กรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544

← พ.ศ. 2539 6 มกราคม พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2548 →

37 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ66.73%
  First party Second party Third party
  Thaksin DOD 20050915.jpg Chuan Leekpai 2010-04-01.jpg นายกรัฐมนตรี เข้าเคารพศพคุณหญฺงพัชรี รัตตกุล ณ หมู่บ้านปัญญา ถ.พัฒนาการ cropped1-1.jpg
พรรค ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์ ถิ่นไทย
เขตล่าสุด พรรคใหม่ 29 พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 29 8 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น29 ลดลง21 Steady0
คะแนนเสียง 1,131,510 718,167 164,741
ร้อยละ 45.64 28.97 6.65

  Fourth party Fifth party Sixth party
 
ปชท
กร ทัพพะรังสี 1970.jpg Chavalit Yongchaiyudh 18 May 2018 01 cropped.jpg
พรรค ประชากรไทย ชาติพัฒนา ความหวังใหม่
เขตล่าสุด 4 1 2
ที่นั่งที่ชนะ 0 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง ลดลง4 ลดลง1 ลดลง2
คะแนนเสียง 158,580 139,991 59,718
ร้อยละ 6.40 5.65 2.41

  Seventh party
 
พธ
พรรค พลังธรรม
เขตล่าสุด 1
ที่นั่งที่ชนะ 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง ลดลง1
คะแนนเสียง 3,103
ร้อยละ 0.13

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ชวน หลีกภัย
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 37 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2539 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มีการใช้การเลือกตั้งรูปใหม่ ทั้งการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งจากเขตใหญ่เรียงหมายเลขเป็นเขตเดียวเบอร์เดียว และเพิ่มเติมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเป็นครั้งแรก

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งกรุงเทพมหานคร)[แก้]

พรรค คะแนนเสียง
จน. %
ไทยรักไทย 1,131,510 45.64%
ประชาธิปัตย์ 718,167 28.97%
อื่น ๆ 629,625 25.39%
ผลรวม 2,479,302 100.00%
คะแนนเสียง
ไทยรักไทย
  
45.64%
ประชาธิปัตย์
  
28.97%
อื่น ๆ
  
25.39%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือก ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 26,699 43.27% 22,339 36.20% 12,673 20.54% 61,711 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 2 26,501 50.72% 10,588 20.26% 15,163 29.02% 52,252 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 3 31,916 44.67% 16,310 22.83% 23,226 32.51% 71,452 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 4 25,800 47.78% 14,044 26.01% 14,152 26.21% 53,996 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 5 20,140 43.64% 16,289 35.30% 9,721 21.06% 46,150 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 6 25,864 41.48% 26,197 42.02% 10,289 16.50% 62,350 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 7 25,127 41.01% 24,229 39.54% 11,920 19.45% 61,276 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 8 19,779 42.05% 18,682 39.72% 8,574 18.23% 47,035 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 9 23,332 45.53% 15,673 30.58% 12,243 23.89% 51,248 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 10 24,195 42.16% 20,393 35.53% 12,802 22.31% 57,390 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 11 33,833 46.79% 24,294 33.60% 14,188 19.62% 72,315 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 12 39,015 47.20% 22,640 27.39% 21,004 25.41% 82,659 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 13 26,381 46.50% 12,213 21.53% 18,139 31.97% 56,733 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 14 33,533 49.30% 11,290 16.60% 23,200 34.11% 68,023 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 15 29,541 44.74% 10,184 15.42% 26,311 39.84% 66,036 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 16 40,060 49.38% 16,193 19.96% 24,867 30.66% 81,120 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 17 26,587 48.30% 15,756 28.63% 12,700 23.07% 55,043 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 18 24,488 48.01% 15,170 29.74% 11,348 22.25% 51,006 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 19 32,170 48.23% 20,064 30.08% 14,473 21.70% 66,707 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 20 32,128 49.83% 19,394 30.08% 12,957 20.10% 64,479 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 21 32,761 45.73% 19,796 27.64% 19,078 26.63% 71,635 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 22 31,641 40.77% 25,881 33.35% 20,087 25.88% 77,609 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 23 32,038 43.83% 18,594 25.44% 22,471 30.74% 73,103 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 24 23,804 41.97% 18,730 33.03% 14,178 25.00% 56,712 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 25 41,907 45.04% 26,614 28.60% 24,521 26.36% 93,042 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 26 42,143 45.59% 31,384 33.95% 18,913 20.46% 92,440 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 27 26,055 48.57% 16,418 30.60% 11,176 20.83% 53,649 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 28 23,753 42.68% 19,091 34.30% 12,816 23.02% 55,660 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 29 31,237 45.97% 20,132 29.63% 16,576 24.40% 67,945 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 30 23,907 45.18% 16,253 30.72% 12,753 24.10% 52,913 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 31 35,811 46.30% 20,485 26.48% 21,056 27.22% 77,352 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 32 33,378 44.37% 22,851 30.38% 18,997 25.25% 75,226 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 33 36,024 48.60% 21,054 28.40% 17,052 23.00% 74,130 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 34 38,627 46.95% 24,554 29.85% 19,091 23.21% 82,272 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 35 39,578 47.19% 20,765 24.76% 23,521 28.05% 83,864 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 36 29,346 44.34% 19,583 29.59% 17,256 26.07% 66,185 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 37 42,411 43.91% 23,590 24.42% 30,583 31.67% 96,584 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
ผลรวม 1,131,510 45.64% 718,167 28.97% 629,625 25.39% 2,479,302 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งกรุงเทพมหานคร)[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
ไทยรักไทย 37 1,026,153 43.72% 29 เพิ่มขึ้น29 78.38%
ประชาธิปัตย์ 37 758,879 32.33% 8 ลดลง21 21.62%
ประชากรไทย 34 160,023 6.82% 0 ลดลง4 0.00%
ชาติพัฒนา 34 142,583 6.08% 0 ลดลง1 0.00%
ความหวังใหม่ 35 76,125 3.24% 0 ลดลง2 0.00%
พลังธรรม 0 0 ลดลง1 0.00%
อื่น ๆ 159 183,296 7.81% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 336 2,347,059 100.00% 37 Steady 100.00%
คะแนนเสียง
ไทยรักไทย
  
