อันนัม (รัฐในอารักขาฝรั่งเศส)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อันนัมในอารักขาของฝรั่งเศส

Trung Kỳ
พ.ศ. 2427–2488

พ.ศ. 2488–2492
ธงชาติอันนัม
ธงชาติ
อันนัมอยู่เวียดนามกลาง
อันนัมอยู่เวียดนามกลาง
สถานะดินแดนในอารักขาของ ฝรั่งเศส
เมืองหลวงเว้
ภาษาทั่วไปภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเวียดนาม
ศาสนา
พุทธ มหายาน, ลัทธิขงจื๊อ
การปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ภายใต้การบริหารอาณานิคม
(2428–2488)
ประวัติศาสตร์ 
• ก่อตั้ง
พ.ศ. 2427
• สิ้นสุด
พ.ศ. 2492
สกุลเงินFrench Indochinese piastre
ก่อนหน้า
ถัดไป
ราชวงศ์เหงียน
อินโดจีนของฝรั่งเศส
จักรวรรดิเวียดนาม
อินโดจีนของฝรั่งเศส
จักรวรรดิเวียดนาม
รัฐบาลกลางชั่วคราวเวียดนาม
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ เวียดนาม

อันนัมในอารักขาของฝรั่งเศส (Annam;เวียดนาม: An Nam) เอกสารไทยเรียก อานัม หรือ ญวนกลาง[1] เป็นดินแดนในอารักขาของฝรั่งเศสอยู่ทางตอนกลางของเวียดนาม โดยฝรั่งเศสเข้ามาปกครองใน พ.ศ. 2427 และกลายเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศสใน พ.ศ. 2430 ดินแดนอีกสองส่วนคือโคชินไชนา (Nam Kỳ) ทางใต้และตังเกี๋ย (Bắc Kỳ) ทางเหนือรวมอยู่ในอินโดจีนฝรั่งเศสด้วย ราชวงศ์เหงียนยังปกครองอันนัม โดยจักรพรรดิประทับที่เว้ ใน พ.ศ. 2492 รัฐในอารักขานี้ได้รวมเข้าในรัฐเวียดนาม หลังสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่งได้แบ่งแยกเป็นเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้

  1. กระทรวงมหาดไทย. การปกครองแคว้นลาวและเขมรของฝรั่งเศส (สังเขป). ม.ป.ท., 2483, หน้า 1