ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาสัตวแพทย์ ปัจจุบัน สัตวแพทยสภาให้การรับรองหลักสูตรทั้งสิ้น 11 สถาบัน[1] ดังนี้

รายชื่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย[แก้]

คณะ มหาวิทยาลัย หมายเหตุ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น -
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร -
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก -
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับรองแบบมีเงื่อนไข
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรองแบบมีเงื่อนไข
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล -
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับรองแบบมีเงื่อนไข[2]
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับรองแบบมีเงื่อนไข[3]
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับรองแบบมีเงื่อนไข
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครรราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับรองแบบมีเงื่อนไข
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับรองแบบมีเงื่อนไข
โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา -
  • หมายเหตุ ปัจจุบัน สัตวแพทยสภายังไม่รับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของ

ดูเพิ่ม[แก้]