ประชากรศาสตร์พม่า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความนี้ว่าด้วยลักษณะประชากรของประเทศพม่า รวมถึงความหนาแน่นของประชากร ชาติพันธุ์ ระดับการศึกษา สาธารณสุข สถานภาพทางเศรษฐกิจ การนับถือศาสนา เป็นต้น

จำนวน[แก้]

รัฐบาลพม่าได้สำรวจประชากร โดยประกอบด้วยชนชาติต่าง ๆ กว่า 135 เชื้อชาติ โดยมีชนชาติหลัก 8 ชนชาติ รวมถึงชาวพม่า (68%), ชาวไทใหญ่ (9%), ชาวกะเหรี่ยง (7%), ชาวยะไข่ (4%), ชาวมอญ (2%), ชาวกะยา และชาวกะชีน

ลักษณะประชากร[1][แก้]

ช่วงปี (ค.ศ.) จำนวนคนเกิด

(คน/ปี)

จำนวนคนตาย

(คน/ปี)

เปลี่ยนแปลง

(คน/ปี)

อัตราเกิด

(ต่อ 1,000 คน)

อัตราตาย

(ต่อ 1,000 คน)

อัตราเพิ่ม

(ต่อ 1,000 คน)

อัตราการเจริญพันธุ์ (คน) อัตราการตายของทารก

(ต่อ 1,000 คน)

1950–1955 856 000 515 000 341 000 47.5 28.6 18.9 6.00 212.8
1955–1960 885 000 466 000 419 000 44.4 23.4 21.0 6.00 175.2
1960–1965 928 000 454 000 475 000 41.9 20.5 21.4 6.10 155.7
1965–1970 993 000 426 000 567 000 40.1 17.2 22.9 6.10 131.1
1970–1975 1 092 000 418 000 674 000 39.2 15.0 24.2 5.90 112.7
1975–1980 1 068 000 402 000 666 000 34.2 12.9 21.4 4.90 97.5
1980–1985 1 085 000 421 000 664 000 31.5 12.2 19.2 4.30 93.0
1985–1990 1 100 000 445 000 656 000 29.2 11.8 17.4 3.80 89.7
1990–1995 1 017 000 418 000 598 000 25.0 10.3 14.7 3.10 76.1
1995–2000 969 000 405 000 564 000 22.3 9.3 13.0 2.65 65.4
2000–2005 881 000 408 000 473 000 19.3 8.9 10.4 2.25 59.8
2005–2010 846 000 417 000 428 000 17.9 8.9 9.1 2.08 55.0

การเกิด และ เสียชีวิต[2]

ปี ประชากร (x1000) จำนวนเกิดมีชีพ จำนวนตาย จำนวนเพิ่มตามธรรมชาติ อัตราเกิดมีชีพ (ต่อ 1,000 คน) อัตราตาย (ต่อ 1,000 คน) อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ อัตราเจริญพันธุ์รวม
2009 948 106 325 343 622 763 2,040
2010 965 937 346 205 619 732 2,030
2011 1 007 039 342 420 664 619 2,010
2012 856 279 250 874 605 405 2,010
2013 835 595 257 216 578 379
2014 51 419 18.8 2,290

โครงสร้างประชากร[แก้]

กลุ่มอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม %
รวม 30 139 447 30 836 546 60 975 993 100
0-4 2 892 346 2 843 804 5 736 150 9,41
5-9 3 019 538 2 933 751 5 953 054 9,76
10-14 3 061 725 2 939 751 6 001 476 9,84
15-19 2 939 176 2 830 830 5 770 006 9,46
20-24 2 804 028 2 729 466 5 533 494 9,07
25-29 2 608 652 2 578 175 5 186 827 8,51
30-34 2 378 395 2 414 221 4 792 616 7,86
35-39 2 134 820 2 212 315 4 347 135 7,13
40-44 1 868 709 1 984 907 3 853 616 6,32
45-49 1 604 910 1 737 570 3 342 480 5,48
50-54 1 325 584 1 459 978 2 785 562 4,57
55-59 1 081 479 1 213 529 2 295 008 3,76
60-64 838 871 962 728 1 801 599 2,95
65-69 647 286 766 066 1 413 352 2,32
70-74 477 948 593 666 1 071 614 1,76
75-79 335 405 449 974 785 379 1,29
80+ 120 575 186 050 306 625 0,50

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 บทความนี้รวมเอางานสาธารณสมบัติจากเดอะเวิลด์แฟกต์บุ๊ก