ผู้ใช้:Thai.60

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  Thai.60
  Thai.60
  วันเกิด17 สิงหาคม
  อาชีพนักศึกษา
  เพศชาย
  สรรพนามเรา/คุณ/เขา
  สถานที่อยู่ประเทศไทย
  เริ่มเขียน18 กันยายน เวลา 12:15
  สิ่งที่สนใจศาสนา ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ ศิลปะ
  ความตั้งใจสำเร็จได้ ต้องลงมือทำ

  สำเร็จได้ ต้องลงมือทำ

  — Thailand.Donut.60

  สุขอยู่ที่ใจ นรกอยู่ที่ความคิด

  — Thailand.Donut.60

  พยายามที่จะใช้วิกิพีเดียให้มีประสิทธิ์ภาพให้มากขึ้น และจะช่วยเพื่อนๆชาววิกิพีเดียแก้ไขหรือสร้างหน้าต่างๆให้ดียิ่งขึ้นครับผม

  สามารถพูดคุยกันได้ที่ ณ หน้าที่ปรึกษาส่วนตัว

  บทความที่สร้าง[แก้]

  พระประมุข/ประมุข/บุคคลสำคัญ[แก้]

  LinkFA-star (ja).png สมเด็จพระราชาธิบดีซะอูด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด
  สร้างเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png สมเด็จพระราชาธิบดีฟัยศ็อล บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด
  สร้างเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png สมเด็จพระราชาธิบดีคอลิด บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด
  สร้างเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png สมเด็จพระราชาธิบดีฟะฮด์ บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด
  สร้างเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม
  สร้างเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  แม่แบบพระราชวงศ์[แก้]

  LinkFA-star (ja).png แม่แบบ:พระราชวงศ์โรมาเนีย
  สร้างเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  สิ่งปลูกสร้างถาวรวัตถุ[แก้]

  LinkFA-star (ja).png สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

  LinkFA-star (ja).png ท่าอากาศยานนานาชาติบึงกาฬ
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (วัดภูกระแต)
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  บุคคลในวงการบันเทิง[แก้]

  LinkFA-star (ja).png พรพิพัฒน์ พัฒนเศรษฐานนท์
  สร้างเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png นภสร วีระยุทธวิไล
  สร้างเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png ฆนัท โรจนัย
  สร้างเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น
  สร้างเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png เอกวัฒน์ นิรัตน์วรปัญญา
  สร้างเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png ทะเล สงวนดีกุล
  สร้างเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png กิตติศักดิ์ เวชประสาร
  สร้างเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร
  สร้างเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561

  LinkFA-star (ja).png ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา
  สร้างเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561

  ภาพยนตร์แอนิเมชั่น[แก้]

  LinkFA-star (ja).png 9 ศาสตรา 9 Satra
  สร้างเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  วงดนตรี[แก้]

  LinkFA-star (ja).png
  สร้างเมื่อวันที่

  หน้าที่ช่วยสร้างโดยมีนัยสำคัญ[แก้]