43.72%
ประชาธิปัตย์
  
32.33%
ประชากรไทย
  
6.82%
ชาติพัฒนา
  
6.08%
ความหวังใหม่
  
3.24%
อื่น ๆ
  
7.81%
ที่นั่ง
ไทยรักไทย
  
78.38%
ประชาธิปัตย์
  
21.62%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 24,557 42.03% 22,269 38.11% 11,604 19.86% 58,430 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 2 25,088 52.37% 9,878 20.62% 12,937 27.01% 47,903 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 3 27,822 41.34% 13,753 20.43% 25,729 38.23% 67,304 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 4 24,590 48.24% 14,243 27.94% 12,145 23.82% 50,978 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 5 19,950 45.19% 17,366 39.34% 6,832 15.47% 44,148 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 6 24,581 40.54% 30,582 50.43% 5,478 9.03% 60,641 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 7 22,437 38.49% 26,978 46.28% 8,877 15.23% 58,292 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 8 18,547 41.19% 21,450 47.63% 5,035 11.18% 45,032 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 9 22,215 47.01% 17,907 37.90% 7,131 15.09% 47,253 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 10 23,142 41.51% 23,244 41.69% 9,366 16.80% 55,752 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 11 29,228 42.28% 30,466 44.07% 9,433 13.65% 69,127 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 12 34,857 44.38% 22,809 29.04% 20,869 26.58% 78,535 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 13 23,577 43.67% 11,756 21.78% 18,654 34.55% 53,987 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 14 27,246 42.54% 9,925 15.50% 26,880 41.96% 64,051 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 15 22,541 35.90% 7,833 12.48% 32,415 51.62% 62,789 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 16 33,780 44.20% 14,982 19.60% 27,670 36.20% 76,432 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 17 24,512 46.62% 17,823 33.90% 10,248 19.48% 52,583 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 18 23,007 46.99% 16,687 34.08% 9,266 18.93% 48,960 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 19 33,247 52.26% 19,386 30.47% 10,986 17.27% 63,619 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 20 30,330 47.76% 24,891 39.77% 7,365 11.77% 62,586 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 21 32,518 54.24% 17,614 25.87% 17,956 26.37% 68,088 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 22 29,760 40.92% 24,283 33.39% 18,681 25.69% 72,724 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 23 28,453 40.66% 14,698 21.00% 26,834 38.34% 69,985 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 24 21,359 39.51% 19,606 36.26% 13,100 24.23% 54,065 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 25 39,656 46.78% 24,352 28.73% 20,769 24.49% 84,777 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 26 43,274 49.02% 33,083 37.47% 11,927 13.51% 88,284 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 27 28,572 55.79% 14,763 28.83% 7,879 15.38% 51,214 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 28 19,194 36.07% 21,944 41.23% 12,082 22.70% 53,220 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 29 29,100 44.74% 23,624 36.32% 12,325 18.94% 65,049 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 30 17,448 34.17% 24,226 47.45% 9,385 18.38% 51,059 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 31 30,927 42.83% 22,689 31.42% 18,588 25.75% 72,204 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 32 25,748 35.96% 30,321 42.34% 15,542 21.70% 71,611 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 33 32,357 46.24% 24,448 34.94% 13,166 18.82% 69,971 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 34 31,645 41.35% 27,183 35.52% 17,709 23.13% 76,537 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 35 40,000 51.76% 19,883 25.73% 17,404 22.51% 77,287 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 36 25,314 42.01% 21,025 34.89% 13,926 23.10% 60,265 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 37 35,654 40.08% 20,909 23.51% 32,388 36.41% 88,951 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
ผลรวม 1,026,153 43.72% 758,879 32.33% 562,027 23.95% 2,347,059 100.00%

การเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้ง[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ กรุงเทพมหานคร
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เสรีประชาธิปไตย (1) 4,743 0.19
ชาวไทย (2) 822 0.03
กสิกรไทย (3) 1,609 0.07
นิติมหาชน (4) 1,632 0.07
ความหวังใหม่ (5) 59,718 2.41
รักสามัคคี (6) 4,558 0.18
ไทยรักไทย (7) 1,131,510 45.64
ชาติประชาธิปไตย (8) 9,263 0.37
ชาติไทย (9) 30,779 1.24
สันติภาพ (10) 3,148 0.13
ถิ่นไทย (11) 164,741 6.65
พลังประชาชน (12) 1,123 0.05
ราษฎร (13) 10,358 0.42
สังคมใหม่ (14) 980 0.04
เสรีธรรม (15) 6,607 0.27
ประชาธิปัตย์ (16) 718,167 28.97
อำนาจประชาชน (17) 4,050 0.16
ประชากรไทย (18) 158,580 6.40
ไท (19) 1,479 0.06
ก้าวหน้า (20) 1,074 0.04
ชาติพัฒนา (21) 139,991 5.65
แรงงานไทย (22) 614 0.03
เผ่าไท (23) 475 0.02
สังคมประชาธิปไตย (24) 802 0.03
ชีวิตที่ดีกว่า (25) 839 0.03
พัฒนาสังคม (26) 646 0.03
ไทยช่วยไทย (27) 2,632 0.11
ไทยมหารัฐ (28) 2,490 0.10
ศรัทธาประชาชน (29) 1,751 0.07
วิถีไทย (30) 526 0.02
ไทยประชาธิปไตย (31) 5,512 0.22
พลังธรรม (32) 3,103 0.13
ชาวนาพัฒนาประเทศ (33) 964 0.04
กิจสังคม (34) 778 0.03
เกษตรมหาชน (35) 1,246 0.05
พลังเกษตรกร (36) 955 0.04
สยาม (37) 1,037 0.04
บัตรดี 2,479,302 95.25
บัตรเสีย 25,352 0.97
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 98,439 3.78
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2,603,110 66.73
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 3,901,157 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8เขต 9เขต 10เขต 11เขต 12เขต 13เขต 14เขต 15เขต 16เขต 17เขต 18เขต 19เขต 20เขต 21เขต 22เขต 23เขต 24เขต 25เขต 26เขต 27เขต 28เขต 29เขต 30เขต 31เขต 32เขต 33เขต 34เขต 35เขต 36เขต 37

