วิกิพีเดีย:โครงการวิกิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในวิกิพีเดีย โครงการวิกิ คือการรวบรวมหน้าเพื่อสำหรับบริหารเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหัวข้อ หรือกลุ่มหัวข้อเฉพาะ โดยไว้สำหรับชาววิกิพีเดียที่สนใจในหัวข้อที่เกี่ยวข้องใช้หน้าในโครงการวิกิเพื่อร่วมมือ และบริหารข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสารานุกรม ซึ่งไม่ใช่หน้าโดยตรงสำหรับการเขียนบทความ แต่เป็นหน้าสำหรับเก็บข้อมูล รายละเอียด และบริหารข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ช่วยในการจับกลุ่ม ร่วมมือ และวางแนวทางในการเขียนและแก้ไขบทความหรือฟังก์ชันวิกิพีเดียในเรื่องที่อยู่ในขอบเขตของโครงการ

ตัวอย่างเนื้อหาที่อาจมีในโครงการวิกิเช่น สถิติ รายชื่อสมาชิก บทความประจำเดือนที่ต้องการให้ร่วมมือแก้ไข แม่แบบ กล่องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แนวทาง หรือนโยบายการเขียนบทความ เป็นต้น

จัดตั้งโครงการใหม่[แก้]

  1. ศึกษาตัวอย่างจากโครงการที่มีอยู่แล้ว
  2. สร้างโครงการใหม่ภายใต้ชื่อ วิกิพีเดีย:โครงการวิกิ___ชื่อโครงการ___
  3. กำหนดขอบเขตของโครงการที่ต้องการจัดการ
  4. กำหนดหัวข้อที่ต้องทำ ต้องจัดการ
  5. ประกาศให้คนอื่นรู้ โดยใส่เพิ่มที่ {{ประกาศ}}

รายชื่อโครงการปัจจุบัน[แก้]

โครงการที่เชื่อมโยงจากหน้าหลัก[แก้]

บทความคัดสรร
โครงการที่ผลักดันให้ชาววิกิพีเดียพัฒนาคุณภาพในการเขียนบทความ โดยเมื่อผู้เขียนได้เขียนบทความเสร็จจะผ่านขั้นตอนการตรวจสอบจากชาววิกิพีเดีย และถ้าผ่านมาตรฐานที่กำหนด บทความจะได้รับสถานะ"บทความคัดสรร" และบทความคัดสรรจะปรากฏในหน้าหลักของวิกิพีเดียไทย
เหตุการณ์ปัจจุบัน
โครงการที่นำเสนอข่าว หรือเหตุการณ์ปัจจุบันโดยเขียนในลักษณะการรายงานข่าวสั้น และทำลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของข่าวนั้น โดยข่าวที่โดดเด่นจะแสดงในหน้าหลัก ผ่านทางแม่แบบ {{เรื่องจากข่าว}}
รู้ไหมว่า
โครงการแสดงเรื่องน่าสนใจในวิกิพีเดีย ซึ่งเนื้อหาจะเป็นเกร็ดข้อมูลสั้น แสดงในหน้าหลักและให้ผู้อ่านตามเข้าไปอ่านในตัวบทความ
วันนี้ในอดีต
โครงการที่แสดงเรื่องราวของเหตุการณ์ที่น่าสนใจในอดีต แสดงผลในหน้าหลัก โดยเนื้อหาจะเปลี่ยนไปตามวันที่และเดือนในปัจจุบัน
บทความคุณภาพ
โครงการที่ผลักดันให้ชาววิกิพีเดียพัฒนาคุณภาพในการเขียนบทความ เช่นเดียวกับบทความคัดสรร
ถามคำถาม
โครงการที่มีการถามตอบในวิกิพีเดีย

โครงการเกี่ยวกับการบริหารงานวิกิพีเดีย[แก้]

โครงการเกี่ยวกับเนื้อหา[แก้]

