วิกิพีเดีย:โครงการวิกิวอลเลย์บอล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หน้าหลัก   โครงการ
โครงการวิกิวอลเลย์บอล
หน้าโครงการ
สถานีย่อย
บทความวอลเลย์บอล
สมาชิก
อื่น ๆ
แม่แบบ
● {{บทความวอลเลย์บอล}} (หน้าพูดคุย)
● {{User WikiVolleyball}} (หน้าผู้ใช้)
บทความวอลเลย์บอล ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  0 0
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  0 0
ดี 9 9
พอใช้ 99 99
โครง 466 466
รายชื่อ 84 84
จัดระดับแล้ว 658 658
ยังไม่ได้จัดระดับ 64 64
ทั้งหมด 722 722

      

ยินดีตอนรับสู่ โครงการวิกิ ที่เกี่ยวข้องกับ วอลเลย์บอล โดยหน้านี้และหน้ารองที่ปรากฏจะประกอบด้วข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทความในหัวข้อนี้ หากคุณอยากมีส่วนในการช่วยเหลือ, กรุณาเข้าไปสอบถามได้ในหน้าอภิปราย หรือเขียนบทความข้อคุณลงข้างล่างนี้

ส่วนแนะนำ

ขอบเขต

โครงการวิกินี้จุดประสงค์หลักเพื่อสร้างและจัดการมาตรฐานสำหรับบทความที่เกี่ยวข้องกับวอลเลย์บอล เพื่อพัฒนาบทความให้มีโครงสร้างที่ดีและได้งานเขียนบทความที่มีคุณภาพ และอาจจะกลายเป็นบทความคัดสรร และเพื่อทำให้การค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องกับวอลเลย์บอลสามารถค้นหาได้ง่าย

เป้าหมาย

  1. เขียนเกี่ยวกับนักวอลเลย์บอลที่มีชื่อเสียงและการแข่งขันทั่วโลก
  2. เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้อง สำหรับบทความทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกีฬาวอลเลย์บอล
  3. แบ่งเรื่องของวอลเลย์บอลในหัวข้อย่อยที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความง่ายต่อการค้นหา
  4. เพื่อให้ได้มาตรฐานในทุกบทความที่เกี่ยวข้องกับกีฬาวอลเลย์บอล
  5. เพื่อให้มีคู่มือการเขียน
  6. ปรับปรุงบทความที่ยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมดให้เป็นบทความที่มีมาตรฐาน

แม่แบบในโครงการ

แบนเนอร์หน้าอภิปราย

สิ่งที่พิมพ์ สิ่งที่แสดงผล
{{บทความวอลเลย์บอล}}
โครงการวิกิวอลเลย์บอล เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิวอลเลย์บอลและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับวอลเลย์บอล ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิวอลเลย์บอล หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ
{{โครงวอลเลย์บอล}}
{{โครงนักวอลเลย์บอล}}
{{User WikiVolleyball}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิวอลเลย์บอล

หมวดหมู่ทั้งหมด

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์