รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Emblem of MOAC, Thailand.png
ตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Replace this image male.svgReplace this image female.svg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
มนัญญา ไทยเศรษฐ์
และประภัตร โพธสุธน

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระ4 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่งนาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)
สถาปนา21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ (2478-2495)[แก้]

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ (2495-2506)[แก้]

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร (2495-2514)[แก้]

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์[แก้]

 • พลตำรวจโท พิชัย กุลละวณิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19 ธันวาคม 2515 – 14 ตุลาคม 2516
 • นายแสวง กุลทองคำ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19 ธันวาคม 2515 – 14 ตุลาคม 2516
 • พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16 ตุลาคม 2516 – 22 พฤษภาคม 2517
 • นายเถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30 พฤษภาคม 2517 – 14 กุมภาพันธ์ 2518
 • นายพันธุ์เลิศ บูรณะศิลปิน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30 พฤษภาคม 2517 – 14 กุมภาพันธ์ 2518
 • นายไกรสร ตันติพงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2518 – 13 มีนาคม 2518
 • นายสมัคร สุนทรเวช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2518 – 13 มีนาคม 2518
 • นายแผน สิริเวชชะพันธ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2518 – 13 มีนาคม 2518
 • นายดาบชัย อัคราช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 มีนาคม 2518 – 12 มกราคม 2519
 • นายอนันต์ ภักดิ์ประไพ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 มีนาคม 2518 – 8 มกราคม 2519
 • นายบุญส่ง สมใจ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 มกราคม 2519 – 11 กุมภาพันธ์ 2519
 • นายไกรสร ตันติพงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 เมษายน 2519 – 23 กันยายน 2519
 • นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 เมษายน 2519 – 23 กันยายน 2519
 • นายไกรสร ตันติพงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ตุลาคม 2519 – 6 ตุลาคม 2519
 • นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ตุลาคม 2519 – 6 ตุลาคม 2519
 • นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12 พฤศจิกายน 2520 – 21 ธันวาคม 2521
 • นายทำนอง สิงคาลวณิช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12 พฤศจิกายน 2520 – 21 ธันวาคม 2521
 • นายวงศ์ พลนิกร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 พฤษภาคม 2522 – 3 มีนาคม 2523
 • นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 พฤษภาคม 2522 – 3 มีนาคม 2523
 • พลตำรวจตรี สง่า กิตติขจร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 พฤษภาคม 2522 – 3 มีนาคม 2523
 • นายระพี สาคริก เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 พฤษภาคม 2522 – 3 มีนาคม 2523
 • นายปรีดา กรรณสูต เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2523 – 3 มีนาคม 2523
 • นายอาณัติ อาภาภิรม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2523 – 3 มีนาคม 2523
 • นายอาณัติ อาภาภิรม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 มีนาคม 2523 – 11 มีนาคม 2524
 • นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 มีนาคม 2523 – 22 มกราคม 2524
 • พันตำรวจเอก กฤช สังขทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 มีนาคม 2523 – 5 กันยายน 2524
 • นายโกศล ไกรฤกษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22 มกราคม 2524 – 4 มีนาคม 2524
 • นายณรงค์ วงศ์วรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 มีนาคม 2524 – 19 มีนาคม 2526
 • นายวีระ มุสิกพงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 มีนาคม 2524 – 26 ตุลาคม 2524
 • นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 ตุลาคม 2524 – 19 มีนาคม 2526
 • นายวีระ มุสิกพงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ธันวาคม 2524 – 19 ธันวาคม 2524
 • นายปรีดา พัฒนถาบุตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19 ธันวาคม 2524 – 19 มีนาคม 2526
 • นายบรม ตันเถียร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7 พฤษภาคม 2526 – 5 สิงหาคม 2529
 • นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7 พฤษภาคม 2526 – 5 สิงหาคม 2529
 • นายผัน บุญชิต เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7 พฤษภาคม 2526 – 15 มกราคม 2529
 • นายประสพ บุษราคัม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 มกราคม 2529 – 5 สิงหาคม 2529
 • นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 สิงหาคม 2529 – 3 สิงหาคม 2531
 • นายเสนาะ เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 สิงหาคม 2529 – 3 สิงหาคม 2531
 • นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและสหกรณ์ 11 สิงหาคม 2529 – 3 สิงหาคม 2531
 • นายเจริญ คันธวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 สิงหาคม 2531 – 22 พฤศจิกายน 2533
 • นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 สิงหาคม 2531 – 9 ธันวาคม 2533
 • นายอุดร ตันติสุนทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 สิงหาคม 2531 – 26 สิงหาคม 2533
 • นายประยุทธิ์ ศิริพาณิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26 สิงหาคม 2533 – 9 ธันวาคม 2533
 • นายสุทัศน์ เงินหมื่น เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22 พฤศจิกายน 2533 – 9 ธันวาคม 2533
 • นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 ธันวาคม 2533 – 23 กุมภาพันธ์ 2534
 • นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 ธันวาคม 2533 – 23 กุมภาพันธ์ 2534
 • นายวโรทัย ภิญญสาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 ธันวาคม 2533 – 23 กุมภาพันธ์ 2534
 • นายอาชว์ เตาลานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 มีนาคม 2534 – 22 มีนาคม 2535
 • นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 มีนาคม 2534 – 22 มีนาคม 2535
 • นายสันติ ชัยวิรัตนะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 เมษายน 2535 – 10 มิถุนายน 2535
 • นายยุทธ อังกินันทน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 เมษายน 2535 – 10 มิถุนายน 2535
 • นายวโรทัย ภิญญสาสน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 เมษายน 2535 – 10 มิถุนายน 2535
 • นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 มิถุนายน 2535 – 23 กันยายน 2535
 • นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 กันยายน 2535 – 7 ธันวาคม 2537
 • นายสวัสดิ์ สืบสายพรหม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 กันยายน 2535 – 11 ธันวาคม 2537
 • นายถวิล จันทร์ประสงค์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 กันยายน 2535 – 13 ตุลาคม 2537
 • นายสมุทร มงคลกิติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25 ตุลาคม 2537 – 19 พฤษภาคม 2538
 • นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 ธันวาคม 2537 – 19 พฤษภาคม 2538
 • ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 ธันวาคม 2537 – 19 พฤษภาคม 2538
 • นายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 กรกฎาคม 2538 – 28 กุมภาพันธ์ 2539
 • นายชาญชัย ปทุมารักษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 กรกฎาคม 2538 – 24 พฤศจิกายน 2539
 • นายฉัตรชัย เอียสกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 กรกฎาคม 2538 – 28 กุมภาพันธ์ 2539
 • นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 กรกฎาคม 2538 – 24 พฤศจิกายน 2539
 • นายรักเกียรติ สุขธนะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28 กุมภาพันธ์ 2539 – 24 พฤศจิกายน 2539
 • นายกริช กงเพชร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 พฤศจิกายน 2539 – 24 ตุลาคม 2540
 • นายสำเภา ประจวบเหมาะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 พฤศจิกายน 2539 – 24 ตุลาคม 2540
 • นายประวัฒน์ อุตตะโมต เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 พฤศจิกายน 2539 – 8 พฤศจิกายน 2540
 • นายฉัตรชัย เอียสกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 ตุลาคม 2540 – 8 พฤศจิกายน 2540
 • นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 ตุลาคม 2540 – 8 พฤศจิกายน 2540
 • นายปองพล อดิเรกสาร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 พฤศจิกายน 2540 – 6 มกราคม 2544
 • นายวิรัช รัตนเศรษฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 พฤศจิกายน 2540 – 1 ตุลาคม 2541
 • นายสมชาย สุนทรวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 พฤศจิกายน 2540 – 1 มกราคม 2542
 • นายเนวิน ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 พฤศจิกายน 2540 – 6 มกราคม 2544
 • นายอนุรักษ์ จุรีมาศ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ตุลาคม 2541 – 6 มกราคม 2544
 • นายอาคม เอ่งฉ้วน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 กรกฎาคม 2542 – 6 มกราคม 2544
 • นายประภัตร โพธสุธน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 เมษายน 2543 – 6 มกราคม 2544
 • นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 กุมภาพันธ์ 2544 – 3 ตุลาคม 2545
 • นายนที ขลิบทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 กุมภาพันธ์ 2544 – 4 มีนาคม 2545
 • นายเนวิน ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3 ตุลาคม 2545 – 11 มีนาคม 2548), (11 มีนาคม 2548 – 2 สิงหาคม 2548)
 • นายอดิศร เพียงเกษ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 สิงหาคม 2548 – 24 กุมภาพันธ์ 2549
 • นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 ตุลาคม 2549 – 23 ธันวาคม 2550
 • นายธีระชัย แสนแก้ว เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (6 กุมภาพันธ์ 2551 – 9 กันยายน 2551), (24 กันยายน 2551 – 2 ธันวาคม 2551)
 • นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 กันยายน 2551 – 2 ธันวาคม 2551
 • นายชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ธันวาคม 2551 – 20 พฤษภาคม 2552
 • นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25 พฤษภาคม 2552 – 9 สิงหาคม 2554
 • นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 สิงหาคม 2554 – 18 มกราคม 2555
 • นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 มกราคม 2555 – 27 ตุลาคม 2555
 • นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 ตุลาคม 2555 – 7 พฤษภาคม 2557
 • นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 ตุลาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556
 • นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556– 22 พฤษภาคม 2557
 • นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 พฤศจิกายน 2557 – 19 สิงหาคม 2558
 • นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16 ธันวาคม 2559 – 23 พฤศจิกายน 2560
 • นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23 พฤศจิกายน 2560 – 9 พฤษภาคม 2562
 • นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23 พฤศจิกายน 2560 – 10 กรกฎาคม 2562
 • ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 กรกฎาคม 2562 – 7 กันยายน 2564
 • นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 กรกฎาคม 2562 – ปัจจุบัน
 • นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 กรกฎาคม 2562 – ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]