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตพระนคร และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ศิริ หวังบุญเกิด (7) 24,557 42.03
ประชาธิปัตย์ วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ (16) 22,269 38.11
ประชากรไทย เอกศักดิ์ แดงเดช (18) 4,041 6.92
ถิ่นไทย วันชาติ ศุภจัตุรัส (11) 3,365 5.76
ชาติพัฒนา วันชัย สอนศิริ (21) 3,160 5.41
ชาติไทย สุวิทย์ ธนาปกิจ (9) 546 0.94
ความหวังใหม่ พลอากาศโท กล้าหาญ มณีกุล (5) 427 0.73
ไทยมหารัฐ ศิริพงศ์ ม่วงยิ้มพงษ์ (28) 68 0.12
ผลรวม 58,430 100.00
บัตรดี 58,430 89.20
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,301 8.09
บัตรเสีย 1,773 2.71
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 65,504 67.17
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 97,518 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตดุสิต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย กฤษฎา สัจจกุล (7) 25,088 52.37
ประชาธิปัตย์ นพพนธ์ สุขประพฤติ (16) 9,878 20.62
ประชากรไทย ร้อยเอก สุเชษฐ์ สุนทรเวช (18) 9,128 19.06
ชาติพัฒนา พจน์ ลักษณสมพงศ์ (21) 2,086 4.36
ความหวังใหม่ วราภิรมย์ ดานุสวัสดิ์ (5) 722 1.51
ชาติไทย ณัฐพล วนาโรจน์ (1) 523 1.09
ราษฎร สมชาย ชมะโชติ (13) 405 0.85
ไทยมหารัฐ นัฐวุฒิ จันทเขต (28) 72 0.15
ถิ่นไทย พันตรี ชัยพร รัชชุศิริ (11)
ศรัทธาประชาชน กิตติ ญาณวรี (29)
ผลรวม 47,903 100.00
บัตรดี 47,903 87.42
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,891 7.10
บัตรเสีย 3,002 5.48
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 54,796 56.53
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 96,940 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชากรไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบางซื่อ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ลลิตา ฤกษ์สำราญ (7)* 27,822 41.34
ประชาธิปัตย์ เศกสม บัณฑิตกุล (16) 13,753 20.43
ชาติพัฒนา จิณาภา ทรัพย์วิสุทธิ์ (21) 11,466 17.04
ประชากรไทย ร้อยตำรวจเอกหญิง รัชนารถ กิตติดุษฎีสังข์ประไพ (18) 8,259 12.27
ถิ่นไทย ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ (11) 4,580 6.81
ชาติไทย นันทกา ยุกตะนันทน์ (9) 697 1.04
ความหวังใหม่ ทวิบูรณ์ หอมเย็น (5) 508 0.76
ราษฎร อมรศักดิ์ จันทร์ทรง (13) 139 0.21
ไทยมหารัฐ วุฒิชัย พลอินทร์ (28) 80 0.12
ผลรวม 67,304 100.00
บัตรดี 67,304 89.47
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,540 7.36
บัตรเสีย 2,383 3.17
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 75,227 62.50
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,362 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชากรไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตพญาไท และเขตราชเทวี (เฉพาะแขวงทุ่งพญาไท และแขวงถนนพญาไท)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย กรรณิกา ธรรมเกษร (7) 24,590 48.24
ประชาธิปัตย์ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (16) 14,243 27.94
ชาติพัฒนา ยอดมนู ภมรมนตรี (21) 5,285 10.37
ถิ่นไทย พรชัย ธาตวากร (11) 3,353 6.58
ประชากรไทย สิปปกร ขาวสอาด (18) 2,984 5.85
ชาติไทย ปิยะ สุรมังกรวงศ์ (9) 471 0.92
ไทยมหารัฐ ไชยรัตน์ สิทธิเวชไทย (28) 52 0.10
ผลรวม 50,978 100.00
บัตรดี 50,978 89.64
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,943 6.93
บัตรเสีย 1,952 3.43
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 56,873 66.14
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 85,985 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตปทุมวัน และเขตราชเทวี (ยกเว้นแขวงทุ่งพญาไท และแขวงถนนพญาไท)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ประจวบ อึ๊งภากรณ์ (7) 19,950 45.19
ประชาธิปัตย์ ณัฎฐพล กรรณสูต (16) 17,366 39.34
ประชากรไทย เกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ (18) 2,748 6.23
ชาติพัฒนา ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช (21) 1,771 4.01
ถิ่นไทย นำพล คารมปราชญ์ (11) 1,510 3.42
ความหวังใหม่ กรรณิการ์ โตสวัสดิ์ (5) 410 0.93
ชาติไทย สุรสิทธิ์ อมรฤทธิ์รัตนา (9) 311 0.71
ไทยมหารัฐ สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์ (28) 82 0.19
ผลรวม 44,148 100.00
บัตรดี 44,148 90.77
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,060 6.29
บัตรเสีย 1,429 2.94
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 48,637 62.30
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 78,069 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 6[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ และเขตสาทร (ยกเว้นแขวงทุ่งวัดดอน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร (16)* 30,582 50.43
ไทยรักไทย อรทัย ฐานะจาโร (7)✔ 24,581 40.54
ประชากรไทย พิชญ์ดา เดอเยซูซ์ (18) 1,919 3.17
ถิ่นไทย สรยศ วงศ์ทองเหลือง (11) 1,563 2.58
ชาติพัฒนา สุรชาติ ฉัตรคุปต์ (21) 1,322 2.18
ความหวังใหม่ นันทวัน ศิริโชติ (5) 360 0.59
ชาติไทย ปานจิต พรเจริญ (9) 219 0.36
ไทยมหารัฐ ณัฐศจี วัจนลักษณ์ (28) 68 0.11
ไทยธรรมาธิปไตย วีระศักดิ์ เกษรัตน์ (38) 27 0.05
ผลรวม 60,641 100.00
บัตรดี 60,641 91.82
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,636 5.51
บัตรเสีย 1,762 2.67
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 66,039 68.12
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 96,952 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 7[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตยานนาวา และเขตสาทร (เฉพาะแขวงทุ่งวัดดอน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ เจริญ คันธวงศ์ (16)* 26,978 46.28
ไทยรักไทย สำราญ ภูอนันตานนท์ (7) 22,437 38.49
ถิ่นไทย กิติมา สุทัศน์ ณ อยุธยา (11) 3,166 5.43
ชาติพัฒนา ร้อยเอก อนุชิต ตันศรีสกุล (21) 2,865 4.92
ประชากรไทย ธีรยุทธ์ นิ่มสกุล (18) 2,130 3.65
ความหวังใหม่ อังสนา เพชรพลาย (5) 344 0.59
เสรีธรรม ประจวบ บุญเจริญ (15) 194 0.33
ราษฎร บุญร่วม สร้อยศรี (13) 98 0.17
ไทยมหารัฐ ภัควดี ลีลาสมานชัย (28) 80 0.14
ผลรวม 58,292 100.00
บัตรดี 58,292 89.79
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,511 6.95
บัตรเสีย 2,117 3.26
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 64,923 64.70
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 100,345 70.86
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 8[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบางคอแหลม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ สมเกียรติ ฉันทวานิช (16)* 21,450 47.63
ไทยรักไทย คณวัฒน์ วสินสังวร (7) 18,547 41.19
ประชากรไทย สาโรช วัฒนสโรช (18) 1,721 3.82
ถิ่นไทย ไววิทย์ อุทัยเฉลิม (11) 1,703 3.78
ชาติพัฒนา ดนัย สยามวาลา (21) 1,210 2.69
ความหวังใหม่ ภาวินี ทิชาธนชาติ (5) 342 0.76
ไทยมหารัฐ ชาญยุทธ วิริยานนท์ (28) 59 0.13
ผลรวม 45,032 100.00
บัตรดี 45,032 90.55
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,845 5.93
บัตรเสีย 1,690 3.52
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 48,010 60.30
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 79,613 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 9[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตคลองเตย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 9 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี (7) 22,215 47.01
ประชาธิปัตย์ อาณัฐชัย รัตตกุล (16) 17,907 37.90
ประชากรไทย ศุภวัฒน์ บุญชัยวัฒนา (18) 3,671 7.77
ความหวังใหม่ นฤชา สุวรรณลาภา (5) 1,423 3.01
ชาติพัฒนา พันตำรวจเอก บุศรา นนทวารี (21) 1,223 2.59
ศรัทธาประชาชน โสฬส ฑีฆะเสถียร (29) 431 0.91
ชาติไทย อรวัณณ์ สุวรรณจินดา (9) 383 0.81
ผลรวม 47,253 100.00
บัตรดี 47,253 87.86
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,150 5.86
บัตรเสีย 3,378 6.28
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 53,781 55.99
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 96,047 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 10[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตห้วยขวาง และเขตวัฒนา (ยกเว้นแขวงพระโขนงเหนือ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 10 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ อิสรา สุนทรวัฒน์ (16) 23,244 41.69
ไทยรักไทย ณหทัย ทิวไผ่งาม (7) 23,142 41.51
ถิ่นไทย ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ (11) 4,114 7.38
ประชากรไทย ชัชวาลย์ หาลำเจียก (18) 2,160 3.87
ชาติพัฒนา นุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัติ (21) 1,334 2.39
รักสามัคคี ฟูรอยดา มีสุวรรณ (6) 736 1.32
ความหวังใหม่ อมรทิพย์ ทองสุภา (5) 562 1.01
ชาติไทย เฉลิมลาภ โกศิน (9) 333 0.60
เกษตรมหาชน วันดี มาลัยหอม (35) 73 0.13
ไทยมหารัฐ บัณฑิต กตัญญุตานนท์ (28) 54 0.10
ผลรวม 55,752 100.00
บัตรดี 55,752 92.76
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,909 4.84
บัตรเสีย 1,440 2.40
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 60,108 65.47
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 91,806 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 11[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตดินแดง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 11 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (16)* 30,466 44.07
ไทยรักไทย พรพรรณ ฝึกการค้า (7) 29,228 42.28
ประชากรไทย กมล วิจิตรโสภาพันธ์ (18) 3,604 5.21
ถิ่นไทย พูนทรัพย์ ลิ่มทอง (11) 3,153 4.56
ชาติพัฒนา สุรศักดิ์ ทรงไตรรัตน์กุล (21) 1,619 2.34
ชาติไทย วรา บัณฑุนาค (9) 498 0.72
ความหวังใหม่ กู้เกียรติ พัชรนฤมล (5) 474 0.69
ไทยมหารัฐ จำนงค์ ปัญญาสมบัติ (28) 85 0.12
ผลรวม 69,127 100.00
บัตรดี 69,127 91.23
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,378 5.78
บัตรเสีย 2,270 2.99
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 75,798 64.27
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 117,929 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 12[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตจตุจักร

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 12 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย เฉลิมชัย จีนะวิจารณะ (7) 34,857 44.38
ประชาธิปัตย์ สัญญา สถิรบุตร (16)✔ 22,809 29.04
ประชากรไทย ลีลาวดี วัชโรบล (18) 8,121 10.34
ถิ่นไทย อัศวิน อภัยวงศ์ (11) 6,062 7.72
ชาติพัฒนา สุธาบดี สัตตบุศย์ (21) 4,620 5.88
ชาติไทย ทับทิมสยาม สงวนเดชสกุล (9) 914 1.16
ความหวังใหม่ สิทธิโชค อัศวดิลกกุล (5) 572 0.73
ราษฎร แนบ สุดสงวน (13) 247 0.32
เสรีธรรม รัชฎา วรรณปักษ์ (15) 212 0.27
สยาม สัจจา สุริยกุล ณ อยุธยา (37) 62 0.08
ไทยมหารัฐ วรรณรัตน์ โล้วิชากรติกุล (28) 59 0.08
ผลรวม 78,535 100.00
บัตรดี 78,535 90.53
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,868 6.76
บัตรเสีย 2,353 2.71
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 86,756 68.29
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,048 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 13[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตหลักสี่

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 13 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ศุภมาส อิศรภักดี (7) 23,577 43.67
ประชาธิปัตย์ ศิรินันท์ เสนาขันธ์ (16) 11,756 21.78
ชาติพัฒนา อารีรัตน์ เลาหพล (21) 8,973 16.62
ประชากรไทย สุวิช ชมพูนุทจินดา (18) 4,857 9.00
ถิ่นไทย สุธรรม นทีทอง (11) 3,475 6.44
ชาติไทย สิทธิชัย แม้นเจริญ (9) 713 1.32
ความหวังใหม่ บุญเลิศ สุวรรณเสนีย์ (5) 400 0.74
เสรีธรรม วีระ ผลวัฒนะ (15) 140 0.26
ไทยมหารัฐ อารีศักดิ์ ปัญญาพาสุข (28) 67 0.12
พลังเกษตรกร สมชาย หอยมุข (36) 29 0.05
ผลรวม 53,987 100.00
บัตรดี 53,987 90.91
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,781 6.37
บัตรเสีย 1,616 2.72
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 59,384 69.71
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 85,192 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชากรไทย

เขตเลือกตั้งที่ 14[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตดอนเมือง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 14 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย หม่อมราชวงศ์ ดำรงดิศ ดิศกุล (7) 27,246 42.54
ประชาธิปัตย์ สุทธี โพธิ์นฤมิต (16) 9,925 15.50
ประชากรไทย สุมิตร สุนทรเวช (18)* 7,824 12.22
ชาติไทย ปรีชา ผลชมภู่ (9) 6,059 9.46
ชาติพัฒนา ชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา (21) 5,613 8.76
ราษฎร พลอากาศเอก ประชุม ฉายศิริ (13) 4,184 6.53
ถิ่นไทย สนั่น สุขเกษม (11) 2,914 4.55
เสรีธรรม ธนภณ โตโชติสิน (15) 135 0.21
ไทยมหารัฐ มรกต สมุทคีรี (28) 98 0.15
เกษตรมหาชน สุคุณ จำรูญสิริ (35) 53 0.08
ผลรวม 64,051 100.00
บัตรดี 64,051 89.70
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,549 6.37
บัตรเสีย 2,808 3.93
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 71,408 67.21
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 106,251 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชากรไทย

เขตเลือกตั้งที่ 15[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตสายไหม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 15 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย นาวาอากาศโท รวยลาภ เอี่ยมทอง (7) 22,541 35.90
ชาติพัฒนา ฉมาดล หงสกุล (21) 21,358 34.02
ประชาธิปัตย์ จีรวัฒน์ เรืองรอง (16) 7,833 12.48
ประชากรไทย สันติ แม้นเหมือน (18) 4,941 7.87
ถิ่นไทย ปริญญา เกษะศิริ (11) 3,559 5.67
ความหวังใหม่ พันตำรวจโทหญิง สุกัญญา ณรงค์วิทย์ (5) 935 1.49
ราษฎร พลอากาศโท เลิศ กฤษณเกษกุล (13) 827 1.32
ชาติไทย อรรถวิท ธรรมรัตน์เนติ (9) 364 0.58
เสรีธรรม สุธรรม รองรัตน์ (15) 346 0.55
ไทยมหารัฐ มงคล บุญล้อม (28) 59 0.09
ศรัทธาประชาชน สมคิด เอมะพัฒน์ (29) 26 0.04
ผลรวม 62,789 100.00
บัตรดี 62,789 91.55
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,904 5.69
บัตรเสีย 1,894 2.76
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 68,587 67.08
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 102,249 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติพัฒนา

เขตเลือกตั้งที่ 16[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบางเขน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 16 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย อนุสรณ์ ปั้นทอง (7) 33,780 44.20
ประชาธิปัตย์ สุริยะ ศึกษากิจ (16) 14,982 19.60
ประชากรไทย พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย (18) 12,385 16.20
ชาติพัฒนา ประเวช รัตนเพียร (21) 9,991 13.07
ถิ่นไทย ฑิชาพร สุจริตกุล (11) 3,831 5.01
ความหวังใหม่ พันโท ปิติพัฒน์ พันธุ์สิงห์ (5) 909 1.19
ชาติไทย วราภรณ์ ไชยานนท์ (9) 460 0.60
ไทยมหารัฐ คัคนานต์ วิชัยสวัสดิ์ (28) 94 0.12
ผลรวม 76,432 100.00
บัตรดี 76,432 90.63
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,168 6.13
บัตรเสีย 2,732 3.24
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 84,332 69.11
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,024 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชากรไทย

เขตเลือกตั้งที่ 17[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตลาดพร้าว

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 17 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ประมณฑ์ คุณะเกษม (7) 24,512 46.62
ประชาธิปัตย์ นพดล ปัทมะ (16)* 17,823 33.90
ประชากรไทย ชัยฤทธิ์ วศินสมบัติ (18) 3,813 7.25
ถิ่นไทย ทินกร รุจิณรงค์ (11) 2,913 5.54
ชาติพัฒนา นพ สัตยาศัย (21) 2,261 4.30
ชาติไทย ประภัสสร วรวรรณ (9) 553 1.05
ความหวังใหม่ เชาวน์ อารมย์ดี (5) 460 0.88
เสรีธรรม สุโข จันทรัตน์ (15) 140 0.27
ไทยมหารัฐ ชาญชัย มหธร (28) 57 0.11
เกษตรมหาชน นิติธร โชติพันธุ์ (35) 51 0.10
ผลรวม 52,583 100.00
บัตรดี 52,583 91.39
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,680 6.40
บัตรเสีย 1,273 2.21
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 57,536 72.60
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 79,254 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 18[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตวังทองหลาง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 18 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ภูวนิดา คุนผลิน (7) 23,007 46.99
ประชาธิปัตย์ ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ (16) 16,687 34.08
ชาติพัฒนา วรวิทย์ หงวนศิริ (21) 2,765 5.65
ประชากรไทย ธนัท ฮุนตระกูล (18) 2,661 5.44
ถิ่นไทย ธนัทเทพ สุดถนอม (11) 2,217 4.53
ความหวังใหม่ อนันต์ แย้มเกษร (5) 977 2.00
ชาติไทย ชนานันท์ เกิดเจียม (9) 437 0.89
เสรีธรรม ธีระวุฒิ ลิ้มมนตรี (15) 132 0.27
ไทยมหารัฐ ทิพย์ประภา ใจสมุทร (28) 50 0.10
ศรัทธาประชาชน พรนภา ถาบุตร (29) 27 0.06
ผลรวม 48,960 100.00
บัตรดี 48,960 91.53
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,361 6.28
บัตรเสีย 1,174 2.19
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 53,495 68.81
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 77,745 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 19[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบางกะปิ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 19 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย พิมล ศรีวิกรม์ (7) 33,247 52.26
ประชาธิปัตย์ สืบแสง พรหมบุญ (16)* 19,386 30.47
ถิ่นไทย ปรีดารัชต์ ไพชนม์ (11) 3,426 5.39
ประชากรไทย วสันต์ ทองสุข (18) 3,353 5.27
ชาติพัฒนา สุธรรม อรุณพูลทรัพย์ (21) 2,023 3.18
ความหวังใหม่ อุ่นเรือน อารีเอื้อ (5) 866 1.36
เสรีธรรม ชัยวิทย์ จิตเมตตา (15) 769 1.21
ชาติไทย อนุสรณ์ บุรินทรามาตย์ (9) 465 0.73
ไทยมหารัฐ เนาวรัตน์ เสริมทอง (28) 84 0.13
ผลรวม 63,619 100.00
บัตรดี 63,619 91.34
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,274 6.14
บัตรเสีย 1,757 2.52
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 69,650 68.68
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 101,419 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 20[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบึงกุ่ม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 20 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ (7) 30,330 48.46
ประชาธิปัตย์ ทิวา เงินยวง (16)* 24,891 39.77
ประชากรไทย อำนวย นารถศิลป์ (18) 2,550 4.07
ถิ่นไทย กัณฑ์เอนก ปัจฉิมสวัสดิ์ (11) 2,218 3.54
ชาติพัฒนา ขนิษฐา ขำประสิทธิ์ (21) 1,264 2.02
ชาติไทย ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ (9) 541 0.86
ความหวังใหม่ พรรณา วงศ์มะเซาะ (5) 494 0.79
เสรีธรรม ปภัสรา พิมานมาศ (15) 255 0.41
ไทยมหารัฐ รัฐพล โสภาสพ (28) 43 0.07
ผลรวม 62,586 100.00
บัตรดี 62,586 93.18
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,013 4.49
บัตรเสีย 1,568 2.33
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 67,167 70.78
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 94,900 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 21[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตคันนายาว และเขตสะพานสูง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 21 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ธวัชชัย สัจจกุล (7)* 32,518 47.76
ประชาธิปัตย์ ศราวุธ ศรีสกุน (16) 17,614 25.87
ชาติพัฒนา บรรจง โซ๊ะมณี (21) 6,240 9.17
ประชากรไทย เย็นจิต ธนทัตกำธร (18) 5,514 8.10
ถิ่นไทย อัครินทร์ ลิ่มประเสริฐ (11) 3,399 4.99
ความหวังใหม่ อมริสา ตัณสถิตย์ (5) 1,777 2.61
ชาติไทย หม่อม อัญชลี ยุคล (9) 630 0.93
เสรีธรรม จักรวุธ บุบผา (15) 177 0.26
ราษฎร ปรียาภา แสงสุรินทร์ (13) 82 0.12
กิจสังคม วิโรจน์ พูลสุข (34) 82 0.12
เกษตรมหาชน อุดม ภูษาไสย (35) 55 0.08
ผลรวม 68,088 100.00
บัตรดี 68,088 90.95
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,575 6.11
บัตรเสีย 2,199 2.94
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 74,862 70.72
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 105,859 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก พลังธรรม

