ตราแผ่นดินของกัมพูชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตราแผ่นดินของกัมพูชา
รายละเอียด
ผู้ใช้ตรารัฐบาลในพระราชอาณาจักรกัมพูชา
เริ่มใช้
  • ค.ศ. 1953 (ใช้เป็นครั้งแรก)[1]
    * ค.ศ. 1993 (ใช้เป็นครั้งที่สองในปัจจุบัน)
เครื่องยอดพระมหามงกุฎเปล่งรัศมี
ประคองข้างราชสีห์และคชสีห์
ฐานรองข้างลวดลายก้านขด
คำขวัญเขมร: ព្រះចៅ ក្រុង កម្ពុជា
(พระเจ้ากรุงกัมพูชา)
อิสริยาภรณ์เครื่องอิสริยยศพระราชาณาจักรกัมพูชา
ส่วนประกอบอื่นพานรองพระแสงขรรค์ใต้อุณาโลม, ฉัตรห้าชั้น 2 คัน

ตราแผ่นดินของกัมพูชา (พระราชอาณาจักรกัมพูชา) แบบปัจจุบัน ใช้เป็นตราประจำราชวงศ์กัมพูชาและใช้เป็นตราหน้าหมวกทหารกัมพูชาด้วย

ลักษณะ[แก้]

ตราแผ่นดินราชอาณาจักรกัมพูชา (แบบที่ เอก ១) "รูปฉลองพระองค์ครุยคลุมพานแว่นฟ้า อัญเชิญพระแสงขรรค์และเครื่องหมายอุณาโลมภายใต้พระมหามงกุฎเปล่งรัศมีพันเกี่ยวด้วยเถาวัลย์ทอง มีพระแสงหอกไขว้ด้านหลัง ใช้ช่วงปี พ.ศ. 2480-2513
ตราแผ่นดินราชอาณาจักรกัมพูชา (แบบที่ ทวิ ២) ""รูปฉลองพระองค์ครุยคลุมพานแว่นฟ้า อัญเชิญพระแสงขรรค์และเครื่องหมายอุณาโลมภายใต้พระมหามงกุฎเปล่งรัศมี ขนาบด้วยฉัตร 5 ชั้นประคองโดยคชสีห์และราชสีห์" ใช้ในปัจจุบัน

ตราแผ่นดินของกัมพูชาในปัจจุบันใช้ (รูปแบบที่ทวิ ២) มีลักษณะเป็นรูปฉลองพระองค์ครุยคลุมพานแว่นฟ้า อัญเชิญพระแสงขรรค์และเครื่องหมายอุณาโลมภายใต้พระมหามงกุฎเปล่งรัศมี มีลายช่อต่อออกมาจากกรรเจียกจรทั้งสองข้าง รูปดังกล่าวอยู่เหนือรูปดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์พระราชอาณาจักรกัมพูชา (Royal Order of Cambodia) และมีรูปลายก้านขดอยู่ใต้รูปฉลองพระองค์ครุยอีกชั้นหนึ่ง ถัดมาทางด้านข้างทั้ง 2 ด้านขนาบด้วยรูปฉัตร 5 ชั้น ซึ่งประคองโดยคชสีห์ทางด้านซ้าย และราชสีห์ทางด้านขวา เบื้องล่างสุดของรูปทั้งหมดเป็นแพรแถบแสดงข้อความว่า "ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជា" ("พระเจ้ากรุงกัมพูชา") ด้วยอักษรเขมรแบบอักษรมูล

ความหมายของสัญลักษณ์ในดวงตรามีดังต่อไปนี้[2]

  1. รัศมีที่เปล่งออกมาจากพระมหามงกุฎ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมเขมร
  2. ฉัตร 5 ชั้นทั้งสองคัน หมายถึง พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินี
  3. พระแสงขรรค์ หมายถึง พระราชอำนาจและความยุติธรรม
  4. ราชสิห์และคชสีห์ หมายถึง ปวงชนชาวกัมพูชาผู้ค้ำจุนราชบัลลังก์

สมัยสาธารณรัฐเขมร[แก้]

สมัยกัมพูชาประชาธิปไตย[แก้]

ตราแผ่นดินของกัมพูชาในสมัยเขมรแดง (หรือในชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า กัมพูชาประชาธิปไตย) มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในบทที่ 12 มาตรา 17 ของรัฐธรรมนูญแห่งกัมพูชาประชาธิปไตยไว้ว่า "ในตราแผ่นดินเป็นรูประบบเขื่อนกั้นน้ำและคลองชลประทาน เป็นสัญลักขณ์บอกถึงเกษตรกรรมสมัยใหม่ โรงงานโรงหนึ่งเป็นสัญลักขณ์บอกถึงอุตสาหกรรม รูปทั้งหมดนี้อยู่ภายในพวงมาลัยรวงข้าวมีคำจารึกข้างใต้ว่า "กัมพูชาประชาธิปไตย"[3]" ข้อความดังกล่าวนี้บรรจุอยู่ในแพรแถบสีแดง และเขียนด้วยอักษรเขมรแบบอักษรเชรียง

สมัยสาธารณรัฐประชามานิตกัมพูชา[แก้]

พัฒนาการ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Vietnam, Laos, Cambodia. India, Pakistan, Nepal, Ceylon. Pergamon World Atlas.
  2. http://mengho.wordpress.com/about-cambodia/
  3. รัฐธรรมนูญแห่งกัมพูชาประชาธิปไตย บทที่ 12 มาตรา 17 ใน จินดา ดวงจินดา. รัฐธรรมนูญแห่งกัมพูชาประชาธิปไตยและบทวิเคราะห์. กรุงเทพฯ: แสงรุ้งการพิมพ์, 2521. (ดูฉบับแปลภาษาอังกฤษ เก็บถาวร 2007-03-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน)