กีฬาแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กีฬาแห่งชาติ (อังกฤษ: Thailand National Games) เป็นการแข่งขันมหกรรมกีฬาหลากหลายชนิดระหว่างภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งมีการจัดขึ้นในทุกหนึ่งปี เริ่มกำหนดการแข่งขันโดย องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (อสกท) ตั้งแต่การแข่งขันครั้งแรก ถึง ครั้งที่ 19 และตั้งแต่กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เป็นต้นมา บริหารจัดการแข่งขันโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท) และยังถือได้ว่าเป็นการแข่งขันกีฬาหลากชนิด ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ

การแข่งขันนั้นเริ่มต้นครั้งแรกด้วยกีฬาเพียง 5 ชนิดกีฬา และนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพียง 716 คน จนมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงมากกว่า 12,000 คน จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี พ.ศ. 2560 ได้มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12,593 คน แบ่งเป็นนักกีฬาชายจำนวน 6,971 คน และนักกีฬาหญิงจำนวน 5,622 คน เข้าชิงชัย 691 รายการใน 45 ชนิดกีฬา

ในประวัติศาสตร์ของกีฬาแห่งชาติ มีจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันแล้ว 26 จังหวัด โดยมี 77 จังหวัดเข้าร่วม โดยมีจังหวัดบึงกาฬได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติเป็นจังหวัดล่าสุด ซึ่งเข้าร่วมเป็นคราวแรกในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ได้เป็นเจ้าภาพมากถึง 4 ครั้ง

โดยกีฬาแห่งชาติครั้งหลังสุด จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 20 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และการแข่งขันครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18 ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประวัติ[แก้]

กีฬาแห่งชาติ เดิมเรียกว่า "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย" จัดโดยองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (อสกท.; ปัจจุบันคือ การกีฬาแห่งประเทศไทย; กกท.) เพื่อคัดเลือกผู้แทนนักกีฬาจากประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 โดยกีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 จัดการแข่งขันที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 ถึง 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 แบ่งการแข่งขันเป็นเขต จึงใช้ชื่อการแข่งขันว่า กีฬาเขตแห่งประเทศไทย โดยการแข่งขันครั้งแรก แบ่งกลุ่มนักกีฬาออกเป็น 5 เขตจากภูมิภาคต่างๆ

หลังจากนั้น เมื่อจัดแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทยครั้งต่อๆ มา จึงมีการปรับเพิ่มกลุ่มนักกีฬาตามเขตภูมิภาค ขึ้นเป็นลำดับตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในการแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 10 เขต โดยแยกกรุงเทพมหานครออกมาจากเขต 1 เป็นเขต 10

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 คณะกรรมการ อสกท.มีมติให้เปลี่ยนไปใช้ชื่อใหม่ว่า "กีฬาแห่งชาติ" เริ่มตั้งแต่การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2527 พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการแข่งขันเพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่วงการกีฬาของชาติ[1][2]

ต่อมาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย รับเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ โดยปรับลดกำหนดแข่งขันจากจัดการแข่นขันทุก 1 ปี ไปเป็นทุก 2 ปี และปรับปรุงการแบ่งกลุ่มนักกีฬา จากเดิมที่แบ่งตามภูมิภาคจำนวน 10 เขต มาเป็นแบ่งตามจังหวัดจำนวน 76 จังหวัด

หลังจากการแข่งขันทุก 2 ปี ซึ่งจัดทั้งหมด 3 ครั้ง คือ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 33, ครั้งที่ 34 และครั้งที่ 35 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ กกท.ปรับกำหนดจากจัดการแข่งขันทุก 2 ปี ไปเป็นทุก 1 ปีตามเดิม ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 โดยให้เหตุผลเพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาวงการกีฬา แต่ยังแข่งขันในนามจังหวัดเหมือนเดิม จากนั้นในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 มีการเพิ่มกลุ่มนักกีฬาขึ้นจาก 76 จังหวัดเป็น 77 จังหวัด เนื่องจากมีการก่อตั้งจังหวัดบึงกาฬขึ้นมาใหม่[3]

