กรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548
ไทย
← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 →

37 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ72.37%
  First party Second party Third party
  ThaiRakThai Party logo (1998 - 2007).png Democrat TH Logo.svg 1chatthai.gif
พรรค ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์ ชาติไทย
เขตล่าสุด 28 9 0
ที่นั่งที่ชนะ 32 4 1
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase4 Decrease5 Increase1
คะแนนเสียง 1,541,829

(แบ่งเขต)

1,047,496

(แบ่งเขต)

130,544

(แบ่งเขต)

ร้อยละ 55.38 37.62 4.69

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
พรรคไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
พรรคไทยรักไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 37 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

เนื้อหา

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8เขต 9เขต 10เขต 11เขต 12เขต 13เขต 14เขต 15เขต 16เขต 17เขต 18เขต 19เขต 20เขต 21เขต 22เขต 23เขต 24เขต 25เขต 26เขต 27เขต 28เขต 29เขต 30เขต 31เขต 32เขต 33เขต 34เขต 35เขต 36เขต 37

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตพระนคร และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ เจิมมาศ จึงเลิศศิริ (4) 32,926 52.74
ไทยรักไทย ศิริ หวังบุญเกิด (9)* 26,131 41.86
ชาติไทย สุวิทย์ จารึกเสถียร (1) 2,075 3.32
มหาชน จิรภา แสนเกษม (11) 1,193 1.91
ประชาชนไทย ประสพชัย ชโลปถัมภ์ (5) 102 0.16
ผลรวม 62,427 100.00
บัตรดี 62,427 94.19
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,375 3.58
บัตรเสีย 1,477 2.23
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 66,279 70.75
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 93,685 100.00
ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตดุสิต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย กฤษฎา สัจจกุล (9)* 37,493 67.11
ประชาธิปัตย์ สุภัคสิริ หฤษฎางค์กูร (4) 14,071 25.18
ชาติไทย อรัญ พันธุมจินดา (1) 3,015 5.40
มหาชน พิชัย สิริรัตนพลกุล (11) 1,164 2.08
ประชาชนไทย สืบสันต์ สืบสหการ (5) 129 0.23
ผลรวม 55,872 100.00
บัตรดี 55,872 93.66
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,466 4.13
บัตรเสีย 1,318 2.21
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 59,656 65.07
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 91,674 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบางซื่อ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ลลิตา ฤกษ์สำราญ (9)* 47,376 62.42
ประชาธิปัตย์ ประพันธ์ คูณมี (4) 23,885 31.47
ชาติไทย ฉัตรชัย นาคอนุรักษ์ (1) 3,217 4.24
มหาชน วิภาส ทองสุทธิ์ (11) 1,191 1.57
ประชาชนไทย จรัล สถิตปรัชญากุล (5) 225 0.30
ผลรวม 75,894 100.00
บัตรดี 75,894 93.53
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,271 4.03
บัตรเสีย 1,977 2.44
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 81,142 68.20
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,977 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตพญาไท และเขตราชเทวี (เฉพาะแขวงทุ่งพญาไทและแขวงถนนพญาไท)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร (9) 29,699 49.44
ประชาธิปัตย์ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (4)* 27,888 46.43
ชาติไทย กฤษฎา อินทามระ (1) 1,663 2.77
มหาชน พจน์ ลักษณสมพงศ์ (11) 741 1.23
ประชาชนไทย กฤตย์ ธารสุนทร (5) 79 0.13
ผลรวม 60,070 100.00
บัตรดี 60,070 95.13
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,932 3.06
บัตรเสีย 1,146 1.81
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 63,148 72.09
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 87,602 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตปทุมวัน และเขตราชเทวี (เฉพาะแขวงทุ่งพญาไทและแขวงถนนพญาไท)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ประจวบ อึ๊งภากรณ์ (9)* 23,236 49.65
ประชาธิปัตย์ กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ (4) 20,456 43.71
ชาติไทย ปอรรัชม์ ยอดเณร (1) 2,732 5.84
มหาชน ชมพูนุท ชายุตพงศ์ (11) 374 0.80
ผลรวม 46,798 100.00
บัตรดี 46,798 92.89
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,663 3.30
บัตรเสีย 1,917 3.81
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 50,378 66.64
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 75,600 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 6[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ และ เขตสาทร (ยกเว้นแขวงทุ่งวัดดอน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ หม่อมหลวง อภิมงคล โสณกุล (4) 34,931 54.16
ไทยรักไทย อรทัย ฐานะจาโร (9)✔ 27,271 42.29
ชาติไทย ธรรณม์ชัย รุ่งจิรโรจน์ (1) 1,559 2.42
มหาชน ดำรงศักดิ์ ธารดำรงค์ (11) 731 1.13
