กีฬาแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

กีฬาแห่งชาติ (อังกฤษ: Thailand National Games) เป็นการแข่งขันมหกรรมกีฬาหลากหลายชนิดระหว่างภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งมีการจัดขึ้นในทุกหนึ่งปี เริ่มกำหนดการแข่งขันโดย องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (อสกท) ตั้งแต่การแข่งขันครั้งแรก ถึง ครั้งที่ 19 และตั้งแต่กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เป็นต้นมา บริหารจัดการแข่งขันโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท) และยังถือได้ว่าเป็นการแข่งขันกีฬาหลากชนิด ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ

การแข่งขันนั้นเริ่มต้นครั้งแรกด้วยกีฬาเพียง 5 ชนิดกีฬา และนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพียง 716 คน จนมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงมากกว่า 12,000 คน จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี พ.ศ. 2560 ได้มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12,593 คน แบ่งเป็นนักกีฬาชายจำนวน 6,971 คน และนักกีฬาหญิงจำนวน 5,622 คน เข้าชิงชัย 691 รายการใน 45 ชนิดกีฬา

ในประวัติศาสตร์ของกีฬาแห่งชาติ มีจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันแล้ว 26 จังหวัด โดยมี 77 จังหวัดเข้าร่วม โดยมีจังหวัดบึงกาฬได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติเป็นจังหวัดล่าสุด ซึ่งเข้าร่วมเป็นคราวแรกในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ได้เป็นเจ้าภาพมากถึง 4 ครั้ง

โดยกีฬาแห่งชาติครั้งหลังสุด จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 20 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และการแข่งขันครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18 ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประวัติ[แก้]

กีฬาแห่งชาติ เดิมเรียกว่า "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย" จัดโดยองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (อสกท.; ปัจจุบันคือ การกีฬาแห่งประเทศไทย; กกท.) เพื่อคัดเลือกผู้แทนนักกีฬาจากประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 โดยกีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 จัดการแข่งขันที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 ถึง 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 แบ่งการแข่งขันเป็นเขต จึงใช้ชื่อการแข่งขันว่า กีฬาเขตแห่งประเทศไทย โดยการแข่งขันครั้งแรก แบ่งกลุ่มนักกีฬาออกเป็น 5 เขตจากภูมิภาคต่างๆ

หลังจากนั้น เมื่อจัดแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทยครั้งต่อๆมามีการแก้ไข มา จึงมีการปรับเพิ่มกลุ่มนักกีฬาตามเขตภูมิภาค ขึ้นเป็นลำดับตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในการแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 10 เขต โดยแยกกรุงเทพมหานครออกมาจากเขต 1 เป็นเขต 10

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 คณะกรรมการ อสกท.มีมติให้เปลี่ยนไปใช้ชื่อใหม่ว่า "กีฬาแห่งชาติ" เริ่มตั้งแต่การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2527 พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการแข่งขันเพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่วงการกีฬาของชาติ[1][2]

ต่อมาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย รับเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ โดยปรับลดกำหนดแข่งขันจากจัดการแข่นขันทุก 1 ปี ไปเป็นทุก 2 ปี และปรับปรุงการแบ่งกลุ่มนักกีฬา จากเดิมที่แบ่งตามภูมิภาคจำนวน 10 เขต มาเป็นแบ่งตามจังหวัดจำนวน 76 จังหวัด

หลังจากการแข่งขันทุก 2 ปี ซึ่งจัดทั้งหมด 3 ครั้ง คือ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 33, ครั้งที่ 34 และครั้งที่ 35 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ กกท.ปรับกำหนดจากจัดการแข่งขันทุก 2 ปี ไปเป็นทุก 1 ปีตามเดิม ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 โดยให้เหตุผลเพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาวงการกีฬา แต่ยังแข่งขันในนามจังหวัดเหมือนเดิม จากนั้นในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 มีการเพิ่มกลุ่มนักกีฬาขึ้นจาก 76 จังหวัดเป็น 77 จังหวัด เนื่องจากมีการก่อตั้งจังหวัดบึงกาฬขึ้นมาใหม่[3]

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 การประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย มีมติให้ปรับลดกำหนดแข่งขันจากจัดการแข่นขันทุก 1 ปี ไปเป็นทุก 2 ปี และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบด้วย เพื่อให้นักกีฬาได้มีเวลาในการเตรียมตัว ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันกีฬาทั้งในและต่างประเทศหลายรายการ ทำให้การเตรียมตัวของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันซ้ำซ้อนกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและงบประมาณในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อความสอดคล้องกับการแข่งขันกีฬาหลายรายการทั้งในและต่างประเทศเหล่านั้น โดยจะเริ่มในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เพื่อให้สลับกับกีฬาซีเกมส์[4]

