รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png
ตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
มนัญญา ไทยเศรษฐ์
ประภัตร โพธสุธน

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สุนทร ปานแสงทอง
ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงศุภชลาศัย
ในฐานะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
สถาปนา21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ (2478-2495)[แก้]

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ศุภชลาสัย.jpg นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
2 เดช สนิทวงศ์.jpg หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์) 20 สิงหาคม พ.ศ. 2484 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485
3
(1,2)
หลวงชำนาญนิติเกษตร.jpg หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
10 มีนาคม พ.ศ. 2485 26 ธันวาคม พ.ศ. 2486
4 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png เยื้อน พาณิชวิทย์ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
คณะทหารแห่งชาติ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
5
(1,2)
Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png น้อม เกตุนุติ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
8 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
6 ฟื้น สุพรรณสาร.jpg ฟื้น สุพรรณสาร 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
7 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png เสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา 28 กันยายน พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
8
(1)
ละม้าย อุทยานนท์.jpg พลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ (2495-2506)[แก้]

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
8
(2,3)
ละม้าย อุทยานนท์.jpg พลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
9 สส-ศิริสิริโยธิน.jpg พลตรี ศิริ สิริโยธิน
10 สส-เดชประดิยุทธ.jpg พลเอก เดช เดชประดิยุทธ
11 Thanom Kittikachorn 1960s.jpg จอมพล ถนอม กิตติขจร
12 สส-ยศโก.jpg ยศ อินทรโกมาลย์สุต 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
13 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png ชลอ จารุกลัส
14 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png อารีย์ ตันติเวชกุล 8 เมษายน พ.ศ. 2501 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501
15 Prasit Kanchanawat.jpg ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ พ.ศ. 2501

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร (2495-2514)[แก้]

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
8
(4)
ละม้าย อุทยานนท์.jpg พลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์
16 Chalermkiat Wattanangkoon.jpg จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร 10 สิงหาคม พ.ศ. 2500 12 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
17 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png พลเอก กฤช ปุณณกันต์ 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
18 สส-ชื่น.jpg ชื่น ระวิวรรณ 8 เมษายน พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม 2501
19 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png จิตติ นาวีเสถียร 13 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
20 มนูญ บริสุทธิ์.jpg มนูญ บริสุทธิ์ 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513
21
(1)
Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 17 พฤศิกายน พ.ศ. 2514

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์[แก้]

