สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่ออังกฤษ School of Medicine, Mae Fah Luang University
ที่อยู่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
วันก่อตั้ง 18 มกราคม พ.ศ. 2555
ผู้อำนวยการ พลโท ศาสตรจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร
สีประจำคณะ      สีเขียว
เว็บไซต์ www.mfu.ac.th/school/medicine


สำนักวิชาแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นโรงเรียนแพทย์ของรัฐลำดับที่ 19 ผ่านการรับรองหลักสูตรจากแพทยสภาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556

ประวัติ[แก้]

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 และได้รับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 และทำการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556 จำนวน 32 คน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบันสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดทำการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ซึ่งมีระยะเวลาของหลักสูตร 6 ปี โดยในระดับชั้นเตรียมแพทย์และปรีคลินิค (ชั้นปีที่ 1-3) ทำการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ 4-6) ทำการจัดการเรียนการสอน ณ โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์

สถาบันร่วมผลิตแพทย์[แก้]

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ (โรงพยาบาลหลัก) จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ (โรงพยาบาลสมทบ) จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ (โรงพยาบาลชุมชน) จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลแม่จัน เชียงราย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลพญาเม็งราย เชียงราย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลพาน เชียงราย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลแม่สรวย เชียงราย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลแม่สาย เชียงราย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลเชียงแสน เชียงราย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย กระทรวงสาธารณสุข

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]