ผลรวม 64,492 100.00
บัตรดี 64,492 95.04
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,049 3.02
บัตรเสีย 1,318 1.94
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 67,859 70.73
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 95,947 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 7[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตยานนาวา และเขตสาทร (เฉพาะแขวงทุ่งวัดดอน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ กรณ์ จาติกวณิช (4) 36,010 53.35
ไทยรักไทย ดนุพร ปุณณกันต์ (9) 29,613 43.87
ชาติไทย ดวงดาว รอบคอบ (1) 1,509 2.24
มหาชน ณัฐพัชร์ โชติวรวัฒน์ (11) 363 0.54
ผลรวม 67,495 100.00
บัตรดี 67,495 95.25
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,801 2.54
บัตรเสีย 1,566 2.21
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 70,862 70.86
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 100,008 70.86
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 8[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบางคอแหลม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย พงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ (9) 25,089 49.95
ประชาธิปัตย์ สมเกียรติ ฉันทวานิช (4)* 24,123 48.02
ชาติไทย ชัยยุทธ วงศ์พิภพมงคล (1) 1,070 2.13
ผลรวม 50,232 100.00
บัตรดี 50,282 95.14
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,305 2.47
บัตรเสีย 1,265 2.39
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 52,852 68.05
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 77,664 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 9[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตคลองเตย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 9 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี (9)* 30,342 58.66
ประชาธิปัตย์ ถนอม อ่อนเกตุพล (4) 20,143 38.95
มหาชน โชคชัย สุดดี (11) 832 1.61
รักษ์ถิ่นไทย ศุภโชค จินดาพล (19) 404 0.78
ผลรวม 51,721 100.00
บัตรดี 51,721 90.51
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,021 3.54
บัตรเสีย 3,402 5.95
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 57,144 66.36
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 86,118 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 10[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตห้วยขวาง และเขตวัฒนา (ยกเว้นแขวงพระโขนงเหนือ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 10 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ณหทัย ทิวไผ่งาม (9) 32,483 50.98
ประชาธิปัตย์ อิสรา สุนทรวัฒน์ (4)* 29,084 45.64
ชาติไทย สุคนธ์ ฟ้าอรุณ (1) 1,441 2.26
มหาชน สิทธิชัย นุ่มแจ่ม (11) 635 1.00
ประชาชนไทย บุญส่ง ประเสริฐดำรง (5) 80 0.13
ผลรวม 63,723 100.00
บัตรดี 63,723 95.66
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,459 2.19
บัตรเสีย 1,431 2.15
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 66,613 70.27
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 94,791 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 11[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตดินแดง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 11 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ยุรนันท์ ภมรมนตรี (9) 40,176 53.96
ประชาธิปัตย์ พันเอก เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา (4) 30,497 40.96
ชาติไทย พันตำรวจเอก อวยชัย ชุนาวรรณ (1) 3,091 4.15
มหาชน ณัฐชนก ผดุงทรง (11) 698 0.94
ผลรวม 74,462 100.00
บัตรดี 74,462 95.25
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,091 2.67
บัตรเสีย 1,625 2.08
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 78,178 70.12
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 111,498 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 12[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตจตุจักร

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 12 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย เฉลิมชัย จีนะวิจารณะ (9)* 51,424 57.65
ประชาธิปัตย์ ชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต (4) 33,324 37.36
ชาติไทย สุรพล ศรีวิทยา (1) 3,488 3.91
มหาชน นิพนธ์ ทาบุราญ (11) 750 0.84
ประชาชนไทย กรณิศ ศรีสัจจา (5) 113 0.13
กฤษไทยมั่นคง ณัฐฌพรหม นุสติ (21) 99 0.11
ผลรวม 89,198 100.00
บัตรดี 89,198 94.05
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,695 3.90
บัตรเสีย 1,951 2.06
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 94,844 72.45
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 130,915 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 13[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตหลักสี่

