ศาสนาในประเทศสิงคโปร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศาสนสถานในศาสนาฮินดูตั้งอยู่ติดกับอารามในศาสนาพุทธเบื้องหลัง

ศาสนาในประเทศสิงคโปร์ มีความโดดเด่นด้านความหลากหลายจากการอาศัยอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุลักษณ์ กล่าวกันว่าประเทศสิงคโปร์คือ "หม้อหลอม" ของที่รวมศาสนาต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ในสิงคโปร์เป็นผู้นับถือศาสนา องค์กรศาสนานานาชาติสิงคโปร์ (Inter-Religious Organisation, Singapore) ได้ให้การรับรองศาสนา 10 ศาสนา จากการวิเคราะห์ของสำนักวิจัยพิวเมื่อ พ.ศ. 2557 พบว่าประเทศสิงคโปร์เป็นชาติที่มีศาสนาหลากหลายมากที่สุด[1]

จากการสำรวจสำมะโนครัวประชากรเมื่อ พ.ศ. 2558 พบว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศสิงคโปร์นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.2 โดยมากเป็นชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีนคิดเป็นร้อยละ 42.29[2] ศาสนาที่มีผู้นับถือรองลงมาคือศาสนาคริสต์ร้อยละ 18.7, ไม่นับถือศาสนาร้อยละ 17.5, ศาสนาอิสลามร้อยละ 14, ศาสนาพื้นบ้านจีนและลัทธิเต๋าร้อยละ 11, ศาสนาฮินดูร้อยละ 5 ศาสนาซิกข์และอื่น ๆ ร้อยละ 0.9[2]

การสำรวจสำมะโนครัวประชากร พ.ศ. 2563 พบว่าประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 31.1 โดยมากเป็นชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีน คิดเป็นร้อยละ 40.4 และพบว่าผู้ไม่นับถือศาสนา ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนศาสนาพุทธมีผู้นับถือลดลงอย่างมาก[3]

ประชากรศาสตร์[แก้]

การสำรวจสำมะโนครัวประชากรสิงคโปร์ มีการลงรายละเอียดด้านเชื้อชาติและศาสนาในช่วงเวลา 5-10 ปี ดังนี้[3][4][5][2][6]

ศาสนา 2523 2533 2543 2553 2558 2563
พุทธ 26.7% 31.1% 42.5% 33.3% 33.2% 31.1%
เต๋าและพื้นบ้าน 30.0% 22.4% 8.5% 10.9% 11.0% 8.8%
คริสต์ 9.9% 12.5% 14.6% 18.4% 18.7% 18.9%
คาทอลิก 4.8% 7.1% 6.7% 7.0%
โปรเตสแตนต์และไม่คาทอลิก 9.8% 11.3% 12.0% 11.9%
ไม่นับถือศาสนา 13.1% 14.3% 14.8% 17.0% 17.5% 20.0%
อิสลาม 16.2% 15.4% 14.9% 14.7% 14.0% 15.6%
ฮินดู 3.6% 3.7% 4.0% 5.1% 5.0% 5.0%
อื่น ๆ 0.5% 0.6% 0.6% 0.7% 0.6% 0.6%

อ้างอิง[แก้]

  1. "Global Religious Diversity". Pew Research. สืบค้นเมื่อ 15 April 2014.
  2. 2.0 2.1 2.2 Statistics Singapore: 2015 General Household Survey เก็บถาวร 5 พฤษภาคม 2017 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. Religion data เก็บถาวร 9 เมษายน 2016 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  3. 3.0 3.1 "Census 2020" (PDF). Singapore Department of Statistics. สืบค้นเมื่อ 16 June 2021.
  4. "Demographic Characteristics, Education, Language and Religion" (PDF), Singapore Census 2010, Statistical Release 1, p. 11, คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 16 May 2017, สืบค้นเมื่อ 1 April 2015
  5. "Census of Population 2010 Statistical Release 1" (PDF). Department of Statistics. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2013. สืบค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2014.
  6. Saw Swee-Hock. The Population of Singapore (Third Edition). Institute of Southeast Asian Studies, 2012. ISBN 9814380989. Percentage of religious groups from the censuses of 1980, 1990, 2000 and 2010 at page 42.