ไฟพระฤกษ์[แก้]

ไฟพระฤกษ์ เป็นไฟที่อัญเชิญมาเพื่อประกอบพิธีเปิดกีฬาแห่งชาติและจุดในกระถางคบเพลิงตลอดการแข่งขัน ไฟพระฤกษ์สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เริ่มมีครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะต้องขอพระราชทานไฟพระฤกษ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำมา ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะต้องทำหนังสือติดต่อไปยังสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลถึงกำหนดนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ ให้คณะกรรมการเข้าเฝ้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงจุดจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วพระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในปีนั้นๆ ณ กรุงเทพมหานคร

โดยวิธีการจุดไฟพระฤกษ์นั้น สำนักพระราชวัง จะนำพระแว่น “สุรยกานต์” ไปทอดไว้ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ละปี สำหรับพระราชพิธีจัดไฟขึ้นอยู่กับสถาวะอากาศ และเมื่อทรงประกอบพระราชพิธีจัดไฟเรียบร้อยแล้ว สำนักพระราชวังจะนำไฟพระฤกษ์ไปเก็บรักษาไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และจะเลี้ยงไว้สำหรับใช้ในปีนั้น จนกระทั่งถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ของปีนั้น ไฟพระฤกษ์ที่เลี้ยงไว้นี้จะใช้ในพระราชพิธีต่างๆ รวมทั้งเชิญไปใช้ในการพระราชทานเพลิงศพบุคคลที่สมควรด้วย[1][2]

กลุ่มนักกีฬาที่เข้าร่วม[แก้]

กลุ่มภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร[แก้]

จังหวัด สมาคม รหัสจังหวัด เขต เข้าร่วมเมื่อ
กรุงเทพมหานคร สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร กท BKK เขต 10 2515
จันทบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี จบ CTI เขต 2 2510
ฉะเชิงเทรา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉช CCO เขต 2 2510
ชลบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ชบ CBI เขต 2 2510
ตราด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตราด ตร TRT เขต 2 2510
นครนายก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายก นย NYK เขต 2 2510
นนทบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี นบ NBI เขต 1 2510
ปทุมธานี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี ปท PTI เขต 1 2510
ปราจีนบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปราจีนบุรี ปจ PRI เขต 2 2510
ระยอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง รย RYG เขต 2 2510
สมุทรปราการ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ สป SPK เขต 1 2510
สมุทรสาคร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร สค SKN เขต 7 2510
สระแก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระแก้ว สก SKW เขต 2 2538

กลุ่มภาคกลาง และภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด สมาคม รหัสจังหวัด เขต เข้าร่วมเมื่อ
กาญจนบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี กจ KRI เขต 7 2510
ชัยนาท สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท ชน CNT เขต 1 2510
นครปฐม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครปฐม นฐ NPT เขต 7 2510
ประจวบคีรีขันธ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปข PKN เขต 7 2510
พระนครศรีอยุธยา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย AYA เขต 1 2510
เพชรบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรี พบ PBI เขต 7 2510
ราชบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี รบ RBR เขต 7 2510
ลพบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี ลบ LRI เขต 1 2510
สมุทรสงคราม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม สส SKM เขต 7 2510
สระบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระบุรี สบ SRI เขต 1 2510
สิงห์บุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสิงห์บุรี สห SBR เขต 1 2510
สุพรรณบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี สพ SBR เขต 7 2510
อ่างทอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอ่างทอง อท ATG เขต 1 2510
อุทัยธานี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุทัยธานี อน UTI เขต 6 2510

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

จังหวัด สมาคม รหัสจังหวัด เขต เข้าร่วมเมื่อ
กาฬสินธุ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กส KSN เขต 4 2510
ขอนแก่น สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น กพ KKN เขต 4 2510
ชัยภูมิ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยภูมิ ชย CPM เขต 3 2510
นครพนม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม นพ NPM เขต 4 2510
นครราชสีมา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา นม NMA เขต 3 2510
บึงกาฬ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ บก BKN เขต 4 2555
บุรีรัมย์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ บร BRM เขต 3 2510
มหาสารคาม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมหาสารคาม มค MKM เขต 4 2510
มุกดาหาร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร มห MDH เขต 4 2527
ยโสธร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ยส YST เขต 3 2517
ร้อยเอ็ด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด รอ RET เขต 4 2510
เลย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลย ลย LEI เขต 4 2510
ศรีสะเกษ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ศก SSK เขต 3 2510
สกลนคร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร สน SNK เขต 4 2510
สุรินทร์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุรินทร์ สร SRN เขต 3 2510
หนองคาย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย นค NKI เขต 4 2510
หนองบัวลำภู สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู นภ NBP เขต 4 2538
อำนาจเจริญ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ อจ ACR เขต 4 2538
อุดรธานี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี อด UDN เขต 4 2510
อุบลราชธานี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานี อบ UBN เขต 3 2510

