การเลือกตั้งในกัมพูชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การเลือกตั้งในกัมพูชามีสองระดับคือสมัชชาแห่งชาติ (ภาษาเขมร: រដ្ឋសភាជាតិ, Radhsphea) มีสมาชิก 123 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี และพฤฒสภา(ภาษาเขมร: ព្រឹទ្ធសភា, Sénat) มีสมาชิก 61 คน แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ตามคำแนะนำของพรรคการเมืองในสมัชชาแห่งชาติ กัมพูชาเป็นประเทศที่มีพรรคการเมืองเด่นพรรคเดียว คือพรรคประชาชนกัมพูชา

หลังจากมีการลงนามในสนธิสัญญาปารีส พ.ศ. 2534 ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดสงครามกลางเมืองและการรุกรานของต่างชาติ และการสิ้นสุดการมีกองกำลังติดอาวุธภายในประเทศ (เขมรแดง) เมื่อ พ.ศ. 2541 กัมพูชามีการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2536 2541 และ 2546 การเลือกตั้งครั้งแรกจัดตั้งโดยอันแทค การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 และสภาชุมชนที่ได้รับเลือกนี้ไปเลือกสมาชิกพฤฒสภาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549

พรรคการเมืองที่มีความโดดเนในกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาได้แก่ พรรคประชาชนกัมพูชา พรรคฟุนซินเปก พรรคสมรังสี พรรคประชาชนกัมพูชาได้ชัยชนะในการเลือกตั้ง 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 แต่ได้เสียงไม่ถึงสองในสามจึงไม่พอจัดตั้งรัฐบาล การจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นสำเร็จเมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 โดยเป็นรัฐบาลผสมระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชา และพรรคฟุนซินเปก[1]

ต้นปี พ.ศ. 2549 พรรคประชาชนกัมพูชาประสบความสำเร็จในการแก้รัฐธรรมนูญ ให้พรรคที่มีคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ 50 หรือพรรคที่มีเสียงส่วนใหญ่ในสมัชชาแห่งชาติได้จัดตั้งรัฐบาล ซึ่งเป็นการลดโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลผสมในอนาคต

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]