การทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีของกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบก กลุ่มประเทศอาเซียน (อังกฤษ: Asean Armies Rifle Meet หรือ AARM) เป็นกิจกรรมทางทหารของประเทศสมาชิกอาเซียน ริเริ่มจากผู้บัญชาการทหารบกของประเทศมาเลเซีย ที่ได้หารือกับเหล่าผู้บัญชาการทหารบกของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้มีกิจกรรมทางการทหารที่ปฏิบัติร่วมกัน เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีและความคุ้นเคยในระดับผู้นำเหล่าทัพ

เมื่อครั้งแรกมีสมาชิกเข้าร่วม 6 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ไทย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ต่อมา พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ได้เข้าร่วม และในครั้งที่ 10 (พ.ศ. 2543) กองทัพบกไทยได้ริเริ่มการประชุมผู้บัญชาการทหารบก กลุ่มประเทศอาเซียน (Asean Chief of Armies Multi Lateral Meeting) ขึ้นควบคู่ไปด้วย

ผลการทดสอบ[แก้]

ครั้งที่ (ปี พ.ศ.) เจ้าภาพ ครองความชนะเลิศ
1 (2534) มาเลเซีย มาเลเซีย
2 (2535) อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย
3 (2536) บรูไน มาเลเซีย
4 (2537) ไทย ไทย
5 (2538) ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
6 (2539) สิงคโปร์ สิงคโปร์
7 (2540) มาเลเซีย มาเลเซีย
8 (2541) อินโดนีเซีย ไทย
9 (2542) บรูไน ไทย
10 (2543) ไทย ไทย
11 (2544) ฟิลิปปินส์ ไทย
12 (2545) สิงคโปร์ สิงคโปร์
13 (2546) มาเลเซีย ไทย
14 (2547) อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย
15 (2548) บรูไน ฟิลิปปินส์
16 (2549) เวียดนาม
ครั้งที่ (ปี พ.ศ.) เจ้าภาพ ปืนเล็กยาว ปืนเล็กสั้น ปืนพกชาย ปืนพกหญิง ปืนกล
บุคคล ทีม การยิงต่อเป้าแผ่นเหล็ก บุคคล ทีม การยิงต่อเป้าแผ่นเหล็ก บุคคล ทีม การยิงต่อเป้าแผ่นเหล็ก บุคคล ทีม การยิงต่อเป้าแผ่นเหล็ก TOP GUN ทีม การยิงต่อเป้าแผ่นเหล็ก
17 (2550) ไทย อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปินส์ ไทย ไทย ไทย ไทย อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปินส์ ไทย อินโดนีเซีย ไทย อินโดนีเซีย ไทย

อ้างอิง[แก้]