รายพระนามพระมหากษัตริย์กัมพูชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระมหากษัตริย์
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชาธิปไตย
Coat of arms of Cambodia.svg
ตราแผ่นดิน
King Norodom Sihamoni.jpg
อยู่ในราชสมบัติ
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
ตั้งแต่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2547

ราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งแห่งกัมพูชา
รัชทายาท ไม่มี
ปฐมกษัตริย์ พระเจ้าภววรมันที่ 1
สถาปนา ประมาณ พ.ศ. 1093
ที่ประทับ พระบรมราชวังกรุงพนมเปญ, พนมเปญ
 กัมพูชา


ธงราชวงศ์

หน้านี้เป็นรายพระนามพระมหากษัตริย์ รายนามประมุขแห่งรัฐ และประธานาธิบดีแห่งประเทศกัมพูชา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

สมัยอาณาจักรเจนละ(พ.ศ. 1093-พ.ศ. 1345)[แก้]

สมัยจักรวรรดิเขมร (พ.ศ. 1345-พ.ศ. 1896)[แก้]

พ.ศ. 1720 - พ.ศ. 1724 ถูกรุกรานโดยอาณาจักรจามปาและไม่มีกษัตริย์

สมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม[แก้]

สมัยอาณาจักรอยุธยา[แก้]

นครธม (พ.ศ. 1896-พ.ศ. 1931)[แก้]

พ.ศ. 1896 สยามตีนครธมแตก แต่ยังมีพระมหากษัตริย์ครองราชย์ต่อไป

พ.ศ. 1916 สยามตีนครธมแตก แต่ยังมีพระมหากษัตริย์ครองราชย์ต่อไป

กรุงจตุรมุข (พ.ศ. 1931-พ.ศ. 2083)[แก้]

กรุงละแวก (พ.ศ. 2083-พ.ศ. 2140)[แก้]

พ.ศ. 2137 สยามตีเมืองละแวกแตก แต่ยังมีพระมหากษัตริย์ครองราชย์ต่อไป

กรุงศรีสุนทร (พ.ศ. 2140-พ.ศ. 2162)[แก้]

กรุงอุดงฦๅไชย (พ.ศ. 2162-พ.ศ. 2384)[แก้]

สมัยอาณาจักรธนบุรี[แก้]

หมายเหตุ: สยามในนามอาณาจักรอยุธยาล่มสลายเมื่อ พ.ศ. 2310 และถูกฟื้นฟูขึ้นใหม่ในนามอาณาจักรธนบุรี

สมัยอาณาจักรรัตนโกสินทร์[แก้]

หมายเหตุ: สยามในนามอาณาจักรธนบุรีสิ้นสภาพจากการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และมีการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ขึ้นแทนที่ใน พ.ศ. 2325

ราชอาณาจักรกัมพูชา[แก้]

ราชอาณาจักรกัมพูชา
พระบรมฉายาลักษณ์ รายพระนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
King Ang Doung.jpg พระบาทสมเด็จพระนโรดม หริรักษ์รามาธิบดี (นักองค์ด้วง) พ.ศ. 2384 พ.ศ. 2403
King Norodom.jpg พระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ์ (นักองค์ราชาวดี) พ.ศ. 2403 พ.ศ. 2447 กัมพูชาพ้นจากความเป็นประเทศราชของสยาม และกลายเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ. 2406
Prince Sisawat.jpg พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีสุวัตถิ์ (นักองค์สีสุวัตถิ์) พ.ศ. 2447 พ.ศ. 2470
Monivon1931.gif พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ (นักองค์ศรีสวัสดิ์มุนีวงศ์) พ.ศ. 2470 พ.ศ. 2484
Norodom Sihanouk 1956.jpg พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พ.ศ. 2484 พ.ศ. 2498 กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสโดยสมบูรณ์ พ.ศ. 2496
Suramarit.jpg พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2503 พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ
ตำแหน่งถูกยกเลิก พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2536
Norodom Sihanouk 1956.jpg พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2547 ฟื้นฟูราชอาณาจักรกัมพูชาขึ้นใหม่ พ.ศ. 2536
Norodom crop.jpg พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระ นโรดม สีหนุ

อ้างอิง[แก้]

  1. ข้อมูลตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปใช้ตามข้อมูลที่ปรากฏในราชพงศาวดารกัมพูชา ซึ่งสรุปและเรียบเรียงไว้ใน ศานติ ภักดีตำ. เขมรสมัยหลังพระนคร. กทม. มติชน.2556