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 13 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ศุภมาส อิศรภักดี (9)* 39,348 63.03
ประชาธิปัตย์ อัศวิน อภัยวงศ์ (4) 17,707 28.36
มหาชน จิตติ โสภณดิเรกรัตน์ (11) 3,227 5.17
ชาติไทย ชาญเวทย์ บูชา (1) 2,145 3.44
ผลรวม 62,427 100.00
บัตรดี 62,427 94.42
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,272 3.44
บัตรเสีย 1,417 2.14
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 66,116 73.86
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 89,510 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 14[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตดอนเมือง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 14 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทย จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ (1) 37,457 72.40
ประชาธิปัตย์ สุรศักดิ์ ทรงไชยรัตนกุล (4) 9,419 18.20
ความหวังใหม่ ไพโรจน์ เกี้ยวทอง (10) 2,375 4.59
มหาชน สุทธินันท์ จันทระ (11) 2,054 3.97
ประชาชนไทย พลพิสิทธิ์ แจวจันทึก (5) 434 0.84
ไทยรักไทย การุณ โหสกุล (9)
ผลรวม 51,739 100.00
บัตรดี 51,739 61.35
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,814 12.82
บัตรเสีย 21,782 25.83
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 84,335 71.93
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 117,240 100.00
ชาติไทย ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

เขตเลือกตั้งที่ 15[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตสายไหม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 15 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ปวีณา หงสกุล (9)✔ 59,718 71.87
ประชาธิปัตย์ เดชา ยิ้มอำนวย (4) 16,341 19.67
ชาติไทย สมชาย เวสารัชตระกูล (1) 6,091 7.33
มหาชน ปริญญา เกษศิริ (11) 800 0.96
ความหวังใหม่ อานนท์ เชาวนรัตน์ (10) 139 0.17
ผลรวม 83,089 100.00
บัตรดี 83,089 95.94
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,591 1.84
บัตรเสีย 1,926 2.22
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 86,606 73.73
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 117,462 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 16[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบางเขน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 16 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย อนุสรณ์ ปั้นทอง (9)* 56,596 60.29
ประชาธิปัตย์ สุริยะ ศึกษากิจ (4) 27,986 29.81
มหาชน ฐิติโชค กาญจนภักดี (11) 5,785 6.16
ชาติไทย ร้อยตำรวจเอก กษิดิศ เทียกสีบุญ (1) 3,507 3.74
ผลรวม 93,874 100.00
บัตรดี 93,874 93.95
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,618 3.62
บัตรเสีย 2,426 2.43
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 99,918 74.87
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,449 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 17[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตลาดพร้าว