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 การประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย มีมติให้ปรับลดกำหนดแข่งขันจากจัดการแข่นขันทุก 1 ปี ไปเป็นทุก 2 ปี และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบด้วย เพื่อให้นักกีฬาได้มีเวลาในการเตรียมตัว ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันกีฬาทั้งในและต่างประเทศหลายรายการ ทำให้การเตรียมตัวของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันซ้ำซ้อนกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและงบประมาณในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อความสอดคล้องกับการแข่งขันกีฬาหลายรายการทั้งในและต่างประเทศเหล่านั้น โดยจะเริ่มในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เพื่อให้สลับกับกีฬาซีเกมส์[4]

ไฟพระฤกษ์[แก้]

ไฟพระฤกษ์ เป็นไฟที่อัญเชิญมาเพื่อประกอบพิธีเปิดกีฬาแห่งชาติและจุดในกระถางคบเพลิงตลอดการแข่งขัน ไฟพระฤกษ์สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เริ่มมีครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะต้องขอพระราชทานไฟพระฤกษ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำมา ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะต้องทำหนังสือติดต่อไปยังสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลถึงกำหนดนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ ให้คณะกรรมการเข้าเฝ้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงจุดจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วพระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในปีนั้นๆ ณ กรุงเทพมหานคร

โดยวิธีการจุดไฟพระฤกษ์นั้น สำนักพระราชวัง จะนำพระแว่น “สุรยกานต์” ไปทอดไว้ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ละปี สำหรับพระราชพิธีจัดไฟขึ้นอยู่กับสถาวะอากาศ และเมื่อทรงประกอบพระราชพิธีจัดไฟเรียบร้อยแล้ว สำนักพระราชวังจะนำไฟพระฤกษ์ไปเก็บรักษาไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และจะเลี้ยงไว้สำหรับใช้ในปีนั้น จนกระทั่งถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ของปีนั้น ไฟพระฤกษ์ที่เลี้ยงไว้นี้จะใช้ในพระราชพิธีต่างๆ รวมทั้งเชิญไปใช้ในการพระราชทานเพลิงศพบุคคลที่สมควรด้วย[1][2]

กลุ่มนักกีฬาที่เข้าร่วม[แก้]

กลุ่มภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร[แก้]

จังหวัด สมาคม รหัสจังหวัด เขต เข้าร่วมเมื่อ
กรุงเทพมหานคร สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร กท BKK เขต 10 2515
จันทบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี จบ CTI เขต 2 2510
ฉะเชิงเทรา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉช CCO เขต 2 2510
ชลบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ชบ CBI เขต 2 2510
ตราด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตราด ตร TRT เขต 2 2510
นครนายก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายก นย NYK เขต 2 2510
นนทบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี นบ NBI เขต 1 2510
ปทุมธานี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี ปท PTI เขต 1 2510
ปราจีนบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปราจีนบุรี ปจ PRI เขต 2 2510
ระยอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง รย RYG เขต 2 2510
สมุทรปราการ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ สป SPK เขต 1 2510
สมุทรสาคร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร สค SKN เขต 7 2510
สระแก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระแก้ว สก SKW เขต 2 2538

กลุ่มภาคกลาง และภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด สมาคม รหัสจังหวัด เขต เข้าร่วมเมื่อ
กาญจนบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี กจ KRI เขต 7 2510
ชัยนาท สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท ชน CNT เขต 1 2510
นครปฐม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครปฐม นฐ NPT เขต 7 2510
ประจวบคีรีขันธ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปข PKN เขต 7 2510
พระนครศรีอยุธยา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย AYA เขต 1 2510
เพชรบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรี พบ PBI เขต 7 2510
ราชบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี รบ RBR เขต 7 2510
ลพบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี ลบ LRI เขต 1 2510
สมุทรสงคราม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม สส SKM เขต 7 2510
สระบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระบุรี สบ SRI เขต 1 2510
สิงห์บุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสิงห์บุรี สห SBR เขต 1 2510
สุพรรณบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี สพ SBR เขต 7 2510
อ่างทอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอ่างทอง อท ATG เขต 1 2510
อุทัยธานี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุทัยธานี อน UTI เขต 6 2510

