สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระตะบอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อดีตเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพระตะบอง
เขตเลือกตั้งครั้งก่อน
ก่อตั้งพ.ศ. 2484
ยุบเลิกพ.ศ. 2489
ที่นั่งประชาธิปัตย์ (1)
อิสระ (1)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวาสดิ์ อภัยวงศ์
พระพิเศษพาณิชย์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระตะบอง

ประวัติศาสตร์[แก้]

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2481 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2489 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองพระตะบอง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอไพลิน, อำเภอพรหมโยธี, อำเภอรณนภากาศ และอำเภอมงคลบุรี
2 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 3 ; พ.ศ. 2481[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายชวลิต อภัยวงศ์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 4 ; พ.ศ. 2489[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคอิสระ (พ.ศ. 2488)
เขต ชุดที่ 4
มกราคม พ.ศ. 2489 สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 นายชวลิต อภัยวงศ์ นายสวาสดิ์ อภัยวงศ์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
2 - พระพิเศษพาณิชย์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

รูปภาพ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]