สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม มี 1 เขตการเลือกตั้ง[1] (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 1 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดสมุทรสงครามมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายสุวรรณ มหัคฆกาญจนา [2]

  • นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากครั้งที่สุด คือ 4 สมัย ได้แก่ ร้อยตรีนุกูล ธนิกุล และ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีคนแรกของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (จากการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544)

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
มกราคม พ.ศ. 2489
สิงหาคม พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
ธันวาคม พ.ศ. 2500
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
มีนาคม พ.ศ. 2535
กันยายน พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายสุวรรณ มหัคฆกาญจนา
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 พระราชญาติรักษา (ประกอบ บุนนาค)
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 พระราชญาติรักษา (ประกอบ บุนนาค) (ขาดคุณสมบัติ)
นายเสวตร สุกระสร (แทนพระราชญาติรักษา (ประกอบ บุนนาค))
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายกฤษณ์ บัวสรวง
สิงหาคม พ.ศ. 2489 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายชอ้อน อำพล
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายเทพ สุวงศ์สินธุ์

ชุดที่ 8 – 24 ; พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหภูมิ
      พรรคสหประชาไทย
      พรรคประชาธิปไตย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      พรรคความหวังใหม่
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายเผด็จ ศิวะทัต
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายดำริ สโมสร
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายเทพ สุวงศ์สินธุ์
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายสุนทร ยิ่งนคร
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายปรีชา คงศรี
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายสุนทร ยิ่งนคร
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายไพโรจน์ ไชยพร
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายวิโรจน์ ณ บางช้าง
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 ร้อยตรีนุกูล ธนิกุล
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นางสาวรังสิมา รอดรัศมี
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]