สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ มี 3 เขตการเลือกตั้ง (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 3 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดแพร่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ เจ้าวงศ์ แสนศิริพันธุ์[1]

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองแพร่ (ยกเว้น ตำบลท่าข้าม ตำบลวังหงษ์ ตำบลแม่คำมี ตำบลแม่ยม ตำบลแม่หล่าย ตำบลห้วยม้า และ ตำบลวังธง) และ อำเภอสูงเม่น (ยกเว้น ตำบลหัวฝาย และ ตำบลบ้านปง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองแพร่ (เฉพาะ ตำบลท่าข้าม ตำบลวังหงษ์ ตำบลแม่คำมี ตำบลแม่ยม ตำบลแม่หล่าย ตำบลห้วยม้า และ ตำบลวังธง), อำเภอสอง, อำเภอร้องกวาง และ อำเภอหนองม่วงไข่
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอลอง, อำเภอวังชิ้น, อำเภอเด่นชัย และ อำเภอสูงเม่น (เฉพาะ ตำบลหัวฝาย และ ตำบลบ้านปง)
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองแพร่ (ยกเว้น ตำบลท่าข้าม ตำบลวังหงษ์ ตำบลแม่คำมี ตำบลแม่ยม ตำบลแม่หล่าย ตำบลห้วยม้า และ ตำบลวังธง) และ อำเภอสูงเม่น (ยกเว้น ตำบลหัวฝาย และ ตำบลบ้านปง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองแพร่ (เฉพาะ ตำบลท่าข้าม ตำบลวังหงษ์ ตำบลแม่คำมี ตำบลแม่ยม ตำบลแม่หล่าย ตำบลห้วยม้า และ ตำบลวังธง), อำเภอสอง, อำเภอร้องกวาง และ อำเภอหนองม่วงไข่
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอลอง, อำเภอวังชิ้น, อำเภอเด่นชัย และ อำเภอสูงเม่น (เฉพาะ ตำบลหัวฝาย และ ตำบลบ้านปง)
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 เจ้าวงศ์ แสนศิริพันธุ์
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายทอง กันทาธรรม
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489
สิงหาคม พ.ศ. 2489 นายวิภาต บุญศรี วังซ้าย (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายวัง ศศิบุตร
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายวัง ศศิบุตร

ชุดที่ 8 – 10 ; พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคชาตินิยม
      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคอิสระ
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายทอง กันทาธรรม นายวัง ศศิบุตร
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายไชย วงศ์สว่าง
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายผจญ ผาทอง นายสุธรรม สายศร

ชุดที่ 11 – 20 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคสังคมชาตินิยม
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคเสรีชน
      พรรคชาติไทย
      พรรครวมไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรครวมไทยพรรคเอกภาพ
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ นายเมธา เอื้ออภิญญกุล จ่าสิบเอกสมชาย อินทราวุธ
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ นายรัตน์ พนมขวัญ นายนคร ตันจันทร์พงษ์
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายณรงค์ วงศ์วรรณ นายดุสิต รังคสิริ นายพล วัชรปรีชา
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายณรงค์ วงศ์วรรณ นายดุสิต รังคสิริ นายพล วัชรปรีชา
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายณรงค์ วงศ์วรรณ นายพล วัชรปรีชา (เสียชีวิต)
นายชูวิทย์ จิตรสกุล (แทนนายพล)
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายณรงค์ วงศ์วรรณ นายชูวิทย์ จิตรสกุล
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายณรงค์ วงศ์วรรณ นายเมธา เอื้ออภิญญกุล
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายณรงค์ วงศ์วรรณ นายเมธา เอื้ออภิญญกุล
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายทศพร เสรีรักษ์ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายทศพร เสรีรักษ์ นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล นางปานหทัย เสรีรักษ์

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นางปานหทัย เสรีรักษ์ นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สถาบันพระปกเกล้า. นักการเมืองถิ่นจังหวัดแพร่ กรุงเทพ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2555

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]