ประธานาธิบดีลาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก รายนามประธานประเทศลาว)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประธานประเทศลาว
Emblem of Laos.svg
Bounnhang Vorachith 2016 (cropped).jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
บุนยัง วอละจิด

ตั้งแต่ พ.ศ. 2559
ที่พำนักหอคำ นครหลวงเวียงจันทน์
วาระ5 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่งเจ้าสุภานุวงศ์
สถาปนา3 ธันวาคม พ.ศ. 2518

คำว่า "ประธานประเทศ" ในภาษาลาวหมายถึงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งใช้โดยทั่วไป ซึ่งประเทศลาวเริ่มมีประมุขดำรงตำแหน่งดังกล่าวนับตั้งแต่ พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา

ตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หมวดที่ 6 มาตรา 65 บัญญัติไว้ว่า "ประธานประเทศเป็นประมุขรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นผู้ต่างหน้า (ผู้แทน) ให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศ"[1]

ที่มาและวาระการดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานประเทศลาวมีที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาแห่งชาติ โดยได้รับคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมการประชุม และมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของสภาแห่งชาติ (สภาแห่งชาติมีวาระ 5 ปี)[1]

ประเทศลาว
Emblem of Laos.svg

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ระบบการปกครองของ
ประเทศลาวสิทธิและหน้าที่[แก้]

หน้าที่ของประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาตรา 67 มีดังนี้[1]

 1. ประกาศใช้รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่สภาแห่งชาติได้รับรองแล้ว
 2. ออกรัฐบัญญัติและรัฐดำรัส (คำสั่งประธานาธิบดี)
 3. เสนอแต่งตั้งหรือถอดถอนนายกรัฐมนตรีต่อสภาแห่งชาติเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
 4. แต่งตั้งหรือถอดถอนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง โยกย้าย หรือถอดถอนตำแหน่งสมาชิกรัฐบาลภายหลังที่สภาแห่งชาติได้รับรองเห็นชอบแล้ว
 5. แต่งตั้งหรือถอดถอนรองประธานศาลประชาชนสูงสุดตามการเสนอของประธานศาลประชาชนสูงสุด แต่งตั้งหรือถอดถอนรองอัยการประชาชนสูงสุดตามการเสนอของอัยการประชาชนสูงสุด
 6. แต่งตั้ง โยกย้าย หรือถอดถอนเจ้าแขวง เจ้าครองนคร ตามการเสนอของนายกรัฐมนตรี
 7. เป็นแม่ทัพกำลังประกอบอาวุธของประชาชน (ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด)
 8. อนุมัติเลื่อนชั้นหรือปลดชั้นนายพลของกองทัพ ตามการเสนอของนายกรัฐมนตรี
 9. เรียกประชุมและเป็นประธานกองประชุมพิเศษของรัฐบาล
 10. อนุมัติประดับเหรียญทองแห่งชาติ (เหรียญคำแห่งชาติ) เหรียญกิตติคุณ เหรียญชัย และนามยศสูงสุดแห่งรัฐ
 11. อนุมัติการให้อภัยโทษ
 12. อนุมัติการระดมพลทั่วไปหรือเป็นภาคส่วน อนุมัติการประกาศภาวะฉุกเฉินในทั่วประเทศหรือในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง
 13. ประกาศให้สัตยาบันหรือบอกล้างสนธิสัญญาที่ได้ลงนามกับต่างประเทศ
 14. แต่งตั้งผู้แทนมีอำนาจเต็มของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปประจำอยู่ต่างประเทศหรือเรียกกลับคืนประเทศตามการเสนอของนายกรัฐมนตรี รับรองผู้แทนมีอำนาจเต็มของต่างประเทศที่มาประจำอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปฏิบัติสิทธิและหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย

ตำแหน่งรองประธานประเทศ[แก้]

รองประธานประเทศลาวเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานประเทศ และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานประเทศในกรณีประธานประเทศไม่สามารถทำหน้าที่ได้ มีที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาแห่งชาติ โดยได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมการประชุม[1]

รายนามประธานประเทศลาว[แก้]

ลำดับที่ ภาพ รายนาม
(เกิด-เสียชีวิต)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พรรคการเมือง
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง เวลาการดำรงตำแหน่ง
1 Souphanouvong1978.jpg เจ้าสุภานุวงศ์
(2452–2538)
2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 15 สิงหาคม พ.ศ. 2534 15 ปี 256 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
Emblem of Laos 1975-1991.svg พูมี วงวิจิด
(2452–2537)
รักษาการประธานประเทศ
(แทน เจ้าสุภานุวงศ์)
31 ตุลาคม พ.ศ. 2529 15 สิงหาคม พ.ศ. 2534 4 ปี 288 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
2 Kaysone DDR 1982.jpg ไกสอน พมวิหาน
(2459–2535)
15 สิงหาคม พ.ศ. 2534 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 1 ปี 98 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
3 60px หนูฮัก พูมสะหวัน
(2453–2551)
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 5 ปี 91 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
4 60px พลเอก คำไต สีพันดอน
(2467–)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549 8 ปี 104 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
5 Choummaly Sayasone.jpg พลโท จูมมะลี ไซยะสอน
(2479–)
8 มิถุนายน พ.ศ. 2549 20 เมษายน พ.ศ. 2559 9 ปี 317 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
6 Bounnhang Vorachith 2016 (cropped).jpg พันเอก บุนยัง วอละจิด
(2481–)
20 เมษายน พ.ศ. 2559 ยังอยู่ในตำแหน่ง 4 ปี 113 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]