ราชอาณาจักรลาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พระราชอาณาจักรลาว)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระราชอาณาจักรลาว
ພຣະຣາຊອານາຈັກລາວ
พระราซอานาจักลาว
รัฐในอารักขาของฝรั่งเศส

 

พ.ศ. 2492พ.ศ. 2518
 

ธงชาติ ตราแผ่นดิน
เพลงชาติ
เพลงชาติลาว
เมืองหลวง กำแพงนครเวียงจันทน์ (พระเจ้ามหาชีวิตทรงประทับ ณ นครหลวงพระบาง)
ภาษา ลาว
ฝรั่งเศส
การปกครอง รัฐเดี่ยว ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์
 -  2488-2502 พระเจ้าศรีสว่างวงศ์
 -  2502-2518 พระเจ้าศรีสว่างวัฒนา
นายกรัฐมนตรี
 -  2505-2518 เจ้าสุวรรณภูมา (4 สมัย)
ประวัติศาสตร์
 -  ปกครองตนเอง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2492
 -  ได้รับเอกราช 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496
 -  เปลี่ยนแปลงสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518
พื้นที่ 236,800 ตร.กม. (91,429 ตารางไมล์)
ประชากร
 -  ประมาณการ 3,100,000 
     ความหนาแน่น 13.1 คน/ตร.กม.  (33.9 คน/ตารางไมล์)
สกุลเงิน กีบ

ราชอาณาจักรลาว เป็นชื่อของประเทศลาวตั้งแต่ พ.ศ. 2496 จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 เมื่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสามารถล้มกษัตริย์และสามารถสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สำเร็จ โดยได้รับสิทธิปกครองตนเองจากประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ พ.ศ. 2492 ใช้การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

รัฐบาล[แก้]

หลังการประกาศเอกราชของลาวตามสนธิสัญญาเจนีวาในปี พ.ศ. 2496 รัฐบาลแห่งพระราชอาณาจักรลาวถือเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจปกครองทั่วประเทศลาวทั้งหมด โดยรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรได้กำหนดให้ใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยและราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ มีรัฐบาลกลางตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ส่วนสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตทรงประทับ ณ เมืองหลวงพระบาง โดยเวลานั้น สมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตพระองค์แรก และเจ้าสุวรรณภูมาทรงเป็นนายกรัฐมนตรีองค์แรกแห่งราชอาณาจักรลาว

ในเวลาต่อมา ความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทำให้เกิดความพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นหลายครั้ง และส่วนมากจะเป็นรัฐบาลที่มีอายุสั้น เนื่องจากความไร้เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ และการแทรกแซงจากชาติมหาอำนาจอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ[แก้]

สงครามกลางเมือง[แก้]