มาจูละห์ ซีงาปูรา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Majulah Singapura
มาจูละห์ ซีงาปูรา
Singapore National Anthem at the National Museum, Singapore - 20100720.jpg
สกอร์ดนตรีเพลงชาติสิงคโปร์ ที่จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ โดยสกอร์ดนตรีต้นฉบับจัดแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมชาวมลายู
เนื้อร้อง ซูบีร์ ซาอิด, พ.ศ. 2499
ทำนอง ซูบีร์ ซาอิด, พ.ศ. 2499
รับไปใช้ พ.ศ. 2500
มาจูละห์ ซีงาปูรา (ขับร้อง)

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

เพลงชาติสิงคโปร์ มีชื่อเฉพาะว่า มาจูละห์ ซีงาปูรา (Majulah Singapura) เป็นคำภาษามลายู แปลว่า สิงคโปร์จงรุดหน้า หรือจงเจริญ ชื่อของเพลงนี้มีที่มาจากคำขวัญประจำชาติ ซึ่งเป็นข้อความเดียวกันกับที่ปรากฏอยู่ในตราประจำรัฐ มีเนื้อหาของเพลงที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของชาวสิงคโปร์ในการคาดหวังอย่างอดทนถึงความก้าวหน้าของชาติ และเรียกร้องให้ทุกคนร่วมมือกันทำความหวังดังกล่าวให้เป็นความจริง

เพลงนี้ขับร้องในภาษามลายู ซึ่งเป็นภาษาทางการ 1 ใน 4 ภาษาของประเทศสิงคโปร์ ชาวสิงคโปร์ที่ไม่ใช่คนเชื้อชาติมลายูนั้นสามารถร้องและเข้าใจเนื้อหาของเพลงชาติได้เช่นกัน แต่ต้องอาศัยคำแปลภาษาอังกฤษมาช่วยในการทำความเข้าในใจเพลงนี้

สถานีโทรทัศน์ในการกำกับของมีเดียคอร์ป ใช้เพลงชาตินี้เป็นสัญญาณการเปิดและปิดสถานี โดยช่อง 5 (ภาษาอังกฤษ) และช่อง 8 (ภาษาจีน) ออกอากาศในเวลา 06:00 น. ส่วนช่องสุเรียอะห์ (ภาษามาเลย์) ช่องวสันธัม (ภาษาทมิฬ) และช่องออคโต (เด็ก,เยาวชน และกีฬา) ออกอากาศในเวลาแล้วแต่การเปิดปิดสถานี โดยเนื้อร้องที่ขึ้บนจอจะเป็นภาษาต่างๆ แล้วแต่ช่องนั้นๆ

ประวัติ[แก้]

เพลงมาจูละห์ สิงาปูราได้เขียนขึ้นในช่วงการตื่นตัวในเรื่องแนวคิดชาตินิยมของชาวสิงค์โปร์ช่วง พ.ศ. 2499 - 2500 โดยซูบีร์ ซาอิด ได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นโดยได้รับบันดาลใจจากคำว่า "มาจูละห์ ซีงาปูรา" ซึ่งหมายถึง "สิงค์โปร์จงเจริญ" เพลงนี้ได้บรรเลงครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2502 พร้อมกันกับธง และ ตราประจำรัฐ ณ ศาลาว่าการเมืองสิงค์โปร์ซิตี้ ในพิธีแต่งตั้งตั้งประมุขแห่งรัฐคนใหม่ คือ ยังดีเปอร์ตวนเนอการาเอินจิก ยูซอฟ บิน อิสฮะก์ ต่อมาเมื่อสิงคโปร์ได้รับเอกราชและออกจากสหพันธรัฐมาลายาในปี พ.ศ. 2508 เพลงมาจูละห์ ซีงาปูราก็ได้รับการรับรองให้เป็นเพลงชาติของประเทศสิงคโปร์ตราบเท่าทุกวันนี้

บทร้อง[แก้]

บทร้องต้นฉบับ[แก้]

ภาษามลายู คำแปลภาษาไทย

Mari kita ra'yat Singapura,
Bangun dengan bersatu sama-sama.
Rukon damai dan bantu membantu,
supaya kita sama-sama maju.

Kita hidop aman dan sentosa,
Kerja sama menuju bahagia!
Chita-chita kita yang mulia:
Berjaya Singapura!

Mari-lah kita bersatu,
Dengan semangat yang bahru.
Samua kita berseru:
MAJULAH SINGAPURA!
MAJULAH SINGAPURA!

มาเถิด เราชาวสิงคโปร์ทั้งหลาย
ด้วยจิตวิญญาณสามัคคีสู่ก้าวหน้า
รูคอนนั้นคือ สันติภาพ และ ความหวัง


มาร่วมมุ่งหน้าสู่ความสุขร่วมกัน
ขอความปรารถนาอันทรงเกียรติของเรานั้นจงดล
ให้ประเทศสิงคโปร์ประสบผลสำเร็จ

มาเถิด เรามาสามัคคีกัน
ในจิตวิญญาณดวงใหม่
เราผองจงตะโกนก้องว่า
สิงคโปร์จงเจริญ
สิงคโปร์จงเจริญ

คำแปลเป็นภาษาทางการของสิงคโปร์[แก้]

ภาษามลายู คำแปลภาษาไทย

MAJULAH SINGAPURA

Mari kita rakyat Singapura
Sama-sama menuju bahagia
Cita-cita kita yang mulia
Berjaya Singapura
Marilah kita bersatu
Dengan semangat yang baru
Semua kita berseru
Majulah Singapura
Majulah Singapura

สิงค์โปร์จงเจริญ

มาเถิด เราชาวสิงคโปร์ทั้งหลาย
มาร่วมมุ่งหน้าสู่ความสุขร่วมกัน
ขอความปรารถนาอันทรงเกียรติของเรานั้นจงดล
ให้ประเทศสิงคโปร์ประสบผลสำเร็จ
มาเถิด เรามาสามัคคีกัน
ในจิตวิญญาณดวงใหม่
เราผองจงตะโกนก้องว่า
สิงคโปร์จงเจริญ
สิงคโปร์จงเจริญ

คำแปลเป็นภาษาทางการของสิงคโปร์[แก้]

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาทมิฬ

ONWARD SINGAPORE

Come, fellow Singaporeans
Let us progress towards happiness together
May our noble aspiration bring
Singapore success
Come, let us unite
In a new spirit
Let our voices soar as one
Onward Singapore
Onward Singapore

前进吧,新加坡!

来吧,新加坡人民,
让我们共同向幸福迈进;
我们崇高的理想,
要使新加坡成功。
来吧,让我们以新的精神,
团结在一起;
我们齐声欢呼:
前进吧,新加坡!
前进吧,新加!

சிங்கப்பூர் மக்கள் நாம்

செல்வொம் மகிழ்வை நோக்கியே
சிங்கப்பூரின் வெற்றிதான்
சிறந்த நம் நாட்டமே
ஒன்றிணைவோம் அனைவரும்
ஓங்கிடும் புத்துணர்வுடன்
முழுங்குவோம் ஒன்றித்தே
முன்னேறட்டும் சிங்கப்பூர்
முன்னேறட்டும் சிங்கப்பூர்

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]