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

จังหวัด สมาคม รหัสจังหวัด เขต เข้าร่วมเมื่อ
กาฬสินธุ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กส KSN เขต 4 2510
ขอนแก่น สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น กพ KKN เขต 4 2510
ชัยภูมิ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยภูมิ ชย CPM เขต 3 2510
นครพนม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม นพ NPM เขต 4 2510
นครราชสีมา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา นม NMA เขต 3 2510
บึงกาฬ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ บก BKN เขต 4 2555
บุรีรัมย์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ บร BRM เขต 3 2510
มหาสารคาม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมหาสารคาม มค MKM เขต 4 2510
มุกดาหาร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร มห MDH เขต 4 2527
ยโสธร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ยส YST เขต 3 2517
ร้อยเอ็ด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด รอ RET เขต 4 2510
เลย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลย ลย LEI เขต 4 2510
ศรีสะเกษ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ศก SSK เขต 3 2510
สกลนคร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร สน SNK เขต 4 2510
สุรินทร์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุรินทร์ สร SRN เขต 3 2510
หนองคาย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย นค NKI เขต 4 2510
หนองบัวลำภู สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู นภ NBP เขต 4 2538
อำนาจเจริญ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ อจ ACR เขต 4 2538
อุดรธานี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี อด UDN เขต 4 2510
อุบลราชธานี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานี อบ UBN เขต 3 2510

กลุ่มภาคใต้[แก้]

จังหวัด สมาคม รหัสจังหวัด เขต เข้าร่วมเมื่อ
กระบี่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ กบ KBI เขต 8 2510
ชุมพร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร ชพ CPN เขต 8 2510
ตรัง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ตง TRG เขต 9 2510
นครศรีธรรมราช สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ตง NRT เขต 8 2510
นราธิวาส สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส นธ NWT เขต 9 2510
ปัตตานี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี ปน PTN เขต 9 2510
พังงา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา พง PNA เขต 8 2510
พัทลุง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพัทลุง พท PLG เขต 9 2510
ภูเก็ต สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ภก PKT เขต 8 2510
ยะลา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลา ยล YLA เขต 9 2510
ระนอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง รน RNG เขต 8 2510
สงขลา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา สข SKA เขต 8 2510
สตูล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสตูล สต STN เขต 9 2510
สุราษฎร์ธานี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สฎ SNI เขต 8 2510

กลุ่มภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด สมาคม รหัสจังหวัด เขต เข้าร่วมเมื่อ
กำแพงเพชร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร กพ KPT เขต 6 2510
เชียงราย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ชร CRI เขต 5 2510
เชียงใหม่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ชม CMI เขต 5 2510
ตาก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตาก ตก TAK เขต 6 2510
นครสวรรค์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ นว NSN เขต 6 2510
น่าน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน นน NAN เขต 5 2510
พะเยา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา พย PYO เขต 5 2522
พิจิตร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิจิตร พจ PCT เขต 6 2510
พิษณุโลก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก พล PLK เขต 6 2510
เพชรบูรณ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ พช PBN เขต 6 2510
แพร่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ พร PRE เขต 5 2510
แม่ฮ่องสอน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน มส MSN เขต 5 2510
ลำปาง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ลป LPG เขต 5 2510
ลำพูน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน ลพ LPN เขต 5 2510
สุโขทัย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุโขทัย สท STI เขต 6 2510
อุตรดิตถ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ อต UTT เขต 6 2510

กลุ่มนักกีฬาในอดีต[แก้]

กลุ่มนักกีฬาในอดีต แบ่งตามจังหวัด
จังหวัด เขต เข้าร่วมเมื่อ สิ้นสุดเมื่อ
Seal Phra Nakhon.png พระนคร เขต 6 2510 2514
Seal Thonburi Province.png ธนบุรี เขต 6 2510 2514
กลุ่มนักกีฬาในอดีต แบ่งตามเขต (ปี พ.ศ. 2510)
เขต จังหวัดสมาชิก
เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 4

รอบคัดเลือกระดับภาค[แก้]

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติในปัจจุบันกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือก เพื่อเลือกตัวแทนนักกีฬาของแต่ละจังหวัดให้เข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายในระดับประเทศในปีนั้นๆ โดยรอบคัดเลือกในระดับภาคนี้จะจัดแยกกันออกไปในแต่ละภาคแบ่งออกเป็น 5 ภาค คือ ภาคที่ 1 (กลุ่มภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร), ภาคที่ 2 (กลุ่มภาคกลาง และภาคตะวันตก), ภาคที่ 3 (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ภาคที่ 4 (กลุ่มภาคใต้) และภาคที่ 5 (กลุ่มภาคเหนือ)

ปฏิทินการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกระดับภาค
กลุ่มนักกีฬา รายการ วันที่ เจ้าภาพ Ref.
ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 5–15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สระแก้ว [5]
ภาคกลาง และภาคตะวันตก รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2 16–25 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พระนครศรีอยุธยา [6]
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 7–16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มุกดาหาร [7]
ภาคใต้ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 4 3–13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พังงา [8]
ภาคเหนือ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 9–19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สงขลา [9]

ชนิดกีฬาที่แข่งขัน[แก้]

กีฬา จำนวน (ปีที่แข่งขัน)
กรีฑา 45 (2510–)
กอล์ฟ 15 (2541–)
กาบัดดี้ 14 (2543–)
กีฬาทางอากาศ 7 (2553–)
กีฬาไทย 1 (2543–45, 2558)
ขี่ม้า 7 (2543–47, 2555–57, 2560)
คริกเก็ต 2 (2557, 2560)
คาราเต้ 12 (2543–47, 2551–)
จักรยาน 45 (2510–)
ชักเย่อ 2 (2558–)
เซปักตะกร้อ 45 (2510–)
ซอฟท์เทนนิส 5 (2553, 2555, 2557–)
ซอฟท์บอล 14 (2540–56, 2558–)
เทควันโด 16 (2540–)
เทนนิส 45 (2510–)
เทเบิลเทนนิส 45 (2510–)
เนตบอล 3 (2549, 2557–58)
บริดจ์ 11 (2543, 2547, 2551–)
บาสเกตบอล 45 (2510–)
บิลเลียดและสนุกเกอร์ 21 (2533, 2535, 2537–)
กีฬา จำนวน (ปีที่แข่งขัน)
เบสบอล 3 (2543, 2549, 2556)
แบดมินตัน 45 (2510–)
โบว์ลิ่ง 24 (2525–47, 2553–55, 2558–)
ปันจักสีลัต 11 (2543, 2550–)
เปตอง 25 (2531–)
เพาะกาย 14 (2543–)
ฟันดาบสากล 9 (2543–47, 2552–56, 2558–)
ฟุตบอลและฟุตซอล 45 (2510–)
มวยไทย 21 (2535–)
มวยปล้ำ 14 (2543–)
มวยสากล 45 (2510–)
ยกน้ำหนัก 44 (2510, 2512–)
ยิงธนู 5 (2541–43, 2555, 2556, 2558)
ยิงปืน 44 (2510–12, 2514–)
ยิมนาสติก 26 (2530–)
ยิวยิตสู 1 (2560)
ยูโด 44 (2510–11, 2513–)
รักบี้ฟุตบอล 24 (2510, 2533–)
เรือใบ 4 (2517, 2553–54, 2560)
เรือยาวและเรือพาย 20 (2536–)
กีฬา จำนวน (ปีที่แข่งขัน)
ลอนโบวล์ส 1 (2543)
ลีลาศ 14 (2543–)
วอลเลย์บอล 45 (2510–)
วอลเลย์บอลชายหาด 17 (2539–)
ว่ายน้ำ 41 (2510–11, 2516–)
วินด์เซิร์ฟ 1 (2543)
วูซู 14 (2543–)
วู้ดบอล 4 (2554, 2556–)
สควอช 1 (2543)
หมากล้อม 11 (2545–)
เอ็กซ์ตรีม 2 (2556–57, 2560)
ฮอกกี้ 26 (2531, 2540–43, 2553–)
ฮอกกี้น้ำแข็ง 1 (2543)
ฮอกกี้ในร่ม 1 (2560)
แฮนด์บอล 14 (2543–)

เจ้าภาพจัดการแข่งขัน[แก้]

