ข้ามไปเนื้อหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดสิงห์บุรี มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 1 คน จากทั้งหมด 400 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดสิงห์บุรีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายแข วัจนลักขณะ[2]

เขตเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสิงห์บุรีและอำเภออินทร์บุรี (ยกเว้นตำบลห้วยชัน)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบางระจัน, อำเภอค่ายบางระจัน, อำเภอพรหมบุรี, อำเภอท่าช้าง และอำเภออินทร์บุรี (เฉพาะตำบลห้วยชัน)
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2566

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2495[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชน (พ.ศ. 2490)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายแข วัจนลักขณะ
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายอำไพ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 ขุนขจิตสารกรรม
สิงหาคม พ.ศ. 2489 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายทรัพย์ ภานุทัต
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายเพียรศักดิ์ นิสสัยสุข

ชุดที่ 8–20; พ.ศ. 2500–2539[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหประชาไทย
      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      พรรคพลังธรรม
      พรรคนำไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายเพียรศักดิ์ นิสสัยสุข
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายเพียรศักดิ์ นิสสัยสุข
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายเพียรศักดิ์ นิสสัยสุข
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายสวัสดิ์ ขวัญเมือง
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายประเจิด สุริย์จามร
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายเพียรศักดิ์ นิสสัยสุข
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 พลตำรวจโท สืบ พงษ์สุวรรณ
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 พันเอก บุลศักดิ์ โพธิเจริญ
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 พันเอก บุลศักดิ์ โพธิเจริญ
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 พลตำรวจโท ธนู หอมหวล
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา

ชุดที่ 21; พ.ศ. 2544[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคไทยรักไทย
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544
1 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
2 นายพายัพ ปั้นเกตุ ( / เลือกตั้งซ่อม)

ชุดที่ 22–26; พ.ศ. 2548–2566[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเพื่อไทย
      พรรคพลังประชารัฐ
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 22[3] พ.ศ. 2548 นายพายัพ ปั้นเกตุ ( / เลือกตั้งซ่อม)
ชุดที่ 23[4] พ.ศ. 2550 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (แทนนายชัยวุฒิ)
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายสุรสาล ผาสุข
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
ชุดที่ 26 พ.ศ. 2566

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 140 (14 ก): 38–42. 3 มีนาคม 2566.
  2. อาร์วายทีไนน์,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก
  3. รัฐสภาไทย,ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 22 เก็บถาวร 2011-07-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  4. รัฐสภาไทย,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23 เก็บถาวร 2010-03-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]