สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดอำนาจเจริญ มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 2 คน จากทั้งหมด 400 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยขณะนั้นอำนาจเจริญยังเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี

ปี พ.ศ. 2536 อำนาจเจริญยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด และได้แยกเขตเลือกตั้งที่ 3 ของจังหวัดอุบลราชธานี (จากการเลือกตั้งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535) มาเป็นเขตเลือกตั้งของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดแรก คือ นายสุทัศน์ เงินหมื่น นายวิฑูรย์ นามบุตร และนายสนิท จันทรวงศ์

เขตเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2538 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอำนาจเจริญและอำเภอหัวตะพาน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอลืออำนาจ, อำเภอพนา, อำเภอปทุมราชวงศา, อำเภอชานุมาน และอำเภอเสนางคนิคม
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอำนาจเจริญและอำเภอหัวตะพาน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอลืออำนาจ, อำเภอพนา, อำเภอปทุมราชวงศา, อำเภอชานุมาน และอำเภอเสนางคนิคม
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2566

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 18; พ.ศ. 2535[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคความหวังใหม่
เขต ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535
3 นายสุทัศน์ เงินหมื่น
นายวิฑูรย์ นามบุตร
นายสนิท จันทรวงศ์

ชุดที่ 19–20; พ.ศ. 2538–2539[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคความหวังใหม่
เขต ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายสุทัศน์ เงินหมื่น
นายชัยพร ทองประเสริฐ นายธีระชัย ศิริขันธ์

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548[แก้]

      พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคไทยรักไทย
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายธีระชัย ศิริขันธ์ นายธีระชัย ศิริขันธ์
2 นายไพศาล จันทวารา นายชัยศรี กีฬา

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคพลังประชาชนพรรคภูมิใจไทย
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น
นายวิเชียร อุดมศักดิ์

ชุดที่ 24–26; พ.ศ. 2554–2566[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคภูมิใจไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นางสมหญิง บัวบุตร นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 นายดะนัย มะหิพันธ์
ชุดที่ 26 พ.ศ. 2566 นางสุขสมรวย วันทนียกุล นางญานีนาถ เข็มนาค

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 140 (14 ก): 38–42. 3 มีนาคม 2566.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]