วิกิพีเดียภาษาตากาล็อก

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search
ภาพโลโก้วิกิพีเดียภาษาตากาล็อก

วิกิพีเดียภาษาตากาล็อก เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาตากาล็อก เริ่มสร้างเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาตากาล็อกมีบทความมากกว่า 55,000 บทความ (มีนาคม 2555)

โลโก้[edit]

Wikipedia-logo-tl.png Wikipedia-logo-v2-tl.svg
2548–2553 2553–

แหล่งข้อมูลอื่น[edit]