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 17 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ประมณฑ์ คุณะเกษม (9)* 35,919 57.44
ประชาธิปัตย์ ชูศักดิ์ จึงพานิช (4) 24,250 38.78
ชาติไทย ร้อยตำรวจเอก ศักดิ์ชัย จีรพรชัย (1) 2,255 3.61
ประชาชนไทย พันธ์วริศ พุกเสวก (5) 109 0.17
ผลรวม 62,533 100.00
บัตรดี 62,553 94.25
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,535 3.82
บัตรเสีย 1,280 1.93
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 66,348 75.22
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 88,210 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 18[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตวังทองหลาง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 18 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ภูวนิดา คุนผลิน (9)* 31,691 55.13
ประชาธิปัตย์ บำรุง รัตนะ (4) 23,632 41.11
ชาติไทย ภคิณ ทิพย์สุคนธ์ (1) 1,495 2.60
มหาชน พิชัย หงษ์สุวรรณ (11) 576 1.00
ประชาชนไทย สันติ วิชัยพล (5) 85 0.15
ผลรวม 57,479 100.00
บัตรดี 57,479 94.83
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,854 3.06
บัตรเสีย 1,282 2.11
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 60,615 73.37
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 82,611 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 19[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบางกะปิ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 19 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย พิมล ศรีวิกรม์ (9)* 44,940 60.99
ประชาธิปัตย์ ฐิติ ชัยนาม (4) 27,719 37.62
มหาชน ปานกฤษณ์ จรัณยานนท์ (11) 775 1.05
ชาติประชาธิปไตย ประดับ เอี่ยมโอบวงศ์ (15) 151 0.20
ประชาชนไทย วรรธนะ เพชรชนะ (5) 104 0.14
ผลรวม 73,689 100.00
บัตรดี 73,689 92.21
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,691 3.37
บัตรเสีย 3,531 4.42
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 79,911 72.77
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 109,809 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 20[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบึงกุ่ม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 20 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ (9)* 40,139 56.34
ประชาธิปัตย์ ทิวา เงินยวง (4)✔ 27,719 38.91
มหาชน แมน เจริญวัลย์ (11) 1,561 2.19
ประชาชนไทย รักเกียรติ แก้วทอง (5) 85 0.12
ผลรวม 71,243 100.00
บัตรดี 71,243 93.24
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,259 2.96
บัตรเสีย 2,907 3.80
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 76,409 74.80
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 102,148 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 21[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตคันนายาว และเขตสะพานสูง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 21 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย เอกพจน์ วงศ์อารยะ (9) 48,043 55.51
ประชาธิปัตย์ นาถยา เบ็ญจศิริวรรณ (4) 35,633 41.17
ชาติไทย กฤชญาณ ทิพย์สุคนธ์ (1) 1,561 1.80
มหาชน ธนัทเทพ สุดถนอม (11) 472 0.55
ความหวังใหม่ อับดุลฮากีม ยีตา (10) 111 0.13
ผลรวม 86,555 100.00
บัตรดี 86,555 95.04
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,749 3.02
บัตรเสีย 1,770 1.94
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 91,074 76.12
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 119,651 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 22[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตสวนหลวง และเขตประเวศ (เฉพาะแขวงประเวศ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 22 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ (9)* 48,210 53.36
ประชาธิปัตย์ เสนีย์ สุวรรณดี (4) 37,658 41.68
ชาติไทย อภินันท์ พหลแพทย์ (1) 3,027 3.35
มหาชน วิสูตร วิสุทธิไกรสีห์ (11) 1,461 1.62
ผลรวม 90,356 100.00
บัตรดี 90,356 94.38
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,127 3.27
บัตรเสีย 2,254 2.35
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 95,737 73.75
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 129,807 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 23[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบางนา และเขตประเวศ (ยกเว้นแขวงประเวศ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 23 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ศันสนีย์ นาคพงศ์ (9)* 53,976 62.02
ประชาธิปัตย์ ชาญ เชาว์วิศิษฐ (4) 27,325 31.40
ชาติไทย วิรัช นาโค (1) 2,972 3.41
มหาชน พันตำรวจโท ชาญชัย งามธุระ (11) 2,761 3.17
ผลรวม 87,034 100.00
บัตรดี 87,034 94.41
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,920 3.17
บัตรเสีย 2,238 2.43
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 92,192 71.56
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 128,836 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 24[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตพระโขนง และเขตวัฒนา (เฉพาะแขวงพระโขนงเหนือ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 24 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย วัฒนา เซ่งไพเราะ (9)* 32,128 51.48
