กรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 →

30 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
 
พรรค พลังประชารัฐ อนาคตใหม่ เพื่อไทย
การเลือกตั้งล่าสุด พรรคใหม่ พรรคใหม่ 10 ที่นั่ง, 45.98%
ที่นั่งที่ชนะ 12 9 9
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase12 Increase9 Decrease1
คะแนนเสียง 791,893 804,272 604,699
ร้อยละ 25.53% 25.93% 19.49%

Bangkok general election results, 2019.svg
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

ยังไม่ประกาศ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ในกรุงเทพมหานคร กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งใหม่ออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง ลดลงจากเดิม 33 เขตเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2554[1] โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8เขต 9เขต 10เขต 11เขต 12เขต 13เขต 14เขต 15เขต 16เขต 17เขต 18เขต 19เขต 20เขต 21เขต 22เขต 23เขต 24เขต 25เขต 26เขต 27เขต 28เขต 29เขต 30

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยเขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ และเขตดุสิต (ยกเว้นแขวงถนนนครไชยศรี)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ (14) 23,246
อนาคตใหม่ นพมาศ การุญ (11) 18,091
เพื่อไทย ลีลาวดี วัชโรบล (9) 15,904
ประชาธิปัตย์ เจิมมาศ จึงเลิศศิริ (3)* 14,348
เศรษฐกิจใหม่ มงคล เสมอภาพ (21) 4,522
เสรีรวมไทย ร้อยเอก วัชราภรณ์ สังวรโยธิน (17) 1,687
ภูมิใจไทย ทวีพร อนุตรพงษ์สกุล (13) 806
รวมพลังประชาชาติไทย เตช เตชะพัฒน์สิริ (7) 547
พลังท้องถิ่นไท ธเนษฐ เศรษฐาวาณิช (2) 426
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย กอบชัย ชยามฤต (12) 301
ประชาชนปฏิรูป ดรัณภัทร วิชชาวุธ (5) 268
ไทยศรีวิไลย์ ณัฐปภัสร์ วรธันย์ผาสุข (1) 223
ชาติไทยพัฒนา กรีณรงค์ ชาตรี (4) 212
เพื่อชาติ ณัฏฐ์พงษ์ ยงใจยุทธ (10) 168
ประชาชาติ รวิโชติ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (6) 91
ภราดรภาพ ณัฐพล หวังชูเชิดกุล (20) 62
ประชาภิวัฒน์ ธนชาต เมฆวันวรา (15) 54
ถิ่นกาขาวชาววิไล เรียบ ประทุมฝาง (19) 36
แผ่นดินธรรม จ่าเอก พิพัฒน์ วงษ์ฤทธิ์ (23) 34
เพื่อแผ่นดิน วิเชียร โมไนยกุล (16) 33
พลังชาติไทย หฤษฎ์ หนูเอี่ยม (24) 27
มหาชน พัทธ์ฐิชา ณิชยรวีพัชร์ (26) 25
ไทรักธรรม ภฤศ วัฒนธาดากุล (30) 25
ครูไทยเพื่อประชาชน พงศ์ชิษณุ พีรดาจิราวัฒน์ (25) 24
ประชานิยม วิสุดา จงสกุลชัย (18) 23
ประชาธรรมไทย หนึ่งฤทัย หัสดิน (28) 21
ภาคีเครือข่ายไทย อรุณรัตน์ ศิลปธรรมธาดา (29) 20
มติประชา วัลลี แอสุวรรณ์ (22) 18
พลังศรัทธา กันญภัทร นครังสุ (27) 15
ชาติพัฒนา อนุสรณ์ เกษมวรรณ (8)
ผลรวม
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยเขตปทุมวัน เขตบางรัก และเขตสาทร

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ (2) 26,909
อนาคตใหม่ พัสวี ภัทรพุทธากร (5) 26,636
ประชาธิปัตย์ อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ (4)* 16,269
เศรษฐกิจใหม่ ชัยวัฒน์ ชื่นสุขสันต์ (19) 5,610
เสรีรวมไทย ชัญญา บุญเกิด (6) 3,434
ภูมิใจไทย อุไร อนันตสิน (3) 2,947
เพื่อชาติ ภัทรกันย์ กิจวิชา (7) 2,142
รวมพลังประชาชาติไทย ณัฏฐพัชร์ กวินกนกกัลป์ (1) 1,022
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สิริมา ธารีจารุ (18) 246
ประชาชนปฏิรูป นิธินันท์ นิธิวชิระพงศ์ (12) 195
ชาติพัฒนา ปุณฐ์นัฐย์ดา อิสริยาพร (13) 189
ประชาชาติ พิมพาภรณ์ พานทอง (8) 166
ชาติไทยพัฒนา ศิรภัสสร พิเนตร (11) 162
พลังท้องถิ่นไท เพ็ญลดา ครุธโกษา (31) 103
พลังประชาธิปไตย นพรุจ วรชิตวุฒิกุล (9) 102
พลังชาติไทย ภูริต มนูปรัญญานนท์ (23) 86
มติประชา ภควุฒิ งามพัฒนพงศ์ชัย (22) 55
แผ่นดินธรรม เทียนชัย วงศ์นวภรณ์ (21) 51
ประชานิยม เมธานนท์ สุรเมธีกุล (24) 49
สามัญชน ภัทร์นฤน วงศ์กาศ (30) 47
พลังสังคม พันตรี อำนาจ ศิลปาจารย์ (25) 41
ครูไทยเพื่อประชาชน สุรวัชร์ ทองรอด (20) 40
ถิ่นกาขาวชาววิไล รชต ตันตระกูล (16) 38
ประชาภิวัฒน์ ธีระ ธรรมลักขณา (15) 36
กลาง อัศจรรย์ เขมกานนท์ (26) 34
มหาชน ศิวกร ซิมมณี (29) 27
ภาคีเครือข่ายไทย ธงชัย ทองอยู่เลิศ (27) 23
ประชาธรรมไทย วิทยา อิบรอฮีม (28) 23
ภราดรภาพ ธนบุรี วสุธาวาณิช (17) 19
ไทยรักษาชาติ หม่อมหลวงณัฏฐพล เทวกุล (10)
เพื่อแผ่นดิน พัชรวีร์ พรหมวงศ์ (14)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยเขตบางคอแหลมและเขตยานนาวา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักษาชาติ พงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ (1)
ประชาภิวัฒน์ สกนธ์ กัปปิยจรรยา (2)
พลังประชารัฐ เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ (3)
ประชาชนปฏิรูป ปณตพร โอฬารฤทธินันท์ (4)
รวมพลังประชาชาติไทย จุมพล จันทร์จิระ (5)
พลังท้องถิ่นไท ธิมล ไตรรัตน์วิโรจน์ (6)
พลังธรรมใหม่ นงลักษณ์ ติรกาญจนา (7)
ประชาชาติ วิลนันต์ จันธนนิโรจน์ (8)
ชาติไทยพัฒนา ศิระรังษี ปารมีอิทธิวงษ์ (9)
เพื่อชาติ สันติ วิชัยพล (10)
เสรีรวมไทย ไสว ทัศนีย์ภาพ (11)
ภูมิใจไทย ณฐพนธ์ คงศิลา (12)
ประชาธิปัตย์ หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล (13)*
อนาคตใหม่ วรรณวรี ตะล่อมสิน (14)
ชาติพัฒนา เอกรัฐ เลิศรัตนชัยกิจ (15)
ประชานิยม ปฐวี ชัยวัฒน์ (16)
ภราดรภาพ ธนัชพร วงษ์ทองทิว (17)