ที่ โครงการ รายละเอียด เว็บย่อ ริเริ่มเมื่อ ผู้ริเริ่ม ผู้ดูแลหลักในปัจจุบัน
1 โครงการวิกิพฤกษา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:BOTANY มิถุนายน 2547 Loma (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
2 โครงการวิกิการ์ตูนญี่ปุ่น หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:MANGA มิถุนายน 2548 Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
3 โครงการวิกิวรรณศิลป์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:LIT กันยายน 2548 Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
4 โครงการวิกิกีฬา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SPORT ตุลาคม 2548 Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
5 โครงการวิกิบทความเฉลิมพระเกียรติ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:CELEBRATE ธันวาคม 2549 Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
6 โครงการวิกิประเทศ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:COUNTRY ธันวาคม 2549 Kinkku Ananas (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
7 โครงการวิกิสถานศึกษา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SCHOOL เมษายน 2550 Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
8 โครงการวิกิชาติพันธุ์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ETHNIC สิงหาคม 2550 Thanyakij (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
9 โครงการวิกิคณิตศาสตร์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:WPM ตุลาคม 2550 Portalian (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Prame_tan (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
10 โครงการวิกิประวัติศาสตร์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:HISTORY ธันวาคม 2550 Ps (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
11 โครงการวิกิเทนนิส หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:TENNIS มีนาคม 2551 Portalian (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
12 โครงการวิกิกายวิภาคศาสตร์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ANATOMY เมษายน 2551 Drgarden (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
13 โครงการวิกิประเทศไทย หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:THAI เมษายน 2551 Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
14 โครงการวิกิประเทศฝรั่งเศส หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:FRANCE เมษายน 2551 V i P (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
15 โครงการวิกิแพทยศาสตร์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:MED เมษายน 2551 Drgarden (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
16 โครงการวิกิฟุตบอล หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:FOOTBALL เมษายน 2551 Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
17 โครงการวิกิสัตววิทยา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ZOOLOGY เมษายน 2551 Saerin (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
18 โครงการวิกิดาราศาสตร์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ASTRO พฤษภาคม 2551 Tinuviel (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Tinuviel (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19 โครงการวิกิพุทธศาสนา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:BUDDHISM พฤษภาคม 2551 Tmd (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
20 โครงการวิกิภาพยนตร์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:FILM พฤษภาคม 2551 Sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21 โครงการวิกิไอที หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:INFOTECH พฤษภาคม 2551 Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
22 โครงการวิกิวิดีโอเกม หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:VDOGAME มิถุนายน 2551 HipPopup (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23 โครงการวิกิการทหาร หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:MILITARY กันยายน 2551 Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
24 โครงการวิกิอัลบั้มเพลง หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ALBUM กันยายน 2551 M sky (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
25 โครงการวิกิสามก๊ก หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ROTK พฤศจิกายน 2551 Saerin (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
26 โครงการวิกิวิทยาศาสตร์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SCIENCE เมษายน 2552 Mopza (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Mopza (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
27 โครงการวิกิบันเทิง หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ENTERTAIN กรกฎาคม 2552 Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
28 โครงการวิกิศิลปินชาวไทย หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:THAIARTIST กรกฎาคม 2552 Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
29 โครงการวิกิเพลง หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SONG กันยายน 2552 M sky (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
30 โครงการวิกิเภสัชกรรม หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:PHARM กุมภาพันธ์ 2553 M sky (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
31 โครงการวิกิประเทศญี่ปุ่น หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:JAPAN กรกฎาคม 2553 Taihe (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
32 โครงการวิกิอิสริยาภรณ์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ODM พฤศจิกายน 2554 Dora1999 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
33 โครงการวิกิอาเซียน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:AEC ธันวาคม 2554 Saeng Petchchai (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Saeng Petchchai (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
34 โครงการวิกิมายากล หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:MAGIC มกราคม 2555 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
35 โครงการวิกิโรงพยาบาล หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:HOS กุมภาพันธ์ 2555 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
36 โครงการวิกิอาวุธปืน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:GUN กันยายน 2555 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
37 โครงการวิกิพายุหมุนเขตร้อน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:TC ธันวาคม 2555 Slentee (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Slentee (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
38 โครงการวิกิสมุนไพร หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:HB มกราคม 2556 Palmy U-U (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
39 โครงการวิกิพระมหากษัตริย์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:MONARCH พฤษภาคม 2556 เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
40 โครงการวิกิแอฟริกา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:AFRICA พฤษภาคม 2556 เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
41 โครงการวิกิรถไฟฟ้า หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:METRO มิถุนายน 2556 Mr.GentleCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Wasin147 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
42 โครงการวิกิประเทศเกาหลี หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:KOREA สิงหาคม 2556 Mr.GentleCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
43 โครงการวิกิรถไฟ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:TRAIN สิงหาคม 2556 Mr.GentleCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
44 โครงการวิกิการศึกษา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:EDUCATION ธันวาคม 2556 Timekeepertmk (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
