ธงชาติกัมพูชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
"ธงไตรรงค์" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ธงไตรรงค์ (แก้ความกำกวม)

กัมพูชา
Flag of Cambodia.svg
ชื่อธง ទង់ជាតិកម្ពុជា (ธงชาติกัมพูชา)
การใช้ 111111 ธงและธงแสดงสัญชาติชาติ
สัดส่วนธง 16:25
ประกาศใช้ ค.ศ. 1993
(ก่อนหน้านี้ใช้ในช่วง ค.ศ. 1948–1970)
ลักษณะ ธงสามแถบ แถบด้านนอกทั้งสองด้านเป็นสีน้ำเงิน กว้าง 1 ส่วน แถบตรงกลางเป็นสีแดง กว้าง 2 ส่วน ตรงกลางแถบสีแดงประดับด้วยรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาว

ธงชาติกัมพูชา (เขมร: ទង់ជាតិកម្ពុជា; ทง่ชาติกมฺพุชา; ต็วงเจียตกำปูเจีย) มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ผืนธงแบ่งตามแนวยาวเป็น 3 ริ้ว โดยริ้วกลางนั้นเป็นพื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยู่ตรงกลาง ริ้วที่อยู่ด้านนอกทั้งสองด้านนั้นกว้างริ้วละ 1 ส่วน พื้นสีน้ำเงิน ความหมายของสัญลักษณ์ในธงนั้นสะท้อนถึง 3 สถาบันหลักของประเทศ ดังปรากฏในคำขวัญประจำชาติว่า "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" (เขมร: ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ชาติ สาสนา พฺระมหากฺสตฺร) โดยพื้นสีแดงมีความหมายถึงชาติ ปราสาทนครวัดสีขาวหมายถึงสันติภาพและศาสนา ซึ่งเดิมมีรากเหง้าจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ส่วนสีน้ำเงินนั้นหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ [1] ซึ่งก็เหมือนกับธงชาติไทย ที่สีแดงคือชาติ สีขาวคือศาสนา และสีน้ำเงินคือพระมหากษัตริย์นั่นเอง

ประวัติ[แก้]

นับตั้งแต่สมัยที่กัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเป็นต้นมา ธงชาติของกัมพูชาเกือบทุกแบบจะมีรูปปราสาทหินนครวัดอยู่ตรงกลางเสมอ ธงชาติกัมพูชาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ถือกำเนิดขึ้นในช่วงการเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2491 และใช้มาจนถึงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2512 เนื่องจากนายพลลอนนอลได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลสังคมราษฎร์นิยมของสมเด็จกรมพระนโรดมสีหนุ และได้ใช้ธงชาติแบบใหม่แทน

ธงชาติกัมพูชาในระยะต่อมาเปลี่ยนแปลงลักษณะไปตามความผันผวนทางการเมืองภายในประเทศหลายครั้ง จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2536 องค์การสหประชาชาติซึ่งเข้ามาควบคุมการเปลี่ยนผ่านอำนาจในกัมพูชา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อลงประชามติกำหนดทิศทางของประเทศ ผลปรากฏว่า พรรคฟุนซินเปคซึ่งเป็นพรรคการเมืองแนวนิยมเจ้าชนะการเลือกตั้ง ประเทศกัมพูชาจึงกลับมาใช้ชื่อว่าราชอาณาจักรกัมพูชาอีกครั้ง และได้กำหนดให้ใช้ธงชาติช่วง พ.ศ. 2491 - 2512 เป็นธงชาติของกัมพูชาอีกครั้ง ตราบจนทุกวันนี้

ธงชาติกัมพูชาสมัยต่างๆ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ สมัยแห่งการใช้ธง
Flag of Cambodia (pre-1863).svg พ.ศ.1974? - พ.ศ. 2406 ยุคมืดของกัมพูชา
Flag of Cambodia (1863–1948).svg 2406 - 2491 ราชอาณาจักรกัมพูชาในอารักขาของฝรั่งเศส
Flag of Cambodia under Japanese occupation.svg 9 มีนาคม - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2488 กัมพูชาสมัยภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่น ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
Flag of Cambodia.svg 2491 - 2512
2536 - ปัจจุบัน
ราชอาณาจักรกัมพูชา (พ.ศ. 2497–2513)
Flag of the Khmer Republic.svg 2513 - 2518 สาธารณรัฐเขมร (สมัยนายพลลอนนอล)
Flag of Democratic Kampuchea.svg 2518 - 2522 กัมพูชาประชาธิปไตย (สมัยเขมรแดง)
Flag of the People's Republic of Kampuchea.svg 2522 - 2532 สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา
Flag of the State of Cambodia (1989–1992).svg 2532 - 2534 รัฐกัมพูชา[2]
Flag of Cambodia (1992–1993).svg 2535 - 2536 รัฐกัมพูชา ภายใต้การดูแลของสหประชาชาติ

ธงมหาราช[แก้]

ธงมหาราชของกัมพูชา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2536)

ประเทศกัมพูชาได้มีธงประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ธงนี้เรียกชื่อว่า "ธงมหาราช" เช่นเดียวกับในภาษาไทย ในสมัยราชอาณาจักรกัมพูชายุค พ.ศ. 2491 -2512 ธงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยม พื้นนอกสีแดง พื้นในสีน้ำเงิน กลางเป็นรูปตราแผ่นดินของกัมพูชาอย่างย่อ ในแบบลายเส้นสีทอง[3] ต่อมาเมื่อมีการฟื้นฟูราชอาณาจักรอีกครั้งใน พ.ศ. 2536 จึงได้เปลี่ยนธงใหม่เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีน้ำเงิน กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน กลางเป็นรูปตราแผ่นดินของกัมพูชา ซึ่งใช้สืบมาจนถึงทุกวันนี้[4]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]