ไทยศรีวิไลย์ ธนชัย ตั้งตรงสากล (18)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สิทธิกร หล่อกัณภัย (19)
เศรษฐกิจใหม่ วิทยา ตั้งสุวรรณวงศ์ (20)
ครูไทยเพื่อประชาชน อุปถัมภ์​ พรรณสังข์ (21)
พลังชาติไทย กิตตน์ รุ่งณรงค์รักษ์ (22)
พลังไทยรักชาติ ดวงกมล อดุลย์เศรณี (23)
พลังสังคม ร้อยตรี ศรันย์วิทย์ เหมรักษ์ (24)
พลังไทสร้างชาติ พิสิษฐ์ เจียมจิรอานนท์ (25)
ประชาธิปไตยใหม่ ชมน์สฤษฏ์ รัตนชัยเดชา (26)
มติประชา เพียรชัย องค์ศรีตระกูล (27)
พลังศรัทธา พัชรินทร์ ประสพสุข (28)
มหาชน ไอยพราว พัชร์ปวริศร์ (29)
ประชาธรรมไทย ปัญนิษา จำรัสธนเดช (30)
แผ่นดินธรรม ภัทรา นิทัศนานนทชัย (31)
ภาคีเครือข่ายไทย สุรสิทธิ์ ผาบชมภู (32)
ไทรักธรรม กฤษณะ เนตร์ชัยรัตน์ (33)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยเขตคลองเตยและเขตวัฒนา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อชาติ บุญเลิศ นุ้ยเมือง (1)
อนาคตใหม่ กรณ์ จตุวิมล (2)
เสรีรวมไทย เดือนเพ็ญ ยวงสูงเนิน (3)
รวมพลังประชาชาติไทย พิรสุต จันทรานุวัฒน์ (4)
ภูมิใจไทย เอกราช หวังนุช (5)
พลังประชารัฐ กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (6)
ชาติพัฒนา เมลิสา มหาพล (7)
ประชาชาติ มีชัย ออสุวรรณ (8)
ประชาภิวัฒน์ นรินทร์ โกศลรุ่งเรือง (9)
ไทยศรีวิไลย์ ศุลฤกษ์ ธนาพัชรมนฑ์ (10)
ประชาธิปัตย์ อนุชา บูรพชัยศรี (11)*
ประชาชนปฏิรูป สมชาย ชีวเกรียงไกร (12)
มหาชน จักรกรินทร์ สิงหนุต (13)
ชาติไทยพัฒนา สกุลทิพย์ วิชญาโนทัย (14)
ภราดรภาพ สันทัด อัศวมั่นคงเจริญ (15)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สุธีรัชต์ อมรพงศาพันธ์ (16)
พลังท้องถิ่นไท อดิธร ศรีประเสริฐ (17)
ไทยรักษาชาติ นวธันย์ ธวัชวงศ์เดชากุล (18)
ประชานิยม พันเทพ หงษ์สุมาลย์ (19)
พลังชาติไทย ธนเสฏฐ์ รัตนสมบูรณ์ (20)
เศรษฐกิจใหม่ ธนภณ ธัญธนสกุล (21)
ประชากรไทย ธนเดช ไชยพฤกษ์ (22)
ครูไทยเพื่อประชาชน วุฒิวัฒน์ ธนินพัฒนรัตน์ (23)
ประชาธิปไตยใหม่ ปุณณ์ภัสสร จีรวิวัฒนชัย (24)
พลังรัก ณัฐรัตน์ ไหลพิริยกุล (25)
มติประชา นิพนธ์​ ฐิติภัค (26)
ประชาธรรมไทย กาญจนาภา สิทธิคุณาพันธุ์ (27)
พลังไทสร้างชาติ สมพิศ ผอบเพ็ชร (28)
พลเมืองไทย จิรากัญ มากบุญธรรม (29)
พลังศรัทธา ณัฐรมณ์ ลิ้นลา (30)
ไทรักธรรม ดารารัตน์ สีแดง (31)
ภาคีเครือข่ายไทย ฉัตรชัย คงเกิด (32)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 5[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยเขตห้วยขวางและเขตดินแดง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติพัฒนา ยงยุทธ วงศ์ธีระสูตร (1)
พลังประชารัฐ อรพินทร์ เพชรทัต (2)
ประชาชาติ อภิเดช ชยานนท์เกสรี (3)
ภูมิใจไทย ธัชพงศ์ ชูดำ (4)
ประชาชนปฏิรูป สมชาย ดุรงค์เดช (5) (ถูกตัดสิทธิ์)
ไทยศรีวิไลย์ ณฐบดี อภิญญาตกุล (6)
เสรีรวมไทย กฤต เลิศเศรษฐการ (7)
อนาคตใหม่ อดิศร โพธิ์อ่าน (8)
ประชาธิปัตย์ ธนา ชีรวินิจ (9)*
พลังธรรมใหม่ กรรธิมา สันติสุข (10)
ชาติไทยพัฒนา สุทักษ์ จิระรัตนวงศ์ (11)
ประชาภิวัฒน์ ศุภศักดิ์ บุญญะสุต (12)
เพื่อไทย ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (13)
เพื่อชาติ สาวิตรี สาทสุทธิ (14)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย จักรทิพย์ ปัทมะทิน (15)
ภราดรภาพ น้องนุช โทเอ (16)
รวมพลังประชาชาติไทย ภาณุพงศ์ บัวมาตร (17)
พลังสังคม สมเกียรติ มั่นคง (18)
พลังปวงชนไทย ทนัฏฐ์ ปานโสภณ (19)
ประชานิยม พนิต นุชน้อย (20)
ประชาธิปไตยใหม่ ณัฐสุรัช หงษ์วิจิตปรีชา (21)
พลังชาติไทย พงศ์สัคค์ พุฒแก้ว (22)
ครูไทยเพื่อประชาชน กวิน นิลพานิช (23)
ชาติพันธุ์ไทย เอื้องฟ้า งามธุระ (24)
พลังไทยรักไทย สุรีพร สัมโย (25)
พลังท้องถิ่นไท อนุรักษ์ รุ่งแจ้ง (26)
มติประชา สุชาติ สุวรรณปราโมทย์ (27)
ภาคีเครือข่ายไทย ประภัสสร แก้วประเสริฐ (28)
เศรษฐกิจใหม่ ปฏิวัติ ตรองจิตต์ (29)
มหาชน ภูเบศร์ มงคลวัฒน์ (30)
พลังไทสร้างชาติ มานพ ศุขะพันธุ์ (31) (ถูกตัดสิทธิ์)
ประชาธรรมไทย ณภัทร หลวงเมือง (32)
พลังประชาธิปไตย พิชญ์ดา เดอเยซูซ์ (33)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 6[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยเขตราชเทวี เขตพญาไท และเขตจตุจักร (เฉพาะแขวงจตุจักรและแขวงจอมพล)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย อนุชาญ กวางทอง (1)
เสรีรวมไทย ภูวพัฒน์ ชนะสกล (2)
เพื่อไทย ประพนธ์ เนตรรังษี (3)
ประชาชนปฏิรูป รพีพจน์ เจิมเทียนชัย (4)
ประชานิยม สังวน เจิมแป้น (5)
ชาติพัฒนา ณัฏฐ์ปิยะ กุลจิรารวีนิภา (6)
รวมพลังประชาชาติไทย ดวงกมล ดวงสร้อยทอง (7)
อนาคตใหม่ คริส โปตระนันทน์ (8)
ชาติไทยพัฒนา พีรชาติ ยุกตานนท์ (9)
ประชาธิปัตย์ อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี (10)*
พลังประชารัฐ ภาดาท์ วรกานนท์ (11)
เพื่อชาติ ไชยา ประดิษฐธรรม (12)
ประชาชาติ วิโรจน์ เจษฎาดิลก (13)
ประชาภิวัฒน์ เอนก นาคดิลก (14)
พลังท้องถิ่นไท รุจชรินทร์ ทองใหญ่ (15)
ไทยศรีวิไลย์ พิชัย บุราวาศ (16)
ภราดรภาพ สุรภาส วิเชียร (17)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย พลตำรวจตรี สุริยะ อยู่เย็น (18)
เพื่อแผ่นดิน ประวีร์ จินดาวรรณ (19)
เศรษฐกิจใหม่ สุมณฑา อ่อนนุ่ม (20)
พลังชาติไทย อังศุธร อังคะพินทุ (21)
ครูไทยเพื่อประชาชน พิสิษฐ์ พิพัฒน์กุลบุตร (22)
พลังรัก ภัทรพงศ์ วนะไชยเกียรติ (23)
พลังปวงชนไทย ขรรค์ชัย แก้วเนตร (24)
มหาชน นภารำไพ ณ นคร (25)
พลังไทสร้างชาติ มิตรพล สิทธิกูล (26)
พลเมืองไทย ฐาปนี โปร่งรัศมี (27)
มติประชา ปริญญา งามพัฒนพงศ์ชัย (28)
ภาคีเครือข่ายไทย คชษิน กาดัสซา (29)
ประชาธิปไตยใหม่ ลาภวัต สุริยสกุลลาภ (30)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 7[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยเขตบางซื่อและเขตดุสิต (เฉพาะแขวงถนนนครไชยศรี)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาชาติ ธัญญธำรง อัศวนนท์ (1)
ประชาชนปฏิรูป พรมงคล ศรีดี (2)
อนาคตใหม่ ปิยะชาติ อำนวยเวช (3)
พลังประชารัฐ ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ (4)
ประชาภิวัฒน์ กัษณ เข็มเพ็ชร (5)
ชาติพัฒนา วิโรจน์ จิตรอบอารีย์ (6)
เสรีรวมไทย วรินทร สิรรมย์ (7)
ชาติไทยพัฒนา ปฐมพร ทิมเพชร (8)
ไทยศรีวิไลย์ กฤษยากร สรชัย (9)
เพื่อแผ่นดิน สมชาติ อ่อนประดิษฐ์ (10)
รวมพลังประชาชาติไทย กันตพล กิตติธากรณ์ (11)
พลังท้องถิ่นไท พิมพ์อร คงอุดม (12)
เพื่อชาติ โพยมราษี ฤกษ์สำราญ (13)
ภูมิใจไทย อัครนันท์ อริยศรีพงษ์ (14)
ประชาธิปัตย์ คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ (15)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย พลโทหญิง พงษ์รุจี ศิริวัฒนะ (16)
เพื่อไทย ร้อยตำรวจเอก วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ (17)
ประชานิยม พีรยุทธ อินทรสุวรรณ (18)
พลังศรัทธา พันเอก สันติ โอเงิน (19)
พลังปวงชนไทย อริยะ ฮุยลัน (20)
ภราดรภาพ ศจีกาญจน์ สรรพช่าง (21)
เศรษฐกิจใหม่ ณัทพสิษฐ์ ประสานวงศ์ (22)
ครูไทยเพื่อประชาชน กิติพันธ์ นันทะสีวะลี (23)
พลังชาติไทย วโรภาส แสงเพชร (24)
มติประชา รัฐโรจน์ ประสิทธิ์พรกุล (25)
แผ่นดินธรรม วิสุทธิ์ โพธ์ศรี (26)
กลาง นิธิศ ศรีแย้ม (27)
ประชาธรรมไทย อิทธิพล ตัตวธร (28)
ประชากรไทย ร้อยตำรวจตรี เสน่ห์ ชัยทร (29)
มหาชน สันต์สุข ไตรเพทพิสัย (30)
ไทรักธรรม กิตติพศ กากาเคน (31)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 8[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วยเขตลาดพร้าวและเขตวังทองหลาง (ยกเว้นแขวงพลับพลา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อชาติ วีรินทร์ ตันเสรีสกุล (1)
พลังประชารัฐ กษิดิ์เดช ชุติมันต์ (2)
ภูมิใจไทย จิณณา สืบสายไทย (3)
ประชาชาติ ศิรธันย์ แสงสินธุศร (4)
ประชาภิวัฒน์ สิทธา แจ้งสุข (5)
เพื่อไทย ร้อยโทหญิง สุณิสา ทิวากรดำรง (6)
เสรีรวมไทย ปิณญาดา ตันติมนตรี (7)
ชาติพัฒนา กรกฤษณ์ วงศ์คุณหยก (8)
พลังธรรมใหม่ ผนึก ธัญรส (9)
ชาติไทยพัฒนา วราไพรินทร์ ธนวริสพร (10)
รวมพลังประชาชาติไทย เจษฎา ศรีสุข (11)
อนาคตใหม่ ธนเดช เพ็งสุข (12)
ประชาชนปฏิรูป ปราช จันทองจีน (13)
ไทยศรีวิไลย์ ทนงศักดิ์ รักอารมณ์ (14)
พลังท้องถิ่นไท วันสว่าง เต็มชำนาญ (15)
ประชาธิปัตย์ สรรเสริญ สมะลาภา (16)*
ประชานิยม ณัฐภรณ์ ชมตระกูล (17)
ภราดรภาพ รัชพล เกิดศิลป์ (18)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ธนพรรณ ศุณะมาลัย (19)
กลาง สนั่น พานทอง (20)
ประชาธิปไตยใหม่ ประสิทธิ์ พงษ์สมบัติ (21)
เศรษฐกิจใหม่ สุมาลี อินทะสุข (22)
ครูไทยเพื่อประชาชน ธัญญธร ยุวจิตติ (23)
พลังชาติไทย รุ้งเพชร ดิษฐศิริ (24)
พลังรัก ปริชัย ณิชกุลบุญเพ็ง (25)
มหาชน ภิญญาภรณ์ คงพิทักษ์ (26)
ประชาไทย สิริอร ลักษมีธนานันต์ (27)
เพื่อนไทย สันติ การะลพ (28) (ถูกตัดสิทธิ์)
พลเมืองไทย สุธาสินี ลาเสือ (29)
ประชาธรรมไทย ชัยชนะ วงศ์จรรยา (30)
มติประชา เบญสิร์ยา อภิปัญรัศมิ์ (31)
ภาคีเครือข่ายไทย เบญจพร ชำนิราชกิจ (32)
ถิ่นกาขาวชาววิไล ไพฑูรย์ จันทร์วิบูลย์ (33)
พลังศรัทธา ชัยนิวัตน์ แสนวันนา (34)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 9[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วยเขตหลักสี่และเขตจตุจักร (ยกเว้นแขวงจตุจักรและแขวงจอมพล)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 9 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทยพัฒนา พลตรี เจริญ สุดโสภา (1)
เพื่อไทย สุรชาติ เทียนทอง (2)*
ประชาชาติ นันทวัน อินธิแสง (3)
เพื่อชาติ ประภัสสร ชูทอง (4)
ประชาธิปัตย์ พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ (5)
พลังประชารัฐ สิระ เจนจาคะ (6)
ภูมิใจไทย บวรกิตติ์ สันทัด (7)
ชาติพัฒนา ชุมพล รุ่งวิชานิวัฒน์ (8)
พลังท้องถิ่นไท ศุภกร จงนภาศิริกูร (9)
ประชาชนปฏิรูป ธัชชา ภิรมย์ชาติ (10)
รวมพลังประชาชาติไทย สุรวัช สุนทรศารทูล (11)
อนาคตใหม่ กฤษณุชา สรรเสริญ (12)
เสรีรวมไทย ปัณณธร รัตน์ภูริเดช (13)
ประชาภิวัฒน์ พิชิต จันทร์ประเสริฐ (14)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย วีรพัส เทพา (15)
ประชานิยม ฐิตินันต์ ชวนอยู่ (16)
ภราดรภาพ ณัฐพล วิสุทธิวงศ์ (17)
มติประชา อรอุสา งามเบญจวิชัยกุล (18)
พลังประชาธิปไตย พสันต์ ดิษเจริญ (19)
เศรษฐกิจใหม่ ศักดิภัทร์ สวามิวัสดุ์ (20)
พลังปวงชนไทย กรรวิการ์ บุตรเนียร (21)
ประชากรไทย กฤษฎา แรงสูงเนิน (22)
ครูไทยเพื่อประชาชน โสพรรณา ทิพย์โยธา (23)
พลังชาติไทย ฐิตินันทน์ แก้วกิตติกาญจนา (24)
พลังไทสร้างชาติ จ่าสิบเอก ไพบูลย์ ภู่ธงแก้ว (25)
พลังสังคม ธงชัย เสี่ยงเทียนชัย (26)
พลังศรัทธา สมปอง เพิ่มพูล (27)
ประชาธรรมไทย รุ่งโรจน์ อิบรอฮีม (28)
มหาชน ฟ้าใส บินสุมัน (29) (ถูกตัดสิทธิ์)
ภาคีเครือข่ายไทย กนกวรรณ กล่ำเครือ (30)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 10[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วยเขตดอนเมือง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 10 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย การุณ โหสกุล (1)* 30,800