45 โครงการวิกิสหราชอาณาจักร หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:UK เมษายน 2557 Thmmrth (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
46 โครงการวิกิคอเมดี หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:COMEDY มิถุนายน 2557 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
47 โครงการวิกิสิ่งลี้ลับ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:OCCULT มิถุนายน 2557 GreenBurst (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
48 โครงการวิกิการเมือง หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:POLITICS กรกฎาคม 2557 KuroiSchwert (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
49 โครงการวิกิแบดมินตัน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:BADM กรกฎาคม 2557 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
50 โครงการวิกิประเทศรัสเซีย หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:RUSSIA กรกฎาคม 2557 KuroiSchwert (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
51 โครงการวิกิประเทศอิสราเอล หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ISRAEL กรกฎาคม 2557 AoiHonig (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
52 โครงการวิกิศาสนาคริสต์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:CHRISTIANITY กรกฎาคม 2557 AoiHonig (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
53 โครงการวิกิสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:USA กรกฎาคม 2557 KuroiSchwert (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
54 โครงการวิกิสิ่งแวดล้อม หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ENV กรกฎาคม 2557 HybridCorazon (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
55 โครงการวิกิวอลเลย์บอล หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:VOLLEYBALL ธันวาคม 2557 PP2014 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) PP2014 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
56 โครงการวิกิการบิน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:AVIATION เมษายน 2558 Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
57 โครงการวิกิประเทศเนปาล หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:NEPAL เมษายน 2558 Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
58 โครงการวิกิระบบสุริยะ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SOLAR พฤษภาคม 2558 Boom1221 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Boom1221 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
59 โครงการวิกิเกมกระดานและเกมที่เล่นอยู่บนโต๊ะ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:BTG มิถุนายน 2558 Kongkong1234567890 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Kongkong1234567890 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
60 โครงการวิกิประเทศเยอรมนี หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:GERMANY กันยายน 2558 Ponpan (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Ponpan (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
61 โครงการวิกิประเทศอังกฤษ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ENGLAND กันยายน 2558 Wutzwz (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Wutzwz (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
62 โครงการวิกิสตาร์วอร์ส หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:STARWARS ธันวาคม 2558 Wutzwz (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Wutzwz (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
63 โครงการวิกิประเทศอินเดีย หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:INDIA กรกฎาคม 2559 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
64 โครงการวิกิซอฟต์แวร์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SOFTWARE ตุลาคม 2559 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
65 โครงการวิกิความพิการ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:DISABILITY พฤศจิกายน 2559 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
66 โครงการวิกิประเทศฮังการี หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:HUNGARY ธันวาคม 2559 Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
67 โครงการวิกิประเทศโปแลนด์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:POLAND ธันวาคม 2559 Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
68 โครงการวิกิทวีปยุโรป หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:EUROPE ธันวาคม 2559 Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
69 โครงการวิกิผู้หญิง หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:WOMEN ธันวาคม 2559 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
70 โครงการวิกิสหภาพโซเวียต หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:USSR มกราคม 2560 Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
71 โครงการวิกิประเทศแอฟริกาใต้ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ZA กุมภาพันธ์ 2560 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
72 โครงการวิกิภูมิศาสตร์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:GEO พฤษภาคม 2560 EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
73 โครงการวิกิประเทศยูเครน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:UKRAINE พฤษภาคม 2560 EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
74 โครงการวิกิเศรษฐศาสตร์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ECONOMICS มิถุนายน 2560 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
75 โครงการวิกิทวีปเอเชีย หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ASIA มิถุนายน 2560 EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
76 โครงการวิกิประเทศโรมาเนีย หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ROMANIA มิถุนายน 2560 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
77 โครงการวิกิทวีปอเมริกาเหนือ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:NORTHAMERICA มิถุนายน 2560 EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
78 โครงการวิกิอาหารและเครื่องดื่ม หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:F&D กรกฎาคม 2560 EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
79 โครงการวิกิแอลจีบีทีศึกษา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:LGBT กันยายน 2560 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
80 โครงการวิกิพลังงาน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ENERGY กันยายน 2560 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
81 โครงการวิกิธรณีวิทยา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:GEOLOGY กันยายน 2560 EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
82 โครงการวิกิโอเชียเนีย หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:OCEANIA กันยายน 2560 Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
83 โครงการวิกิมวยสากล หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:BOXING ตุลาคม 2560 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
84 โครงการวิกิประเทศอินโดนีเซีย หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ID ตุลาคม 2560 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
85 โครงการวิกิประเทศสวีเดน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SWEDEN ตุลาคม 2560 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
86 โครงการวิกิคตินิยมสิทธิสตรี หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:FEMINISM ธันวาคม 2560 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
87 โครงการวิกิเคมี หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:CHEM ธันวาคม 2560 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
88 โครงการวิกิประเทศออสเตรเลีย หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:AUS มกราคม 2561 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