เขตเลือกตั้งที่ 22[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตสวนหลวง และเขตประเวศ (เฉพาะแขวงประเวศ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 22 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ (7)✔ 29,760 40.92
ประชาธิปัตย์ นันทวัน ชอุ่มทอง (16) 24,283 33.39
ถิ่นไทย วิมล ไทรนิ่มนวล (11) 5,036 6.93
ชาติพัฒนา ณรงค์ วงศ์สุมิตร (21) 4,566 6.28
ประชากรไทย เชิดศักดิ์ บุญครอง (18) 3,702 5.09
ความหวังใหม่ สมาน งามโขนง (5) 3,668 5.04
สันติภาพ อุมาร มาดะมัน (10) 951 1.31
ชาติไทย อภิชาติ กมลทิพย์ (9) 658 0.91
ศรัทธาประชาชน ขวัญหทัย เจริญยิ่ง (29) 100 0.14
ผลรวม 72,724 100.00
บัตรดี 72,724 89.40
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,045 3.74
บัตรเสีย 5,594 6.86
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 81,363 67.06
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 121,328 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 23[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบางนา และเขตประเวศ (ยกเว้นแขวงประเวศ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 23 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ศันสนีย์ นาคพงศ์ (7)✔ 28,453 40.66
ประชาธิปัตย์ ชาญ เชาว์วิศิษฐ (4) 14,698 21.00
ชาติพัฒนา พันตำรวจโท กุลธน ประจวบเหมาะ (21) 13,335 19.05
ถิ่นไทย เบญจา สุวรรณพฤกษา (11) 5,311 7.59
ประชากรไทย ณรงค์ พิริยอเนก (18) 4,888 6.98
ชาติไทย พันตำรวจโท ประสิทธิ์ พุฒขาว (9) 2,125 3.04
ความหวังใหม่ ธีระวุฒิ สัมมาทรัพย์ (5) 645 0.92
ราษฎร บุญเทียน ค้ำชู (13) 437 0.62
ไทยมหารัฐ กฤษฎา เอื้อสถาพร (28) 93 0.13
ผลรวม 69,985 100.00
บัตรดี 69,985 91.48
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,193 5.48
บัตรเสีย 2,327 3.04
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 76,505 65.76
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 116,334 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 24[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตพระโขนง และเขตวัฒนา (เฉพาะแขวงพระโขนงเหนือ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 24 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย วัฒนา เซ่งไพเราะ (7) 21,359 39.51
ประชาธิปัตย์ สมิตา สรสุชาติ (16) 19,606 36.26
ถิ่นไทย ตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ (11) 5,664 10.48
ประชากรไทย วินศักดิ์ รัตนาคม (18) 3,495 6.46
ชาติพัฒนา เทพสิทธิ์ ประวาหะนาวิน (21) 2,247 4.16
ชาติไทย อนุสรณ์ สรพรหม (9) 430 0.80
ความหวังใหม่ เกษร แสงชีวงษ์ (5) 400 0.74
รักสามัคคี ประพันธ์ ภวศุทธิ์ (6) 321 0.59
เสรีธรรม ประภาส เฉลยมรรค (15) 163 0.30
ไท จิตติพร อภิบาลภูวนารถ (19) 88 0.16
ไทยมหารัฐ ธาราสิทธิ์ วิบูลย์แสง (28) 74 0.14
ศรัทธาประชาชน สิบเอก สมพงษ์ ตรีกิจกุล (29) 38 0.07
ผลรวม 54,065 100.00
บัตรดี 54,065 90.82
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,015 6.74
บัตรเสีย 1,451 2.44
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 59,531 64.42
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 92,406 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 25[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตหนองจอก และเขตลาดกระบัง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 25 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย มงคล กิมสูนจันทร์ (7)✔ 39,656 46.78
ประชาธิปัตย์ วสันต์ กระโจมทอง (16) 24,352 28.73
ประชากรไทย ว่าที่ร้อยตรี นุชนาฏ หุ่นอยู่ (18) 6,020 7.10
ความหวังใหม่ เพชรดาว โต๊ะมีนา (5) 5,541 6.54
ชาติพัฒนา ดำรง สุมาลยศักดิ์ (21) 4,470 5.27
ถิ่นไทย คมกฤช สิทธิสุข (11) 2,692 3.18
ราษฎร ประวิทย์ กองแก้ว (13) 1,210 1.43
ชาติไทย ประชายุทธ ประชาอภิมุข (9) 633 0.75
ศรัทธาประชาชน สง่า วังทอง (29) 146 0.17
เกษตรมหาชน บุญเยี่ยม ยามผาสุข (35) 57 0.07
ไทยมหารัฐ นภิน เบญจางคประเสริฐ (28)
ผลรวม 84,777 100.00
บัตรดี 84,777 87.92
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,233 5.43
บัตรเสีย 6,408 6.65
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 96,418 67.52
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 142,806 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ความหวังใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 26[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตมีนบุรี และเขตคลองสามวา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 26 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย วิชาญ มีนชัยนันท์ (7) 43,274 49.02
ประชาธิปัตย์ สมัย เจริญช่าง (16)* 33,083 37.47
ประชากรไทย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธัญจิตรา สุขเขียว (18) 4,205 4.76
ถิ่นไทย จินตนา แจ่มจันทร์ (11) 2,835 3.21
ชาติพัฒนา สมคิด โฆษิตสมิต (21) 2,268 2.57
ความหวังใหม่ วิวัฒน์ สุวรรณดี (5) 1,129 1.28
ชาติไทย สมชาติ จงมิตะ (9) 525 0.60
รักสามัคคี ปริญญา มุกทรัพย์ (6) 505 0.57
เสรีธรรม พันโท ศรัทธา ญารักษ์ (15) 357 0.40
ไทยมหารัฐ อภิชาต กสิบุตร (28) 63 0.07
ศรัทธาประชาชน ประสิทธิรมณ์ จั่นเพชร (29) 40 0.05
กิจสังคม ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา สุขเขียว (34)
ผลรวม 88,284 100.00
บัตรดี 88,284 91.86
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,656 4.84
บัตรเสีย 3,175 3.30
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 96,115 70.46
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 136,414 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 27[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตธนบุรี (ยกเว้นแขวงวัดกัลยาณ์ และแขวงหิรัญรูจี)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 27 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย เอนก หุตังคบดี (7) 28,572 55.79
ประชาธิปัตย์ กฤษนันท์ พฤกษพงษ์ (16) 14,763 28.83
ประชากรไทย เปลี่ยน เกตุทอง (18) 2,518 4.92
ถิ่นไทย ประสาน ปิ่นกุมภีร์ (11) 2,104 4.11
ความหวังใหม่ ชุณพัชร์ ประวัติศิลป์ (5) 1,365 2.67
ชาติพัฒนา พลตำรวจเอก อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ (21) 1,198 2.34
ราษฎร สุภักดิ์ ปิติธรรม (13) 404 0.79
ชาติไทย ชัยรัตน์ รัตนุ่มน้อย (9) 269 0.53
ศรัทธาประชาชน สมพงษ์ สุเมธกชกร (29) 21 0.04
ผลรวม 51,214 100.00
บัตรดี 51,214 89.88
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,925 6.89
บัตรเสีย 1,840 3.23
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 56,979 65.25
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 87,327 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 28[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตคลองสาน และเขตธนบุรี (เฉพาะแขวงวัดกัลยาณ์ และแขวงหิรัญรูจี)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 28 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ปราโมทย์ สุขุม (16)* 21,944 41.23
ไทยรักไทย ประวิทย์ ทองภูเบศร์ (7) 19,194 36.07
ประชากรไทย สมพงษ์ สู่ศุภอรรถ (18)✔ 6,043 11.36
ถิ่นไทย สมบัติ วิอังศุธร (11) 2,911 5.47
ความหวังใหม่ สมจิตรา เตชะพิศาล (5) 2,227 4.19
ชาติพัฒนา ชวิศ ใจทิพย์ (21) 749 1.41
เสรีธรรม อัมพกา สารรัตนะ (15) 152 0.29
ชาติไทย วิสิฐ ศรีพิทักษ์ (9)
ผลรวม 53,220 100.00
บัตรดี 53,220 90.53
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,572 6.08
บัตรเสีย 1,993 3.39
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 58,785 65.94