กลุ่มภาคใต้[แก้]

จังหวัด สมาคม รหัสจังหวัด เขต เข้าร่วมเมื่อ
กระบี่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ กบ KBI เขต 8 2510
ชุมพร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร ชพ CPN เขต 8 2510
ตรัง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ตง TRG เขต 9 2510
นครศรีธรรมราช สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช นศ NRT เขต 8 2510
นราธิวาส สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส นธ NWT เขต 9 2510
ปัตตานี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี ปน PTN เขต 9 2510
พังงา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา พง PNA เขต 8 2510
พัทลุง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพัทลุง พท PLG เขต 9 2510
ภูเก็ต สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ภก PKT เขต 8 2510
ยะลา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลา ยล YLA เขต 9 2510
ระนอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง รน RNG เขต 8 2510
สงขลา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา สข SKA เขต 8 2510
สตูล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสตูล สต STN เขต 9 2510
สุราษฎร์ธานี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สฎ SNI เขต 8 2510

กลุ่มภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด สมาคม รหัสจังหวัด เขต เข้าร่วมเมื่อ
กำแพงเพชร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร กพ KPT เขต 6 2510
เชียงราย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ชร CRI เขต 5 2510
เชียงใหม่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ชม CMI เขต 5 2510
ตาก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตาก ตก TAK เขต 6 2510
นครสวรรค์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ นว NSN เขต 6 2510
น่าน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน นน NAN เขต 5 2510
พะเยา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา พย PYO เขต 5 2522
พิจิตร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิจิตร พจ PCT เขต 6 2510
พิษณุโลก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก พล PLK เขต 6 2510
เพชรบูรณ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ พช PBN เขต 6 2510
แพร่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ พร PRE เขต 5 2510
แม่ฮ่องสอน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน มส MSN เขต 5 2510
ลำปาง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ลป LPG เขต 5 2510
ลำพูน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน ลพ LPN เขต 5 2510
สุโขทัย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุโขทัย สท STI เขต 6 2510
อุตรดิตถ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ อต UTT เขต 6 2510

กลุ่มนักกีฬาในอดีต[แก้]

กลุ่มนักกีฬาในอดีต แบ่งตามจังหวัด
จังหวัด เขต เข้าร่วมเมื่อ สิ้นสุดเมื่อ
Seal Phra Nakhon.png พระนคร เขต 6 2510 2514
Seal Thonburi Province.png ธนบุรี เขต 6 2510 2514
กลุ่มนักกีฬาในอดีต แบ่งตามเขต (ปี พ.ศ. 2510)
เขต จังหวัดสมาชิก
เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 4

รอบคัดเลือกระดับภาค[แก้]

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติในปัจจุบันกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือก เพื่อเลือกตัวแทนนักกีฬาของแต่ละจังหวัดให้เข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายในระดับประเทศในปีนั้นๆ โดยรอบคัดเลือกในระดับภาคนี้จะจัดแยกกันออกไปในแต่ละภาคแบ่งออกเป็น 5 ภาค คือ ภาคที่ 1 (กลุ่มภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร), ภาคที่ 2 (กลุ่มภาคกลาง และภาคตะวันตก), ภาคที่ 3 (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ภาคที่ 4 (กลุ่มภาคใต้) และภาคที่ 5 (กลุ่มภาคเหนือ)

ปฏิทินการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกระดับภาค
กลุ่มนักกีฬา รายการ วันที่ เจ้าภาพ Ref.
ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 5–15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สระแก้ว [5]
ภาคกลาง และภาคตะวันตก รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2 16–25 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พระนครศรีอยุธยา [6]
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 7–16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มุกดาหาร [7]
ภาคใต้ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 4 3–13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พังงา [8]
ภาคเหนือ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 9–19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สุโขทัย [9]

ชนิดกีฬาที่แข่งขัน[แก้]

