ลาว (กลุ่มชาติพันธุ์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ชาวลาว)
ลาว
ประชากรทั้งหมด
ประมาณ 7 ล้านคน
ภูมิภาคที่มีประชากรอย่างสำคัญ

ลาว ประเทศลาว :
   4.5 ล้านคน
สหรัฐ สหรัฐอเมริกา :
   200,000
เวียดนาม ประเทศเวียดนาม :
   169,000
รัสเซีย ประเทศรัสเซีย :
   100,000
ฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส :
   50,000
ประเทศพม่า ประเทศพม่า :
   25,000
แคนาดา ประเทศแคนาดา :
   17,000
ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย :
   14,000
อาร์เจนตินา ประเทศออสเตรเลีย :
   2,000

บราซิล ประเทศบราซิล :
   1,000
ภาษา
ภาษาลาว, ภาษาอีสาน, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ศาสนา
ส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท

ลาว (ภาษาลาว: ຊາວລາວ) เป็นพลเมืองพวกใหญ่ที่สุด และมีจำนวนมากที่สุดในประเทศลาวปัจจุบันนี้ ซึ่งถ้าจะเรียกให้ถูกแท้ตามประวัติศาสตร์ทางไทย ก็ต้องเรียกว่า "ไทล้านช้าง" ชนกลุ่มนี้ถือกันว่าเป็นไทบริสุทธิ์พวกหนึ่ง เป็นกลุ่มชนชาวไทที่รักษาสายเลือดของไท สายเลือดอริยะ (ซึ่งมาจากคำว่า อารยะ หรืออารยันซึ่งเป็นอีกชนชาติหนึ่งแต่ในที่นี้ใช้เปรียบเทียบกับการมีสายเลือดบริสุทธิ์ เหมือนที่พรรคนาซีใช้ยกย่องตัวเองและกีดกันชนชาติอื่นๆ) ไว้ได้มากกว่าไทพวกอื่น (ยกเว้นแต่ชาวไทลื้อที่สิบสองปันนา ชาวไทใหญ่ที่รัฐฉาน ชาวไทยวนที่ภาคเหนือของประเทศไทย ชาวจ้วงและชาวไป๋ในจีน และอีกหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเอาอะไรมาวัด แต่น่าจะวัดเว้นแต่ความพอใจของคนชาตินั้นๆ)

ชาวลาวมีประชากรประมาณ 14 ล้านคน ส่วนมากอาศัยอยู่ในประเทศไทย และประเทศลาว ชาวลาวส่วนมากจะนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท และบางส่วนยังนับถือควบคู่ไปกับลัทธิภูติผีวิญญาณต่างๆ แม้ชาวลาวจะตกอยู่ภายใต้อำนาจของชนชาวต่างชาติต่างๆ แต่ก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนได้เป็นอย่างดี

วัฒนธรรม[แก้]

การตั้งชุมชนกลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏชัดในพุทธศตวรรษที่ 19 ซึ่งร่วมสมัยกับกรุงสุโขทัย เพราะมีการกล่าวถึง ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงตอนเหนือ ในศิลาจารึกหลักที่ 1 และจากพงศาวดารล้านช้างที่กล่าวว่า อาณาจักรล้านช้างได้ครอบคลุมไปถึงบริเวณที่ราบสูงโคราชด้วย ส่วนพงศาวดารไทยได้กล่าวถึงเมืองสำคัญ ๆ ของอาณาจักรล้านช้างในสมัยอยุธยา

การขยายวัฒนธรรมไทย-ลาว เข้าสู่ดินแดนแอ่งโคราช ในพงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสานกล่าวว่า พื้นที่เขตมณฑลลาว เมื่อปี พ.ศ. 2181 เป็นทำเลป่าดง เป็นที่อาศัยของคนเชื้อสายมาแต่ขอม ต่อมาเรียกกันว่า พวกข่า ส่วย กวย โดยเฉพาะบริเวณเมืองจำปาศักดิ์นั้นเป็นชุมชนค่อนข้างใหญ่ เป็นเอกราชก่อนกลุ่มไทยลาว เคลื่อนย้ายเข้าไป เขตแดนเมืองจำปาศักดิ์ทิศเหนือตั้งแต่ยางสามต้น อันสามขวย หลักทอดยอดยาว ทิศตะวันออกติดเขาบรรทัดต่อแดนญวน ทิศใต้ไม่ปรากฏ ทิศตะวันตกต่อเขตแขวงเมืองพิมายฟากลำน้ำกยุง

กลุ่มวัฒนธรรมไทย -ลาว ที่อพยพเข้ามาตั้งชุมชนในเมืองกาฬสินธุ์ ก็ด้วยสาเหตุความวุ่นวาย และปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้นำการปกครอง ของอาณาจักรเวียงจันทน์ เช่นเดียวกับกลุ่มอื่น ๆ กลุ่มดังกล่าวคือ กลุ่มเจ้าผ้าขาวลาวเวียง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กลุ่มเจ้าผ้าขาวโสมพระมิต เจ้าโสมพะมิต เป็นพวกเดียวกับพระวอพระตา เดิมอยู่ที่บ้านผ้าขาว แขวงเมืองเวียงจันทน์

ดูเพิ่ม[แก้]