พลังประชารัฐ กนกนุช กลิ่นสังข์ (13) 22,067
อนาคตใหม่ ธนากร ชินอุดมพร (17) 22,062
ประชาธิปัตย์ ธัญญ์นิธิ ชวรัตน์นิธิโชติ (11) 14,061
เสรีรวมไทย เฉลิมพล อุตรัตน์ (4) 2,326
รวมพลังประชาชาติไทย กัญญาภัค ปัญญวัต (3) 627
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ทัศนีย์ พันธุ์เพียร (18) 428
ไทยศรีวิไลย์ ว่าที่ร้อยตรี กุลเชษฐ จีระออน (8) 257
ชาติพัฒนา ชนภัทท์ จันทรุเบกษา (5) 245
ชาติไทยพัฒนา พนารัตน์ ยุกตานนท์ (6) 227
พลังท้องถิ่นไท ชาลี ชินรุจน์ (10) 183
ประชาชาติ วัชรเดช รูปขจร (12) 164
เพื่อชาติ กุฎารัศมิ์ กุลฉัตร (7) 129
ประชาชนปฏิรูป กนก โพธิสุวรรณ (9) 126
สยามพัฒนา นาวาอากาศตรี สมศักดิ์ วัดสังข์ (15) 113
ประชานิยม แพ ทับทิมเพ็ชร (16) 107
ประชาภิวัฒน์ ณฐกร วรอุไร (14) 88
ภราดรภาพ ธกร อำพันธ์เปรม (22) 65
ครูไทยเพื่อประชาชน นาวาอากาศโท โกสิต แหนผัน (23) 64
ไทรักธรรม วชิร สถาวรัตนกุล (29) 60
แผ่นดินธรรม สุเมธ พลศิริ (25) 40
พลังชาติไทย โอวาท พรหมพินิจ (20) 38
ประชาธิปไตยใหม่ ปัณณวิชญ์ ไพเราะ (24) 35
ประชาธรรมไทย วิสายันต์ นีระวงศ์ (28) 28
ภาคีเครือข่ายไทย ไพบูลย์ บรรจง (27) 26
ประชาไทย ภูวรา มาตรศรี (26) 16
มติประชา วินิต รัตนวงศ์ (19) 8
ภูมิใจไทย นิกกี้ จ้อยเอม (2) (ถูกตัดสิทธิ์)
เศรษฐกิจใหม่ ปภาวรินท์ กลิ่นฟุ้ง (21) (ถูกตัดสิทธิ์)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 11[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 11 ประกอบด้วยเขตสายไหม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 11 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาชาติ อรรถภพ ว่องธนวณิช (1)
รวมพลังประชาชาติไทย ธัชนนท์ สว่างศรี (2)
ประชาภิวัฒน์ สำราญ พีระเพ็ญกุล (3)
เสรีรวมไทย ชูเดช พันทวี (4)
พลังธรรมใหม่ พรทิพย์ ศรีสวัสดิ์ (5)
ชาติไทยพัฒนา แปลก มาลีสี (6)
พลังประชารัฐ อิทธิพัทธ์ เศรษฐยุกานนท์ (7)
ประชาธิปัตย์ สมชาย เวสารัชตระกูล (8)
เพื่อชาติ ภาคิน นิธิโชติการ (9)
ภูมิใจไทย ฉัตรวัชร์ ศรีธนะเวทย์ (10)
ประชาชนปฏิรูป สุมาตร จงนบกลาง (11)
เพื่อไทย นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ (12)*
อนาคตใหม่ นิกม์ แสงศิรินาวิน (13)
พลังท้องถิ่นไท ศักดิ์ชาย อินทะแพทย์ (14)
ชาติพัฒนา พลโท อนุมนตรี วัฒนศิริ (15)
ประชานิยม ดุษฎี อังคณาวิศัลย์ (16)
พลังชาติไทย กิตติภพ สิงอ่อน (17)
ประชาธิปไตยใหม่ นวพัฒน์ มโนหวัน (18)
เศรษฐกิจใหม่ สมชาย ยนวิลาศ (19)
พลังปวงชนไทย กิตติธร เตชะกฤตเมธีพงศ์ (20)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ธนนริศร์ ทิมทองกุลเสฏฐ์ (21)
ครูไทยเพื่อประชาชน อำนาจ สุดใจนาค (22)
ไทยรักษาชาติ ขัตติยดา ไชยโย (23)
ภราดรภาพ ธันย์สิตา ชัยภูวเวโรจน์ (24)
ประชาไทย กัญญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (25)
พลังไทสร้างชาติ สิบเอก สิทธิชัย แสงพันธุ์ (26)
ประชาธรรมไทย ทัศนีย์วรรณ ชมดี (27)
พลังศรัทธา กษาปณ์ บริบูรณ์ (28)
สามัญชน เอกวัฒน์ พิมพ์สวรรค์ (29)
ไทยศรีวิไลย์ สิริสุข จันทร์แดง (30)
ภาคีเครือข่ายไทย พิทยา เชิดชูบัณฑิต (31)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 12[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 12 ประกอบด้วยเขตบางเขน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 12 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อนาคตใหม่ เอราวัณ วานิชย์หานนท์ (1)
พลังธรรมใหม่ ณัฐดนัย ชนิตร์วัฒน์ (2)
เพื่อชาติ ปิยะพงษ์ สาครเย็น (3)
รวมพลังประชาชาติไทย ณัฐกร มั่นจิตต์ (4)
ชาติพัฒนา สมศักดิ์ ภมรเรวดี (5)
ประชาธิปัตย์ รัฐพงศ์ ระหงษ์ (6)
ชาติไทยพัฒนา วริยดา สาสิงห์ (7)
เพื่อไทย อนุสรณ์ ปั้นทอง (8)*
พลังท้องถิ่นไท ประสพโชค ธรรมรักษา (9)
ประชาชาติ มนตรี บุญจรัส (10)
ภูมิใจไทย ปราณี เชื้อเกตุ (11)
พลังประชารัฐ นพวรรณ หัวใจมั่น (12)
เสรีรวมไทย ธนกฤต ธนิศราพงศ์ (13)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ (14)
มหาชน ธีติมา พวงเพชรลาภ (15)
ประชาชนปฏิรูป ปรีดา ลิ้มนนทกุล (16)
มติประชา นาตยา มาลีแย้ม (17)
ภราดรภาพ เอนก สนามชัย (18)
เพื่อแผ่นดิน พรตชนก จินดาวรรณ (19)
ประชานิยม อัคราเชนทร์ ปิ่นวันนา (20)
ประชาธิปไตยใหม่ อิทธิพงศ์ พงษ์สมบัติ (21)
ทางเลือกใหม่ วชิระ แซ่ตั้ง (22)
พลังปวงชนไทย กิตติพงศ์ ท่าพิกุล (23)
เศรษฐกิจใหม่ วัชรินทร์ อนันต์หน่อ (24)
พลังชาติไทย สุชาติ ตาคำ (25)
ครูไทยเพื่อประชาชน กนิษฐา ทองอินทร์ (26)
พลังไทยรักไทย วิมลทิพย์ มนมณีไทย (27)
ประชาภิวัฒน์ ธนาวุฒิ อาจจำเนียร (28)
ประชาไทย อนุภาพ วรรณวิชิต (29)
ประชาธรรมไทย เดชาธร รุ่งสว่างหิรัณย์ (30)
พลังไทสร้างชาติ วิชัย ศุขะพันธุ์ (31)
ประชากรไทย สอาด คงสกุล (32)
ภาคีเครือข่ายไทย สิริรัชช์กร อริยธนันกร (33)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 13[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 13 ประกอบด้วยเขตบางกะปิและเขตวังทองหลาง (เฉพาะแขวงพลับพลา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 13 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อชาติ พิมานมาศ ภิญญาวัฒน์ (1)
รวมพลังประชาชาติไทย เกตินิคม กฤษณะเศรณี (2)
เพื่อแผ่นดิน อรรถ ชาญวิชัย (3)
ชาติไทยพัฒนา ร้อยตำรวจเอก ศักดิ์ชัย จีรพรชัย (4)
