วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทุกโครงการ* ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
บทความคัดสรร คัดสรร 197 197
บทความคุณภาพ คุณภาพ 157 157
ดี 1,121 1,121
พอใช้ 5,201 5,201
โครง 18,055 18,055
รายชื่อ 1,471 1,471
จัดระดับแล้ว 26,202 26,202
ยังไม่ได้จัดระดับ 9,476 9,476
ทั้งหมด 35,678 35,678
*ตัวเลขรวมจากทุกโครงการ เนื่องจากว่าบทความอาจอยู่ใน
มากกว่า 1 โครงการ ทำให้ตัวเลขอาจสูงกว่าจำนวนบทความจริง
เว็บย่อ:

ระดับการเขียนบทความ เป็นโครงการในวิกิพีเดียเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบทความตามระดับการเขียน เนื้อหา และรูปแบบของบทความ เพื่อใช้ร่วมกับโครงการอื่นในการให้แนวคิดต่อกลุ่มผู้เขียน ว่าควรจะพัฒนาไปในทิศทางไหน (ในโครงการจะใส่ไว้ในส่วนพูดคุย) โดยการจัดระดับนี้ เป็นเพียงการจัดระดับในแต่ละโครงการย่อย ซึ่งไม่ใช่การจัดระดับอย่างเป็นทางการของวิกิพีเดียทั้งหมด

ทุกคนในวิกิพีเดียสามารถจัดระดับของแต่ละบทความได้ แต่อาจต้องการศึกษานโยบายการจัดระดับบทความ และวิธีการสำหรับโครงการนั้นๆเพิ่มเติม วิธีการจัดระดับโดยทั่วไปจะใส่ตัวแปรในแม่แบบ เช่น ถ้าต้องการกำหนดให้บทความในระดับ "ดี" ให้ใส่คำสั่ง

|ระดับ = ดี 

ซึ่งการจัดระดับนี้จะแสดงผลเฉพาะกับโครงการที่เข้าร่วมดูได้จากรายชื่อ โครงการที่เข้าร่วม ในป้ายโครงการ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับระดับที่ถูกคนอื่นกำหนด คุณสามารถแก้ได้ตามต้องการโดยตรวจสอบกับเกณฑ์ที่กล่าวไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่าบางโครงการอาจมีเกณฑ์ที่ต่างจากด้านล่างนี้

ระดับบทความ[แก้]

