แม่แบบ:บทความอาเซียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เอกสารกำกับแม่แบบ

การใช้งาน

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับวิกิอาเซียน เพื่อจัดระดับบทความทางวิกิอาเซียนตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