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 89,152 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 29[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบางพลัด และเขตบางกอกน้อย (เฉพาะแขวงอรุณอมรินทร์)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 29 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ภิมุข สิมะโรจน์ (7) 29,100 44.74
ประชาธิปัตย์ ประกอบ จิรกิติ (16)* 23,624 36.32
ประชากรไทย พรรณทิพย์ ยอดวิเศษ (18) 6,465 9.94
ถิ่นไทย สมชัย ตีระพานิชพันธ์ (11) 2,469 3.80
ชาติพัฒนา ถวัลย์ รุยาพร (21) 1,809 2.78
ความหวังใหม่ พันตำรวจโท สุพล พิบูลย์สวัสดิ์ (5) 553 0.85
ชาติไทย ศรชาย กุลชาติ (9) 508 0.78
เสรีธรรม ธนรินทร์ ภู่เย็น (15) 289 0.44
ศรัทธาประชาชน ปฐมรักษ์ สุทธาชีวกุล (29) 52 0.08
ผลรวม 65,049 100.00
บัตรดี 65,049 91.15
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,201 5.89
บัตรเสีย 2,114 2.96
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 71,364 66.92
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 106,646 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 30[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบางกอกน้อย (ยกเว้นแขวงอรุณอมรินทร์)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 30 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ องอาจ คล้ามไพบูลย์ (16)* 24,226 47.45
ไทยรักไทย โกวิท สุรัสวดี (7) 17,448 34.17
ประชากรไทย เอกรินทร์ สถานนท์ชัย (18) 3,961 7.76
ชาติไทย พันตำรวจโท สุรโชคภ์ วิเศษจักรพันธุ์ (9) 2,026 3.97
ถิ่นไทย สุวิทย์ โกวิทเจริญสุข (11) 1,888 3.70
ชาติพัฒนา ณรงค์ สินสวัสดิ์ (21) 1,137 2.23
ความหวังใหม่ วิภาส จารุพงษ์ (5) 373 0.73
ผลรวม 51,059 100.00
บัตรดี 51,059 91.87
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,769 4.98
บัตรเสีย 1,750 3.15
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 55,578 64.00
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 86,836 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 31[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตตลิ่งชัน และเขตภาษีเจริญ (เฉพาะแขวงบางแวก แขวงบางด้วน และแขวงคลองขวาง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 31 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ปิติพงศ์ เต็มเจริญ (7)✔ 30,927 42.83
ประชาธิปัตย์ หฤทัย นิติภานนท์ (16) 22,689 31.42
ประชากรไทย พิศาล ไชยชาญ (18)✔ 7,030 9.74
ความหวังใหม่ เสมา มีสมบูรณ์ (5) 3,870 5.36
ถิ่นไทย ธรรมศักดิ์ เพิ่มสุริยา (11) 3,720 5.15
ชาติพัฒนา อธิพงศ์ อินสุข (21) 2,320 3.21
ชาติไทย พัชรินทร์ ไทยบัณฑิตย์ (9) 1,069 1.48
ราษฎร กรรณิกา จันทร์ทอง (13) 358 0.50
ไทยมหารัฐ สิทธิพร กาญจนเสถียร (28) 112 0.16
ศรัทธาประชาชน รัษณี ผิวพรรณ (29) 109 0.15
ผลรวม 72,204 100.00
บัตรดี 72,204 88.53
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,067 7.44
บัตรเสีย 3,290 4.03
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 81,561 67.90
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,126 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 32[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบางกอกใหญ่ และเขตภาษีเจริญ (ยกเว้นแขวงบางแวก แขวงบางด้วน และแขวงคลองขวาง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 32 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ วิลาศ จันทร์พิทักษ์ (16)* 30,321 42.34
ไทยรักไทย เพทาย ออประเสริฐ (7) 25,748 35.96
ชาติพัฒนา เจือ พงษ์หิรัญ (21) 4,488 6.27
ประชากรไทย พลตำรวจตรี สินสมุทร มุกดาหาร (18)✔ 3,810 5.32
ความหวังใหม่ พันตำรวจโท สัญญา ประกอบผล (5) 3,645 5.09
ถิ่นไทย เสรี เจริญศิริ (11) 2,988 4.17
ชาติไทย วศิน ด้วงสงค์ (9) 530 0.74
ไทยมหารัฐ วันชัย ภูมิชิน (28) 81 0.11
ศรัทธาประชาชน จำรัส พงษ์รักษ์ (29)
ผลรวม 71,611 100.00
บัตรดี 71,611 90.07
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,265 6.62
บัตรเสีย 2,633 3.31
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 79,509 65.87
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,709 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 33[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตจอมทอง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 33 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สุวัฒน์ ม่วงศิริ (7) 32,357 46.24
ประชาธิปัตย์ รัตนา อนันต์นาคินทร์ (16)* 24,448 34.94
ประชากรไทย สมพัฒน์ กัลยาวินัย (18)✔ 4,627 6.61
ถิ่นไทย นภาพร กันตามระ (11) 3,557 5.08
ความหวังใหม่ ปราโมทย์ จันแต้ (5) 2,339 3.34
ชาติพัฒนา สมศักดิ์ จามิกรณ์ (21) 2,306 3.30
เสรีธรรม อุไร จันทร์รุ่งเรือง (15) 224 0.32
ไทยมหารัฐ วีระเชษฐ์ ดวงดีเด่น (28) 67 0.10
ศรัทธาประชาชน ยุทธนา ศุภผลศิริ (29) 46 0.07
ผลรวม 69,971 100.00
บัตรดี 69,971 89.35
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,486 7.00
บัตรเสีย 2,862 3.65
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 78,319 64.00
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,379 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 34[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 34 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สุวัฒน์ วรรณศิริกุล (7)✔ 31,645 41.35
ประชาธิปัตย์ ถวิล ไพรสณฑ์ (16)* 27,183 35.52
ประชากรไทย บัญญัติ จันทร์ฉาย (18) 4,875 6.37
ถิ่นไทย วิชัย ภัทรจินดา (11) 3,968 5.18
ชาติพัฒนา สวัสดิ์ บุญรัตน์ (21) 3,241 4.24
ความหวังใหม่ ณฐพร ชลายนนาวิน (5) 1,947 2.54
ชาติไทย ดิลก กลินนศักดิ์ (9) 521 0.68
ศรัทธาประชาชน ไกรเลิศ กิจสวัสดิ์ (29) 142 0.19
ไทยมหารัฐ ประทีป คล้ายสุบรรณ์ (28) 45 0.06
ผลรวม 76,537 100.00
บัตรดี 76,537 88.56
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,331 7.33
บัตรเสีย 3,556 4.11
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 86,424 66.33
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 130,301 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 35[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบางขุนเทียน และเขตบางบอน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 35 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สากล ม่วงศิริ (7) 40,000 51.76
ประชาธิปัตย์ ยุทธนา ริ้วเหลือง (16) 19,883 25.73
ความหวังใหม่ ร้อยตำรวจตรี อาจหาญ อยู่บำรุง (5) 13,372 17.30
ถิ่นไทย อุดม วิบูลเทพาชาติ (11) 3,323 4.30
ชาติไทย สมพร หลงจิ (9) 619 0.80
ศรัทธาประชาชน พยอม ชูบัณฑิต (29) 90 0.12
ไทยมหารัฐ เศรษฐศักดิ์ ลาทอง (28)
ผลรวม 77,287 100.00
บัตรดี 77,287 87.89
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,587 6.35
บัตรเสีย 5,068 5.76
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,942 73.04
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,407 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 36[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตบางแค (ยกเว้นแขวงหลักสอง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 36 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สุธา ชันแสง (7)✔ 25,314 42.01
ประชาธิปัตย์ โกวิทย์ ธารณา (16)* 21,025 34.89
ถิ่นไทย อิสระ บุญยัง (11) 8,803 14.61
ความหวังใหม่ ร้อยตำรวจตรี สงวน แกล้วกล้า (5) 5,015 8.32
ไทยมหารัฐ มธุรส จันทร์น้อย (28) 108 0.18
ศรัทธาประชาชน เอกราช ทุ่งฤทธิ์ (29)
ผลรวม 60,265 100.00
บัตรดี 60,265 86.56
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,190 7.45
บัตรเสีย 4,169 5.99
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 69,629 68.16
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 102,157 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 37[แก้]

