ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำนวย ปะติเส"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== การทำงาน ==
อำนวย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531]] และ[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535]] สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เขาได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2535<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/139/12269.PDF</ref> และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ในเดือนวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/E/060/1.PDF</ref> แทนนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ที่ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว
 
ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544]] เขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 44 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง
34,995

การแก้ไข