กีฬา จำนวน (ปีที่แข่งขัน)
กรีฑา 46 (2510–)
กอล์ฟ 16 (2541–)
กาบัดดี้ 15 (2543–)
กีฬาทางอากาศ 8 (2553–)
กีฬาไทย 3 (2543–45, 2558)
ขี่ม้า 7 (2543–47, 2555–57, 2560)
คริกเก็ต 2 (2557, 2560)
คาราเต้ 13 (2543–47, 2551–)
จักรยาน 46 (2510–)
เจ็ทสกี 1 (2561)
ชักเย่อ 3 (2558–)
เซปักตะกร้อ 46 (2510–)
ซอฟท์เทนนิส 6 (2553, 2555, 2557–)
ซอฟท์บอล 14 (2540–56, 2558–60)
เทควันโด 17 (2540–)
เทนนิส 46 (2510–)
เทเบิลเทนนิส 46 (2510–)
เนตบอล 3 (2549, 2557–58)
บริดจ์ 12 (2543, 2547, 2551–)
บาสเกตบอล 46 (2510–)
กีฬา จำนวน (ปีที่แข่งขัน)
บิลเลียดและสนุกเกอร์ 22 (2533, 2535, 2537–)
เบสบอล 3 (2543, 2549, 2556)
แบดมินตัน 46 (2510–)
โบว์ลิ่ง 25 (2525–47, 2553–55, 2558–)
ปันจักสีลัต 12 (2543, 2550–)
เปตอง 26 (2531–)
เพาะกาย 15 (2543–)
ฟันดาบสากล 10 (2543–47, 2552–56, 2558–)
ฟุตบอลและฟุตซอล 46 (2510–)
มวยไทย 22 (2535–)
มวยปล้ำ 15 (2543–)
มวยสากล 46 (2510–)
ยกน้ำหนัก 45 (2510, 2512–)
ยิงธนู 5 (2541–43, 2555, 2556, 2558)
ยิงปืน 45 (2510–12, 2514–)
ยิมนาสติก 27 (2530–)
ยิวยิตสู 2 (2560–)
ยูโด 45 (2510–11, 2513–)
รักบี้ฟุตบอล 25 (2510, 2533–)
เรือใบ 4 (2517, 2553–54, 2560)
กีฬา จำนวน (ปีที่แข่งขัน)
เรือยาวและเรือพาย 21 (2536–)
ลอนโบวล์ส 1 (2543)
ลีลาศ 15 (2543–)
วอลเลย์บอล 46 (2510–)
วอลเลย์บอลชายหาด 18 (2539–)
ว่ายน้ำ 42 (2510–11, 2516–)
วินด์เซิร์ฟ 1 (2543)
วูซู 14 (2543–60)
วู้ดบอล 5 (2554, 2556–)
สควอช 1 (2543)
หมากล้อม 12 (2545–)
เอ็กซ์ตรีม 4 (2556–57, 2560–)
ฮอกกี้ 27 (2531, 2540–43, 2553–)
ฮอกกี้น้ำแข็ง 1 (2543)
ฮอกกี้ในร่ม 2 (2560–)
แฮนด์บอล 15 (2543–)

การแข่งขัน[แก้]

เจ้าภาพการแข่งขัน[แก้]


