รายชื่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาสัตวแพทย์ ปัจจุบัน สัตวแพทยสภาให้การรับรองหลักสูตรทั้งสิ้น 9 สถาบัน[1] ดังนี้

รายชื่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย[แก้]

คณะ มหาวิทยาลัย หมายเหตุ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น -
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร -
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับรองแบบมีเงื่อนไข
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับรองแบบมีเงื่อนไข
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรองแบบมีเงื่อนไข
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล -
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับรองแบบมีเงื่อนไข[2]
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับรองแบบมีเงื่อนไข
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครรราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ระหว่างการดำเนินการรับรอง
  • หมายเหตุ จัดเรียงตามชื่อมหาวิทยาลัย และตามชื่อคณะ
  • หมายเหตุ ปัจจุบัน สัตวแพทยสภายังไม่รับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของ

รายชื่อคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ในประเทศไทย[แก้]

ดูบทความหลักที่: เทคนิคการสัตวแพทย์

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรในการพยาบาลสุขภาพสัตว์ ได้แก่

  • หมายเหตุ จัดเรียงตามชื่อมหาวิทยาลัย และตามชื่อคณะ

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

คณะ มหาวิทยาลัย
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี