ศาสนาในประเทศสิงคโปร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ศาสนาในประเทศสิงคโปร์ (สำมะโน พ.ศ. 2563)[1][2][3]

  พุทธ (31.1%)
  คริสต์ (18.9%)
  อิสลาม (15.6%)
  ฮินดู (5.0%)
  ซิกข์และศาสนาอื่น ๆ (0.6%)

ศาสนาในประเทศสิงคโปร์ มีความโดดเด่นด้านความหลากหลายจากการอาศัยอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุลักษณ์ กล่าวกันว่าประเทศสิงคโปร์คือ "หม้อหลอม" ของที่รวมศาสนาต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ในสิงคโปร์เป็นผู้นับถือศาสนา องค์กรศาสนานานาชาติสิงคโปร์ (Inter-Religious Organisation, Singapore) ได้ให้การรับรองศาสนา 10 ศาสนา[4] จากการวิเคราะห์ของสำนักวิจัยพิวเมื่อ พ.ศ. 2557 พบว่าประเทศสิงคโปร์เป็นชาติที่มีศาสนาหลากหลายมากที่สุด[5]

ศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในประเทศสิงคโปร์คือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 31.1 ของพลเมืองที่ระบุตนเองว่านับถือศาสนานี้ตามสำมะโนล่าสุดใน พ.ศ. 2563 ผู้นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีน โดยมีประชากรที่มีเชื้อสายจีนร้อยละ 40.4 ที่ระบุว่านับถือศาสนานี้ และยังมีผู้นับถือศาสนาพุทธที่ไม่ได้มีเชื่อสายจีนจำนวนหนึ่งด้วย รองลงมาคือผู้ที่ไม่นับถือศาสนา (อเทวนิยม aอไญยนิยม หรือวิถีชีวิตนอกศาสนาอื่น ๆ) คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาคือคริสต์ที่ร้อยละ 18.9% อิสลามร้อยละ 15.6 โดยผู้นับถือส่วนใหญ่มีเชื้อสายมลายู แม้ว่าจะมีผู้นับถือที่มีเชื้อสายอินเดียด้วย รองลงมาอีกคือลัทธิเต๋าที่ร้อยละ 8 และศาสนาฮินดูที่ร้อยละ 5 โดยผู้นับถือส่วนใหญ่มีเชื้อสายอินเดีย[1]

การยอมรับความต่างทางศาสนา[แก้]

รัฐบาลสิงคโปร์ให้การยอมรับความต่างทางศาสนาอย่างเป็นทางการ และส่งเสริมความสามัคคีทางศาสนาระหว่างศาสนาต่าง ๆ ที่พบในสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม มีบางศาสนาหรือนิกายที่ถูกทางรัฐบาลแบน เนื่องจากถือเป็นลัทธิ เช่น พยานพระยะโฮวาและโบสถ์แห่งความสามัคคี โดยผู้นับถือทำพิธีทางศาสนาในที่ลับ[6][7][8]

สถิติและประชากรศาสตร์[แก้]

การสำรวจสำมะโนครัวประชากรสิงคโปร์ มีการลงรายละเอียดด้านเชื้อชาติและศาสนาในช่วงเวลา 5-10 ปี จำนวนผู้นับถือศาสนาใน 4 ทศวรรษก่อนหน้า มีจำนวนดังนี้:[9][10][2][11]

