รายชื่อเกาะของประเทศกัมพูชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อเกาะในประเทศกัมพูชา:

เกาะในเขตจังหวัดพระสีหนุ[แก้]

ชื่อ ความหมาย
เกาะจะลุ
เกาะดัมลอง
เกาะกะเตียะห์
เกาะมะโน
เกาะโปลาไว
เกาะปวส เกาะงู
เกาะรง
เกาะรงสำลน
เกาะรุสเส็ย เกาะไม้ไผ่
เกาะสัมปอจ
เกาะสดัจ เกาะพระราชา
เกาะเสะห์
เกาะสรามวจ
เกาะตาง
เกาะตาเกียว
เกาะตาเตียม
เกาะทัส
เกาะทเม็ย เกาะใหม่
เกาะเตราลัจ
เกาะเตรียจ
เกาะปูลูไว

เกาะของจังหวัดแกบ[แก้]

A beach scene on Koh Tonsay
ชายหาดของเกาะทอนซาย
ชื่อ ความหมาย
เกาะอังกรัง
เกาะเปา
เกาะเสส เกาะม้า
เกาะสวาย เกาะมะม่วง
เกาะตบัล เกาะโรงบด
เกาะทอนซาย เกาะกระต่าย