วิกิพีเดีย:โครงการวิกิวิดีโอเกม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เว็บย่อ:
บทความวิดีโอเกม ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
บทความคัดสรร คัดสรร 4 4
บทความคุณภาพ คุณภาพ 6 6
ดี 45 45
พอใช้ 129 129
โครง 227 227
รายชื่อ 8 8
จัดระดับแล้ว 419 419
ยังไม่ได้จัดระดับ 118 118
ทั้งหมด 537 537

จุดประสงค์[แก้]

โครงการวิกิวิดีโอเกม เป็นส่วนหนึ่งของสถานีย่อยวิดีโอเกม มีจุดประสงค์ในการพัฒนาบทความทางด้านวิดีโอเกมให้ทันสมัยและเป็นกลาง เพื่อเป็นสื่อกลางให้ทุกคนและทุกฝ่ายได้รับข้อมูลวิดีโอเกมที่ถูกต้องและเป็นธรรม และคุณสามารถมีส่วนร่วมกับการแก้ไขบทความในส่วนที่ยังไม่มี หรือส่วนที่เป็นข้อบกพร่องของบทความวิดีโอเกมนั้นๆ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปได้ โครงการวิกิวิดีโอเกมนี้ มีความหมายครอบคลุมไปถึงเกมคอมพิวเตอร์ และรวมไปถึงเกมคอนโซลประเภทต่างๆ อีกด้วย

คู่มือการเขียน[แก้]

สำหรับทุกบทความที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอเกม ทุกคนสามารถเริ่มเขียนบทความได้ โดยใช้แม่แบบ กล่องข้อมูล เกมคอมพิวเตอร์ สำหรับเกมที่เล่นในคอมพิวเตอร์ และใช้ โดยจะผู้เขียนบทความทุกคนจะมีการพัฒนาระดับบทความตั้งแต่

โครง 1rightarrow.png พอใช้ 1rightarrow.png ดี 1rightarrow.png บทความคุณภาพ 1rightarrow.png บทความคัดสรร

ตามลำดับ ซึ่งการที่จะเขียนบทความให้ได้ระดับที่สูงสุดนั้นจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

แม่แบบ[แก้]

แม่แบบกล่องข้อมูล เกมคอมพิวเตอร์[แก้]

แม่แบบกล่องข้อมูล เกมคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับบทความซอฟต์แวร์เกมในคอมพิวเตอร์เท่านั้น ให้นำกล่องนี้ใส่ไว้ส่วนบนของบทความเกมคอมพิวเตอร์

รูปแบบแม่แบบ ภาพแม่แบบที่ปรากฏ
{{กล่องข้อมูล เกมคอมพิวเตอร์
| ภาพ = 
| ชื่อ = 
| ชื่ออังกฤษ = 
| ค่าย = 
| ผู้จำหน่าย = 
| ผู้ออกแบบ = 
| วันออกจำหน่าย = 
| แนวเกม = 
| จำนวนผู้เล่น = 
| การจัดเรทติ้ง = 
| ระบบปฏิบัติการ = 
| รูปแบบ/จำนวนแผ่น = 
| ระบบพื้นฐานที่ต้องการ = 
| ครุภัณฑ์ที่ต้องการ = 
}}
(ชื่อของเกม)
ไฟล์:(ภาพของเกม)
ผู้ออกแบบ (ชื่อผู้ออกแบบเกม)

แม่แบบกล่องข้อมูลวิดีโอเกม[แก้]

ในกรณีที่เป็นเกมแพลตฟอร์ม เกมตลับ เกมแฟมิคอม ที่ไม่ใช่เกมคอมพิวเตอร์ให้ใช้แม่แบบนี้ แม่แบบกล่องข้อมูล วิดีโอเกม

