ศาสนาในประเทศสิงคโปร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศาสนสถานในศาสนาฮินดูตั้งอยู่ติดกับอารามในศาสนาพุทธเบื้องหลัง

ศาสนาในประเทศสิงคโปร์ มีความโดดเด่นด้านความหลากหลายจากการอาศัยอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุลักษณ์ กล่าวกันว่าประเทศสิงคโปร์คือ "หม้อหลอม" ของที่รวมศาสนาต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ในสิงคโปร์เป็นผู้นับถือศาสนา องค์กรศาสนานานาชาติสิงคโปร์ (Inter-Religious Organisation, Singapore) ได้ให้การรับรองศาสนา 10 ศาสนา จากการวิเคราะห์ของสำนักวิจัยพิวเมื่อ พ.ศ. 2557 พบว่าประเทศสิงคโปร์เป็นชาติที่มีศาสนาหลากหลายมากที่สุด[1]

จากการสำรวจสำมะโนครัวประชากรเมื่อ พ.ศ. 2558 พบว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศสิงคโปร์นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.2 โดยมากเป็นชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีนคิดเป็นร้อยละ 42.29[2] ศาสนาที่มีผู้นับถือรองลงมาคือศาสนาคริสต์ร้อยละ 18.7, ไม่นับถือศาสนาร้อยละ 17.5, ศาสนาอิสลามร้อยละ 14, ศาสนาพื้นบ้านจีนและลัทธิเต๋าร้อยละ 11, ศาสนาฮินดูร้อยละ 5 ศาสนาซิกข์และอื่น ๆ ร้อยละ 0.9[2]

ประชากรศาสตร์[แก้]

การสำรวจสำมะโนครัวประชากรสิงคโปร์ มีการลงรายละเอียดด้านเชื้อชาติและศาสนาในช่วงเวลา 5-10 ปี ดังนี้[3][4][2][5]

ศาสนา 2523 2533 2543 2553 2558
พุทธ 26.7% 31.1% 42.5% 33.3% 33.2%
เต๋าและพื้นบ้าน 30.0% 22.4% 8.5% 10.9% 11.0%
คริสต์ 9.9% 12.5% 14.6% 18.4% 18.7%
คาทอลิก 4.8% 7.1% 6.7%
โปรเตสแตนต์และไม่คาทอลิก 9.8% 11.3% 12.0%
ไม่นับถือศาสนา 13.1% 14.3% 14.8% 17.0% 17.5%
อิสลาม 16.2% 15.4% 14.9% 14.7% 14.0%
ฮินดู 3.6% 3.7% 4.0% 5.1% 5.0%
อื่น ๆ 0.5% 0.6% 0.6% 0.7% 0.6%

อ้างอิง[แก้]

  1. "Global Religious Diversity". Pew Research. สืบค้นเมื่อ 15 April 2014.
  2. 2.0 2.1 2.2 Statistics Singapore: 2015 General Household Survey Archived 5 May 2017 at the Wayback Machine.. Religion data Archived 9 April 2016 at the Wayback Machine.
  3. "Demographic Characteristics, Education, Language and Religion" (PDF), Singapore Census 2010, Statistical Release 1, p. 11, คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 16 May 2017, สืบค้นเมื่อ 1 April 2015
  4. "Census of Population 2010 Statistical Release 1" (PDF). Department of Statistics. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 13 November 2013. สืบค้นเมื่อ 2 February 2014.
  5. Saw Swee-Hock. The Population of Singapore (Third Edition). Institute of Southeast Asian Studies, 2012. ISBN 9814380989. Percentage of religious groups from the censuses of 1980, 1990, 2000 and 2010 at page 42.