รายชื่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะสัตวแพทยศาสตร์[แก้]

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต( Doctor of Veterinary Medicine : DVM) โดยมีคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองหลักสูตร จำนวนทั้งหมด 12 แห่ง

โดยสัตวแพทยสภาเห็นชอบรับรองหลักสูตรการเรียนการสอนและรับรองสถาบัน แล้วมีจำนวน 9 แห่ง ดังนี้

สัตวแพทยสภาการรับรองหลักสูตร ปี 2555 แต่ยังอยู่ใน ช่วงดำเนินการรับรองสถาบัน มีจำนวน 3 แห่งดังนี้

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์[แก้]

ดูบทความหลักที่: เทคนิคการสัตวแพทย์

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์) ซึ่งเป็นหลักสูตรในการพยาบาลสุขภาพสัตว์ ได้แก่

ดูเพิ่ม[แก้]