2565
ครั้งที่ ประจำปี จังหวัดเจ้าภาพ พิธีเปิด พิธีปิด สถิติ เจ้าเหรียญทอง Ref.
เขต ผู้ร่วมแข่งขัน ชนิดกีฬา เหรียญทอง
กีฬาเขตแห่งประเทศไทย
1 พ.ศ. 2510 พระนคร1 1 พฤศจิกายน 5 พฤศจิกายน 5 716 15 103 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 4 [10]
2 พ.ศ. 2511 เชียงใหม่2 3 ธันวาคม 9 ธันวาคม 9 1,700 14 118 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 1 [11]
3 พ.ศ. 2512 สงขลา 24 พฤศจิกายน 30 พฤศจิกายน 9 1,800 11 90 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 1
4 พ.ศ. 2513 นครราชสีมา 1 พฤศจิกายน 7 พฤศจิกายน 9 1,800 12 92 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 3 [12]
5 พ.ศ. 2514 นครสวรรค์ 2 ธันวาคม 8 ธันวาคม 9 1,901 13 108 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 1 [13]
6 พ.ศ. 2515 ราชบุรี3 2 ธันวาคม 8 ธันวาคม 10 2,167 13 108 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 7 [14]
7 พ.ศ. 2516 นครศรีธรรมราช 23 สิงหาคม 28 สิงหาคม 10 2,485 14 136 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 10 [15]
8 พ.ศ. 2517 ชลบุรี 3 ธันวาคม 9 ธันวาคม 10 2,485 15 141 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 10 [16][17]
9 พ.ศ. 2518 ลพบุรี 28 พฤศจิกายน 4 ธันวาคม 10 2,504 14 162 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 10
10 พ.ศ. 2519 อุดรธานี 4 ธันวาคม 10 ธันวาคม 10 2,480 14 136 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 10 [18]
11 พ.ศ. 2520 กรุงเทพมหานคร 4 ธันวาคม 10 ธันวาคม 10 2,567 14 144 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 10 [19]
12 พ.ศ. 2521 อุบลราชธานี4 24 มกราคม พ.ศ. 2522 30 มกราคม พ.ศ. 2522 10 2,508 14 143 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 10 [20]
13 พ.ศ. 2522 ลำปาง 23 ธันวาคม 29 ธันวาคม 10 2,528 14 144 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 10 [21]
14 พ.ศ. 2523 ปัตตานี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2524 29 ธันวาคม พ.ศ. 2524 10 2,470 14 155 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 10 [22]
15 พ.ศ. 2524 อุดรธานี 22 พฤศจิกายน 28 พฤศจิกายน 10 2,508 14 172 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 10 [23]
16 พ.ศ. 2525 ภูเก็ต 19 ธันวาคม 25 ธันวาคม 10 2,779 15 188 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 10 [24]
ครั้งที่ ประจำปี จังหวัดเจ้าภาพ พิธีเปิด พิธีปิด สถิติ เจ้าเหรียญทอง Ref.
เขต ผู้ร่วมแข่งขัน ชนิดกีฬา เหรียญทอง
กีฬาแห่งชาติ แข่งขันระหว่างเขต
17 พ.ศ. 2526 พิษณุโลก5 22 มกราคม พ.ศ. 2527 28 มกราคม พ.ศ. 2527 10 2,709 15 192 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 10 [25]
18 พ.ศ. 2527 เชียงราย 20 มกราคม พ.ศ. 2528 26 มกราคม พ.ศ. 2528 10 2,652 15 194 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 10 [26]
19 พ.ศ. 2528 จันทบุรี 20 มกราคม พ.ศ. 2529 26 มกราคม พ.ศ. 2529 10 2,804 15 188 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 2 [27]
20 พ.ศ. 2529 ร้อยเอ็ด 23 มกราคม พ.ศ. 2530 29 มกราคม พ.ศ. 2530 10 2,898 16 202 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 3 [28]
21 พ.ศ. 2530 ลพบุรี 18 ธันวาคม 24 ธันวาคม 10 3,088 18 209 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 3 [29]
22 พ.ศ. 2531 สงขลา 22 มีนาคม พ.ศ. 2532 28 มีนาคม พ.ศ. 2532 10 2,943 18 221 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 9 [30]
23 พ.ศ. 2532 เชียงใหม่ 4 มีนาคม 10 มีนาคม 10 3,179 18 221 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 10 [31]
24 พ.ศ. 2533 พระนครศรีอยุธยา 17 มีนาคม 23 มีนาคม 10 3,185 17 176 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 9 [32]
25 พ.ศ. 2535 ขอนแก่น 12 กรกฎาคม 18 กรกฎาคม 10 3,365 20 262 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg N/A [33]