เพื่อไทย ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส (5)
ภูมิใจไทย อัครกฤษ นุ่นจันทร์ (6)
พลังธรรมใหม่ พรประชา พรรษาสกุล (7)
ประชาธิปัตย์ พริษฐ์ วัชรสินธุ (8)
พลังประชารัฐ ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ (9)
อนาคตใหม่ ณิชชา บุญลือ (10)
ประชาภิวัฒน์ สมธีร์ แก้วกา (11)
ชาติพัฒนา พรเทพ จันทรนิภ (12)
พลังท้องถิ่นไท กร ศิรินาม (13)
ประชาชาติ วรลักษณ์ ศรีสอาด (14)
ประชาชนปฏิรูป ภัทรวรรธน์ ประวาหะนาวิน (15)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย อภินันท์ ปลอดเปลี่ยว (16)
เสรีรวมไทย เบญจรงค์ สวัสดิ์พาณิชย์ (17)
ภราดรภาพ สรสัณห์ อาภาภิรม (18)
ประชานิยม ศิรินทร อินทร (19)
ประชาธิปไตยใหม่ สมยงค์ ชมภูวิเศษ (20)
เศรษฐกิจใหม่ นิตยา ชูกำเหนิด (21)
ทางเลือกใหม่ อานนท์ ไชยดวง (22)
ครูไทยเพื่อประชาชน กิตติชัย สิงหบุตร (23)
พลังไทยรักไทย ธนาวุฒิ บุญฤทธิ์ (24)
พลังประชาธิปไตย พิทักษ์ สุริยันต์ (25)
พลังชาติไทย เลิศเดช รักไทย (26)
มหาชน ธีรพัฒน์ บุญภิรักษ์ (27)
พลังปวงชนไทย คมฐณิษฎ์ ภษิกุญ (28)
พลเมืองไทย เรวัต ปิยโชติสกุลชัย (29)
ประชาธรรมไทย จอมพจน์ สร้อยสุวรรณ (30)
ไทรักธรรม มนตรี ศิริวัฒนาวรากร (31)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 14[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 14 ประกอบด้วยเขตบึงกุ่มและเขตคันนายาว (เฉพาะแขวงรามอินทรา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 14 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาชาติ สรายุทธ์ นาทะพันธ์ (1)
ภราดรภาพ อัญชัญ ชูสกุล (2)
ประชาภิวัฒน์ ฉวีวรรณ อิ่มชื่น (3)
เสรีรวมไทย ทัฬอิญ จิรเปรมธนิก (4)
เพื่อไทย พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ (5)*
ประชาธิปัตย์ พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ (6)
ชาติพัฒนา ณปภัช จำปา (7)
ภูมิใจไทย ชูชีพ ตรีโภคา (8)
พลังประชารัฐ ณริช ผลานุรักษา (9)
อนาคตใหม่ ศุภชัย กุลโชควณิช (10)
ชาติไทยพัฒนา ปองเดช ภิรมย์ (11)
พลังธรรมใหม่ อำนวย อินทสร (12)
ประชาชนปฏิรูป ประทีป มุสิกชาติ (13)
รวมพลังประชาชาติไทย แมน เจริญวัลย์ (14)
เพื่อชาติ ชวิศ ชุมพล (15)
ไทยศรีวิไลย์ ตฤณธัป เทพประสิทธิ์ (16)
มหาชน ณัฐวรรธน์ ถิระวัฒน์ (17)
ประชานิยม ธรรมศักดิ์ เติมจิตรอารีย์ (18)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ว่าที่ร้อยโท วีรพล วงษ์มะเซาะ (19)
อนาคตไทย ประวัติ เทียนขุนทด (20)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 15[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 15 ประกอบด้วยเขตมีนบุรีและเขตคันนายาว (เฉพาะแขวงคันนายาว)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 12 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ธนัตถ์ ธนากิจอำนวย (1)
อนาคตใหม่ อิงควัศ อมาตยกุล (2)
พลังท้องถิ่นไท กัญญฌัช พรารักษ์ (3)
ประชานิยม สุรินทร์ งามขำ (4)
ประชาภิวัฒน์ ว่าที่ร้อยตรี ศิริชัย เอมสอาด (5)
เพื่อไทย วิชาญ มีนชัยนันท์ (6)*
ภูมิใจไทย พงศ์ไพศาล มะลูลีม (7)
เพื่อชาติ สำคัญต่อชาติ เอี่ยมอ่ำ (8)
ชาติพัฒนา กันตชนม์ ศิวะพิมล (9)
ประชาชนปฏิรูป พัลลภ มีพันธ์ (10)
ประชาชาติ ทัศนีย์ ชลายนเดชะ (11)
พลังประชารัฐ ชาญวิทย์ วิภูศิริ (12)
เสรีรวมไทย คณิต สุขรัตน์ (13)
ชาติไทยพัฒนา กอบชัย ซาบุตร (14)
ไทยศรีวิไลย์ บัณฑิตพงศ์ พรพิรุณ (15)
รวมพลังประชาชาติไทย ภัทพร ธนวัฒน์ธาดา (16)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 16[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 16 ประกอบด้วยเขตคลองสามวา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 16 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาชาติ ฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ (1)
ภราดรภาพ นพฤทธิ์ แพทยานนท์ (2)
ชาติไทยพัฒนา เทวา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (3)
ภูมิใจไทย บุญมี พิบูลย์คณารักษ์ (4)
เสรีรวมไทย นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ (5)
เพื่อไทย จิรายุ ห่วงทรัพย์ (6)*
ประชาชนปฏิรูป ธนพล นิมิตตานนท์ (7)
ประชาภิวัฒน์ ว่าที่ร้อยตำรวจตรี กอบโชค บุญจันทร์ (8)
ชาติพัฒนา ปริญญา มานวงค์ (9)
รวมพลังประชาชาติไทย กิตติศักดิ์ ทาทิพย์ (10)
พลังประชารัฐ เกศกานดา อินช่วย (11)
ประชาธิปัตย์ ฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง (12)
อนาคตใหม่ วาทิศ ธนกิจกาศมณี (13)
พลังท้องถิ่นไท ธนพล ธราพร (14)
ถิ่นกาขาวชาววิไล รุ่งฤดี กิตธารเมธี (15)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ทัดดาว พุ่มสอาด (16)
เพื่อชาติ เตชะธร สุขชัยศรี (17)
ประชานิยม รสริน วงค์เมตตา (18)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 17[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 17 ประกอบด้วยเขตหนองจอก

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 17 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อนาคตใหม่ จุฬาลักษณ์ รุ่งเรืองมงคล (1)
พลังปวงชนไทย เทเวศวร์ ทองศรี (2)
พลังประชาธิปไตย ชุมพล พุฒซ้อน (3)
รวมพลังประชาชาติไทย วสันต์ มีวงษ์ (4)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สมัย เปลี่ยนเดชา (5)
ประชาธิปัตย์ เบญญาภา เกษประดิษฐ (6)
เสรีรวมไทย เสนาะ เพ็ชบุรี (7)
ภูมิใจไทย สุรชัย เปล่งแสง (8)
เพื่อไทย ไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ (9)*
พลังประชารัฐ ศิริพงษ์ รัสมี (10)
