สันนิบาตแห่งชาติรัฐฉานเพื่อประชาธิปไตย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พรรคสันนิบาตแห่งชาติรัฐฉานเพื่อประชาธิปไตย (อังกฤษ: Shan National League for Democracy) เป็นพรรคการเมืองในรัฐฉาน มีสมาชิกเป็นทั้งชาวไทใหญ่และชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ ในรัฐฉาน เช่น ชาวปะหล่อง ชาวปะโอ เป็นพรรคการเมืองของชนกลุ่มน้อยที่ใหญ่พรรคหนึ่งในพม่า ในการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2533 ได้ 23 ที่นั่ง มีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในพม่าเป็นหลัก

อ้างอิง[แก้]

  • พรพิมล ตรีโชติ. ชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพม่า. กทม. : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, 2542. หน้า 87.