อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระนครจันทบุรีศรีสัตนาคนหุตอุตตมราชธานี
อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์
ราชอาณาจักร(2250 - 2308)
ประเทศราชของพม่า(2308 - 2311)
ประเทศราชของสยาม(2321 - 2371)

พ.ศ. 22502371


ธงชาติ

เมืองหลวง เวียงจันทน์
ภาษา ภาษาลาว
การปกครอง สมบูรณาญาสิทธิราชย์
กษัตริย์
 -  2250 - 2273 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2 (พระไชยองค์เว้)
 -  2348 - 2371 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 5 (เจ้าอนุวงศ์)
ประวัติศาสตร์
 -  สถาปนาโดยการแยกมาจากอาณาจักรล้านช้าง พ.ศ. 2250 พ.ศ. 2250
 -  กลายเป็นประเทศราชของสยาม 2321
 -  สงครามเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชและอิสระจากไทย 2369 - 2371
 -  กรุงเทพฯล้มเลิกอาณาจักรและลดสถานะเป็นหัวเมืองชั้นจัตวา พ.ศ. 2371 2371
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ  ลาว
 ไทย
ประวัติศาสตร์ลาว
Pha That Luang 02.jpg
ยุคล้านช้าง
อาณาจักรล้านช้าง
ยุคแห่งความแตกแยก
ยุครัฐในอารักขา
สมัยใหม่
ดูเพิ่ม
[แก้ไขแม่แบบนี้]

อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ เป็นอาณาจักรทางตอนกลางของประเทศลาว และ ภาคอีสานตอนบนของประเทศไทยในปัจจุบัน อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ครอบคลุม ภาคอีสานตอนบน แขวงเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ กรุงเวียงจันทน์ซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของประเทศและบริเวณใกล้เคียง อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ติดกับอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง และอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์ เมื่อถึง พ.ศ. 2436 อาณาจักรล้านช้างทั้ง 3 ส่วนจึงได้ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และได้รับเอกราชเป็นพระราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2496 รวมลาวอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสเป็นเวลา 60 ปี