26 พ.ศ. 2536 สุราษฎร์ธานี 24 กรกฎาคม 31 กรกฎาคม 10 3,611 20 N/A กีฬาแห่งชาติ กกท.svg N/A [34]
27 พ.ศ. 2537 สุพรรณบุรี 19 พฤศจิกายน 26 พฤศจิกายน 10 3,744 22 281 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 7 [35]
28 พ.ศ. 2538 นครสวรรค์ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2539 23 มิถุนายน พ.ศ. 2539 10 3,944 21 281 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 10 [36]
29 พ.ศ. 2539 ตรัง 19 ธันวาคม 26 ธันวาคม 10 3,902 21 294 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 7 [37]
30 พ.ศ. 2540 ศรีสะเกษ 8 ธันวาคม 15 ธันวาคม 10 4,172 24 320 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 10 [38]
31 พ.ศ. 2541 ระยอง6 24 กรกฎาคม 31 กรกฎาคม 10 4,180 28 310 กีฬาแห่งชาติ กกท.svg เขต 10 [39]
ครั้งที่ ประจำปี จังหวัดเจ้าภาพ พิธีเปิด พิธีปิด สถิติ เจ้าเหรียญทอง Ref.
จังหวัด ผู้ร่วมแข่งขัน ชนิดกีฬา เหรียญทอง
กีฬาแห่งชาติ แข่งขันระหว่างจังหวัด
32 พ.ศ. 2543 กรุงเทพมหานคร7 9 ธันวาคม 20 ธันวาคม 76 6,456 45 486 กรุงเทพมหานคร [40]
33 พ.ศ. 2545 เชียงใหม่ 13 ธันวาคม 24 ธันวาคม 76 8,940 34 443 กรุงเทพมหานคร [41]
34 พ.ศ. 2547 ราชบุรี 18 ธันวาคม 28 ธันวาคม 76 8,212 34 447 กรุงเทพมหานคร [42]
35 พ.ศ. 2549 สุพรรณบุรี8 9 กันยายน 19 กันยายน 76 9,327 33 423 กรุงเทพมหานคร [43]
36 พ.ศ. 2550 นครศรีธรรมราช 15 กันยายน 25 กันยายน 76 9,991 31 442 กรุงเทพมหานคร [44]
37 พ.ศ. 2551 พิษณุโลก 14 ธันวาคม 24 ธันวาคม 76 10,882 33 466 กรุงเทพมหานคร [45]
38 พ.ศ. 2552 ตรัง 9 กันยายน 19 กันยายน 76 12,005 35 497 กรุงเทพมหานคร [46]
39 พ.ศ. 2553 ชลบุรี 9 ธันวาคม 19 ธันวาคม 76 13,614 39 566 กรุงเทพมหานคร [47]
40 พ.ศ. 2554 ขอนแก่น9 3 มีนาคม พ.ศ. 2555 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 76 12,561 39 571 กรุงเทพมหานคร [48]
41 พ.ศ. 2555 เชียงใหม่ 9 ธันวาคม 19 ธันวาคม 77 13,748 42 603 กรุงเทพมหานคร [49]
42 พ.ศ. 2556 สุพรรณบุรี 5 มกราคม พ.ศ. 2557 15 มกราคม พ.ศ. 2557 77 14,000 42 629 สุพรรณบุรี [50]
43 พ.ศ. 2557 นครราชสีมา 9 ธันวาคม 19 ธันวาคม 77 15,112 44 653 สุพรรณบุรี [51]
44 พ.ศ. 2558 นครสวรรค์10 11 ธันวาคม 21 ธันวาคม 77 15,384 43 624 สุพรรณบุรี [52]
45 พ.ศ. 2559 สงขลา11 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 77 15,953 45 695 กรุงเทพมหานคร
46 พ.ศ. 2561 เชียงราย12 18 พฤศจิกายน 28 พฤศจิกายน 77 12,847 41 931 กรุงเทพมหานคร
47 พ.ศ. 2563 ศรีสะเกษ การแข่งขันในอนาคต
48 พ.ศ. 2565 กาญจนบุรี การแข่งขันในอนาคต
หมายเหตุ
 • 1 กีฬาเรือใบถูกยกเลิกจัดการแข่งขัน
 • 2 เพิ่มกลุ่มนักกีฬาจากเดิม 5 เขต เป็น 9 เขต
 • 3 เพิ่มกลุ่มนักกีฬาจากเดิม 9 เขต โดยแยกกรุงเทพมหานคร ออกจากเขต 1 มาเป็นเขต 10
 • 4 เดิมกำหนดจัดในปี พ.ศ. 2521 แต่เกิดอุทกภัย ทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขัน
 • 5 คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยเปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็น "กีฬาแห่งชาติ"
 • 6 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงการแข่งขันจาก 1 ปีต่อครั้ง เป็น 2 ปีต่อครั้ง
 • 7 ปรับการแบ่งกลุ่มนักกีฬาตามภูมิภาคจำนวน 10 เขต เป็นแบ่งตามจังหวัดจำนวน 76 จังหวัด
 • 8 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงการแข่งขันจาก 2 ปีต่อครั้ง เป็น 1 ปีต่อครั้ง
 • 9 เดิมกำหนดจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 แต่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขันในปี พ.ศ. 2555
 • 10 เลื่อนพิธีเปิดการแข่งขัน เนื่องจากมีกิจกรรม Bike for dad ปั่นเพื่อพ่อ
 • 11 เลื่อนจัดการแข่งขันในปี พ.ศ. 2560 เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับปรุงสถานที่
 • 12 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงการแข่งขันจาก 1 ปีต่อครั้ง เป็น 2 ปีต่อครั้ง เป็นครั้งที่ 2

