ความสัมพันธ์กับต่างประเทศของลาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศของลาวนั้นหลังจากที่ขบวนการปะเทดลาวขึ้นครองอำนาจ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เข้าร่วมเป็นรัฐบริวารของสหภาพโซเวียตและพึ่งพาความช่วยเหลือของสหภาพโซเวียตอย่างมาก นอกจากนั้น ลาวยังมีความสัมพันธ์ที่พิเศษกับเวียดนาม และลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือกันใน พ.ศ. 2520 ซึ่งทำให้เกิดความตึงเครียดกับจีนหลังจากที่ลาวพ้นจากการโดดเดี่ยวของนานาชาติ ได้ขยายความสัมพันธ์ทางต่างประเทศกับประเทศอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สวีเดน และอินเดีย ความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สภาวะปกติใน พ.ศ. 2547 ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 และสมัครเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในพ.ศ. 2541 และเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนใน พ.ศ. 2548 และยังเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศอีกหลายองค์กร

ความสัมพันธ์ทวิภาคี[แก้]

สาธารณรัฐประชาชนจีน[แก้]

ความสัมพันธ์กับจีนได้พัฒนาขึ้น แม้ว่าในระหว่างสงครามเวียดนามและสงครามจีน-เวียดนาม พ.ศ. 2522 ทำให้มีความตึงเครียดระหว่างลาว-จีน จนเข้าสู่สภาวะปกติใน พ.ศ. 2532

ฝรั่งเศส[แก้]

หลังจากทำสนธิสัญญากับสยามใน พ.ศ. 2436 และ พ.ศ. 2447 ฝรั่งเศสได้รวมลาวเข้ากับอินโดจีนฝรั่งเศส ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นเข้ายึดครองอินโดจีนฝรั่งเศส เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม กลุ่มลาวอิสระได้ประกาศเอกราชของลาว แต่ใน พ.ศ. 2489 กองทัพฝรั่งเศสเข้ามายึดครองลาวอีกครั้ง และให้เอกราชที่จำกัดแก่ลาว ระหว่างสงครามอินโดจีนครั้งที่ 1 พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนได้จัดตั้งขบวนการปะเทดลาวเพื่อเรียกร้องเอกราชของลาว ลาวได้เอกราชที่สมบูรณ์หลังสนธิสัญญาเจนีวา พ.ศ. 2497 ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอยู่ในระดับปกติ

ไทย[แก้]

ไทยเป็นเส้นทางหนึ่งที่ช่วยให้ลาวสามารถออกสู่ทะเลได้ ทำให้มีความสัมพันธ์ทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม แต่ทั้งสองประเทศมีความขัดแย้งกันเรื่องพรมแดน ดังเช่นที่เคยเกิดการปะทะใน พ.ศ. 2530 ในปัจจุบันมีการสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างสองประเทศ

สหรัฐอเมริกา[แก้]

ความสัมพันธ์ระหว่างลาวและสหรัฐอเมริกาเริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2493 ซึ่งลาวได้รับเอกราชที่จำกัดในสหภาพฝรั่งเศส ความสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่ในระดับนี้จนถึง พ.ศ. 2497 สหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือแก่ลาวฝ่ายขวาระหว่างสงครามกลางเมืองลาว ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศดีขึ้นอีกครั้งหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ปัจจุบัน สหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือแก่ลาว

เวียดนาม[แก้]

เมื่อมีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใน พ.ศ. 2518 ลาวมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเวียดนามเป็นพิเศษ ในปัจจุบัน แม้ว่าลาวจะติดต่อกับจีนและไทยมากขึ้น แต่ลาวกับเวียดนามก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งทางเศรษฐกิจและการลงทุน[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. Brown, MacAlister and Joseph J. Zasloff. "Relations with Vietnam". Laos: a country study (Andrea Matles Savada, editor). Library of Congress Federal Research Division (July 1994). This article incorporates text from this source, which is in the public domain.