วิกิพีเดีย:โครงการวิกิอาเซียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โครงการวิกิอาเซียน เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์บทความเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (กัมพูชา บรูไน ไทย พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์และอินโดนีเซีย) และประเทศผู้สังเกตการณ์อีก 2 ประเทศ (ติมอร์ตะวันออกและปาปัวนิวกินี) ให้มีความสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้คนไทยมีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 2015

เป้าหมาย[แก้]

เชิญชวนผู้ใช้วิกิพีเดียร่วมพัฒนาบทความที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2555 − 2559) ตามความถนัดของแต่ละท่าน เพื่อให้พร้อมพัฒนาเป็นสถานีย่อย อาเซียนได้ใน พ.ศ. 2558 โดยมีกรอบในการดำเนินงานเป็นสองระยะ

สมาชิกปัจจุบัน[แก้]

 1. Saeng Petchchai (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 2. B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 3. N.M. (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 4. Pastman (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 5. Panyatham (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 6. Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 7. ร้อยตรี โชคดี (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 8. Thai.60 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 9. บุญพฤทธิ์ ทวนทัย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)

กรอบการดำเนินงานช่วงที่ 1 (ม.ค. 2555 – มิ.ย. 2556)[แก้]

 • เน้นความครบถ้วนของ บทความ คือสร้างบทความในแต่ละด้านให้มีเนื้อหามากพอที่จะได้ความรู้มากกว่าชื่อบทความ ไม่เป็นบทความที่มีแต่กล่องข้อมูลหรือมีเนื้อหาน้อยมาก
 • เน้นประเทศอาเซียนที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิด คือ ลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม โดยให้มีความละเอียด/ครบถ้วนใกล้เคียงกับประเทศไทยให้มากที่สุด
 • เพิ่มบทความในแม่แบบต่อไปนี้ให้สมบูรณ์

หน้าโครงการ[แก้]

 • เพิ่มเหตุการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นสมาชิกอาเซียนในแม่แบบวันนี้ในอดีต อย่างน้อย 36 รายการ/26 วัน (1 วันอาจมีหลายรายการ)
 • เพิ่มรู้ไหมว่าที่เกี่ยวกับอาเซียนอย่างน้อยเดือนละ 2 บทความ
 • เพิ่ม{{บทความอาเซียน}}ที่หน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • เพิ่ม{{โครงอาเซียน}} สำหรับบทความที่เกี่ยวข้องกับโครงการแต่ยังไม่สมบูรณ์
 • เพิ่ม {{User wikiASEAN}}ในหน้าผู้ใช้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
 • เพิ่ม {{ดาวเชิดชูเกียรติแห่งอาเซียน}}เพื่อมอบรางวัลให้แก่ชาววิกิโดยใส่ในหน้าอภิปรายของชาววิกิคนนั้น

บุคคล[แก้]

 • สร้างบทความของบุคคลที่โดดเด่น มีความสำคัญหรือทรงคุณค่าในด้านต่างๆให้ครบถ้วนเช่น ผู้นำ/พระมหากษัตริย์ของประเทศต่างๆ
 • สร้างบทความของบุคคลที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์ การเมืองหรือมีชื่อเสียงของแต่ละประเทศให้ครบถ้วน

การเมืองการปกครอง[แก้]

 • สร้างบทความเกี่ยวกับเขตการปกครองของแต่ละประเทศ อย่างน้อยถึงระดับที่เทียบเท่าจังหวัดของประเทศไทยให้ครบถ้วน
 • สร้างบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญของแต่ละประเทศ

กรอบการดำเนินงานช่วงที่ 2 (ก.ค. 2556 – ธ.ค. 2557)[แก้]