พลังธรรมใหม่ พูนลาภ สุมะนะ (11)
ประชาชนปฏิรูป ภูวกร รัตนพานิช (12)
ชาติพัฒนา ชัชชัย ธรรมแสงสีเงิน (13)
พลังท้องถิ่นไท บุษบา พุ่มพวง (14)
ประชานิยม วิภาค ตันติกิจชาญชัย (15)
ชาติไทยพัฒนา อวยชัย ปิยธรรมชัย (16)
เพื่อชาติ เพชรพงษ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ (17)
ไทยศรีวิไลย์ ธนวัฒน์ พุกอุย (18)
ภราดรภาพ พลอยปภัค เจนวิวัฒน์สกุล (19)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 18[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 18 ประกอบด้วยเขตลาดกระบัง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 18 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ วิสูตร สำเร็จวาณิชย์ (1)
เสรีรวมไทย วันชัย รัตนขจรไชย (2)
ชาติไทยพัฒนา เชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ (3)
ประชาชาติ ธนวัฒน์ ศรีสุข (4)
พลังท้องถิ่นไท นาวาอากาศตรี ปุญณัฐส์ นำพา (5)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย บุญเกิด โรจนดิษฐ์ (6)
พลังธรรมใหม่ พุฒิพรชัย พัฒนาบุญไพบูลย์ (7)
ภูมิใจไทย สมศักดิ์ ศรีสมุทร์ (8)
ประชาธิปัตย์ อนันต์ ฤกษ์ดี (9)
ชาติพัฒนา ณเดโช ตันต้นตระกูล (10)
อนาคตใหม่ เอกฤทธิ เจียกขจร (11)
ประชาภิวัฒน์ มัธชัยยะ อุ่นซิม (12)
เพื่อชาติ สนองพล การะเกษ (13)
รวมพลังประชาชาติไทย สุเทพ บรรจง (14)
เพื่อไทย ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ (15)*
ประชานิยม กันตพงศ์ เกิดเจริญ (16)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 19[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 19 ประกอบด้วยเขตสะพานสูงและเขตประเวศ (เฉพาะแขวงประเวศ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 19 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วิตต์ ก้องธรนินทร์ (1)
ประชาภิวัฒน์ แมน สมจิตต์ (2)
อนาคตใหม่ สุรกฤณ ลิมปรัทกาญจนา (3)
เพื่อแผ่นดิน วันชัย รัตนเมธีดล (4)
รวมพลังประชาชาติไทย ปราโมทย์ บุญชู (5)
เพื่อชาติ ตะวัน กาญจนะโกมล (6)
ชาติไทยพัฒนา นพดล วรศรี (7)
ภูมิใจไทย สามารถ หวังพิทักษ์ (8)
พลังประชารัฐ ประสิทธิ์ มะหะหมัด (9)
ชาติพัฒนา เขมจิรา พชรจรวยพร (10)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย มัทนา ศรีกระจ่าง (11)
ประชาชนปฏิรูป คำออน แก้วอินศรี (12)
พลังธรรมใหม่ ทวี พัฒนาบุญไพบูลย์ (13)
ประชาธิปัตย์ นาถยา แดงบุหงา (14)*
พลังท้องถิ่นไท ไพฑูรย์ ดาณีสมัน (15)
เสรีรวมไทย ปรีชาชัย พิพรรธน์ธนาดุล (16)
ประชาชาติ มูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารูณ (17)
ภราดรภาพ ไชยพร พรตรีสัตย์ (18)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 20[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 20 ประกอบด้วยเขตสวนหลวงและเขตประเวศ (ยกเว้นแขวงประเวศ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 20 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อชาติ นภาพัฒน์ เอนกพงษ์ (1)
อนาคตใหม่ มณฑล โพธิ์คาย (2)
เสรีรวมไทย ศตคุณ จูฑะพุทธิ (3)
ประชาภิวัฒน์ อธิภพ บัวเผื่อน (4)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ณฐกร แพรไพศาล (5)
พลังประชารัฐ ธันวา ไกรฤกษ์ (6)
ไทยรักษาชาติ ธกร เลาหพงศ์ชนะ (7)
รวมพลังประชาชาติไทย ณรงค์ จงแจ่มฟ้า (8)
ชาติพัฒนา พงษ์สวัสดิ์ วงศ์ธีระสูตร (9)
ประชาชนปฏิรูป บัญญัติ ทองประสงค์ (10)
ประชาธิปัตย์ สามารถ มะลูลีม (11)*
ประชาชาติ ตอฮา นาคนาวา (12)
ภูมิใจไทย ณัทวุฒิ หมัดนุรักษ์ (13)
ชาติไทยพัฒนา วรทัศน์ ทิมกระจ่าง (14)
พลังท้องถิ่นไท ภูมิเศรษฐ พุทธวงศ์ (15)
มหาชน ทินนาถ วัฒนวิทย์ (16)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 21[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 21 ประกอบด้วยเขตพระโขนงและเขตบางนา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 21 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อชาติ ณัฐภัสสร ธนาบวรพาณิชย์ (1) 5,514 5.30
พลังประชารัฐ จักรีรัตน์ แสงวารี (2) 28,944 27.83
ชาติไทยพัฒนา วาสนา คร้ามวงษ์ (3) 377 0.36
พลังธรรมใหม่ ศุภโชติ บริสุทธิ์พงศ์ (4) 197 0.18
อนาคตใหม่ สมเกียรติ ถนอมสินธุ์ (5) 35,702 34.33
ประชาธิปัตย์ สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ (6)* 14,339 13.78
ประชาชาติ ทวีพงศ์ สุธรรมพันธุ์ (7) 182 0.17
ภูมิใจไทย สมัย โกกเจริญพงศ์ (8) 850 0.81
เสรีรวมไทย ศิวโรจณ์ แสงจรัสโชติ (9) 4,263 4.10
ประชาชนปฏิรูป นัทธมน จิระคุณ (10) 225 0.21
ประชาภิวัฒน์ ชยุต ฐิติทรงภพ (11) 83 0.07
ไทยรักษาชาติ กวีวงศ์ อยู่วิจิตร (12)
ประชานิยม ชัญญา พงศ์ผลิน (13) 52 0.05
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สวิชญา วาทะพุกกะณะ (14) 426 0.40
รวมพลังประชาชาติไทย ศิรพัศ ปัญญาทวีกูล (15) 485 0.46
กลาง บุญเรือง คำศิลา (16) 52 0.05
บัตรดี 98,968 95.17
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,229 2.14
บัตรเสีย 2,790 2.68
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 103,987 70.68
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 147,104 100

3เขต 22[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 22 ประกอบด้วยเขตบางกอกใหญ่ เขตคลองสาน และเขตธนบุรี (ยกเว้นแขวงดาวคะนอง แขวงบุคคโล และแขวงสำเหร่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 22 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังท้องถิ่นไท โชคชัย อินทรประเสริฐ (1)
รวมพลังประชาชาติไทย ฤทธิ์กร เทศน์สาลี (2)
ทางเลือกใหม่ สมชาย จรุญวงษ์ (3)
เสรีรวมไทย วันชัย ชัยณรงค์โลกา (4)
ชาติไทยพัฒนา จิรเสกข์ วัฒนมงคล (5)
ประชาชาติ พันตำรวจโท วัลลภ ณ นคร (6)
อนาคตใหม่ เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (7)
ไทยศรีวิไลย์ อโนชา สกุลธนพันธ์ (8)
ชาติพัฒนา สุรพล เมฆะอำนวยชัย (9)
ไทยรักษาชาติ สราริน ชาลีวรรณ (10)
พลังประชารัฐ ศันสนะ สุริยะโยธิน (11)
ประชาภิวัฒน์ ร้อยตำรวจโท บุญทวี คณโฑแก้ว (12)
ภูมิใจไทย สายรุ้ง ปิ่นโมรา (13)
ประชาธิปัตย์ สุรันต์ จันทร์พิทักษ์ (14)*
เพื่อชาติ เรือเอก สำรวม บุญทัน (15)
แผ่นดินธรรม มนต์สัณฑ์ อรรถปรีชาพล (16)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย จุมพฏ กระบวนยุทธ เลขะพันธุ์ (17)
ประชานิยม กวินรัตน์ หิรัญศิริภาคย์ (18)
ภราดรภาพ กุลภัสสรณ์ ฤกษ์ศิริรัตน์ (19)
กลาง จันทนา แสนสำราญ (20)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 23[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 23 ประกอบด้วยเขตจอมทองและเขตธนบุรี (เฉพาะแขวงดาวคะนอง แขวงบุคคโล และแขวงสำเหร่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 23 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ ทิพานัน ศิริชนะ 26,200
ภราดรภาพ อัครกิตติ์ ซิ้มเจริญ (2)
ภูมิใจไทย สุวัฒน์ ม่วงศิริ (3)
ประชาธิปัตย์ นันทพร วีรกุลสุนทร (4)*
อนาคตใหม่ โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี (1) 25,301
เพื่อไทย ธวัชชัย ทองสิมา (6) 24,616
ประชาชาติ ศิวะศักย์ แนวจันทร์ (7)
เพื่อชาติ สินธิชัย บุญประกอบ (8)
รวมพลังประชาชาติไทย วีระศักดิ์ แจ่มแจ้ง (9)
เสรีรวมไทย ธิติพัทธ์ นรวิทย์โชติกุล (10)
ชาติไทยพัฒนา กชนารา เล้าสมบูรณ์ (11)
พลังท้องถิ่นไท อดุลย์ วุฒิเนตร (12)
ประชาชนปฏิรูป สุพัตรา สำเร็จสุข (13)
ชาติพัฒนา สราวุฒิ วิรุฬห์ธนวงศ์ (14)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ธีรชัย สุโชคชัยกุล (15)
ประชานิยม ลดาพัชร์ สร้อยสุดารัตน์ (16)
กลาง สมสุข สวัสดิ์ใหม่ (17)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 24[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 24 ประกอบด้วยเขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 24 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เสรีรวมไทย มณีวรรณ เกตุบุญลือ (1)
รวมพลังประชาชาติไทย วสุ วงษ์เจริญ (2)
ประชาชาติ ดุสิต ศาสนอนันต์ (3)
อนาคตใหม่ ทศพร ทองศิริ (4)
ชาติไทยพัฒนา อมรศักดิ์ สินเหลือ (5)
พลังประชารัฐ ไกรเสริม โตทับเที่ยง (6)
พลังท้องถิ่นไท ชัยณรงค์ ธีรการุณวงศ์ (7)
ภูมิใจไทย ไสว โชติกะสุภา (8)
เพื่อชาติ วิฬารี สว่างพลกรัง (9)
ชาติพัฒนา สุเมธี วรรณศิริกุล (10)
พลังธรรมใหม่ สัญชัย อยู่ไพศาล (11)
ประชาธิปัตย์ สาทร ม่วงศิริ (12)
ไทยรักษาชาติ นพสรัญ วรรณศิริกุล (13)
ประชาชนปฏิรูป วรมน เล็กใบ (14)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สุขเกษม แพรมณี (15)
ประชานิยม มนมนัส ศิวรังสรรค์ (16)
กลาง ศรุต คงตระกูล (17)
แผ่นดินธรรม สุธี ทองสวัสดิ์(19)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 25[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 25 ประกอบด้วยเขตบางขุนเทียน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 25 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย สมศักดิ์ ลีลาสถาพรกูร (1)
อนาคตใหม่ ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (2)
เสรีรวมไทย นิวัฒน์ ไชยมิ่ง (3)
ชาติไทยพัฒนา ปิยะพัชร์ เนตรน้อยสกุล (4)
พลังประชารัฐ ธีทัชฐ์ เกียรติลดารมย์ (5)
รวมพลังประชาชาติไทย คมกร เกียรติวิทยากุล (6)
พลังท้องถิ่นไท สวัสดิ์ จำปาศรี (7)
ประชาธิปัตย์ สากล ม่วงศิริ (8)*
ประชาภิวัฒน์ ประเสริฐ ทองลือ (9)
ไทยรักษาชาติ กมลพัฒน์ ปุงบางกะดี่ (10)
เพื่อชาติ สุไพรพล ช่วยชู (11)
ไทยศรีวิไลย์ ไพรัช เศวกวงศ์ (12)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย รัตนพร โอภาสพิมลธรรม (14)
ภราดรภาพ ธิติกรณ์ ชาวบ้านเกาะ (15)
ประชาชาติ วริศรา เกษมศรี (16)
ประชานิยม นิธิโชติ มานะธัญญา (17)
กลาง จันทร์จิรา เกษมศรีนิวฒนา (18)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 26[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 26 ประกอบด้วยเขตบางบอนและเขตหนองแขม (เฉพาะแขวงหนองแขม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 26 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ วัชระ กรรณิการ์ 30,538
พลังท้องถิ่นไท สมยศ ลักษณะสมบูรณ์ (2) 163
ประชานิยม หนึ่ง ช่วยชู (3) 78
เพื่อชาติ เศษฐวิชช์ ศิริโภคานุสรณ์ (4) 244
เสรีรวมไทย ว่าที่ร้อยตรี ธนกร เจียโหงว (5) 2,622
ไทยศรีวิไลย์ อนุรักษ์ อมรเมตตาจิต (6) 289
ภราดรภาพ สมชาย พวงมาลัย (7) 182
ประชาธิปัตย์ พันตำรวจเอก สามารถ ม่วงศิริ (8)* 19,202
อนาคตใหม่ กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ (9) 27,244
ชาติพัฒนา ชัยนันท์ ขันทะชา (10) 166
ประชาชนปฏิรูป ศศิยา บุตรเนียร (11) 145
ภูมิใจไทย ศิลปชัย บุญราย (12) 602
เพื่อไทย วัน อยู่บำรุง (13) 18,032
รวมพลังประชาชาติไทย วีรญา อังศุธรถาวริน (1) 508
ชาติไทยพัฒนา ก่อเกียรติ ขันทอง (15) 149
ประชาภิวัฒน์ สิครินทร์ ดามพ์วิจิตร (16) 30
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย วรพล เตรียมเวชวุฒิไกร (17) 261
