ประธานาธิบดีลาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก รายนามประธานประเทศลาว)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประธานาธิบดีลาว
Coat of arms of Laos.svg
Thongloun Sisoulith with Obamas cropped.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ทองลุน สีสุลิด

ตั้งแต่ พ.ศ. 2564
ที่พำนักหอคำ นครหลวงเวียงจันทน์
วาระ5 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่งเจ้าสุภานุวงศ์
สถาปนา3 ธันวาคม พ.ศ. 2518
รองรองประธานาธิบดีลาว
เงินตอบแทน1,170,000 กีบต่อเดือน[1]

ประธานาธิบดีลาว หรืออาจรู้จักในนาม ประธานประเทศ ในภาษาลาว คือตำแหน่งประมุขแห่งรัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นับแต่ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา

ตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หมวดที่ 6 มาตรา 65 บัญญัติไว้ว่า "ประธานประเทศเป็นประมุขรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นผู้ต่างหน้า (ผู้แทน) ให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศ"[2]

ที่มาและวาระการดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานประเทศลาวมีที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาแห่งชาติ โดยได้รับคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมการประชุม และมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของสภาแห่งชาติ (สภาแห่งชาติมีวาระ 5 ปี)[2]

ประเทศลาว
Coat of arms of Laos.svg

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ระบบการปกครองของ
ประเทศลาวสิทธิและหน้าที่[แก้]

หน้าที่ของประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาตรา 67 มีดังนี้[2]

 1. ประกาศใช้รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่สภาแห่งชาติได้รับรองแล้ว
 2. ออกรัฐบัญญัติและรัฐดำรัส (คำสั่งประธานาธิบดี)
 3. เสนอแต่งตั้งหรือถอดถอนนายกรัฐมนตรีต่อสภาแห่งชาติเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
 4. แต่งตั้งหรือถอดถอนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง โยกย้าย หรือถอดถอนตำแหน่งสมาชิกรัฐบาลภายหลังที่สภาแห่งชาติได้รับรองเห็นชอบแล้ว
 5. แต่งตั้งหรือถอดถอนรองประธานศาลประชาชนสูงสุดตามการเสนอของประธานศาลประชาชนสูงสุด แต่งตั้งหรือถอดถอนรองอัยการประชาชนสูงสุดตามการเสนอของอัยการประชาชนสูงสุด
 6. แต่งตั้ง โยกย้าย หรือถอดถอนเจ้าแขวง เจ้าครองนคร ตามการเสนอของนายกรัฐมนตรี
 7. เป็นแม่ทัพกำลังประกอบอาวุธของประชาชน (ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด)
 8. อนุมัติเลื่อนชั้นหรือปลดชั้นนายพลของกองทัพ ตามการเสนอของนายกรัฐมนตรี
 9. เรียกประชุมและเป็นประธานกองประชุมพิเศษของรัฐบาล
 10. อนุมัติประดับเหรียญทองแห่งชาติ (เหรียญคำแห่งชาติ) เหรียญกิตติคุณ เหรียญชัย และนามยศสูงสุดแห่งรัฐ
 11. อนุมัติการให้อภัยโทษ
 12. อนุมัติการระดมพลทั่วไปหรือเป็นภาคส่วน อนุมัติการประกาศภาวะฉุกเฉินในทั่วประเทศหรือในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง
 13. ประกาศให้สัตยาบันหรือบอกล้างสนธิสัญญาที่ได้ลงนามกับต่างประเทศ
 14. แต่งตั้งผู้แทนมีอำนาจเต็มของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปประจำอยู่ต่างประเทศหรือเรียกกลับคืนประเทศตามการเสนอของนายกรัฐมนตรี รับรองผู้แทนมีอำนาจเต็มของต่างประเทศที่มาประจำอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปฏิบัติสิทธิและหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย

ตำแหน่งรองประธานประเทศ[แก้]

รองประธานประเทศลาวเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานประเทศ และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานประเทศในกรณีประธานประเทศไม่สามารถทำหน้าที่ได้ มีที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาแห่งชาติ โดยได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมการประชุม[2]

รายนามประธานาธิบดี[แก้]

ลำดับ ประธานาธิบดี ระยะเวลา พรรคการเมือง นายกรัฐมนตรี
(ครองตำแหน่ง)
ภาพ ชื่อ
(อายุขัย)
เริ่ม สิ้นสุด รวมระยะเวลา
1 Souphanouvong1978.jpg เจ้า
สุภานุวงศ์

ສຸພານຸວົງ
(1909–1995)
2 ธันวาคม
1975
15 สิงหาคม
1986
10 ปี 256 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว Kaysone Phomvihane 1978.jpg
ไกสอน พมวิหาน
(1975–1991)
Emblem of Laos (1975-1991).svg พูมี วงวิจิด
ພູມີ ວົງວິຈິດ
(1909–1994)
รักษาการ
31 ตุลาคม
1986
15 สิงหาคม
1991
4 ปี 288 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
2 Kaysone Phomvihane 1978.jpg ไกสอน พมวิหาน
ໄກສອນ ພົມວິຫານ
(1920–1992)
15 สิงหาคม
1991
21 พฤศจิกายน
1992
1 ปี 98 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
คำไต สีพันดอน
(1991–1998)
3 Nouhak.jpg หนูฮัก พูมสะหวัน
ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ
(1910–2008)
25 พฤศจิกายน
1992
24 กุมภาพันธ์
1998
5 ปี 91 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
4 คำไต สีพันดอน
ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ
(เกิดใน ค.ศ. 1924)
24 กุมภาพันธ์
1998
8 มิถุนายน
2006
8 ปี 104 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว Emblem of Laos.svg
สีสะหวาด แก้วบุนพัน
(1998–2001)
Bounnhang Vorachith 2016 (cropped).jpg
บุนยัง วอละจิด
(2001–2006)
5 Choummaly Sayasone.jpg จูมมะลี ไซยะสอน
ຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ
(เกิดใน ค.ศ. 1936)
8 มิถุนายน
2006
20 เมษายน
2016
9 ปี 317 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว Bouasone.jpg
บัวสอน บุบผาวัน
(2006–2010)
Thongsing Thammavong 2012.jpg
ทองสิง ทำมะวง
(2010–2016)
6 Bounnhang Vorachith 2016 (cropped).jpg บุนยัง วอละจิด
ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ
(เกิดใน ค.ศ. 1938)
20 เมษายน
2016
22 มีนาคม
2021
4 ปี 336 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว Thongloun Sisoulith with Obamas cropped.jpg
ทองลุน สีสุลิด
(2016–2021)
7 Thongloun Sisoulith with Obamas cropped.jpg ทองลุน สีสุลิด
ທອງລຸນ ສີສຸລິດ
(เกิดใน ค.ศ. 1945)
22 มีนาคม
2021
ดำรงตำแหน่ง 0 ปี 261 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว Emblem of Laos.svg
พันคำ วิพาวัน
(2021–)

อ้างอิง[แก้]

 1. (ในภาษาญี่ปุ่น)Bouangeun Ounnalath. "Comparison on Salary System for Government between Lao PDR and Japan" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2019-03-30. สืบค้นเมื่อ 2019-07-18.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 "รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หมวดที่ 6 ประธานประเทศ". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2021-09-09.

ดูเพิ่ม[แก้]