กลุ่ม
ศาสนา
ร้อยละประชากร
2523
ร้อยละประชากร
2533
ร้อยละประชากร
2543
ร้อยละประชากร
2553
ร้อยละประชากร
2558
ร้อยละประชากร
2563[1]
พุทธ 26.7% 31.1% 42.5% 33.3% 33.2% 31.1%
ไม่มีศาสนา 13.1% 14.3% 14.8% 17.0% 18.4% 20.0%
คริสต์ 9.9% 12.5% 14.6% 18.4% 18.8% 18.9%
โรมันคาทอลิก n/a n/a 4.8% 7.1% 6.8% 7.0%
โปรเตสแตนต์และนิกายอื่น ๆ n/a n/a 9.8% 11.3% 12.0% 11.9%
อิสลาม 16.2% 15.4% 14.9% 14.7% 14.0% 15.6%
ลัทธิเต๋า 30.0% 22.4% 8.5% 10.9% 10.0% 8.8%
ฮินดู 3.6% 3.7% 4.0% 5.1% 5.0% 5.0%
อื่น ๆ 0.5% 0.6% 0.6% 0.7% 0.6% 0.6%

จำนวนชาวสิงคโปร์ที่นับถือศาสนา แบ่งตามเชื้อชาติ ในช่วง 4 ทศวรรษก่อนหน้า แบ่งได้ดังนี้:

ศาสนา / สำมะโน 2523 2533 2543 2553 2563
จีน
พุทธ 34.3% 39.5% 53.6% 43.0% 40.3%
ไม่มี 16.4% 17.6% 18.6% 21.8% 25.7%
คริสต์ 10.9% 14.1% 16.5% 20.1% 21.6%
ลัทธิเต๋า 38.2% 28.5% 10.8% 14.4% 11.6%
อื่น ๆ 0.2% 0.3% 0.5% 0.7% 0.8%
มลายู
อิสลาม 99.6% 99.7% 99.5% 98.7% 98.8%
อื่น ๆ 0.3% 0.2% 0.4% 1.1% 0.8%
ไม่มี 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4%
อินเดีย
ฮินดู 56.5% 53.2% 55.4% 59.0% 57.3%
อิสลาม 21.8% 26.3% 25.6% 21.7% 23.4%
คริสต์ 12.5% 12.8% 12.1% 12.8% 12.6%
อื่น ๆ 8.2% 6.9% 6.3% 5.4% 4.6%
ไม่มี 1.0% 0.8% 0.6% 1.1% 2.1%

จำนวนที่ระบุข้างบนทั้งหมดนับเฉพาะพลเมืองในประเทศเท่านั้น ไม่รวมประชากรที่ไม่ใช่พลเมือง

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 "20% of Singapore residents have no religion, an increase from the last population census". CNA (ภาษาอังกฤษ). 2021-06-16. สืบค้นเมื่อ 2021-06-17.
 2. 2.0 2.1 "Census of Population 2020: Religion" (PDF). Department of Statistics Singapore. 16 June 2021. สืบค้นเมื่อ 25 June 2021.
 3. "Singapore". CIA World Factbook. สืบค้นเมื่อ 6 June 2021.
 4. "Introducing Singapore's IRO – Inter-Religious Organisation" (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). สืบค้นเมื่อ 2019-09-14.
 5. "Global Religious Diversity". Pew Research. 4 April 2014. สืบค้นเมื่อ 15 April 2014.
 6. "Just Like Us: Inside the Lives of Singapore's Jehovah's Witnesses". RICE (ภาษาอังกฤษแบบบริติช). 2017-06-24. สืบค้นเมื่อ 2019-09-14.
 7. "2010 International Religious Freedom Report 2010: Singapore", U. S. State Department, 17 November 2010, As Retrieved 15 January 2011
 8. "International Religious Freedom Report for 2013: Singapore". U.S. State Department. สืบค้นเมื่อ 28 June 2015.
 9. "Demographic Characteristics, Education, Language and Religion" (PDF), Singapore Census 2010, Statistical Release 1, p. 11, คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 16 May 2017, สืบค้นเมื่อ 1 April 2015
 10. "Census of Population 2010 Statistical Release 1" (PDF). Department of Statistics. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2013. สืบค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2014.
 11. Saw Swee-Hock. The Population of Singapore (Third Edition). Institute of Southeast Asian Studies, 2012. ISBN 9814380989. Percentage of religious groups from the censuses of 1980, 1990, 2000 and 2010 at page 42.