สัญลักษณ์การแข่งขัน[แก้]

ครั้งที่ ประจำปี จังหวัดเจ้าภาพ ชื่อการแข่งขัน สัญลักษณ์ ตุ๊กตาสัญลักษณ์
1 พ.ศ. 2510 พระนคร พระนคร 2510
2 พ.ศ. 2511 เชียงใหม่ เชียงใหม่ 2511 ตราสัญลักษณ์กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2.png
3 พ.ศ. 2512 สงขลา สงขลา 2512
4 พ.ศ. 2513 นครราชสีมา นครราชสีมา 2513 ตราสัญลักษณ์กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4.png
5 พ.ศ. 2514 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 2514 ตราสัญลักษณ์กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5.png
6 พ.ศ. 2515 ราชบุรี ราชบุรี 2515 ตราสัญลักษณ์กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6.png
7 พ.ศ. 2516 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2516 ตราสัญลักษณ์กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7.png
8 พ.ศ. 2517 ชลบุรี ชลบุรี 2517 ตราสัญลักษณ์กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8.png
9 พ.ศ. 2518 ลพบุรี ลพบุรี 2518 ตราสัญลักษณ์กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9.png
10 พ.ศ. 2519 อุดรธานี อุดรธานี 2519 ตราสัญลักษณ์กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10.png
11 พ.ศ. 2520 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2520 ตราสัญลักษณ์กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11.png
12 พ.ศ. 2521 อุบลราชธานี อุบลราชธานี 2521 ตราสัญลักษณ์กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12.png
13 พ.ศ. 2522 ลำปาง ลำปาง 2522 ตราสัญลักษณ์กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13.png
14 พ.ศ. 2523 ปัตตานี ปัตตานี 2523 ตราสัญลักษณ์กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14.png
15 พ.ศ. 2524 อุดรธานี อุดรธานี 2524 ตราสัญลักษณ์กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15.png
16 พ.ศ. 2525 ภูเก็ต ภูเก็ต 2525 ตราสัญลักษณ์กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16.png
17 พ.ศ. 2526 พิษณุโลก พิษณุโลก 2526 ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 17.png
18 พ.ศ. 2527 เชียงราย เชียงราย 2527 ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 18.png
19 พ.ศ. 2528 จันทบุรี จันทบุรี 2528 ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 19.png ตุ๊กตาสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 19.png
20 พ.ศ. 2529 ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 2529 ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 20.png ตุ๊กตาสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 20.png
21 พ.ศ. 2530 ลพบุรี ลพบุรี 2530 ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 21.png ตุ๊กตาสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 21.png
22 พ.ศ. 2531 สงขลา "สมิหลาเกมส์"
สงขลา 2531
ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 22.png
23 พ.ศ. 2532 เชียงใหม่ "นครพิงค์เกมส์"
เชียงใหม่ 2532
ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 23.png ตุ๊กตาสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 23.png
24 พ.ศ. 2533 พระนครศรีอยุธยา "กรุงเก่าเกมส์"
พระนครศรีอยุธยา 2533
ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 24.png ตุ๊กตาสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 24.png
25 พ.ศ. 2535 ขอนแก่น "ดอกคูนเกมส์"
ขอนแก่น 2535
ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 25.png ตุ๊กตาสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 25.png
26 พ.ศ. 2536 สุราษฎร์ธานี "ตาปีเกมส์"
สุราษฎร์ธานี 2536
ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 26.png ตุ๊กตาสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 26.png
27 พ.ศ. 2537 สุพรรณบุรี "ดอนเจดีย์เกมส์"
สุพรรณบุรี 2537
ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 27.png ตุ๊กตาสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 27.png
28 พ.ศ. 2538 นครสวรรค์ "ปากน้ำโพเกมส์"
นครสวรรค์ 2538
ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 28.png ตุ๊กตาสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 28.png
29 พ.ศ. 2539 ตรัง "พะยูนเกมส์"
ตรัง 2539
ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 29.png ตุ๊กตาสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 29.png
30 พ.ศ. 2540 ศรีสะเกษ "ลำดวนเกมส์"
ศรีสะเกษ 2540
ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 30.png ตุ๊กตาสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 30.png
31 พ.ศ. 2541 ระยอง "เกาะแก้วเกมส์"
ระยอง 2541
ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 31.png ตุ๊กตาสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 31.png
32 พ.ศ. 2543 กรุงเทพมหานคร "มหานครเกมส์"
กรุงเทพมหานคร 2543
ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 32.png
33 พ.ศ. 2545 เชียงใหม่ "นครเชียงใหม่เกมส์"
เชียงใหม่ 2545
ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 33.png ตุ๊กตาสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 33.png
34 พ.ศ. 2547 ราชบุรี "ราชบุรีเกมส์"
ราชบุรี 2547
ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34.png ตุ๊กตาสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34.png
35 พ.ศ. 2549 สุพรรณบุรี "สุพรรณบุรีเกมส์"
สุพรรณบุรี 2549
ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 35.png สัตว์นำโชคสุพรรณบุรีเกมส์.jpg
36 พ.ศ. 2550 นครศรีธรรมราช "นครศรีธรรมราชเกมส์"
นครศรีธรรมราช 2550
ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36.png ตุ๊กตาสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36.png
37 พ.ศ. 2551 พิษณุโลก "พิษณุโลกเกมส์"
พิษณุโลก 2551
ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37.png ตุ๊กตาสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37.png
38 พ.ศ. 2552 ตรัง "ตรังเกมส์"
ตรัง 2552
ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38.png ตุ๊กตาสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38.png
39 พ.ศ. 2553 ชลบุรี "ชลบุรีเกมส์"
ชลบุรี 2553
ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39.png ตุ๊กตาสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39.png
40 พ.ศ. 2554 ขอนแก่น "ขอนแก่นเกมส์"
ขอนแก่น 2554
ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40.png ตุ๊กตาสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40.png
41 พ.ศ. 2555 เชียงใหม่ "เชียงใหม่เกมส์"
เชียงใหม่ 2555
ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41.png ตุ๊กตาสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41.png
42 พ.ศ. 2556 สุพรรณบุรี "สุพรรณบุรีเกมส์"
สุพรรณบุรี 2556
ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 35.png สัตว์นำโชคสุพรรณบุรีเกมส์.jpg
43 พ.ศ. 2557 นครราชสีมา "นครราชสีมาเกมส์"
นครราชสีมา 2557
Logo NakhonRatchasima Games.png ตุ๊กตาสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42.png
44 พ.ศ. 2558 นครสวรรค์ "นครสวรรค์เกมส์"
นครสวรรค์ 2558
100 px 100 px
45 พ.ศ. 2559 สงขลา "สงขลาเกมส์"
สงขลา 2559
Songkhlagames2.PNG Songkhlagames3.PNG
46 พ.ศ. 2561 เชียงราย "เจียงฮายเกมส์"
เชียงราย 2561
ตราสัญลักษณ์เจียงฮายเกมส์.png มาสคอตเจียงฮายเกมส์.jpg

