สิทธิสตรีในกัมพูชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สตรีในกัมพูชามีภาพลักษณ์เช่นเดียวกับอัปสราในนครวัดคือมีรอยยิ้มสุภาพ นอกจากนั้น ภาพลักษณ์ของสตรีในอุดมคติยังได้จากนิทานพื้นบ้าน Srey Kroup Leakhnak ในชนบท หญิงกัมพูชามีบทบาทในการดูแลบ้าน เป็นผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวและการเงิน รักษาพรหมจรรย์จนกว่าจะแต่งงาน[1] เป็นภรรยาที่ซื่อสัตย์ เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้เป็นสามี อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน หญิงกัมพูชาก้าวพ้นจากโลกในครอบครัว เข้ามาสู่การทำงานนอกบ้านและโลกทางการเมืองมากขึ้น

การทำงาน[แก้]

หญิงใกล้เสียมราฐ

เมื่อสงครามกลางเมืองกัมพูชาสิ้นสุดลง กัมพูชาประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานชาย ทำให้หญิงมีบทบาทในการทำงานมากขึ้น ภายใต้กฎหมายของกัมพูชา หญิงที่ทำงานจะได้ค่าแรงเช่นเดียวกับชาย แต่ในความเป็นจริงยังมีหญิงที่ได้ค่าแรงต่ำกว่าชายอยู่ ในช่วง พ.ศ. 2533 มีการอพยพเข้ามาทำงานในเมืองมากขึ้น

ศาสนา[แก้]

แม่ชีในกัมพูชา

หญิงมีบทบาทในศาสนาพุทธและการเข้าร่วมพิธีกรรมและงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หญิงที่มีอายุมากหรือเป็นหม้ายมักบวชชี

การศึกษา[แก้]

ใน พ.ศ. 2547 มีสตรีกัมพูชา 45% ที่รู้หนังสือและมีเพียง 16% ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[2] สาเหตุที่ทำให้เด็กหญิงในกัมพูชามีการศึกษาน้อยมีหลายประการ เช่น ต้องเลี้ยงน้องอยู่กับบ้าน ทำงานบ้าน หรือโรงเรียนอยู่ไกลเกินไป แต่แนวโน้มการศึกษาของหญิงในกัมพูชากำลังเพิ่มขึ้น ใน พ.ศ. 2547 20% ของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้หญิง[2]

สถานะทางการเมือง[แก้]

ก่อน พ.ศ. 2523 หญิงกัมพูชาที่มีบทบาททางการเมืองมีน้อยมาก แต่หลังจาก พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา มีหญิงเข้าร่วมในการเมืองและองค์ต่างๆมากขึ้นเพื่อเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิสตรี ใน พ.ศ. 2537 สมาชิกสมัชชาแห่งชาติเป็นหญิง 10% สมาชิกสภาระดับชุมชนเป็นหญิง 8%.[2]

สถานะทางกฎหมาย[แก้]

สถานะทางกฎหมายในกัมพูชา ระบุว่าชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน หญิงมีสิทธิในการหย่าร้างได้ง่าย

โสเภณี[แก้]

โสเภณีในกัมพูชาเกี่ยวข้องกับผู้หญิงระดับล่างและหญิงจากเวียดนาม[3] มีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์ในประเทศไทย การแพร่หลายของโสเภณีทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์[4]

สวัสดิการ[แก้]

ในชนบท หญิงมักพบปัญหาความรุนแรงเพราะมีการศึกษาต่ำ[5] จึงปกป้องตัวเองได้น้อยจากอาชญากรรม การข่มขืน ความไม่เท่าเทียมทางเพศง

สถานะทางสังคม[แก้]

บริกรหญิงวัยรุ่นในกัมพูชา กำลังรอลูกค้า

หญิงวัยรุ่นในปัจจุบันในกัมพูชาได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมาก หญิงกัมพูชาโดยเฉพาะในพนมเปญดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น มักมีปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว มีเพื่อนชายมาก [6]

อ้างอิง[แก้]

  1. Chey, Elizabeth. The Status of Khmer Women, Mekong.net
  2. 2.0 2.1 2.2 The Status of Women in Cambodia[ลิงก์เสีย], Gender and Development for Cambodia, online.com.kh
  3. Cambodia, Factbook on Global Sexual Exploitation, uri.edu
  4. The Status of Women in Society เก็บถาวร 2015-01-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, seasite.niu.edu
  5. Gender Roles and Statuses, everyculture.com
  6. Women in Cambodia are increasingly becoming social drinkers เก็บถาวร 2012-10-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. Phnom Penh Post. April 6, 2011.

อ่านเพิ่มเติม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]