รายชื่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต( Doctor of Veterinary Medicine : DVM) โดยมีคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองหลักสูตร จำนวนทั้งหมด 11 แห่ง

โดยสัตวแพทยสภาเห็นชอบรับรองหลักสูตรการเรียนการสอนและรับรองสถาบัน แล้วมีจำนวน 9 แห่ง ดังนี้

สัตวแพทยสภาการรับรองหลักสูตร ปี 2555 แต่ยังอยู่ใน ช่วงดำเนินการรับรองสถาบัน มีจำนวน 2 แห่งดังนี้

ดูเพิ่ม[แก้]