รูปแบบแม่แบบ ภาพแม่แบบที่ปรากฏ
{{กล่องข้อมูล วิดีโอเกม
| collapsible = 
| state = 
| italic title  = 
| title = 
| show image = 
| image = 
| alt = 
| caption = 
| developer = 
| publisher = 
| distributor = 
| series = 
| engine = 
| platforms = 
| released = 
| genre = 
| modes = 
| director = 
| producer = 
| designer = 
| programmer = 
| artist = 
| writer = 
| composer = 
| cabinet = 
| arcade system = 
| cpu = 
| sound = 
| display = 
}}
ชื่อวิดีโอเกม
ภาพที่ใส่ควรเป็นปกเกม
คำอธิบายภาพเกม
ผู้พัฒนา ใส่ชื่อบริษัทที่พัฒนาวิดีโอเกม
ผู้จัดจำหน่าย ใส่ชื่อผู้ผลิตหรือบริษัทที่ผลิต
ผู้แทนจำหน่าย ใส่ชื่อบริษัทผู้จำหน่าย
กำกับ ใส่ชื่อผู้กำกับเกม
อำนวยการผลิต ใส่ชื่อโปรดิวเซอร์หรือผู้สร้างเกม
ออกแบบ ใส่ชื่อนักออกแบบ
โปรแกรมเมอร์ ใส่ชื่อโปรแกรมเมอร์ที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอเกม
ศิลปิน ใส่ชื่อศิลปินที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอเกม
เขียนบท ใส่ชื่อผู้เขียนวิดีโอเกม
แต่งเพลง ใส่ชื่อผู้แต่งเพลงของวิดีโอเกม
ซีรีส์ ใส่ซีรีส์เกม
เอนจิน ใส่ระบบเกม
เครื่องเล่น ใส่แพลตฟอร์มหรือระบบปฎิบัติการ
วางจำหน่าย ใส่วันที่ออกเกมแนะนำให้ใช่ แม่แบบ {{Vgrelease new}}
แนว ใส่ประเภทเกม
รูปแบบ ใส่โหมดเกม
ชนิดของตู้เกมที่ใช้ ใส่ว่าเป็นตู้แบบไหน ในกรณีที่เป็นวิดีโอเกมตู้
ระบบอาเขต ใส่ระบบของเกมตู้ ในกรณีที่เป็นวิดีโอเกมตู้
ซีพียู ให้ใส่ข้อมูลของซีพียูที่ใช้ในตู้เกม
เสียง ให้ใส่ข้อมูลระบบเสียง

แม่แบบที่อาจทำให้ชาววิกิพีเดียสับสน[แก้]

บางกล่องข้อมูลอาจจะทำให้ชาววิกิพเดียสับสนเช่น แม่แบบ:กล่องข้อมูล เกม แม่แบบนี้ไม่ใช่แม่แบบของ วิดีโอเกม แต่เป็นของเกมกระดาน หรือ เกมบนโต๊ะต่างๆ กรุณาอย่าสับสนเป็นอันขาด

การจัดระดับบทความ[แก้]

ทุกคนสามารถจัดระดับบทความวิดีโอเกมได้ในหน้าอภิปราย (ยกเว้นบทความระดับคัดสรร และบทความระดับคุณภาพ ซึ่งจะต้องผ่านการเสนอชื่อกับทางวิกิพีเดียก่อน) ระดับของบทความมีดังนี้

บทความระดับคัดสรร[แก้]

เป็นบทความวิดีโอเกมที่มีประสิทธิภาพต่อผู้อ่านสูงสุด ทั้งนี้จะต้องประกอบไปด้วย เนื้อหาที่เป็นสารานุกรม ไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มาที่สามารถยืนยันได้ พร้อมเนื้อหาที่มีความสมบูรณ์ในตัวมันเอง มีการจัดรูปแบบที่ดีพร้อมภาพประกอบที่มีลิขสิทธิ์ยืนยันได้ มีการใช้สำนวนที่อ่านเข้าใจ และโครงสร้างบทความต่อเนื่องกัน ซึ่งต้องผ่านการเสนอชื่อเป็นบทความคัดสรรเสียก่อน จึงจะสามารถใส่ แม่แบบ {{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=คัดสรร}} ไว้ที่หน้าอภิปรายของบทความนั้นๆ ได้


การจัดระดับคัดสรร แม่แบบวิดีโอเกมที่ปรากฏ
{{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=คัดสรร}}


บทความระดับคุณภาพ[แก้]

เป็นบทความวิดีโอเกมที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ คล้ายบทความระดับคัดสรร แต่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บางส่วน แต่ยังเห็นได้ไม่ชัดเจน ซึ่งสิ่งที่ทุกคนทำได้ในบทความระดับนี้คือการแก้ไขเนื้อหาหรือข้อความให้อ่านง่าย ซึ่งต้องผ่านการเสนอชื่อเป็นบทความคุณภาพเสียก่อน จึงจะสามารถใส่ แม่แบบ {{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=คุณภาพ}} ไว้ที่หน้าอภิปรายของบทความนั้นๆ ได้

การจัดระดับคัดสรร แม่แบบวิดีโอเกมที่ปรากฏ
{{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=คุณภาพ}}

บทความระดับดี[แก้]

เป็นบทความวิดีโอเกมที่มีเนื้อหาครอบคลุมส่วนสำคัญครบถ้วนในทุกด้าน มีรูปแบบที่ดูเหมาะสม ซึ่งรูปแบบและการใช้ภาษา อาจยังต้องการปรับปรุง ยังพอมีประโยชน์ต่อผู้อ่านส่วนใหญ่แต่ไม่ทุกคน ผู้อ่านทั่วไปอ่านและเข้าใจในภาพรวมและเนื้อหาสำคัญ รวมถึงรายละเอียดของหัวข้อนั้น สิ่งที่คุณทำได้ในบทความระดับนี้คือเพิ่มเติมเนื้อหาส่วนย่อย โดยไม่จำเป็นต้องลงทุกรายละเอียด ปรับปรุงการใช้ภาษา และการจัดรูปแบบ และทุกคนสามารถจัดระดับบทความให้อยู่ในระดับดีได้ โดยการใส่ {{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=ดี}} ไว้ที่หน้าอภิปราย

