รายพระนามพระมหากษัตริย์กัมพูชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระมหากษัตริย์ใน
พระราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชาธิปไตย
Royal Standard of the King of Cambodia.svg
ธงมหาราช
Norodom Sihamoni (2007) (crop).jpg
อยู่ในราชสมบัติ
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
ตั้งแต่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2547

ราชอิสริยยศ พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี
รัชทายาท เลือกตั้งโดยสภาราชวงศ์
ปฐมกษัตริย์ พระเจ้าเกาฑินยะวรมันเทวะ
สถาปนา พ.ศ. 1093
ที่ประทับ พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
PSM V30 D337 Statue of the leprous king founder of angkor wat.jpg
จิตรกรรมภาพลายเส้นจากเทวรูปฉลองพระองค์ของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1จากลานพระเจ้าขี้เรื้อน.
Suryavarman II Angkor Wat 0869.jpg
ประติมากรรมนูนต่ำแกะสลักของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2ทรงเสด็จออกว่าราชการในระเบียงนครวัด.
Guimet Jayavarman VII 01.JPG
ส่วนพระเศียรของประติมากรรมเทวรูปฉลองพระองค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ณ พิพิธภัณฑ์กีเมต์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส.
King Ang Chey.PNG
พระรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระองค์ชัย(พระเจ้าแตงหวาน)ทรงพระแสงหอกลำแพงชัย อันเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ.
King Srey Chetha.jpg
Thais return Battambang to King Sisowath.jpg
อนุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ ที่ระลึกถึงการที่กัมพูชาได้รับจังหวัดพระวิหาร พระตะบอง และเสียมราฐคืนจากสยามโดยการกดดันจากประเทศฝรั่งเศส.
จิตรกรรมและพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในพระราชอาณาจักรกัมพูชา

หน้านี้เป็นรายพระนามพระมหากษัตริย์ในพระราชอาณาจักรกัมพูชา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

สมัยอาณาจักรเจนละ (พ.ศ. 1093–1345)[แก้]

สมัยจักรวรรดิเขมร (พ.ศ. 1345–1896)[แก้]

พ.ศ. 1720–1724 ถูกรุกรานโดยอาณาจักรจามปาและไม่มีกษัตริย์

พระรูป พระนาม ระยะเวลาเสวยราชสมบัติ
Jayavarman VII.jpg พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ทรงสถาปนานครธมเป็นเมืองหลวง) พ.ศ. 1724–1762
2016 Angkor, Angkor Thom, Brama północna (01).jpg พระเจ้าอินทรวรมันที่ 2 พ.ศ. 1762–1786
2016 Angkor, Angkor Thom, Brama północna (01).jpg พระเจ้าชัยวรมันที่ 8 พ.ศ. 1786–1838
2016 Angkor, Angkor Thom, Brama północna (01).jpg พระเจ้าอินทรวรมันที่ 3 พ.ศ. 1838–1851
2016 Angkor, Angkor Thom, Brama północna (01).jpg พระเจ้าอินทรชัยวรมัน พ.ศ. 1851–1870
2016 Angkor, Angkor Thom, Brama północna (01).jpg พระเจ้าสีหนุราชา พ.ศ. 1870–1879
King Ang Chey.PNG สมเด็จพระองค์ชัย(ตระซ็อกประแอม)[2] พ.ศ. 1833-1883
2016 Angkor, Angkor Thom, Brama północna (01).jpg พระบรมนิพพานบท พ.ศ. 1883–1894
2016 Angkor, Angkor Thom, Brama północna (01).jpg พระสิทธานราชา พ.ศ. 1894–1894/1895
2016 Angkor, Angkor Thom, Brama północna (01).jpg พระบรมลำพงษ์ราชา พ.ศ. 1894/1895–1896

สมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสยามสมัยอาณาจักรอยุธยา[แก้]

นครธม (พ.ศ. 1896–1931)[แก้]

พ.ศ. 1896 สยามตีนครธมแตก แต่ยังมีพระมหากษัตริย์ครองราชย์ต่อไป

พระรูป พระนาม ระยะเวลาเสวยราชสมบัติ
2016 Angkor, Angkor Thom, Brama północna (01).jpg พระบาสาตหรือพระบากระษัตร พ.ศ. 1896–1898/1899
2016 Angkor, Angkor Thom, Brama północna (01).jpg พระบาอาต หรือพระบาอัฐ หรือเจ้าปาอัศ พ.ศ. 1898–1900
2016 Angkor, Angkor Thom, Brama północna (01).jpg พระกฎุมบงพิสี พ.ศ. 1900–1900
2016 Angkor, Angkor Thom, Brama północna (01).jpg พระศรีสุริโยวงษ์ พ.ศ. 1900–1909
2016 Angkor, Angkor Thom, Brama północna (01).jpg พระบรมรามา พ.ศ. 1909–1913
2016 Angkor, Angkor Thom, Brama północna (01).jpg พระธรรมาโศกราช พ.ศ. 1913–1916

