สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดธนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อดีตเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดธนบุรี
จำนวนเขต1
เขตเลือกตั้งครั้งก่อน
ก่อตั้งพ.ศ. 2476
ยุบเลิกพ.ศ. 2514
ที่นั่งประชาธิปัตย์ (6)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพลเรือเอก สวัสดิ์ ภูติอนันต์
พลเรือตรี ทหาร ขำหิรัญ
ชาย สัจจะ
ไถง สุวรรณทัต
มนัส สุวรรณทัต
พลเรือเอก หลวงชลธารพฤฒิไกร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดธนบุรี

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดธนบุรีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายทองอยู่ พุฒพัฒน์[1]

  • นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากครั้งที่สุด คือ 5 สมัย ได้แก่ นายไถง สุวรรณทัต
  • ตระกูลการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งมากที่สุด คือ

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอธนบุรี, อำเภอราษฎร์บูรณะ, อำเภอบางขุนเทียน, อำเภอภาษีเจริญ และอำเภอตลิ่งชัน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบางกอกน้อย, อำเภอบางกรวย, อำเภอบางใหญ่ และอำเภอบางบัวทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสมุทรสาคร, อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2491 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2500/1 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 6 คน (เขตละ 6 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1–3; พ.ศ. 2476–2481[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายทองอยู่ พุฒพัฒน์
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายกวดหุ้มแพร (โต สุจริตกุล)

ชุดที่ 4; พ.ศ. 2489[แก้]

เขต ชุดที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2489 ชุดที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 นายสอ เศรษฐบุตร นายเลื่อน ศราภัยวณิช
2 นายวิรัช พึ่งสุนทร นายสุเทพ รัตนเสวี
3 นายพร มลิทอง

ชุดที่ 5; พ.ศ. 2491–2492[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายไถง สุวรรณทัต
พ.ศ. 2492 นายเพทาย โชตินุชิต (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 7; พ.ศ. 2495[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495
1 นายไถง สุวรรณทัต
2 นายเพทาย โชตินุชิต

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเสรีมนังคศิลา
ชุดที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2500
นายไถง สุวรรณทัต
นายมนัส สุวรรณทัต
นายสุริยะ ขิตตะสังคะ พลเรือตรี ทหาร ขำหิรัญ
- พลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- นายประสิทธิ์ แย้มเพียร (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- นายชาย สัจจะ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 10; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 พลเรือเอก สวัสดิ์ ภูติอนันต์
2 พลเรือตรี ทหาร ขำหิรัญ
3 นายชาย สัจจะ
4 นายไถง สุวรรณทัต
5 นายมนัส สุวรรณทัต
6 พลเรือเอก หลวงชลธารพฤฒิไกร

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก จาก เว็บไซต์ สำนักข่าวออนไลน์อาร์วายทีไนน์