ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสิ่งแวดล้อม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โครงการวิกิสิ่งแวดล้อม
สมาชิก
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความสิ่งแวดล้อม ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  3 3
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  1 1
ดี 10 10
พอใช้ 28 28
โครง 39 39
รายชื่อ 0 0
จัดระดับแล้ว 81 81
ยังไม่ได้จัดระดับ 0 0
ทั้งหมด 81 81

สืบ นาคะเสถียร (นักอนุรักษ์ธรรมชาติชาวไทย)
น้ำตกเหวนรก (ชั้นที่ 2 และ 3)

โครงการวิกิสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพีเดีย โดยมีจุดประสงค์ในการรวบรวม พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้ ด้วยการแก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาสาระข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ในทุกบทความ

ความหมายของสิ่งแวดล้อม[แก้]

สิ่งแวดล้อม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็นรูปธรรม (สามารถจับต้องและมองเห็นได้) และนามธรรม (ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรม แบบแผน ประเพณี ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ[1] และแบ่งได้ 2 ชนิด ดังนี้

  1. หน่วยทางนิเวศวิทยาที่สมบูรณ์ทำหน้าที่เป็นระบบธรรมชาติโดยไม่มีการรบกวนของมนุษย์มากเกินไป ซึ่งรวมไปถึงพืช สัตว์ จุลินทรีย์ ดิน หิน ชั้นบรรยากาศ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายใต้ขอบเขตของสิ่งดังกล่าว
  2. ทรัพยากรทางธรรมชาติทางจักรวาล และปรากฏการณ์ทางกายภาพที่ไม่มีขอบเขตที่แน่ชัดซึ่งรวมไปถึงอากาศ น้ำ และภูมิอากาศ รวมไปถึงพลังงาน กัมมันตรังสี ประจุไฟฟ้า และความเป็นแม่เหล็ก ที่ไม่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของมนุษย์

แม่แบบ[แก้]

บทความที่น่าสนใจ[แก้]

หน่วยงานทางสิ่งแวดล้อม[แก้]

ทรัพยากรธรรมชาติ[แก้]

นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม[แก้]

วิกฤตทางสิ่งแวดล้อม[แก้]

พลังงานทดแทน[แก้]

เทคโนโลยีทางสิ่งแวดล้อม[แก้]

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง[แก้]

อ้างอิง[แก้]