ประชาชาติ ชวิกา ไตรศิวะกุล (18) 53
กลาง ดนิตา วงค์รัตน์ (19) 31
บัตรดี 105,302 69.06
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,760 1.61
บัตรเสีย 2,552 2.33
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 109,614 75.51
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 145,156 100.00

เขต 27[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 27 ประกอบด้วยเขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม (เฉพาะแขวงหนองค้างพลู) และเขตตลิ่งชัน (เฉพาะแขวงฉิมพลีและแขวงตลิ่งชัน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 27 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติพัฒนา ยุทธนา โตอาจ (1)
ชาติไทยพัฒนา ธนธัส สาสิงห์ (2)
เพื่อไทย พันตำรวจโท วันชัย ฟักเอี้ยง (3)
ภูมิใจไทย ปกาสิต ตราชื่นต้อง (4)
ประชาชาติ วิษุวัต เจริญขวัญเมือง (5)
ไทยศรีวิไลย์ กฤดิทัช แสงธนโยธิน (6)
อนาคตใหม่ จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ (7)
ประชาธิปัตย์ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ (8)*
ประชาชนปฏิรูป อำนาจ การสมจิตร์ (9)
พลังท้องถิ่นไท บุญรุ่ง เต๋งจงดี (10)
เสรีรวมไทย เกศศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ (11)
รวมพลังประชาชาติไทย อุมาทิณี ลกกะบูน (12)
ประชาภิวัฒน์ มิตรศิลป์ ธิกะ (13)
พลังประชารัฐ บุณณดา สุปิยพันธุ์ (14)
ภราดรภาพ สุวลักษณ์ พวงมาลัย (15)
เพื่อชาติ บุญลือ นุ้ยเมือง (16)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ปรีชา ลูกบัว (17)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 28[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 28 ประกอบด้วยเขตบางแค

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 28 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย จิตรภณ ทิพย์โภคาสกุล (1)
ชาติไทยพัฒนา สมเจตต์ มากสมบูรณ์ (2)
เพื่อไทย วัฒนา เมืองสุข (3)
พลังประชารัฐ กฤชนนท์ อัยยปัญญา (4)
รวมพลังประชาชาติไทย ปรเมศวร์ นาคเทวัญ (5)
ประชาชาติ ปรีชา วัชระนัย (6)
เพื่อชาติ ศิริพงศ์ มหศิริไพศาล (7)
ชาติพัฒนา เยาวภา บุรพลชัย (8)
อนาคตใหม่ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (9)
ประชาธิปัตย์ อรอนงค์ คล้ายนก (10)*
ประชาชนปฏิรูป ประจักษ์ มนต์ประเสริฐ (11)
เสรีรวมไทย พลตำรวจโท จุตติ ธรรมมโนวานิช (12)
ประชาภิวัฒน์ ณัฐพล ศิริสว่าง (13)
พลังท้องถิ่นไท ชวัลรัตน์ เข็มหนู (14)
ภราดรภาพ อมรรัตน์ อัครอมรพงศ์ (15)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ลีลาวดี น้ำหยด (16)
ประชานิยม กรกช เติมรุ่งเรืองเลิศ (17)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 29[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 29 ประกอบด้วยเขตภาษีเจริญและเขตตลิ่งชัน (ยกเว้นแขวงฉิมพลีและแขวงตลิ่งชัน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 12 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เสรีรวมไทย จิรพัฒน์ สัจยากร (1)
เพื่อชาติ สราวุธ ยุติโยธิน (2)
ประชาธิปัตย์ วิลาศ จันทร์พิทักษ์ (3)*
ประชาชาติ ปริญญา กิจยิ่งยง (4)
ชาติพัฒนา ปัณย์วีร์ อิสริยาพร (5)
อนาคตใหม่ ทวีชัย วงศ์ไพโรจน์กุล (6)
ประชาชนปฏิรูป ภัทรพล หมดมลทิน (7)
ภูมิใจไทย ชูชาติ ยิ้มงาม (8)
พลังท้องถิ่นไท ชญาพัฒน์ โปร่งปรีชา (9)
พลังธรรมใหม่ นาวาเอก ประพันธ์ โชติอาภรณ์ ร.น. (10)
เพื่อไทย สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา (11)
ประชาภิวัฒน์ วันชัย เวชพานิช (12)
ชาติไทยพัฒนา ปุณฐิภาภัคร์ สุวรรณราช (13)
รวมพลังประชาชาติไทย กชพงศ์ โรจน์ไพศาลกิจ (14)
พลังประชารัฐ ณพงศ์ นพเกตุ (15)
ภราดรภาพ นิธิศ อังศุกุลธร (16)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ฐิตินันท์ ศิริวสุธา (17)
กลาง อภัสนันท์ ชูเชิด (18)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต 30[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 30 ประกอบด้วยเขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัด

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 12 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
รวมพลังประชาชาติไทย สมพงษ์ สวัสดิสุข (1)
ชาติพัฒนา คุ้ง จารึกเสถียร (2)
ชาติไทยพัฒนา แพรวพรรณ สวนพราย (3)
อนาคตใหม่ ณัฐชนน จิตต์สง่า (4)
ภูมิใจไทย เพิ่มพร ตุทานนท์ (5)
เพื่อไทย พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ (6)
เสรีรวมไทย ยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม (7)
พลังประชารัฐ จักรพันธ์ พรนิมิตร (8)
พลังท้องถิ่นไท ภัทร์ฐิตา ทุมเกิด (9)
ประชาธิปัตย์ รัชดา ธนาดิเรก (10)*
ประชาชนปฏิรูป มนูญ นกยูงทอง (11)
เพื่อชาติ รัชนก ศรีทองแท้ (12)
ประชาชาติ ว่าที่ร้อยตรี ณัฐฐากูร ศรีธนกฤตชโยดม (13)
เพื่อแผ่นดิน อมรเทพ หวังแก้ว (14)
ประชานิยม ธนบดี อินทวีโร (15)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย วรินดา วราพันธ์ (16)
ภราดรภาพ พิเชษฐ์ ไทยนิยม (17)
พลังชาติไทย สิริวรรณ โชติพันธุ์ (18)
พลังไทยรักชาติ ทศพร สายสุด (19)
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

อ้างอิง[แก้]

  1. พลวุฒิ สงสกุล (19 กันยายน 2561). "แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เตรียมหย่อนบัตรปี 62 ส.ส. ลด 23 จังหวัด อีสานหด 10 ที่นั่ง". THE STANDARD. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]