การจัดระดับคัดสรร แม่แบบวิดีโอเกมที่ปรากฏ
{{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=ดี}}


บทความระดับพอใช้[แก้]

เป็นบทความวิดีโอเกมที่ มีเนื้อหาที่ดีเป็นหลักในบทความ แต่ยังขาดเนื้อหาสำคัญบางประเด็นในบทความ มีรูปแบบที่ดูเหมาะสม เช่น อาจจะขาด บางส่วนของเนื้อหาหลักของบทความ หรือ เนื้อหาย่อยที่สนับสนุนเนื้อหาหลักในบทความ ยังพอมีประโยชน์ต่อผู้อ่านกลุ่มหนึ่ง มีเนื้อหาในระดับที่เหมาะสม แต่ตัวผู้อ่านจำเป็นต้องหาแหล่งข้อมูลอื่น เพื่อทำความเข้าใจในภาพรวมของหัวข้อนั้น สิ่งที่คุณทำได้ในบทความระดับนี้คือการแก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาหลักที่สำคัญ ปกติแล้วบทความนี้จะไม่มีป้าย {{เก็บกวาด}} หรือ {{โครง}} ปรากฏอยู่ และทุกคนสามารถจัดระดับบทความให้อยู่ในระดับพอใช้ได้ โดยการใส่ {{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=พอใช้}} ไว้ที่หน้าอภิปราย

การจัดระดับคัดสรร แม่แบบวิดีโอเกมที่ปรากฏ
{{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=พอใช้}}

ความระดับโครง (บทความสั้น)[แก้]

เป็นบทความวิดีโอเกมที่มีเนื้อหาที่อธิบายที่อธิบายความหมายของหัวข้อนั้น โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่สั้น แต่ไม่สั้นมาก มีประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินชื่อนั้นมาก่อน ในบทความสามารถอธิบายความหมายในภาพรวมได้ ซึ่งลักษณะนี้มักจะไม่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บางกลุ่มที่รู้จักบทความเป็นอย่างดี สิ่งที่คุณทำได้ในบทความระดับนี้คือ การเพิ่มเติมเนื้อหา สามารถปรับปรุงรูปแบบ และภาษาเช่นกัน โดยบทความในกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องมีป้าย {{สั้นมาก}} และทุกคนสามารถจัดระดับบทความให้อยู่ในระดับพอใช้ได้ โดยการใส่ {{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=โครง}} ไว้ที่หน้าอภิปราย

การจัดระดับคัดสรร แม่แบบวิดีโอเกมที่ปรากฏ
{{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=โครง}}

บทความรายชื่อ[แก้]

เป็นบทความวิดีโอเกมที่มีเนื้อหามีลักษณะเป็นรายชื่อ มีประโยชน์ต่อผู้อ่านเพื่อเป็นรวบรวมข้อมูลแบบรายชื่อ และใช้เป็นดัชนีไปบทความอื่น โดยต่างจากหมวดหมู่ที่อาจมีภาพ แหล่งอ้างอิง และคำอธิบายกำกับ แต่จะไม่ได้รับการจัดระดับเหมือนบทความทั่วไป และทุกคนสามารถจัดบทความที่ดูเหมือนมีลักษณะเป็นรายชื่อได้ โดยการใส่ {{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=รายชื่อ}} ไว้ที่หน้าอภิปราย

การจัดระดับคัดสรร แม่แบบวิดีโอเกมที่ปรากฏ
{{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=รายชื่อ}}

นี่คือสิ่งที่คุณทำได้[แก้]

เข้าร่วมโครงการนี้[แก้]

ถ้าคุณอยากจะเข้าร่วมโครงการวิกินี้ต้องทำตามวิธีขั้นตอนดังนี้

บทความที่ต้องการ[แก้]

บทความด้านล่างนี้เป็น บทความที่ต้องการ ในโครงการวิกิวิดีโอเกม ยังต้องการบทความในหมู่หมวดเหล่านี้อีกมาก ทุกคนสามารถช่วยกันสร้างบทความเหล่านี้ได้ โดยการคลิกที่รายชื่อลิงก์สีแดงด้านล่าง

อย่าลังเลที่จะแก้ไข หากการแก้ไขนั้นทำให้เกิดความรู้ใหม่แก่ส่วนรวม

สมาชิกปัจจุบัน[แก้]

  1. B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 16:45, 27 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)
  2. Wutzwz (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 16:50, 22 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)
  3. Dolkungbighead (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 16:10, 8 พฤษภาคม 2558 (ICT)
  4. kongkong1234567890 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 16:00, 19 กรกฎาคม 2558 (ICT)
  5. Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 10:06, 12 พฤศจิกายน 2559 (ICT)
  6. Thai.60 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 21:52, 18 พฤศจิกายน 2560 (ICT)