การจัดระดับบทความ [        ]
ระดับ เงื่อนไข สำหรับผู้อ่าน สำหรับผู้แก้ไข ตัวอย่าง
บทความคัดสรร คัดสรร
{{ระดับคัดสรร}}
สำหรับบทความที่ผ่านการคัดเลือกใน โครงการบทความคัดสรร มีเนื้อหาโดดเด่น ครอบคลุม มีลักษณะการเขียนแบบมืออาชีพ สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้ ไม่จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้นจะมีข้อมูลที่ทันสมัยกว่าเข้ามาแทนที่ และควรปรับปรุงรูปแบบให้อ่านง่าย
บทความคุณภาพ คุณภาพ
{{ระดับคุณภาพ}}
สำหรับบทความที่ผ่านการคัดเลือกใน โครงการบทความคุณภาพ เป็นบทความที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกคน เนื้อหาครบถ้วนและครอบคลุม ไม่พบข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัด มีคุณภาพใกล้เคียงกับการเขียนแบบมืออาชีพ ควรเพิ่มเติมข้อมูลระดับสูงหรือข้อมูลเชิงลึก และแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบเห็นได้ในบางส่วนของบทความ
ดี
{{ระดับดี}}
มีเนื้อหาครอบคลุมส่วนสำคัญครบถ้วนในทุกด้าน มีรูปแบบที่ดูเหมาะสม ซึ่งรูปแบบและการใช้ภาษา อาจยังต้องการปรับปรุง มีประโยชน์ต่อผู้อ่านส่วนใหญ่ ผู้อ่านทั่วไปอ่านและเข้าใจในภาพรวมและเนื้อหาสำคัญ รวมถึงรายละเอียดของหัวข้อนั้น เพิ่มเติมเนื้อหาส่วนย่อยระดับสูงหรือข้อมูลเชิงลึก โดยไม่จำเป็นต้องลงทุกรายละเอียด ปรับปรุงการใช้ภาษา และการจัดรูปแบบ ควรจะมีการเพิ่มสื่อสนับสนุนบทความ
พอใช้
{{ระดับพอใช้}}
มีเนื้อหาพอใช้ แต่ขาดเนื้อหาสำคัญในบทความ หรือมีเนื้อหาหรือสื่อที่ไม่เข้ากับบทความ บทความควรจะมีแหล่งอ้างอิงไปยังแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ แต่ควรจะมีการปัดกวาดบทความโดยรวม มีประโยชน์ต่อผู้อ่านกลุ่มหนึ่ง มีเนื้อหาในระดับที่เหมาะสม แต่ตัวผู้อ่านจำเป็นต้องหาแหล่งข้อมูลอื่น เพื่อทำความเข้าใจในภาพรวมของหัวข้อนั้น ต้องการแก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาหลักที่สำคัญ โดยบทความในกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องมีป้าย {{เก็บกวาด}} หรือ {{โครง}}
โครง
{{ระดับโครง}}
(บทความสั้น)
มีเนื้อหาที่กำลังเขียนหรือพัฒนา และยังขาดแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ มีประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินชื่อนั้นมาก่อน ในบทความสามารถอธิบายความหมายในภาพรวมได้ ซึ่งลักษณะนี้มักจะไม่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บางกลุ่มที่รู้จักบทความเป็นอย่างดี ควรเพิ่มเติมเนื้อหา สามารถปรับปรุงรูปแบบ และการใช้ภาษา รวมไปถึงการเพิ่มสื่อสนับสนุนและแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
รายชื่อ
{{ระดับรายชื่อ}}
เนื้อหามีลักษณะเป็นรายชื่อ มีประโยชน์ต่อผู้อ่านเพื่อเป็นรวบรวมข้อมูลแบบรายชื่อ และใช้เป็นดัชนีไปบทความอื่น โดยต่างจากหมวดหมู่ที่อาจมีภาพ แหล่งอ้างอิง และคำอธิบายกำกับ ไม่ได้รับการจัดระดับเหมือนบทความทั่วไป แต่สามารถได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นรายชื่อคัดสรรได้ (ยังไม่มีในวิกิพีเดียไทย) รายนามนายกรัฐมนตรีของไทย
ยังไม่ได้มาตรฐาน บทความที่ยังไม่ได้จัดรูปแบบ มีรูปแบบที่ไม่เป็นสารานุกรม ต้องการตรวจแก้การใช้ภาษา หรือมีเนื้อหาน้อยมาก ซึ่งจะมีป้ายติดไว้ด้านบนแต่ละบทความ เช่น ป้าย {{เก็บกวาด}} หรือ {{สั้นมาก}} ดูเพิ่มที่ ตรวจสอบบทความ

นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิกิบางโครงการที่มีการจัดระดับบทความเป็นของตัวเอง ซึ่งอาจมีเงื่อนไขที่แตกต่างออกไปหรือเพิ่มเติมจากเงื่อนไขที่ปรากฏในตารางด้านบนนี้ ซึ่งประกอบด้วย

คำถามที่ถามบ่อย[แก้]

จัดระดับบทความเพื่ออะไร 
ระบบการจัดระดับบทความช่วยให้แต่ละโครงการสามารถเฝ้าดูคุณภาพของบทความในแต่ละสาขาวิชา และจัดลำดับงานสำหรับบทความต่างๆ
การจัดระดับบทความเป็นทางการหรือไม่ 
ตามความจริงแล้วไม่ใช่ ซึ่งปกติแล้วสำหรับใช้ภายในแต่ละโครงการ และไม่ใช่การจัดระดับของทั้งโครงการทั้งหมด
ทำไมระดับในบางบทความไม่ได้รับการอัปเดตบ่อยอย่างที่ควรจะเป็น 
การจัดระดับบทความขึ้นอยู่กับโครงการนั้นที่เข้าร่วม คุณอาจสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และช่วยเหลือในการอัปเดตและจัดระดับบทความในโครงการที่คุณสนใจ
ทำอย่างไรหากไม่เห็นด้วยกับระดับบทความดังกล่าว 
คุณสามารถเปลี่ยนระดับตามที่คุณคิดว่าเหมาะสม หรือเห็นควร และเพื่อเป็นมารยาทที่ดีควรระบุความเห็นในคำอธิบายอย่างย่อ สำหรับกรณีที่มีการขัดแย้ง สมาชิกในโครงการดังกล่าวสามารถอภิปรายเพื่อสรุปและตัดสินระดับบทความที่ดีที่สุดสำหรับบทความนั้น

โครงการที่เข้าร่วม[แก้]

โครงการ รายละเอียด เว็บย่อ ผู้ดูแลหลัก
บทความกายวิภาคศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:ANATOMY Drgarden (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
บทความการ์ตูนญี่ปุ่นแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:MANGA Saerin (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
บทความการทหารแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:MILITARY
บทความการศึกษาแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:EDUCATION Timekeepertmk (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
บทความคณิตศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:WPM
บทความเฉลิมพระเกียรติแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:CELEBRATE
บทความดาราศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:ASTRO
บทความพายุหมุนเขตร้อนแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:TC
บทความเพลงแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:MUSIC
บทความแพทยศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:MED
บทความเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:INFOTECH
บทความโทรทัศน์แบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:TV
บทความประเทศแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:COUNTRY
บทความประเทศไทยแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:THAI
บทความประเทศจีนแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:CHINA
บทความประเทศญี่ปุ่นแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:JAPAN
บทความประเทศเกาหลีแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ
บทความประเทศฝรั่งเศสแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:FRANCE
บทความสหราชอาณาจักรแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ thmmrth (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
บทความสหรัฐอเมริกาแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ
บทความประเทศเยอรมนีแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:GERMANY
บทความประเทศรัสเซียแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ
บทความประเทศอิสราเอลแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ
บทความประวัติศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:HISTORY
บทความพระมหากษัตริย์แบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:MONARCH
บทความการเมืองแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ
บทความพฤกษาแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:BOTANY
บทความพุทธศาสนาแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:BUDDHISM
บทความศาสนาคริสต์แบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ
บทความเภสัชกรรมแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ
บทความฟุตบอลแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:FOOTBALL
บทความวรรณศิลป์แบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:LIT
บทความวิดีโอเกมแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:VDOGAME
บทความวิทยาศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:SCIENCE
บทความสมุนไพรแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:HB
บทความสิ่งแวดล้อมแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ
บทความสามก๊กแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:ROTK
บทความสัตววิทยาแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:ZOOLOGY
บทความสถานศึกษาแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:UNIVERSITY
บทความอัลบั้มเพลงแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:ALBUM
บทความอิสริยาภรณ์แบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:ODM
บทความแอฟริกาแบ่งตามระดับคุณภาพ ป้ายสถิติหน้าโครงการ WP:AFRICA

การเข้าร่วมโครงการและเรียกใช้งานบอต[แก้]

ป้ายโครงการ

ป้ายโครงการที่ใช้ในการจัดระดับควรอยู่ในกลุ่มชื่อแม่แบบ และนำหน้าด้วยแม่แบบตามด้วยหัวข้อ โดยกรุณาดูตัวอย่าง และอ้างอิงโค้ดจากป้าย {{บทความสัตววิทยา}} ซึ่งใช้โค้ดแนะนำรุ่นล่าสุด

หมวดหมู่

สร้างหมวดหมู่สำหรับรองรับการทำสถิติ ซึ่งควรจะมีหมวดหมู่ดังนี้:

  • หมวดหมู่:บทความ...แบ่งตามระดับคุณภาพ
  • -> หมวดหมู่:บทความ...ที่ยังไม่ได้จัดระดับ
  • -> บทความ...ระดับรายชื่อ
  • -> บทความ...ระดับคัดสรร
  • -> บทความ...ระดับคุณภาพ
  • -> บทความ...ระดับดี
  • -> บทความ...ระดับพอใช้
  • -> บทความ...ระดับโครง

โดยหมวดหมู่ย่อยควรใส่ {{ระดับหมวด}}

การเข้าร่วม

คุณสามารถเข้าร่วมได้ทันทีด้วยการเพิ่มโครงการวิกิของคุณไปในหัวข้อโครงการที่เข้าร่วม ในส่วนตารางด้านบน ชื่อโครงการควรเริ่มต้นโดยโครงการวิกิ จากนั้นคุณควรแจ้งผู้ดูแลบอตปัจจุบันที่ใช้ในโครงการนี้เพื่อให้เพิ่มงานคำนวณสถิติอัตโนมัติ และความสามารถบนสคริปต์จัดให้ สำหรับโครงการใหม่