ (หลักสูตรควบปริญญาโท–เอก)
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวคลินิก (หลักสูตรควบปริญญาโท–เอก)
  • สาขาวิชาตจวิทยา
  • สาขาวิชาพฤฒาวิทยาสังคม (SGLM)
  • สาขาวิชาเวชศาสตร์อายุรวัฒน์ (SGLM)

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

  • สาขาวิชาแพทยศาสตร์บรูณาการ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวคลินิก

สถาบันร่วมผลิตแพทย์[แก้]

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-08. สืบค้นเมื่อ 2017-05-25.