รายพระนามและชื่อประมุขแห่งรัฐของกัมพูชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประมุขแห่งรัฐกัมพูชา
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
(ในฐานะพระมหากษัตริย์กัมพูชา)

ตั้งแต่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2004
การเรียกขานHis Majesty
จวนพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
ผู้แต่งตั้งกรมปรึกษาราชบัลลังก์
สถาปนา19 ตุลาคม ค.ศ. 1860
คนแรกพระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร (ในฐานะพระมหากษัตริย์กัมพูชา)

ตำแหน่งประมุขรัฐแห่งประเทศกัมพูชา หลังจากที่พระนโรดม สุรามฤตเสด็จสวรรคตเมื่อ 3 เมษายน พ.ศ. 2503 แล้ว จนถึงการขึ้นครองราชย์อีกครั้งของพระนโรดม สีหนุเมื่อ 24 กันยายน พ.ศ. 2536 มีความผันแปรไปตามระบอบการปกครองที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาดังกล่าว ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนามประมุขรัฐของกัมพูชา(2503 - 2536)[แก้]

(วันที่ที่เป็นตัวเอียงบ่งชี้ถึง การดำรงตำแหน่งโดยพฤตินัย)

# ชื่อ
(เกิด–ตาย)
(ตำแหน่ง)
รูป เริ่มดำรงตำแหน่ง สิ้นสุด สังกัดพรรค
ราชอาณาจักรกัมพูชา
จวบ เฮล
(2452–ประมาณ 2518)
รักษาการประมุขรัฐ
3 เมษายน 2503 6 เมษายน 2503 พรรคสังคม
สมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์มุนีเรศ
(2452–2518)
ประธานคณะผู้สำเร็จราชการ
6 เมษายน 2503 13 มิถุนายน 2503 ไม่สังกัดพรรค
จวบ เฮล
(2452–ประมาณ 2518)
รักษาการประมุขรัฐ
13 มิถุนายน 2503 20 มิถุนายน 2503 พรรคสังคม
1 สมเด็จพระนโรดม สีหนุ
(2465–2555)
สมเด็จพระประมุขรัฐ
20 มิถุนายน 2503 18 มีนาคม 2513 พรรคสังคม
เจง เฮง
(2459–2539)
รักษาการประมุขแห่งรัฐ
21 มีนาคม 2513 9 ตุลาคม 2513 พรรคสังคม
สาธารณรัฐเขมร
2 เจง เฮง
(2459–2539)
ประมุขแห่งรัฐ
9 ตุลาคม 2513 10 มีนาคม 2515 ไม่สังกัดพรรค
3 ลน นล
(2456-2528)
ประธานาธิบดี
10 มีนาคม 2515 1 เมษายน 2518 กองทัพแห่งชาติเขมร/พรรคสาธารณรัฐสังคมนิยม
นายพลเซากัม คอย
(2458-2551)
รักษาการประธานาธิบดี
1 เมษายน 2518 12 เมษายน 2518 กองทัพแห่งชาติเขมร/พรรคสาธารณรัฐสังคมนิยม
นายพล สัก สุตสคาน
(2471-2537)
ประธานคณะกรรมการสูงสุด
12 เมษายน 2518 17 เมษายน 2518 กองทัพแห่งชาติเขมร
กัมพูชาประชาธิปไตย
(1) สมเด็จพระนโรดม สีหนุ
(2465– )
ประมุขรัฐ
17 เมษายน 2518 11 เมษายน 2519 แนวร่วมสหภาพแห่งชาติเขมร
4 เขียว สัมพัน
(1931– )
ประธานสภาเปรซิเดียม
11 เมษายน 2519 7 มกราคม 2522 พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา
สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา
5 เฮง สำริน
(2477– )
ประธานสภาประชาชนปฏิวัติ
7 มกราคม 2522 27 มิถุนายน 2524 พรรคประชาชนกัมพูชา/พรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชา
เฮง สำริน
(2477– )
ประธานสภาแห่งรัฐ
27 มิถุนายน 2524 1 พฤษภาคม 2532
รัฐกัมพูชา
5 เฮง สำริน
(2477–)
ประธานสภาแห่งรัฐ
1 พฤษภาคม 2532 6 เมษายน 2535 พรรคประชาชนกัมพูชา/พรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชา
6 เจีย ซีม
(1932– )
ประธานสภาแห่งรัฐ
6 เมษายน 2535 14 มิถุนายน 2536 พรรคประชาชนกัมพูชา
สมเด็จพระนโรดม สีหนุ
(2465– )
ประธานสภาสูงสุดแห่งชาติ
20 พฤศจิกายน 2534 14 มิถุนายน 2536 ฟุนซินเปก
(1) สมเด็จพระนโรดม สีหนุ
(2465– )
สมเด็จพระประมุขรัฐ
14 มิถุนายน 2536 24 กันยายน 2536 ไม่สังกัดพรรค