  LinkFA-star (ja).pngLinkFA-star (ja).pngLinkFA-star (ja).png พระมหากษัตริย์ไทย LinkFA-star (ja).pngLinkFA-star (ja).pngLinkFA-star (ja).png
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png เลขาธิการสหประชาชาติ
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png ทรีฟ ลี
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png อู ถั่น
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png โคฟี แอนนัน
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png พัน กี-มุน
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png อังตอนีอู กูแตรึช
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png รายพระนามจักรพรรดิจีน
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png รายพระนามจักรพรรดินีจีน
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png ดุสิตธานี
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png รายพระนามพระมหากษัตริย์ลาว
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png รัฐบาลราชอาณาจักรลาวพลัดถิ่น
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png จักรพรรดิบาบูร์
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png รายพระนามพระมหากษัตริย์เนปาล
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png เจ้าฟ้าหญิงมาร์กาเรตา มกุฎราชกุมารีและผู้พิทักษ์พระราชบัลลังก์แห่งโรมาเนีย
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏาน
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png เจ้าฟ้าชายนะรุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png คิม จง-ฮย็อน 김종현 - Kim Jong-hyun
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png เจ้าฟ้าชายราดู พระราชสวามีและผู้พิทักษ์พระราชบัลลังก์แห่งโรมาเนีย
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png ฟุจิโกะ ฟุจิโอะ
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png ปาร์แมน ผลงานการสร้างของ ฟุจิโกะ ฟุจิโอะ
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png นินจาฮาโตริ ผลงานการสร้างของ ฟุจิโกะ ฟุจิโอะ
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png 21 เอมอน ผลงานการสร้างของ ฟุจิโกะ ฟุจิโอะ
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png โดราเอมอน ผลงานการสร้างของ ฟุจิโกะ ฟุจิโอะ
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png คิเตเร็ทสึ เจ้าหนูนักประดิษฐ์ ผลงานการสร้างของ ฟุจิโกะ ฟุจิโอะ
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  LinkFA-star (ja).png สาระแน เลิฟยูววว Saranair-Love You
  ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  ภาพที่อัปโหลด (โดยได้รับอนุญาต)[แก้]

  หน้าที่กำลังสร้าง[แก้]

  ทุกคนรวมทั้งคุณ สามารถช่วยเขียนวิกิพีเดียได้ เพียงพิมพ์ชื่อเรื่องที่คุณต้องการลงในกล่องข้างล่าง (ดู หลักการตั้งชื่อที่เหมาะสม) แล้วคลิกที่ปุ่ม "สร้างบทความ" แล้วเริ่มเขียนได้เลย


  รายละเอียดเพิ่มเติม ดูเพิ่มได้ที่ วิธีสร้างบทความใหม่ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเขียนบทความบนวิกิพีเดีย เชิญที่ แผนกช่วยเหลือ

  Symbol support vote.svg ขับไม้บัณเฑาะว์

  Symbol support vote.svg แคท อ่ะ แว้บ

  Symbol support vote.svg จิณเจษฎ์ วรรธนะสิน

  Symbol support vote.svg รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

  Symbol support vote.svg ภูทอก

  Symbol support vote.svg เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว

  Symbol support vote.svg น้ำตกเจ็ดสี

  Symbol support vote.svg น้ำตกตาดกินรี

  Symbol support vote.svg วัดอาฮงศิลาวาส

  Symbol support vote.svg แก่งอาฮง

  Symbol support vote.svg หนองกุดทิง

  Symbol support vote.svg น้ำตกถ้ำพระ

  Symbol support vote.svg วันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ

  เครื่องอิสริยาภรณ์/ยศ ที่ได้รับ[แก้]

  ขอขอบคุณมากๆครับ

  Order of Lenin.svg
  Order of Lenin ribbon bar.png

  เครื่องอิสริยาภรณ์เลนิน
  ขอมอบให้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการวิกิสหภาพโซเวียตทุกคนครับ --Tvcccp (cn:Yesona) (Talk) 10:34, 25 พฤศจิกายน 2560 (ICT)

  ดาวเกียรติยศที่ได้รับ[แก้]

  ขอขอบคุณมากๆครับ

  Exceptional newcomer2 (no border).gif รางวัลผู้มาใหม่สุดเจ๋ง
  คุณคือผู้ใช้ใหม่ที่มีความกระตือรือร้นต่อส่วนร่วมวิกิพีเดียมากครับ ผมมอบดาวนี้ให้ครับ--บุญพฤทธิ์ ทวนทัย (cn:Dr.Man) (พูดคุย) 20:10, 18 พฤศจิกายน 2560 (ICT)

  แผ่นพับโครงการวิกิความพิการ[แก้]

  ขอขอบคุณ โครงการวิกิความพิการ WikiProject Disability leaflet front copy.png

  โครงการที่เข้ารวม[แก้]

