สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี มี 3 เขตการเลือกตั้ง (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 3 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดจันทบุรีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ หลวงนรินทร์ประสาตร์เวช (เจน สุนทโรทัย)

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองจันทบุรีและอำเภอแหลมสิงห์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอท่าใหม่, อำเภอนายายอาม, อำเภอแก่งหางแมว, อำเภอมะขาม (เฉพาะตำบลวังแซ้มและตำบลฉมัน) และ กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสอยดาว, อำเภอโป่งน้ำร้อน, อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม (ยกเว้นตำบลวังแซ้มและตำบลฉมัน)
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองจันทบุรีและอำเภอแหลมสิงห์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอท่าใหม่, อำเภอนายายอาม, อำเภอแก่งหางแมว และอำเภอเขาคิชฌกูฏ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสอยดาว, อำเภอโป่งน้ำร้อน, อำเภอมะขาม และอำเภอขลุง
Chanthaburi Constituencies for MPs 2014.svg 3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 หลวงนรินทร์ประสาตร์เวช (เจน สุนทโรทัย)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายวงศ์ เว้นชั่ว
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายอมร ผลประสิทธิ์
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายอรัญ รายนานนท์
สิงหาคม พ.ศ. 2489 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายวงศ์ วีระชาติพลี
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายสุรพงษ์ ตรีรัตน์

ชุดที่ 8 – 10 ; พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหประชาไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายสุรพงษ์ ตรีรัตน์
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายสุรพงษ์ ตรีรัตน์
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายบุญเที่ยง สิทธิบุศย์

ชุดที่ 11 – 14 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2526[แก้]

      พรรคไท
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสยามประชาธิปไตย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาเสรี
      พรรคประชากรไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ นายประหยัด ธรรมสาคร
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายสมยศ ศิรพันธุ์ พลโทกานต์ รัตนวราหะ
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายจำเริง ศรีสุวรรณ นายวิชิต สุขะวิริยะ
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายละออ วรรณทอง นายวโรทัย ภิญญสาสน์

ชุดที่ 15 – 20 ; พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคประชากรไทย
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายวโรทัย ภิญญสาสน์ นายธวัชชัย อนามพงษ์ นายประวัฒน์ อุตตะโมต
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายธวัชชัย อนามพงษ์ นายประวัฒน์ อุตตะโมต
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายสมชาย นิยมกิจ นายอำนาจ เพ่งจิตต์ นายประวัฒน์ อุตตะโมต
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายธวัชชัย อนามพงษ์ นางสาวคมคาย เฟื่องประยูร
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นางคมคาย พลบุตร

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย
      พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายธวัชชัย อนามพงษ์ นางคมคาย พลบุตร นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ พลตำรวจตรีพยุง ตรงสวัสดิ์

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายธวัชชัย อนามพงษ์ นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายธวัชชัย อนามพงษ์ นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]