อาณาจักรสุธรรมวดี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สุธรรมวดี หรือ สะเทิม เป็นเมืองศูนย์กลางของชาวมอญในอดีต สร้างก่อน พ.ศ. 241 โดยพระราชโอรส 2 พระองค์ของพระเจ้าติสสะ แห่งแคว้นหนึ่งของอินเดีย ได้นำพลพรรคลงเรือสำเภา มาจอดที่อ่าวเมาะตะมะโดยได้ติดต่อค้าขาย ใกล้ชิดกับ อินเดีย และลังกา และได้รับเอาอารยธรรมของอินเดียมาใช้

อาณาจักรสุธรรมวดี สลายลง เนื่องจากพระเจ้าอนิรุทธ์ กษัตริย์แห่ง"พุกาม" ได้ยกทัพมาตี และกวาดต้อนผู้คน ทรัพย์สมบัติ พระสงฆ์ พระไตรปิฎก กลับไปพุกาม รวมทั้ง"พระเจ้ามนูหะ" กษัตริย์แห่งสุธรรมวดี

อ้างอิง[แก้]