89 โครงการวิกิประเทศจีน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:CHN มกราคม 2561 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
90 โครงการวิกิประเทศไอซ์แลนด์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ICELAND กุมภาพันธ์ 2561 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
91 โครงการวิกิประเทศสเปน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SPAIN พฤษภาคม 2561 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
92 โครงการวิกิพิพิธภัณฑ์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:MUSEUM พฤษภาคม 2561 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
93 โครงการวิกิห้องสมุด หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:LIBRARIES มิถุนายน 2561 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
94 โครงการวิกิงานอ้างอิง หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:REFWORKS มิถุนายน 2561 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
95 โครงการวิกิทางหลวง หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:HWY มิถุนายน 2561 BeckNoDa (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) BeckNoDa (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
96 โครงการวิกิถ้ำ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:CAVE สิงหาคม 2561 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
97 โครงการวิกิจักรยาน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:CYCLING สิงหาคม 2561 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
98 โครงการวิกิประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:BiH พฤษภาคม 2562 Golbun Nakwat (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Golbun Nakwat (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
99 โครงการวิกิโจรสลัด หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:PIRATE กรกฎาคม 2562 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
100 โครงการวิกิการเงินการธนาคารและการลงทุน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:FINANCE สิงหาคม 2562 Mopza (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Mopza (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
101 โครงการวิกิประเทศอิตาลี หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ITALY สิงหาคม 2562 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
102 โครงการวิกิออทิซึม หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:AUTISM กันยายน 2562 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
103 โครงการวิกิประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:MACEDONIA เมษายน 2563 ร้อยตรี โชคดี (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ร้อยตรี โชคดี (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
104 โครงการวิกิประเทศลาว หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:LAOS พฤษภาคม 2563 บุญพฤทธิ์ ทวนทัย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) บุญพฤทธิ์ ทวนทัย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
105 โครงการวิกิโควิด-19 หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:COVID-19 กรกฎาคม 2563 นคเรศ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
106 โครงการวิกิประเทศแคนาดา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:CANADA สิงหาคม 2563 Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
107 โครงการวิกิภาคอีสาน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ISAN ตุลาคม 2563 บุญพฤทธิ์ ทวนทัย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) บุญพฤทธิ์ ทวนทัย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
108 โครงการวิกิชีววิทยา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:BIOLOGY ตุลาคม 2563 Thomson Walt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
109 โครงการวิกิสิทธิมนุษยชน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:HR พฤศจิกายน 2563 JMKTIN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) JMKTIN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
110 โครงการวิกิการบินอวกาศ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SPACEFLIGHT ธันวาคม 2563 Bebiezaza (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Bebiezaza (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
111 โครงการวิกิประเทศชิลี หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:CHILE มีนาคม 2564 บุญพฤทธิ์ ทวนทัย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
112 โครงการวิกิไวรัส หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:VIRUS เมษายน 2564 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
113 โครงการวิกิศิลปะ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ART ตุลาคม 2564 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
114 โครงการวิกิประเทศอาร์เจนตินา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ARGENTINA ตุลาคม 2564 บุญพฤทธิ์ ทวนทัย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) บุญพฤทธิ์ ทวนทัย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
115 โครงการวิกิศาสนาอิสลาม หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ISLAM พฤศจิกายน 2564 Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
116 โครงการวิกิประเทศบราซิล หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:BRAZIL ธันวาคม 2564 Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
117 โครงการวิกิตึกระฟ้า หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SKYSCRAPER มกราคม 2565 Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
118 โครงการวิกิประเทศไต้หวัน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:TAIWAN มกราคม 2565 BeckNoDa (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
119 โครงการวิกิประเทศเบลเยียม หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:BELGIUM มกราคม 2565 Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
120 โครงการวิกิประเทศเนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:DUTCH กุมภาพันธ์ 2565 Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
121 โครงการวิกิทวีปอเมริกาใต้ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SOUTHAM กุมภาพันธ์ 2565 Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
122 โครงการวิกิประเทศโปรตุเกส หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:POR กุมภาพันธ์ 2565 Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
123 โครงการวิกิคอมพิวเตอร์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:COMPUTER กรกฎาคม 2565 Lookruk (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
124 โครงการวิกิว่าที่บทความ หมวดหมู่ป้าย WP:WPAFC กรกฎาคม 2565 Patsagorn Y. (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Patsagorn Y. (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
125 โครงการวิกิภาวะโลกร้อน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:PROCC มิถุนายน 2566 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
126 โครงการวิกิทวารวดี หมวดหมู่ป้าย WP:DVARAVATI กรกฏาคม 2566 ร้อยตรี โชคดี (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ร้อยตรี โชคดี (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
127 โครงการวิกิปัญญาประดิษฐ์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ML กรกฏาคม 2566 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
128 โครงการวิกิประเทศเซอร์เบีย หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SERBIA กรกฎาคม 2566 Noobythailand (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Noobythailand (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
129 โครงการวิกิเทย์เลอร์ สวิฟต์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:T.S. กันยายน 2566 Formcruz (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Formcruz (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)

ดูเพิ่ม[แก้]