ประชาธิปัตย์ สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ (4) 23,865 38.24
มหาชน สมิตา สรสุชาติ (11) 4,142 6.64
ชาติไทย สุรวีร์ บุญราช (1) 2,087 3.34
รักษ์ถิ่นไทย เกียรติยศโรเยอร์ โลหนันทน์ (18) 181 0.29
ผลรวม 62,403 100.00
บัตรดี 62,403 94.49
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,240 3.39
บัตรเสีย 1,400 2.12
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 66,043 70.42
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 93,786 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 25[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตหนองจอก และเขตลาดกระบัง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 25 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย มงคล กิมสูนจันทร์ (9)* 78,296 62.35
ประชาธิปัตย์ อนันต์ ฤกษ์ดี (4) 35,906 28.59
ประชากรไทย มุดตาฝ้า หมันงะ (12) 5,842 4.65
ชาติไทย สุรชัย นิวาสพันธ์ (1) 3,689 2.94
มหาชน รัชพงศ์ ทาบุราญ (11) 886 0.71
ประชาชนไทย ศุภลักษณ์ จิตปัญโญยศ (5) 686 0.55
เผ่าไท ชูพงษ์ แพทย์หลักฟ้า (21) 190 0.15
ไทยช่วยไทย กำพล ศรีสมบูรณ์ (13) 85 0.07
ผลรวม 125,580 100.00
บัตรดี 125,580 93.46
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,156 3.09
บัตรเสีย 4,628 3.44
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 134,364 75.79
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 177,284 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 26[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตมีนบุรี และเขตคลองสามวา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 26 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย วิชาญ มีนชัยนันท์ (9)* 73,744 60.79
ประชาธิปัตย์ ประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ (4) 43,034 35.47
ชาติไทย ขุนธรรม เดือดขุนทด (1) 2,851 2.35
มหาชน เดชา อยู่หว่าง (11) 1,232 1.02
ความหวังใหม่ แสนสมบูรณ์ นวลปวน (10) 311 0.26
ประชาชนไทย ว่าที่ร้อยตรี ศุภวัฒน์ ฟักตระกูล (5) 144 0.12
ผลรวม 121,316 100.00
บัตรดี 121,316 94.49
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,406 2.65
บัตรเสีย 3,674 2.86
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 128,396 76.20
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 168,490 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 27[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตธนบุรี (ยกเว้นแขวงวัดกัลยาณ์และแขวงหิรัญรูจี)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 27 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย เอนก หุตังคบดี (9)* 35,075 63.48
ประชาธิปัตย์ ธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์ (4) 17,850 32.31
ชาติไทย สุเทพ แสงเอี่ยม (1) 1,843 3.34
มหาชน บัณฑูร บุญสนอง (11) 408 0.74
ประชาชนไทย เมือง สุวรรณสัญญา (5) 74 0.13
ผลรวม 55,250 100.00
บัตรดี 55,250 94.44
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,868 3.19
บัตรเสีย 1,385 2.37
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 58,503 69.57
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 84,090 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 28[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตคลองสาน และเขตธนบุรี (เฉพาะแขวงวัดกัลยาณ์และแขวงหิรัญรูจี)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 28 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ (9) 26,702 46.53
ประชาธิปัตย์ วิลาศ จันทร์พิทักษ์ (4)* 22,680 39.52
มหาชน รัชวิศน์ คุณปสุต (11) 6,521 11.36
ชาติไทย วิสิฐ ศรีพิทักษ์ (1) 1,413 2.46
รักษ์ถิ่นไทย คณาบุญ รัตนตานนท์ (18) 66 0.12
ผลรวม 57,382 100.00
บัตรดี 57,382 94.22
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,040 3.35
บัตรเสีย 1,482 2.43
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 60,904 71.00
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 85,782 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 29[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบางพลัด และเขตบางกอกน้อย (เฉพาะแขวงอรุณอมรินทร์)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 29 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ภิมุข สิมะโรจน์ (9)* 39,061 54.09
ประชาธิปัตย์ จักรพันธ์ พรนิมิตร (4) 30,537 42.29
ชาติไทย มนูญ นกยูงทอง (1) 2,233 3.09
มหาชน สมศักดิ์ มีเสถียร (11) 380 0.53
ผลรวม 72,211 100.00
บัตรดี 72,211 95.09
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,038 2.68
บัตรเสีย 1,692 2.23
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 75,941 72.86
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 104,230 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 30[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบางกอกน้อย (ยกเว้นแขวงอรุณอมรินทร์)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 30 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ องอาจ คล้ามไพบูลย์ (4)* 30,995 55.71
ไทยรักไทย จักรภพ เพ็ญแข (9) 23,740 42.67
ชาติไทย นพกร ธีรภาพวงศา (1) 719 1.29
มหาชน ไชยยศ อรุณสุริยศักดิ์ (11) 144 0.26
ประชาชนไทย กิ่งฟ้า สืบสหการ (5) 43 0.08
ผลรวม 55,641 100.00
บัตรดี 55,641 95.05
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 811 1.39
บัตรเสีย 2,084 3.56
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 58,536 69.02
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 84,805 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 31[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตตลิ่งชัน และเขตภาษีเจริญ (เฉพาะแขวงบางแวก แขวงบางด้วน และแขวงคลองขวาง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 31 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ปิติพงศ์ เต็มเจริญ (9)* 53,369 61.10
ประชาธิปัตย์ บุณธีร์ พานิชประไพ (4) 29,264 33.50
ชาติไทย บุญชู มีศรี (1) 3,486 3.99
มหาชน จวง เทียนจวง (11) 1,235 1.41
ผลรวม 87,354 100.00
บัตรดี 87,354 93.16
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,599 3.84
บัตรเสีย 2,814 3.00
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 93,767 74.13
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 126,491 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 32[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบางกอกใหญ่ และเขตภาษีเจริญ (ยกเว้นแขวงบางแวก แขวงบางด้วน และแขวงคลองขวาง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 32 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย มานะ คงวุฒิปัญญา (9) 39,199 49.02
ประชาธิปัตย์ สุรันต์ จันทร์พิทักษ์ (4) 37,556 46.96
ชาติไทย อภิชาติ กมลทิพย์ (1) 2,289 2.86
มหาชน พีระ มีผล (11) 923 1.15
ผลรวม 79,967 100.00
บัตรดี 79,967 93.95
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,012 3.54
บัตรเสีย 2,135 2.51
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85,114 71.85
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,459 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 33[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตจอมทอง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 33 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สุวัฒน์ ม่วงศิริ (9)* 47,008 56.88
ประชาธิปัตย์ นันทพร วีรกุลสุนทร (4) 32,670 39.53
ชาติไทย สมบูรณ์ กุลเมืองน้อย (1) 2,273 2.73
มหาชน สมบัติ เบญจศิริมงคล (11) 694 0.84
ผลรวม 82,645 100.00
บัตรดี 82,645 94.09
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,960 3.37
บัตรเสีย 2,228 2.54
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,833 70.60
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 124,412 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 34[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 34 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สุวัฒน์ วรรณศิริกุล (9)* 51,273 51.21
ประชาธิปัตย์ โสภณ ขวัญบัว (4) 34,779 34.74
ชาติไทย มงคล โค้ววัฒนะวงษ์รักษ์ (1) 12,545 12.53
มหาชน สวัสดิ์ บุญรัตน์ (11) 1,526 1.52
ผลรวม 100,123 100.00
บัตรดี 100,123 93.56
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,129 3.86
บัตรเสีย 2,765 2.58
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 107,017 73.41
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 145,774 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 35[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบางขุนเทียน และเขตบางบอน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 35 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สากล ม่วงศิริ (9)* 72,368 66.81
ประชาธิปัตย์ พันตำรวจโท สวัสดิ์ จำปาศรี (4) 31,343 28.94
ชาติไทย จุลี เจิดเจริญดี (1) 3,875 3.58
มหาชน สนั่น สุขเกษม (11) 728 0.67
ผลรวม 108,314 100.00
บัตรดี 108,314 94.08
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,662 3.18
บัตรเสีย 3,154 2.74
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 115,130 74.33
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 154,889 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 36[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบางแค (ยกเว้นแขวงหลักสอง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 36 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สุธา ชันแสง (9)* 42,424 55.26
ประชาธิปัตย์ โกวิทย์ ธารณา (4)✔ 31,343 40.83
ชาติไทย นุจรี ศิริสิงห์ (1) 3,554 4.63
มหาชน อุฤทธิ์ บุนนาค (11) 768 1.00
ผลรวม 76,774 100.00
บัตรดี 76,774 93.77
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,001 3.67
บัตรเสีย 2,100 2.56
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 81,875 73.68
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 111,118 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 37[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม และเขตบางแค (เฉพาะแขวงหลักสอง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 37 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย แสวง ฤกษ์จรัล (9)* 68,529 58.71
ประชาธิปัตย์ วัชระ เพชรทอง (4) 42,523 36.43
ชาติไทย อนุชิต พูนสิทธิโชค (1) 4,433 3.80
มหาชน พรชัย เพชรชู (11) 1,243 1.06
ผลรวม 116,728 100.00
บัตรดี 116,728 93.31
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,824 3.86
บัตรเสีย 3,545 2.83
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 125,097 76.23
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 164,100 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548" (PDF). สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2562.