กระทรวงในประเทศลาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กระทรวงในประเทศลาว เป็นหน่วยงานของรัฐบาลลาว ปัจจุบันมีกระทรวงจำนวน 17 กระทรวงและองค์การเทียบเท่าจำนวน 3 แห่ง

 1. ห้องว่าการรัฐบาล (ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ)
 2. ธนาคารแห่ง สปป.ลาว (ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ)
 3. องค์การตรวจตรารัฐบาล (ອົງການ ກວດກາລັດຖະບານ)
 4. กระทรวงยุติธรรม (ກະຊວງຍຸຕິທໍາ)
 5. กระทรวงภายใน (ກະຊວງ ພາຍໃນ)
 6. กระทรวงป้องกันประเทศ (ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ)
 7. กระทรวงการเงิน (ກະຊວງການເງິນ)
 8. กระทรวงสาธารณสุข (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ)
 9. กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ (ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້)
 10. กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา (ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ)
 11. กระทรวงการต่างประเทศ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)
 12. กระทรวงป้องกันความสงบ (ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ)
 13. กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ (ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່)
 14. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ)
 15. กระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร (ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ)
 16. กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ)
 17. กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ)
 18. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ)
 19. กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว (ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ)
 20. กระทรวงแผนการและการลงทุน (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ)

แหล่งข้อมูล[แก้]