  Russian Imperial Crown.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิพระมหากษัตริย์
  EuroTailandia.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิประเทศไทย
  MontreGousset001.jpgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิประวัติศาสตร์
  Flag of Buddhism.svgผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
  โครงการวิกิพระพุทธศาสนา
  Sciences humaines.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิการศึกษา
  Christian cross.svgผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
  โครงการวิกิศาสนาคริสต์
  A coloured voting box.svgผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
  โครงการวิกิการเมือง
  Supply-demand-right-shift-demand.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิเศรษฐศาสตร์
  School.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิสถานศึกษา
  Drawing-Gay flag.pngผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิแอลจีบีทีศึกษา
  Crystal kthememgr.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิกล่องผู้ใช้
  Gray219.pngผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิกายวิภาคศาสตร์
  Nuvola apps edu mathematics-p.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิคณิตศาสตร์
  Handicapped Accessible sign.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิความพิการ
  Jordens inre.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิธรณีวิทยา
  Crystal energy.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิพลังงาน
  Wind-turbine-icon.svgผู้ใช้คนนี้สนับสนุน
  พลังงานทดแทน
  ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิภูมิศาสตร์
  Rotating earth (huge).gif
  Aegopodium podagraria1 ies.jpgผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
  โครงการวิกิสิ่งแวดล้อม
  Maysak seen from the ISS 6.jpgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิพายุหมุนเขตร้อน
  ContinentAsia.svgผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
  โครงการวิกิทวีปเอเชีย
  WAM logo without text.svgผู้ใช้นี้มีส่วนร่วมในเดือนแห่งเอเชีย
  Flag-Map of the North American Union.pngผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
  โครงการวิกิทวีปอเมริกาเหนือ
  European stars.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิทวีปยุโรป
  大洋.pngผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิโอเชียเนีย.
  Flag of France.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิก
  โครงการวิกิประเทศฝรั่งเศส
  WikiProject Germanyผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
  โครงการวิกิประเทศเยอรมนี
  Coat of Arms of the Russian Federation.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิประเทศรัสเซีย
  Flag of Russia.svgผู้ใช้คนนี้มีความสนใจประเทศรัสเซีย
  Flag of Sweden.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิประเทศสวีเดน
  UK Outline and Flag.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิสหราชอาณาจักร
  Outline of Ukraine.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิประเทศยูเครน
  Coat of arms of Hungary (oak and olive branches).svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิประเทศฮังการี
  Flag of England.svgผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
  โครงการวิกิประเทศอังกฤษ
  ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิระบบสุริยะ
  Pictograms-nps-hospital-2.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิโรงพยาบาล
  Pentacle 3.svgผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
  โครงการวิกิสิ่งลี้ลับ
  System-installer.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิซอฟต์แวร์
  5mm-35 SMc Ammo.jpgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิอาวุธปืน
  Chamomile@original size.jpgผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
  โครงการวิกิพฤกษา
  สมุนไพร logo.png ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม โครงการวิกิสมุนไพร
  Face-monkey.svgผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
  โครงการวิกิสัตววิทยา
  718smiley.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิคอเมดี
  Crystal Clear app Startup Wizard.pngผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิมายากล
  Exquisite-Controller.pngผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิวิดีโอเกม
  Star Wars logo.jpgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิสตาร์วอร์ส
  ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิก
  โครงการวิกิอัลบั้มเพลง
  Badminton racquet.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิแบดมินตัน
  Boxing gloves.jpgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิมวยสากล
  Volleyball shadow attack.gifผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิวอลเลย์บอล
  Gama2 crop.jpgผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
  โครงการวิกิประเทศเกาหลี
  書.svgผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
  โครงการวิกิประเทศญี่ปุ่น
  Flag of India.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิประเทศอินเดีย
  National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิประเทศอินโดนีเซีย
  Emblem of Israel.svgผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
  โครงการวิกิประเทศอิสราเอล
  Flag of South Africa.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิประเทศแอฟริกาใต้
  Great Seal of the United States (obverse).svgผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
  โครงการวิกิสหรัฐ
  Flag of ASEAN.svgผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
  โครงการวิกิอาเซียน