รายชื่อเกาะของประเทศกัมพูชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อเกาะในประเทศกัมพูชา:

เกาะในเขตจังหวัดเกาะกง[แก้]

A beach scene on Koh Tonsay
เกาะตาทีม
ชื่อ ความหมาย
เกาะกง
เกาะเสด็จ

เกาะในเขตจังหวัดพระสีหนุ[แก้]

A beach scene on Koh Tonsay
หาดสุขสันต์ของเกาะรง
ชื่อ ความหมาย
เกาะจะลุ
เกาะดัมลอง
เกาะกะเตียะห์
เกาะมะโน
เกาะโปลาไว
เกาะปวส เกาะงู
เกาะรง
เกาะรงสำลน
เกาะรุสเส็ย เกาะไม้ไผ่
เกาะสัมปอจ
เกาะสดัจ เกาะพระราชา
เกาะเสะห์
เกาะสรามวจ
เกาะตาง
เกาะตาเกียว
เกาะตาเตียม
เกาะทัส
เกาะทเม็ย เกาะใหม่
เกาะเตราลัจ
เกาะเตรียจ
เกาะปูลูไว

เกาะของจังหวัดแกบ[แก้]

A beach scene on Koh Tonsay
ชายหาดของเกาะทอนซาย
ชื่อ ความหมาย
เกาะอังกรัง
เกาะเปา
เกาะเสส เกาะม้า
เกาะสวาย เกาะมะม่วง
เกาะตบัล เกาะโรงบด
เกาะทอนซาย เกาะกระต่าย