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
สภาบริหารคณะปฏิวัติ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
21
(2)
Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
22 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายแสวง กุลทองคำ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
21
(3)
Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
23 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png ศาสตราจารย์พิเศษ เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
24 พันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน.jpg นายพันธุ์เลิศ บูรณะศิลปิน 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
25
(1)
ไกรสร ตันติพงศ์.jpg นายไกรสร ตันติพงศ์ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
26 Samak Sundaravej.JPG นายสมัคร สุนทรเวช 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
27 แผน ศริเวชชะพันธ์.jpg นายแผน สิริเวชชะพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
28 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายดาบชัย อัคราช 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
29 อนันต์ ภักดิ์ประไพ.jpg นายอนันต์ ภักดิ์ประไพ 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 มกราคม พ.ศ. 2519
30 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายบุญส่ง สมใจ 8 มกราคม พ.ศ. 2519 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519
25
(2)
ไกรสร ตันติพงศ์.jpg นายไกรสร ตันติพงศ์ 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
31
(1)
Anuwat W.jpg นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
25
(3)
ไกรสร ตันติพงศ์.jpg นายไกรสร ตันติพงศ์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
31
(2)
Anuwat W.jpg นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
32
(1)
Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
33 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
34 วงศ์ พลนิกร.jpg นายวงศ์ พลนิกร 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
32
(2)
Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
35 Sanga Kittikachorn.jpg พลตำรวจตรี สง่า กิตติขจร 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
36 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
37 ปรีดา กรรณสูต.jpg นายปรีดา กรรณสูต 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
38
(1,2)
Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายอาณัติ อาภาภิรม 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
21 มีนาคม พ.ศ. 2523 11 มีนาคม พ.ศ. 2524
39 ปุณมี ปุณศรี.jpg นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 22 มกราคม พ.ศ. 2524
40 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png พันตำรวจเอก กฤช สังขทรัพย์ 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 5 กันยายน พ.ศ. 2524
41 โกศล ไกรฤกษ์.jpg นายโกศล ไกรฤกษ์ 22 มกราคม พ.ศ. 2524 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
42 Narong Wongwan.png นายณรงค์ วงศ์วรรณ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
43
(1)
Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายวีระ มุสิกพงศ์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 26 ตุลาคม พ.ศ. 2524
44 Bun-er Pasertsuwan.jpg นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
43
(2)
Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายวีระ มุสิกพงศ์ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
45 ปรีดา พัฒนถาบุตร.jpg นายปรีดา พัฒนถาบุตร 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
46 บรม ตันเถียร.jpg นายบรม ตันเถียร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
47
(1)
Prayuth S.jpg นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
48 นายผัน บุญชิต.jpg นายผัน บุญชิต 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529
49 ประสพ บุษราคัม.jpg นายประสพ บุษราคัม 15 มกราคม พ.ศ. 2529 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
50
(1)
สุเทพ เทือกสุบรรณหลั่งน้ำตาวันประชุมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย (7) ครอบตัด.jpg นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
51 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายเสนาะ เทียนทอง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
47
(2)
Prayuth S.jpg นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
52 เจริญ คันธวงศ์ 2011.jpg ร้อยตรี เจริญ คันธวงศ์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
53
(1)
อุดมศักดิ์ ทั่งทอง.jpg นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
54 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายอุดร ตันติสุนทร 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
47
(2)
Prayuth S.jpg นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
55 Suthas Ngernmuen.jpg นายสุทัศน์ เงินหมื่น 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
56 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 2019.jpg นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
53
(2)
อุดมศักดิ์ ทั่งทอง.jpg นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
57
(1)
วโรทัย ภิญญสาสน์.jpg นายวโรทัย ภิญญสาสน์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
58 อาชว์ เตาลานนท์.jpg นายอาชว์ เตาลานนท์ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
59 Khositpan.jpg นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
60 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายสันติ ชัยวิรัตนะ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
61 ยุทธ อังกินันทน์.jpg นายยุทธ อังกินันทน์ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
57
(2)
วโรทัย ภิญญสาสน์.jpg นายวโรทัย ภิญญสาสน์ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
62 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายอำพล เสนาณรงค์ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
50
(2)
สุเทพ เทือกสุบรรณหลั่งน้ำตาวันประชุมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย (7) ครอบตัด.jpg นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 7 ธันวาคม พ.ศ. 2537
63 นาย สวัสดิ์ สืบสายพรหม.png นายสวัสดิ์ สืบสายพรหม 29 กันยายน พ.ศ. 2535 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
64 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายถวิล จันทร์ประสงค์ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 13 ตุลาคม พ.ศ. 2537
65 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายสมุทร มงคลกิติ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
66 Jurin Laksanawisit 2009 (cropped).jpg นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
67 ประพาส ลิมปะพันธุ์.jpg ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
68 Suwit Khunkitti.jpg นายสุวิทย์ คุณกิตติ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
69 ชาญชัย ปทุมารักษ์.jpg นายชาญชัย ปทุมารักษ์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
70
(1)
Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายฉัตรชัย เอียสกุล 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
71 มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์.jpg นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
72 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายรักเกียรติ สุขธนะ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
73 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายกริช กงเพชร 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
74 สำเภา ประจวบเหมาะ.jpg นายสำเภา ประจวบเหมาะ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
75 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายประวัฒน์ อุตตะโมต 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
70
(2)
Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายฉัตรชัย เอียสกุล 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
53
(3)
อุดมศักดิ์ ทั่งทอง.jpg นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
76 Pongpol Adireksarn in 2008.jpg นายปองพล อดิเรกสาร 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
77 Wirat.jpg นายวิรัช รัตนเศรษฐ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541
78 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายสมชาย สุนทรวัฒน์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 1 มกราคม พ.ศ. 2542
79
(1)
Newin Chidchob.jpg นายเนวิน ชิดชอบ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
80 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 6 มกราคม พ.ศ. 2544
81 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายอาคม เอ่งฉ้วน 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 6 มกราคม พ.ศ. 2544
82
(1)
Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายประภัตร โพธสุธน 11 เมษายน พ.ศ. 2543 6 มกราคม พ.ศ. 2544
83 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
84 นที ขลิบทอง.jpg รองศาสตราจารย์ นที ขลิบทอง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 4 มีนาคม พ.ศ. 2545
79
(2)
Newin Chidchob.jpg นายเนวิน ชิดชอบ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
85 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png รองศาสตราจารย์พิเศษ อดิศร เพียงเกษ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
86 รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา.jpg นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
87 Theerachai Saenkaew.jpg นายธีระชัย แสนแก้ว 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
88 สมพัฒน์ แก้วพิจิตร 2005.jpg นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
89 ชาติชาย พุคยาภรณ์.jpg นายชาติชาย พุคยาภรณ์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
90 Supachai Phosu.jpg นายศุภชัย โพธิ์สุ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
91 พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ.jpg นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
92 Nattawut Saikua (1) (cropped).jpg นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
93 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
94 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
95 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายวราเทพ รัตนากร 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
96 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายอำนวย ปะติเส 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
97 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นางสาวชุติมา บุณยประภัศร 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
98 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายลักษณ์ วจนานวัช 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
99 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
100 ธรรมนัส พรหมเผ่า 2020.jpg ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 7 กันยายน พ.ศ. 2564
101 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน
82
(2)
Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายประภัตร โพธสุธน 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน
102 Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png นายสุนทร ปานแสงทอง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]