พ.ศ. 1916 สยามตีนครธมแตก แต่ยังมีพระมหากษัตริย์ครองราชย์ต่อไป

พระรูป พระนาม ระยะเวลาเสวยราชสมบัติ
2016 Angkor, Angkor Thom, Brama północna (01).jpg พระอินทราชา หรือพญาแพรก พ.ศ. 1916
2016 Angkor, Angkor Thom, Brama północna (01).jpg พระบรมราชารามาธิบดีที่ 1 หรือพระบรมราชาเจ้าพระยาญาติ พ.ศ. 1916–1976

กรุงจตุรมุข (พ.ศ. 1931–2083)[แก้]

พระรูป พระนาม ระยะเวลาเสวยราชสมบัติ
2016 Angkor, Angkor Thom, Brama północna (01).jpg พระบรมราชารามาธิบดีที่ 1(หรือพระบรมราชาเจ้าพระยาญาติ)
(ทรงสถาปนากรุงจตุมุขเป็นรารชธานี)
พ.ศ. 1916–1976
2016 Angkor, Angkor Thom, Brama północna (01).jpg พระนารายณ์รามาธิบดี หรือพระนารายณ์ราชาที่ 1 พ.ศ. 1976–1980
2016 Angkor, Angkor Thom, Brama północna (01).jpg พระศรีราชา พ.ศ. 1981–2019
2016 Angkor, Angkor Thom, Brama północna (01).jpg พระศรีสุริโยไทยราชา (แย่งราชสมบัติกับพระศรีราชา) พ.ศ. 1981–2019
2016 Angkor, Angkor Thom, Brama północna (01).jpg พระธรรมราชาธิราชรามาธิบดี พ.ศ. 2011–2047
2016 Angkor, Angkor Thom, Brama północna (01).jpg พระศรีสุคนธบท หรือพญาขัต หรือเจ้าพระยาฎำขัตราชา พ.ศ. 2047–2055
King Srey Chetha.jpg พระเจ้าไชยเชษฐาฐิราช หรือเจ้ากน หรือขุนหลวงพระเสด็จ พ.ศ. 2055–2068
2016 Angkor, Angkor Thom, Brama północna (01).jpg พระบรมราชาที่ 2 (พญาจันทน์) พ.ศ. 2059–2109

กรุงละแวก (พ.ศ. 2083–2140)[แก้]

พ.ศ. 2137 สยามตีเมืองละแวกแตก แต่ยังมีพระมหากษัตริย์ครองราชย์ต่อไป

กรุงศรีสุนทร (พ.ศ. 2140–2162)[แก้]

กรุงอุดงฦๅไชย (พ.ศ. 2162–2384)[แก้]

สมัยอาณาจักรธนบุรี[แก้]

หมายเหตุ: สยามในนามอาณาจักรอยุธยาล่มสลายเมื่อ พ.ศ. 2310 และถูกฟื้นฟูขึ้นใหม่ในนามอาณาจักรธนบุรี

สมัยอาณาจักรรัตนโกสินทร์[แก้]

หมายเหตุ: สยามในนามอาณาจักรธนบุรีสิ้นสภาพจากการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และมีการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ขึ้นแทนที่ใน พ.ศ. 2325

ราชอาณาจักรกัมพูชา[แก้]

ราชอาณาจักรกัมพูชา
พระบรมฉายาลักษณ์ รายพระนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
King Ang Doung.jpg สมเด็จพระหริรักษ์รามมหาอิศราธิบดี (นักองค์ด้วง) พ.ศ. 2384 พ.ศ. 2403
King Norodom.jpg พระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร (นักองค์ราชาวดี) พ.ศ. 2403 พ.ศ. 2447 กัมพูชาพ้นจากความเป็นประเทศราชของสยาม และกลายเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ. 2406
Prince Sisawat.jpg พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ (นักองค์สีสุวัตถิ์) พ.ศ. 2447 พ.ศ. 2470
Preah Bat Sisowath Monivong.jpg พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ (นักองค์สีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์) พ.ศ. 2470 พ.ศ. 2484
Norodom Sihanouk 1941.jpg พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พ.ศ. 2484 พ.ศ. 2498 กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสโดยสมบูรณ์ พ.ศ. 2496
Suramarit.jpg พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2503 พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ
ตำแหน่งถูกยกเลิก พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2536
Norodom Sihanouk (1983).jpg พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2547 ฟื้นฟูราชอาณาจักรกัมพูชาขึ้นใหม่ พ.ศ. 2536
Norodom Sihamoni (2007) (crop).jpg พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=933
  2. ข้อมูลตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปใช้ตามข้อมูลที่ปรากฏในราชพงศาวดารกัมพูชา ซึ่งสรุปและเรียบเรียงไว้ใน ศานติ ภักดีตำ. เขมรสมัยหลังพระนคร. กทม. มติชน.2556