ประกอบไปด้วยเขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม และเขตบางแค (เฉพาะแขวงหลักสอง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 37 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย แสวง ฤกษ์จรัล (7)✔ 35,654 40.08
ประชาธิปัตย์ วัชระ เพชรทอง (16) 20,909 23.51
ความหวังใหม่ ร้อยตำรวจตรี วันเฉลิม อยู่บำรุง (5) 17,074 19.20
ราษฎร สิทธิพร ขำอาจ (13)* 7,869 8.85
ถิ่นไทย กิตติภณ พงศ์พิทยา (11) 5,784 6.50
ชาติไทย อนุชิต พูนสิทธิโชค (9) 1,358 1.53
ไทยมหารัฐ ปิ่นประภา ประวิทย์สกุล (28) 170 0.19
ศรัทธาประชาชน สุรชัย เมืองช้าง (29) 103 0.12
กิจสังคม เจริญศักดิ์ กาญจนรัตน์ (34) 30 0.03
ผลรวม 88,951 100.00
บัตรดี 88,951 87.69
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,290 7.19
บัตรเสีย 5,197 5.12
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 101,438 71.27
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 142,322 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ความหวังใหม่

การเลือกตั้งใหม่[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 20[แก้]

ในภายหลังประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ใบเหลืองแก่นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ ว่าที่ ส.ส.เขต 20 กรุงเทพมหานคร พรรคไทยรักไทย และมติดังกล่าวมีผลให้ กกต. ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 20 กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันเลือกตั้งใหม่คือวันที่ 29 มกราคม 2544

ซึ่งในกรณีที่ถูกใบเหลืองและต้องเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครเดิมในเขตจากทุกพรรคจะเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง

ผลการเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 20 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ (7) Yellow card.svg 23,751 52.84 +4.38
ประชาธิปัตย์ ทิวา เงินยวง (16)✔ 20,388 45.36 +5.59
ประชากรไทย อำนวย นารถศิลป์ (18) 323 0.72 -3.35
ถิ่นไทย กัณฑ์เอนก ปัจฉิมสวัสดิ์ (11) 163 0.36 -3.18
ชาติพัฒนา ขนิษฐา ขำประสิทธิ์ (21) 124 0.28 -1.74
ความหวังใหม่ พรรณา วงศ์มะเซาะ (5) 69 0.15 -0.64
เสรีธรรม ปภัสรา พิมานมาศ (15) 69 0.15 -0.26
ชาติไทย ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ (9) 56 0.13 -0.73
ไทยมหารัฐ รัฐพล โสภาสพ (28) 3 0.01 -0.06
ผลรวม 44,946 100.00
บัตรดี 44,946 94.80
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,293 2.73
บัตรเสีย 1,170 2.47
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 47,409 49.96
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 94,900 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2544" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. สืบค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)