อาณาจักรปี้นยะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อาณาจักรปี้นยะ

ပင်းယခေတ်
ค.ศ. 1313–ค.ศ. 1365
อาณาจักรปี้นยะประมาณ ค.ศ. 1350
อาณาจักรปี้นยะประมาณ ค.ศ. 1350
สถานะอาณาจักร
เมืองหลวงปี้นยะ
ภาษาทั่วไปพม่า (ราชการ)
มอญ, ไทใหญ่
ศาสนา
พุทธเถรวาท
พุทธแบบอะยี
ความเชื่อเรื่องวิญญาณ
การปกครองราชาธิปไตย
กษัตริย์ 
• ค.ศ. 1313–1325
พระเจ้าสีหตู
• ค.ศ. 1325–1340
อุซะนาที่ 1
• ค.ศ. 1344–1350
กะยอชวาที่ 1
• ค.ศ. 1359–1364
นราธู
ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน 
• ค.ศ. 1340–1344
สีตู
สภานิติบัญญัติลุตอ
ยุคประวัติศาสตร์สงครามกลางเมือง
17 ธันวาคม 1297
• สถาปนาอาณาจักรปี้นยะ
7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1313
ค.ศ. 1315–1317 (พฤตินัย)
ค.ศ. 1325 (นิตินัย)
• การต่อสู้ของอุซะนาที่ 1กะยอชวาที่ 1
ค.ศ. 1325–1344
• ตองอูแยกออก
ค.ศ. 1358–1359
• เมืองมาวโจมตี
ค.ศ. 1358–1364
26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1365
พื้นที่
ค.ศ. 1313140,000 ตารางกิโลเมตร (54,000 ตารางไมล์)
ค.ศ. 1325100,000 ตารางกิโลเมตร (39,000 ตารางไมล์)
ค.ศ. 136080,000 ตารางกิโลเมตร (31,000 ตารางไมล์)
ก่อนหน้า
ถัดไป
อาณาจักรมยีนไซ่ง์
อาณาจักรซะไกง์
อาณาจักรอังวะ
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ พม่า

อาณาจักรปี้นยะ (พม่า: ပင်းယခေတ်, ออกเสียง: [pɪ́ɰ̃.ja̰ kʰɪʔ]) อาณาจักรที่ปกครองพม่าตอนกลางระหว่าง ค.ศ. 1313–1365 เป็นรัฐที่สืบต่อจากอาณาจักรมยีนไซ่ง์ที่ปกครองพม่าตอนบนระหว่าง ค.ศ. 1297–1313 สถาปนาขึ้นเป็นรัฐที่ปกครองสืบต่อจากอาณาจักรพุกามโดยนิตินัย โดยพระเจ้าสีหตูแห่งปี้นยะ