ตราแผ่นดินของกัมพูชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ตราแผ่นดินของกัมพูชา
Coat of arms of Cambodia.svg
รายละเอียด
ผู้ใช้ตรา รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
เริ่มใช้ 24 กันยายน พ.ศ. 2536
เครื่องยอด พระมหามงกุฎเปล่งรัศมี
ประคองข้าง ราชสีห์และคชสีห์
ฐานรองข้าง ลวดลายก้านขด
คำขวัญ เขมร: ព្រះចៅ ក្រុង កម្ពុជា
(พระเจ้ากรุงกัมพูชา)
อิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยยศพระราชาณาจักรกัมพูชา
ส่วนประกอบอื่น พานรองพระแสงขรรค์ใต้อุณาโลม, ฉัตรห้าชั้น 2 คัน

ตราแผ่นดินของกัมพูชา (พระราชอาณาจักรกัมพูชา) แบบปัจจุบัน ใช้เป็นตราประจำราชวงศ์กัมพูชาและใช้เป็นตราหน้าหมวกทหารกัมพูชาด้วย

ลักษณะ[แก้]

ตราแผ่นดินของกัมพูชาเป็นรูปฉลองพระองค์ครุยคลุมพานแว่นฟ้า อัญเชิญพระแสงขรรค์และเครื่องหมายอุณาโลมภายใต้พระมหามงกุฎเปล่งรัศมี มีลายช่อต่อออกมาจากกรรเจียกจรทั้งสองข้าง รูปดังกล่าวอยู่เหนือรูปดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์พระราชอาณาจักรกัมพูชา (Royal Order of Cambodia) และมีรูปลายก้านขดอยู่ใต้รูปฉลองพระองค์ครุยอีกชั้นหนึ่ง ถัดมาทางด้านข้างทั้ง 2 ด้านขนาบด้วยรูปฉัตร 5 ชั้น ซึ่งประคองโดยคชสีห์ทางด้านซ้าย และราชสีห์ทางด้านขวา เบื้องล่างสุดของรูปทั้งหมดเป็นแพรแถบแสดงข้อความว่า "ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជា" ("พระเจ้ากรุงกัมพูชา") ด้วยอักษรเขมรแบบอักษรมูล

ความหมายของสัญลักษณ์ในดวงตรามีดังต่อไปนี้[1]

  1. รัศมีที่เปล่งออกมาจากพระมหามงกุฎ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมเขมร
  2. ฉัตร 5 ชั้นทั้งสองคัน หมายถึง พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินี
  3. พระแสงขรรค์ หมายถึง พระราชอำนาจและความยุติธรรม
  4. ราชสิห์และคชสีห์ หมายถึง ปวงชนชาวกัมพูชาผู้ค้ำจุนราชบัลลังก์

ตราแผ่นดินของกัมพูชาในอดีต[แก้]

สมัยสาธารณรัฐเขมร[แก้]

สมัยกัมพูชาประชาธิปไตย[แก้]

ตราแผ่นดินของกัมพูชาในสมัยเขมรแดง (หรือในชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย) มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในบทที่ 12 มาตรา 17 ของรัฐธรรมนูญแห่งกัมพูชาประชาธิปไตยไว้ว่า "ในตราแผ่นดินเป็นรูประบบเขื่อนกั้นน้ำและคลองชลประทาน เป็นสัญลักขณ์บอกถึงเกษตรกรรมสมัยใหม่ โรงงานโรงหนึ่งเป็นสัญลักขณ์บอกถึงอุตสาหกรรม รูปทั้งหมดนี้อยู่ภายในพวงมาลัยรวงข้าวมีคำจารึกข้างใต้ว่า "กัมพูชาประชาธิปไตย"[2]" ข้อความดังกล่าวนี้บรรจุอยู่ในแพรแถบสีแดง และเขียนด้วยอักษรเขมรแบบอักษรเชรียง

สมัยสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://mengho.wordpress.com/about-cambodia/
  2. รัฐธรรมนูญแห่งกัมพูชาประชาธิปไตย บทที่ 12 มาตรา 17 ใน จินดา ดวงจินดา. รัฐธรรมนูญแห่งกัมพูชาประชาธิปไตยและบทวิเคราะห์. กรุงเทพฯ: แสงรุ้งการพิมพ์, 2521. (ดูฉบับแปลภาษาอังกฤษ)