ครั้งที่ ชื่อการแข่งขัน ระยะเวลา จังหวัด หมายเหตุ
1 กีฬาเขตแห่งประเทศไทย 1 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 พระนคร แบ่งกลุ่มนักกีฬาออกเป็น 5 เขต จากภูมิภาคต่างๆ
2 กีฬาเขตแห่งประเทศไทย 3 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2511 เชียงใหม่
3 กีฬาเขตแห่งประเทศไทย 24 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2512 สงขลา
4 กีฬาเขตแห่งประเทศไทย 1 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 นครราชสีมา
5 กีฬาเขตแห่งประเทศไทย 2 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2514 นครสวรรค์ เพิ่มกลุ่มนักกีฬาจากเดิม 9 เขต โดยแยกกรุงเทพมหานคร ออกจากเขต 1 มาเป็นเขต 10
6 กีฬาเขตแห่งประเทศไทย 2 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ราชบุรี
7 กีฬาเขตแห่งประเทศไทย 23 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2516 นครศรีธรรมราช
8 กีฬาเขตแห่งประเทศไทย 3 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2517 ชลบุรี
9 กีฬาเขตแห่งประเทศไทย 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2518 ลพบุรี
10 กีฬาเขตแห่งประเทศไทย 4 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2519 อุดรธานี
11 กีฬาเขตแห่งประเทศไทย 11 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2520 กรุงเทพมหานคร
12 กีฬาเขตแห่งประเทศไทย 14 - 30 มกราคม พ.ศ. 2521 อุบลราชธานี เดิมกำหนดจัดในปี พ.ศ. 2521 แต่เกิดอุทกภัย ทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขัน
13 กีฬาเขตแห่งประเทศไทย 23 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2522 ลำปาง
14 กีฬาเขตแห่งประเทศไทย 22 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2523 ปัตตานี
15 กีฬาเขตแห่งประเทศไทย 22 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 อุดรธานี
16 กีฬาเขตแห่งประเทศไทย 19 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2525 ภูเก็ต
17 กีฬาเขตแห่งประเทศไทย 22 - 28 มกราคม พ.ศ. 2526 พิษณุโลก คณะกรรมการ อสกท.เปลี่ยนชื่อการแข่งขัน เป็นกีฬาแห่งชาติ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ การแข่งขันครั้งที่ 18 เป็นต้นไป
ครั้งที่ ชื่อการแข่งขัน ระยะเวลา จังหวัด หมายเหตุ
18 กีฬาแห่งชาติ เชียงรายเกมส์ 20 - 26 มกราคม พ.ศ. 2527 เชียงราย
19 กีฬาแห่งชาติ จันทบุรีเกมส์ 14 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 จันทบุรี
20 กีฬาแห่งชาติ ร้อยเอ็ดเกมส์ 23 - 29 มกราคม พ.ศ. 2530 ร้อยเอ็ด
21 กีฬาแห่งชาติ ลพบุรีเกมส์ 18 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ลพบุรี สัญลักษณ์ หนุมานถือคบเพลิง ออกแบบโดย อาทิตย์ ทวีคูณ
22 กีฬาแห่งชาติ สงขลาเกมส์ 22 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2532 สงขลา
23 กีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่เกมส์ 4 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2533 เชียงใหม่
24 กีฬาแห่งชาติ กรุงเก่าเกมส์ 17 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2534 พระนครศรีอยุธยา
25 กีฬาแห่งชาติ ดอกคูนเกมส์ 12 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 ขอนแก่น
26 กีฬาแห่งชาติ ตาปีเกมส์ 24 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 สุราษฎร์ธานี
27 กีฬาแห่งชาติ ดอนเจดีย์เกมส์ 19 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 สุพรรณบุรี
28 กีฬาแห่งชาติ ปากน้ำโพเกมส์ 16 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2538 นครสวรรค์
29 กีฬาแห่งชาติ พะยูนเกมส์ 19 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ตรัง
30 กีฬาแห่งชาติ ลำดวนเกมส์ 8 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ศรีสะเกษ
31 กีฬาแห่งชาติ เกาะแก้วเกมส์ 24 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ระยอง มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ กกท.รับเป็นเจ้าภาพ มีกำหนดจัด 2 ปีต่อครั้ง และปรับการแบ่งกลุ่มนักกีฬา ตามภูมิภาคจำนวน 10 เขต เป็นแบ่งตามจังหวัดทั้ง 76
32 กีฬาแห่งชาติ มหานครเกมส์ 9 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2543 กรุงเทพมหานคร
33 กีฬาแห่งชาติ นครเชียงใหม่เกมส์ 13 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เชียงใหม่
34 กีฬาแห่งชาติ ราชบุรีเกมส์ 18 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ราชบุรี
35 กีฬาแห่งชาติ สุพรรณบุรีเกมส์ 9 - 19 กันยายน พ.ศ. 2549 สุพรรณบุรี มีมติคณะรัฐมนตรี เปลี่ยนแปลงการแข่งขันจาก 2 ปีต่อครั้ง เป็นปีละ 1 ครั้ง เพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาของวงการกีฬา โดยรูปแบบการแข่งขันยังเป็นเช่นเดิม
36 กีฬาแห่งชาติ นครศรีธรรมราชเกมส์ 15 - 25 กันยายน พ.ศ. 2550 นครศรีธรรมราช เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
37 กีฬาแห่งชาติ พิษณุโลกเกมส์ 14 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พิษณุโลก เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
38 กีฬาแห่งชาติ ตรังเกมส์ 9 - 19 กันยายน พ.ศ. 2552 ตรัง เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
39 กีฬาแห่งชาติ ชลบุรีเกมส์ 9 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ชลบุรี เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
40 กีฬาแห่งชาติ ขอนแก่นเกมส์ 3 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 ขอนแก่น เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ 1 เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ 2
เดิมกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน- 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554 แต่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขัน ไปเป็นวันที่ 3 มีนาคม - 13 มีนาคม พ.ศ. 2555
41 กีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่เกมส์ 9 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เชียงใหม่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
42 กีฬาแห่งชาติ สุพรรณบุรีเกมส์ 5 - 15 มกราคม พ.ศ. 2557 สุพรรณบุรี เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
ใช้ชื่อการแข่งขัน ตราสัญลักษณ์และตุ๊กตาสัญลักษณ์ ซ้ำกับกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 35 เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพครั้งที่ 3
43 กีฬาแห่งชาติ นครราชสีมาเกมส์ 9 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 นครราชสีมา เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
44 กีฬาแห่งชาติ นครสวรรค์เกมส์ 12 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นครสวรรค์ เลื่อนพิธีเปิดการแข่งขันมาจากวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เนื่องจากมีกิจกรรม Bike for dad ปั่นเพื่อพ่อ
45 กีฬาแห่งชาติ สงขลาเกมส์ 20-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สงขลา คณะรัฐมนตรียืนยันในการจัดกีฬาแห่งชาติเป็น 2 ปีต่อครั้งดังเดิม โดยให้จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพในครั้งที่ 45 เหมือนเดิม แต่ขยับไปจัดในปี 2560 แทน โดยไม่ต้องคัดเลือกเจ้าภาพใหม่[10]
46 กีฬาแห่งชาติ เจียงฮายเกมส์ 18-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เชียงราย มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการแข่งขันเป็น 2 ปีต่อครั้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี[10]
47 กีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ศรีสะเกษ
48 กีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2565 บุรีรัมย์
49 กีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2567
50 กีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2569

สรุปจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพ[แก้]

จังหวั จำนวนครั้ง ปีที่เป็นเจ้าภาพ
เชียงใหม่ 4
กรุงเทพมหานคร 3
สุพรรณบุรี 3
นครสวรรค์ 3
สงขลา 3
นครราชสีมา 2
สระบุรี 2
ราชบุรี 2
นราธิวาส 2
ชลบุรี 2
ลพบุรี 2
อุดรธานี 2
พิษณุโลก 2
ขอนแก่น 2
ตรัง 2
ศรีสะเกษ 2
อุบลราชธานี 1
ลำปาง 1
ปัตตานี 1
ภูเก็ต 1
เชียงราย 1
จันทบุรี 1
ร้อยเอ็ด 1
พระนครศรีอยุธยา 1
สุราษฎร์ธานี 1
ระยอง 1

สรุปผลเจ้าเหรียญทอง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

กีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "ประวัติและความเป็นมากีฬาแห่งชาติ". สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2560. 
  2. 2.0 2.1 "ประวัติกีฬาแห่งชาติ". การกีฬาแห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2560. 
  3. "“กีฬาชาติ” จะกี่ปีจัดที ล้วนดีทั้งนั้น". สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย. 30 พฤศจิกายน 2554. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2560. 
  4. "ผลการประชุมบอร์ด กกท. 26 ก.ค.56". การกีฬาแห่งประเทศไทย. 26 กรกฎาคม 2556. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2560. 
  5. "การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “สระแก้วเกมส์”". สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560. 
  6. "อยุธยาเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกระดับภาค 2 กรุงเก่าเกมส์". สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560. 
  7. "จ.มหาสารคาม ต้อนรับคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่จาก 19 จังหวัด ร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “มหาสารคามเกมส์”". สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560. 
  8. "จ.พังงา เปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 คัดเลือกภาค 4 พิงกันเกมส์". สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560. 
  9. "กีฬาแห่งชาสติ ภาค 5 ครั้งที่ 45 สุโขทัยเกมส์". สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560. 
  10. 10.0 10.1 "ผู้ว่ายืนยันกีฬาแห่งชาติ ยึดมติครม.แข่ง2ปีครั้ง". bangkokbiznews.com. 14 มีนาคม 2559. สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2560.