 • เน้นความสมบูรณ์ของ บทความ คือสร้างบทความในแต่ละด้านให้มีเนื้อหามากกว่าโครง
 • มีบทความคุณภาพ/คัดสรรจากแต่ละประเทศอย่างน้อยประเทศละ 2 บทความ
 • เน้นประเทศอาเซียนที่เหลือโดยให้มีความละเอียด/ครบถ้วนใกล้เคียงกับประเทศไทยให้มากที่สุด
 • ร่วมกันสร้างสรรค์/ค้นหาภาพเสรีเกี่ยวกับอาเซียนมาใช้ในบทความ
ประวัติศาสตร์เวียดนาม Dien Thai Hoa.jpg
ราชวงศ์ห่งบ่าง 2879–258 ปีก่อนคริสต์ศักราช
ราชวงศ์ถุก 257–207 ปีก่อนคริสต์ศักราช
ราชวงศ์เจี่ยว 207–111 ปีก่อนคริสต์ศักราช
การปกครองของจีนครั้งแรก 111 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 40
พี่น้องจึง 40–43
การปกครองของจีนครั้งที่สอง 43–544
ราชวงศ์ลี้ยุคก่อน 544–602
การปกครองของจีนครั้งที่สาม 602–938
ราชวงศ์โง 939–967
ราชวงศ์ดิญ 968–980
ราชวงศ์เลยุคก่อน 980–1009
ราชวงศ์ลี้ 1009–1225
ราชวงศ์เจิ่น 1225–1400
ราชวงศ์โห่ 1400–1407
การปกครองของจีนครั้งที่สี่ 1407–1427
ราชวงศ์เล 1428–1788
ราชวงศ์หมัก 1527–1592
เจ้าตระกูลจิ่ญ 1545–1787
เจ้าตระกูลเหงียน 1558–1777
ราชวงศ์เต็ยเซิน 1778–1802
ราชวงศ์เหงียน 1802–1945
ลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก 1883–1945
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
 เวียดนาม
1945–1976
สาธารณรัฐเวียดนาม 1955–1975
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งแต่ 1976
หัวเรื่องสืบเนื่อง
ราชวงศ์จามปา 192–1471
ราชวงศ์ฟูนาน 1–627
รายชื่อเมืองหลวงของประวัติศาสตร์เวียดนาม
รายพระนามกษัตริย์และจักรพรรดิแห่งเวียดนาม
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเวียดนาม
วัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ของเวียดนาม

องค์กรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้[แก้]

 • เพิ่มบทความเกี่ยวกับการก่อตั้งและการดำเนินงานของอาเซียนให้ครบถ้วน
 • เพิ่มบทความเกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ครบถ้วน และปรับปรุงบทความเกี่ยวกับอาเซียนให้สมบูรณ์
 • เพิ่มบทความเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับอาเซียน เช่น สหภาพยุโรป รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆที่อาเซียน และ/หรือประเทศสมาชิกเข้าไปมีปฏิสัมพันธุ์ด้วย

ประวัติศาสตร์[แก้]

 • สร้างกล่องข้อมูลสำหรับประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศและสร้างบทความประวัติศาสตร์ในแต่ละช่วงของแต่ละประเทศให้สมบูรณ์ ดังแสดงตัวอย่างกล่องข้อมูลที่สร้างขึ้นแล้วทางด้านขวา
 • สร้างเป็นบทความประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีกล่องข้อมูล และบทความของแต่ละช่วงเหตุการณ์ที่สมบูรณ์

ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี[แก้]

 • สร้างบทความเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์และภาษาของแต่ละประเทศให้ครบถ้วน พัฒนาบทความที่มีอยู่แล้วให้สมบูรณ์ขึ้น
 • สร้างบทความเกี่ยวกับศาสนาหรือลัทธิความเชื่อที่ปรากฏในแต่ละประเทศ รวมทั้งนิกายย่อยของศาสนาต่าง ๆ
 • สร้างบทความเกี่ยวกับเทศกาลสำคัญ และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศให้ครบถ้วน
 • สร้างบทความเกี่ยวกับศิลปะแขนงต่าง ๆ ของแต่ละประเทศให้ครบถ้วน รวมทั้งกีฬาพื้นบ้าน
 • สร้างกล่องข้อมูลให้ง่ายต่อการค้นหา

ภูมิศาสตร์ นิเวศวิทยาและสถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

เศรษฐกิจ การศึกษาและอื่น ๆ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

สถิติ[แก้]

รายชื่อบทความ:
ยังไม่ได้จัดระดับ รายชื่อ โครง พอใช้ ดี บทความคุณภาพ คุณภาพ บทความคัดสรร คัดสรร
สถิติ:
บทความวิกิอาเซียน จำนวน
บทความ
ระดับคุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  3
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  0
ดี 84
พอใช้ 569
โครง 2,509
รายชื่อ 145
จัดระดับแล้ว 3,310
ยังไม่ได้จัดระดับ 68
ทั้งหมด 3,378
บทความระดับต่าง ๆ ในโครงการ
ระดับ ร้อยละ
ระดับคัดสรร
  
0.04%
ระดับดี
  
2.44%
ระดับพอใช้
  
16.45%
ระดับโครง
  
77.09%
ระดับรายชื่อ
  
3.32%
ไม่ได้จัดระดับ
  
0.65%