วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสมุนไพร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


โครงการวิกิสมุนไพรอภิปรายโครงการบทความสถานีย่อย

สมาชิก
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความสมุนไพร ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  0 0
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  0 0
ดี 18 18
พอใช้ 68 68
โครง 213 213
รายชื่อ 0 0
จัดระดับแล้ว 299 299
ยังไม่ได้จัดระดับ 16 16
ทั้งหมด 315 315

โครงการวิกิสมุนไพร คือ โครงการที่สืบเนื่องมาจากสถานีย่อย:สมุนไพร มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการช่วยกันพัฒนาบทความและสร้างบทความเกี่ยวกับสมุนไพร ให้ครอบคลุม และสามารถใช้ศึกษา อ้างอิงได้


คำว่า "สมุนไพร" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง พืชที่ใช้ ทำเป็นเครื่องยา สมุนไพรกำเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะ ในทางสุขภาพ อันหมายถึงทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค ความหมายของยาสมุนไพรในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ได้ระบุว่า ยาสมุนไพร หมายความว่า ยาที่ได้จากพฤกษาชาติสัตว์หรือแร่ธาตุ ซึ่งมิได้ผสมปรุงหรือแปรสภาพ เช่น พืชก็ยังเป็นส่วนของราก ลำต้น ใบ ดอก ผลฯลฯ ซึ่งมิได้ผ่านขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ (เครื่องเทศ) แต่ในทางการค้า สมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ถูกหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลง บดเป็นผงละเอียด หรืออัดเป็นแท่งแต่ในความรู้สึกของคนทั่วไปเมื่อกล่าวถึงสมุนไพร มักนึกถึงเฉพาะต้นไม้ที่นำมาใช้เป็นยาเท่านั้น


หมวดหมู่[แก้]

ไม่มีหมวดหมู่ย่อย

แม่แบบ[แก้]

แม่แบบการจัดระดับบทความสมุนไพร[แก้]

ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดระดับบทความสมุนไพรได้ โดยยึดหลักจากระดับการเขียนบทความ ในหน้าพูดคุย (อภิปราย) ของบทความนั้น ๆ โดยติดป้ายดังนี้

แม่แบบโครงสมุนไพร[แก้]

User WPHB[แก้]

มีส่วนร่วม[แก้]


นี่คือส่วนหนึ่งที่ คุณทำได้:

ดูส่วนนี้