ข้อมูลการแข่งขัน[แก้]

ครั้งที่ ประจำปี จังหวัดเจ้าภาพ สนามกีฬาหลัก ประธานกล่าวในพิธีเปิด
1 พ.ศ. 2510 พระนคร กรีฑาสถานแห่งชาติ จอมพล ถนอม กิตติขจร
2 พ.ศ. 2511 เชียงใหม่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จอมพล ถนอม กิตติขจร
3 พ.ศ. 2512 สงขลา
4 พ.ศ. 2513 นครราชสีมา สนามกีฬากลางจังหวัดนครราชสีมา
5 พ.ศ. 2514 นครสวรรค์ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ พลเอก เต็ม หอมเศรษฐี
6 พ.ศ. 2515 ราชบุรี สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล
7 พ.ศ. 2516 นครศรีธรรมราช สนามกีฬาชาติตระการโกศล จอมพล ถนอม กิตติขจร
8 พ.ศ. 2517 ชลบุรี สนามกีฬากลางศรีพโล เกรียง กีรติกร
9 พ.ศ. 2518 ลพบุรี สนามกีฬากลางจังหวัดลพบุรี
10 พ.ศ. 2519 อุดรธานี สนามกีฬากลางจังหวัดอุดรธานี
12 พ.ศ. 2521 อุบลราชธานี สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ตารางเหรียญรางวัลตลอดกาล[แก้]

77 จังหวัดในประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ โดยทุก 77 จังหวัดได้เหรียญอย่างน้อย 1 เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ในยุคเริ่มแรกของกีฬาแห่งชาติ เขต 4 (ระบบ 2510), เขต 1, เขต 3, เขต 7 และเขต 10 ได้เป็นเจ้าเหรียญทอง ส่วนในยุคที่สองของกีฬาแห่งชาติ เขต 10, เขต 2, เขต 3, เขต 9 และเขต 7 ได้เป็นเจ้าเหรียญทอง ส่วนในยุคปัจจุบันของกีฬาแห่งชาติมีแค่ 2 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร และสุพรรณบุรี ที่ได้เป็นเจ้าเหรียญทอง


ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "ประวัติและความเป็นมากีฬาแห่งชาติ". สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2560.
 2. 2.0 2.1 "ประวัติกีฬาแห่งชาติ". การกีฬาแห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2560.
 3. ""กีฬาชาติ" จะกี่ปีจัดที ล้วนดีทั้งนั้น". สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย. 30 พฤศจิกายน 2554. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2560.
 4. "ผลการประชุมบอร์ด กกท. 26 ก.ค.56". การกีฬาแห่งประเทศไทย. 26 กรกฎาคม 2556. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2560.
 5. "การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 "สระแก้วเกมส์"". สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560.
 6. "อยุธยาเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกระดับภาค 2 กรุงเก่าเกมส์". สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560.
 7. "จ.มหาสารคาม ต้อนรับคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่จาก 19 จังหวัด ร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "มหาสารคามเกมส์"". สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560.
 8. "จ.พังงา เปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 คัดเลือกภาค 4 พิงกันเกมส์". สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560.
 9. "กีฬาแห่งชาสติ ภาค 5 ครั้งที่ 45 สุโขทัยเกมส์". สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560.
 10. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 11. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 12. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 13. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 14. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 15. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 16. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 17. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ฉบับที่ 2". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 18. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 19. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 20. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 21. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 22. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 23. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 24. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 25. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 17". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 26. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 18". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 27. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 19". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 28. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 20". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 29. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 21". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 30. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 22". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 31. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 23". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 32. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 24". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 33. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 25". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 34. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 26". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 35. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 27". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 36. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 28". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 37. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 29". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 38. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 30". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 39. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 31". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 40. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 32". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 41. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 33". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 42. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 43. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 35". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 44. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 45. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 46. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 47. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 48. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 49. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 50. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 51. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43". การกีฬาแห่งประเทศไทย.
 52. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44". การกีฬาแห่งประเทศไทย.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]